Näkökulma: Stefan Lanka on kumonnut virusopin lopullisesti

Magneettimedia julkaisee Vesa-Ilkka Laurion suomentaman videon (The Final Refulation Of Virology), jossa selostetaan muiden muassa Stefan Lankan kontrollikoetta. Kuitenkaan oheinen artikkeli ei kaikilta osin vastaa Magneettimedian linjaa. Joskin julkaisemme erilaisia ”Covid -19” aiheisiin johdattelevia artikkeleita, jotka muodostavat näkemyksiensä mukaisesti vastavoiman valtavirtaisen tiedonvälityksen ja terveysviranomaisten kautta käynnissä olevalle hirvittävälle koronahysterian lietsonnalle. Edelliseen liittyen, vaikka joku ei pitäisi “koronapandemiaa” täydellisenä huijauksena, voidaan selvästi havaita, että koronapakotteilla, pelotepandemialla ja koronarokote painostuksella pyritään luomaan järjestelmä, jolla globaalin valtaeliitin hallinnassa olevat eduskunnat ja hallitukset pystyvät tehokkaasti pakottamaan kansalaisensa kasvottoman valtaeliitin intressien mukaiseen agendaan.

Lue tämä suomenkielinen teksti tai katso englanninkielinen video!

Video asiasta löytyy seuraavista osoitteista:

The Final Refutation Of Virology By Dr. Stefan Lanka (odysee.com)

The Final Refutation Of Virology By Dr. Stefan Lanka (bitchute.com)

The Final Refutation Of Virology By Dr. Stefan Lanka (rumble.com)

Englannintaitoisille tuo video riittää, mutta esitän asian tässä vielä suomeksi tekstimuodossa, koska kaikki eivät pidä videoista tai eivät osaa englantia. Suurin vaikuttimeni on kuitenkin se, että mitä enemmän asiaa tuodaan esiin missä tahansa muodossa ja missä tahansa paikassa, sitä parempi (pyydänkin levittämään videon lisäksi tätä suomalaista tekstiäni)! Valepandemia ja sen valerokotteet ovat näet VIHOLLISEN kavala salajuoni ja yritys orjuuttaa lopullisesti ja tuhota suurimmaksi osaksi Suomen maa ja kansa ja jopa tappaa osa kansaa hyödyttöminä turhakkeina ja laboratoriorottina (testaamattomat rokotteemme ovat näet meikäläisilläkin koerotilla tehtävä rokotetutkimus, ja koronatoimetkin tappavat meitä).

Videossa asiaa selostaa englanniksi Heather Bruno (videossa on englanninkielinen tekstityskin), ja suomennan hänen selostuksensa. Vain siinä kohdassa, jossa hän selostaa Stefan Lankan kontrollikoetta videossa näkyvän kuvion avulla, poikkean suorasta selostuksesta, koska tekstissä se kuvio ei näy.

Ja nyt itse videoon:

Tervehdys, rakkaat ystävät! Tänään puhumme eräästä hyvin tärkeästä historiallisesta tapahtumasta. Kiitos mikrobiologi Stefan Lankan 21.4.2021, olemme saaneet kumoamattoman todisteen siitä, että virologia (virusoppi) ei perustu tieteellisille metodeille. Tutustutan teidät nyt tähän asiaan ja annan teille tärkeän kontekstin, joka auttaa teitä ymmärtämään aihetta.

Jos olet virologi ja tahdot todistaa jonkin viruksen olemassaolon ja sen syy-yhteyden johonkin sairauteen, sinun on tehtävä kolme yksinkertaista asiaa:

1. Sinun on eristettävä, ts. otettava erilleen, virus sairaasta henkilöstä ja puhdistettava se, niin että sinulla on isolaatti (eristetty materiaali), joka koostuu vain puhtaista viruspartikkeleista eikä mistään muusta.

2. Sinun on saatava tämä virus näkyiin mikroskoopissa, otettava siitä valokuva, karakterisoitava se uniikkina biokemiallisena rakenteena, sekvensoitava sen genomi ja määritettävä, mistä proteiineista se koostuu.

3. Sinun on siirrettävä puhdistettu virus koeisäntään ja saatava aikaan sairaus.

Jos seuraat näitä askeleita onnistuneesti, vain silloin voit todistaa, että virus on olemassa ja että se aiheuttaa sairauden. Tämä on se, mitä kiinalaisten virologien olisi pitänyt tehdä ensimmäisillä ns. ”Covid”-potilailla Wuhanissa voidakseen väittää, että heidän hengitystievaivansa ovat viruksen aiheuttamia.

Ihmiset kysyvät minulta usein: ”Eikö se, että tietty määrä ihmisiä Wuhanissa sairastui samaan aikaan, todista viruksen olemassaolon?” Selvittäkäämme tätä asiaa. Kun me

näemme, että jokin määrä ihmisiä sairastuu samaan aikaan, me teemme epidemiologisia havaintoja. Epidemiologia ei todista minkään olemassaoloa, eikä se esitä spesifistä syytä näille vaivoille. Epidemiologisten havaintojen tehtävä on rekisteröidä se tosiasia, että ihmisillä on joitakin oireita, ja epidemiologit voivat myös esittää hypoteeseja, jotka on testattava näiden vaivojen syyn ymmärtämiseksi. Epidemiologia ei todista tai väitä mitään. Näiden vaivojen syyn selvittäminen tapahtuu sen jälkeen kun epidemiologiset tutkimukset on tehty ja ymmärrämme, että jotakin on tapahtumassa ja ihmisille alkaa tulla oireita.

Jos olet sitä mieltä, että se, että ihmisiä sairastuu samaan aikaan, automaattisesti todistaa viruksen olemassaolon, silloin olet sitä mieltä, että keripukki on viruksen aiheuttama. Tapahtuihan niin, että merimiehiä alkoi tulla sairaiksi samoin oirein samaan aikaan tai toinen toisensa perään, ja sen vuoksi, hyvin pitkän ajan, uskottiin, että keripukki on tarttuva tauti, ja kaikille niille, jotka tarjosivat vaihtoehtoisia selityksiä, naureskeltiin. Samoin kävi myös sellaisten vaivojen kuin beriberi ja pellagra kohdalla, joita pidettiin infektiotauteina, vaikka todellisuudessa ne olivat ravinnollisten puutostilojen seurauksia. Eivätkä nämä ole ainoita esimerkkejä.

Ja jos olet sitä mieltä, että se, että sairaus leviää ja ihmisille alkaa muilla alueilla tulla samoja oireita, automaattisesti todistaa, että syy tähän on virus, silloin sinun pitäisi olla sitä mieltä, ettei Tsernobyl ollut ydinvoimalassa tapahtunut onnettomuus vaan virus. Kuka tahansa tiedemies tai pätevä lääkäri olisi yhtä mieltä siitä, etteivät epidemiologiset havainnot yksin todista viruksen olemassaoloa. Se, onko se virus vai ei, jää myöhemmin selvitettäväksi.

Rehelliset tutkijat ymmärtävät, että näitä hengitystiesairauksia aiheuttavat monet tekijät, esimerkiksi kemikaalit, ilman saastuminen, myrkylliset elintavat ja monet muut tekijät. Esimerkiksi lääkkeiden aiheuttamista keuhkokuumeista on olemassa valtava määrä tieteellistä kirjallisuutta. Yli 600 tunnetun lääkkeen tiedetään aiheuttavan keuhkokuumeita, ja tähän listaan kuuluu monia yleisiä lääkkeitä, esimerkiksi parasetamoli, antibiootit, statiinit ja jopa aspiriini.

Todellisuudessa voimme istua tässä koko päivän ja keskustella niistä tekijöistä, jotka voivat johtaa hengitysteiden sairauteen. Sen vuoksi, jos tarkoituksesi on määrittää se todellinen tekijä, joka aiheutti sairauden jossakin henkilössä, eikä vain tyrkyttää jotakin, mikä on sopivaa vain sinulle, silloin tulet puolueettomasti tutkimaan kaikkia mahdollisia syitä etkä pidä kiinni jostakin sellaisesta, mitä on mahdoton puolustaa.

Mitä virukseen tulee, sinun täytyy seurata kaikkia noita kolmea mainittua askelta tarkistaaksesi, onko se sairauden syy. Ja mitä arvelet, onko näitä askeleita noudatettu koskaan koko puolitoista vuotta vanhassa tarinassa nimeltään Covid-19? Ei yhtäkään kertaa. Huolimatta siitä tosiasiasta, että on olemassa suuri määrä julkaisuja, joiden otsikko väittää, että SARS-CoV-2-virus on eristetty, sitä ei todellisuudessa ole koskaan tehty.

Eristämisen toimenpide on hyvin yksinkertainen, ja sitä on menestyksellisesti käytetty mikrobiologiassa. Se sallii sinun saada viruspartikkelit puhdistettuina kaikesta vieraasta materiaalista, ts. puhdas virusnäyte tai jokin muu näyte, jota tahdot tutkia.

Tätä varten potilaalta otetaan keuhkonestettä ja se pannan erikoisfilttereiden (erikoissuodattimien) läpi, jotta kaikista suurista molekyyleista päästään eroon ja saadaan filtraatti, joka koostuu nanometrin mittaluokan molekyyleista. Sitten, tiheysgradienttisentrifugia käyttäen, tämä filtraatti pannaan pyörimään, jotta saadaan erotettua kaikki filtraatissa olevat erilaiset, hyvin pienet molekyylit tiheyden ja painon mukaan. Tämä luo useita molekyylikerroksia, ja kaikki ne molekyylit, joilla on sama paino ja tiheys, päätyvät samaan kerrokseen. Jos siis läsnä on viruspartikkeleita, ne tulevat olemaan yhdessä näistä kerroksista. Tämän jälkeen voit ottaa nämä partikkelit ja tutkia niitä niiden genomin ja proteiinien määrittämiseksi ja niiden patogeenisuuden (kyvyn aiheuttaa sairautta) testaamiseksi. Tällä tavalla virus eristetään.

On tärkeää ymmärtää, että jos et ole suorittanut näitä toimenpiteitä, silloin sinulla ei ole virusnäytettä, eivätkä jatkotoimenpiteet, sellaiset kuin syysuhteen todistaminen sairauteen ja diagnostisen testin ja rokotteen luominen, yksinkertaisesti ole mahdollisia. Kuten sanoin, virologiassa tätä proseduuria ei ole koskaan tehty. Virologit ovat ainoat tiedemiehet maailmassa, jotka ovat päättäneet olla luottamatta sanan ”eristää” sanakirjan mukaiseen määritelmään, ja sen vuoksi heidän viruksen eristämismetodeillaan ei ole mitään tekemistä tämän sanan yleisen määritelmän kanssa.

Virologiassa viruksen eristäminen ei tarkoita tämän viruksen erilleen ottamista sairaan potilaan kehosta vaan ns. ”soluviljelyn” suorittamista. He ottavat keuhkonestenäytteen, josta he eivät eristä virusta, joten heillä ei ole aavistustakaan, onko sitä lainkaan läsnä tässä näytteessä. Sitten he panevat sen Vero-solujen (apinan munuaissolujen) päälle ja lisäävät suuret määrät antibiootteja ja antimykootteja (sieniä tuhoavia aineita). He myös voimakkaasti rajoittavat solujen ravinnonsaantia, jolloin ne näkevät nälkää. Sitten he tarkkailevat sytopaattista efektiä (CPE), joka tarkoittaa solujen kuolemaa, ja väittävät, että tämä todistaa viruksen läsnäolon näytteessä ja sen patogeenisuuden.

Kuitenkin ne antibiootit ja sieniä tuhoavat lääkkeet, joita he lisäävät nälkää näkeviin soluihin, ovat voimakkaita solu- ja munuaismyrkkyjä. Mikä siis todellisuudessa tappoi nämä solut, nämä myrkylliset lääkkeet ja nälkä vai hypoteettinen virus? Vastaus tähän kysymykseen voitaisiin saada suorittamalla kontrollikokeet, joissa virologit ottaisivat infektoitumatonta materiaalia, esimerkiksi terveen henkilön ysköstä tai steriiliä liuosta tai jopa ei mitään, mutta käyttäisivät samoja olosuhteita, siis samoja määriä antibiootteja ja vähennettyä ravinnonsaantia, ja osoittaisivat, ettei sytopaattista efektiä tapahdu. Silloin tulee olemaan 100%:sti varmaa, etteivät nämä lääkkeet ja nälkä voineet aiheuttaa solukuolemaa.

No, luuletko, että ainakin yhdessä SARS-CoV-2:n ns. eristämistä koskevassa julkaisussa sellainen kontrollikoe on joskus suoritettu? Vastaus tähän kysymykseen on: ei ole suoritettu, ei kertaakaan. Onko sellaista koetta suoritettu edes kerran virologian koko historiassa? Ei, ei millään ns. patogeenisellä viruksella.

Virologiassa ei ainoastaan eristäminen merkitse olla hankkimatta virusnäytettä vaan suorittaa kudosviljely, jolla ei ole mitään tekemistä eristämisen kanssa, he myöskään eivät koskaan tee kontrollikoetta, mitä tieteessä on täysin mahdoton hyväksyä. Miksei kontrollikokeita koskaan tehdä virologiassa? Koska ne tulevat antamaan sellaisia tuloksia, jotka johtavat virologian katoamiseen.

John Enders, mies, joka tuli esiin tämän petollisen proseduurin kanssa, jota virologit kutsuvat eristämiseksi nykyisin, suoritti kerran kontrollikokeen, jonka jokainen on jättänyt vaille huomiota. Vuodelta 1954 olevassa julkaisussaan ”Propagation in Tissue Cultures of Cytopathogenic Agents from Patients with Measles” (”Tuhkarokkopotilaista peräisin olevien sytopatogeenisten taudinaiheuttajien lisääntyminen kudosviljelmissä”), jossa hän ensimmäisen kerran kuvasi kudosviljelyn tuloksia, hän sanoo:

”Toinen taudinaiheuttaja saatiin apinan munuaissoluviljelmästä, johon ei oltu siirretty mitään. Niitä sytopaattisia muutoksia, joita se sai aikaan värjäämättömissä preparaateissa, ei voitu erottaa luotettavasti tuhkarokosta eristetyistä viruksista.”

Mitä tuo tarkoittaa? Jottet menisi ymmälle, selitän: Tuhkarokkopotilaista saadut virukset ovat yksinkertaisesti sairaasta henkilöstä otettu räkänäyte. Se ei ole puhdistettu virus. Tässä tapauksessa Enders otti näytteen lapsilta. Enders sanoo, että hän teki kontrollikokeen. Hän otti soluviljelmän ja pani sen samoihin olosuhteisiin, ts. rajoitti voimakkaasti ravinnonsaantia ja lisäsi myrkyllisiä antibiootteja, mutta hän ei käyttänyt mitään materiaalia sairaasta henkilöstä. Hän käytti vain soluja, nälkiinnyttämisdieettiä ja antibiootteja. Ja hän sai tuloksia, joita, kuten hän sanoo, ei voitu erottaa niistä tuloksista, joita hän sai käyttämällä ns. infektoitunutta materiaalia, joissa on virus. Tämä on suora todiste siitä, ettei sytopaattista efektiä aiheuta mikään virus vaan kokeen itsensä myrkylliset olosuhteet.

Mitä tapahtuu seuraavaksi? Tapahtuu niin, että solujen hajoamisen aikana solut vapauttavat valtavan määrän erilaisia partikkeleita, jotka sisältävät geneettistä materiaalia. Ne tulevat hajoavista apinan munuaissoluista, ihmisen keuhkonesteestä sekä vasikan sikiöseerumista, jota he aina lisäävät kudosviljelmään. Enders lisäsi myös lehmänmaitoa siihen. Meillä on siis useita geneettisen materiaalin lähteitä: apinan soluja, ihmisen keuhkonestettä, vasikan veriseerumia ja maitoa. Kaikki nämä sisältävät geneettistä materiaalia, joten hajoamisen aikana ne kaikki tulevat tuottamaan partikkeleita, solunulkoisia vesikkeleitä, joiden sisällä on nukleiinihappoja.

Kuitenkin näiden partikkeleiden ilmaantumisen ilmoitetaan olevan todiste siitä, että virus on lisääntynyt. Virologit katsovat näitä partikkeleita elektronimikroskoopilla, valitsevat ne, jotka näyttävät heidän mielestään paremmilta, ottavat valokuvan ja kutsuvat niitä SARS-CoV-2-viruksiksi. He eivät koskaan eristä näitä partikkeleita; he yksinkertaisesti katsovat niitä mikroskoopilla ja valokuvaavat niitä.

Ei ole mitään näyttöä siitä, että nämä partikkelit olisivat minkäänlaisia viruksia. Kuten sanoin, ne voivat olla kaikkien kokeessa mukana olevien materiaalien tavallisia hajoamistuotteita. Esimerkiksi se, mitä kutsutaan SARS-CoV-2-virukseksi valokuvissa, on tarkka kopio eksosomeista, ihmisen ei-patogeenisten solujen tuottamista partikkeleista. Ei ole mitään näyttöä siitä, että nämä valokuvat esittävät virusta eivätkä eksosomia.

Katsokaamme, mitä Enders kirjoitti tästä vuodelta 1957 olevassa julkaisussaan ”Measles virus: A Summary of Experiments concerned with Isolation, Properties, and Behavior” (”Tuhkarokkovirus: yhteenveto eristämistä, ominaisuuksia ja käyttäytymistä koskevista kokeista”):

”Ruckle (tämä on toinen tiedemies) on hiljattain raportoinut samanlaisia tuloksia ja on lisäksi eristänyt apinan munuaiskudoksesta erään taudinaiheuttajan, jota tähän mennessä on ollut mahdoton erottaa ihmisen tuhkarokkoviruksesta. Näistä ilmeisen normaaleissa apinoissa olevista vasta-aineista vastuussa olevan taudinaiheuttajan alkuperän ongelmaa ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu.”

Tässä Enders sanoo, että he eivät tiedä, ovatko nuo sytopaattisen efektin tuloksena saadut partikkelit viruksia vai vain solujen hajoamistuotteita. Toinen lainaus samasta julkaisusta:

”Heikennetystä viruksesta koostuvien rokotteiden tuottamiseen käytettyjen kädellisten soluviljelmien käyttöön liittyy potentiaalinen riski, koska mahdollisesti latentteina kädellisen kudoksissa olevien muiden taudinaiheuttajien läsnäoloa ei voida ehdottomasti sulkea pois millään tunnetulla metodilla.”

Mitä tuo tarkoittaa? Se tarkoittaa ehdottomasti sitä samaa asiaa, jonka modernit tutkijat sanoivat vuonna 2020. Tässä lainaus aikakauslehdessä ”Viruses” vuonna 2020 olleesta artikkelista, jossa tutkijat katsovat solunulkoisten vesikkeleiden suhdetta niihin, mitä he kutsuvat HIV-virukseksi, SARS-virukseksi ja hepatiitti C-virukseksi:

”Nykyisin on lähes mahdoton tehtävä erottaa solunulkoisia vesikkeleitä ja viruksia vesikkeleiden eristämisen kanonisten metodien, kuten differentiaaliultrasentrifugaation, avulla, koska ne muodostavat usein pellettejä (koeputken pohjalle) yhdessä samanlaisen kokonsa johdosta. Tämän ongelman voittamiseksi toiset tutkimukset ovat ehdottaneet solunulkoisten vesikkeleiden erottamista viruspartikkeleista käyttämällä hyväksi niiden erilaista migraationopeutta tiheysgradientissa tai sellaisten spesifisten osoittimien läsnäolon käyttämistä, jotka erottavat virukset solunulkoisista vesikkeleistä. Kuitenkaan tähän päivään mennessä ei ole olemassa luotettavaa metodia, joka voi todella taata täydellisen erottamisen.”

Tämä lainaus tarkoittaa sitä, että ns. virukset ja solunulkoiset vesikkelit ovat niin paljon identtisiä, ettei niitä voida edes erottaa toisistaan. Tämä ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Joten mitä perusteita on olemassa sen väitteen esittämiseksi, että katselet virusta etkä eksosomeja tai muita hajoavien solujen tuotteita sytopaattisen efektin jälkeen? Ei yhtäkään perustetta.

Jos suorittaisit kontrollikokeita ja myös eristäisit nämä partikkelit ja todistaisit niiden patogeenisuuden (kyvyn aiheuttaa sairautta), silloin voisimme sanoa, että tämä on virus, mutta virologit eivät koskaan tee sitä. Endersin 1950-luvulla tekemän kontrollikokeen jätti vaille huomiota jokainen, myös Enders itse, ja hänen proseduuristaan (menetelmästään) on tullut standardiproseduuri virologiassa ja ainoa todiste virusten olemassaolosta. Tahdon korostaa, että tämä proseduuri ei ole vain yksi tavoista, joilla virologit todistavat viruksen olemassaolon. Tämä on ainoa tapa.

Sen jälkeen kukaan ei ole suorittanut mitään kontrollikokeita. Mutta nyt loppu on tullut tälle tieteelliselle petokselle ja olemme todellisen tieteellisen vallankumouksen partaalla. 21.4.2021 saksalainen mikrobiologi Stefan Lanka teki jotakin, mitä kukaan muu tiedemies ei ole tehnyt Endersin jälkeen. Stefan Lanka teki kontrollikokeet.

Mitä tuloksia arvelet hänen saaneen? Samat kuin John Enders. Täsmälleen sama sytopaattinen efekti (soluja tappava vaikutus) tapahtui soluviljelmässä ilman infektoituneen materiaalin lisäämistä mutta samoissa olosuhteissa, siis korkean antibioottiannoksen lisäten ja ravinnonsaantia vähentäen.

Katsokaamme tarkemmin näitä kokeita. Kokeissa oli neljä solulinjaa. Yksi solulinja oli kontrollilinja. Muut kolme olivat linjoja, joissa koe suoritettiin. Ennen kokeen aloittamista kaikki solulinjat olivat täysin terveitä.

Kontrollilinja oli viljelymedium, jossa oli normaali solujen ravinnonsaanti ja yksi annos antibiootteja/antimykootteja. Käytetty antibiootti oli amfoterisiini, koska se on se antibiootti, jota on käytetty kaikissa SARS-CoV-2-viruksen eristämistutkimuksissa. Kokeessa katsottiin solulinjojen tilaa yksi päivä ja viisi päivää stressin aloittamisen jälkeen. Stressi tarkoittaa ravinnonsaannin vähentämistä. Kontrollilinja, jossa siis ravinnonsaantia ei vähennetty ja jossa annettiin yksi annos antibiootteja, pysyi terveenä kokeen viidenteen päivään saakka. Mitään sytopaattista efektiä eli solujen kuolemaa ei tapahtunut.

Toinen solulinja oli linja, joka oli lähempänä sitä, mitä virologit tekevät kokeissaan, mutta ei täydellisesti. Tässä linjassa käytettiin toisenlaista viljelymediumia, jossa on vähennetty ravinnonsaanti. Linjassa käytettiin myös vasikan sikiöseerumia (10%). Sitä käytettiin lisäravinnon antamiseksi, koska käytetty viljelymedium ei riitä solujen pitämiseksi hengissä. Tässäkin linjassa lisättiin yksi annos amfoterisiiniä. Kokeessa havaittiin, että tuo ravintomediumin muutos johti vakaviin muutoksiin soluviljelmässä. Se ei ollut yhtä terve kuin kontrollilinjassa. Solut menettivät muotonsa, eivätkä ne olleet yhtenäisiä.

Kolmas solulinja oli täsmälleen samanlainen kuin se, jota virologit käyttävät. Tässä ravinnonsaantia vähennettiin edelleen, noin puoleen, ja vasikan sikiöseerumin määrä laskettiin 1%:iin. Lisäksi antibioottien määrä nostettiin kolminkertaiseksi, kolmeen annokseen. Tässä linjassa solut hajosivat. Jo ensimmäisenä päivänä stressin eli ravinnonsaannin vähentämisen jälkeen ne alkoivat näyttää epänormaaleilta, ja viidentenä päivänä havaittiin voimakas sytopaattinen efekti. KAIKKI TÄMÄ TAPAHTUI ILMAN MINKÄÄN INFEKTOITUNEEN MATERIAALIN LISÄÄMISTÄ, VAIN NIIDEN MYRKYLLISTEN OLOSUHTEIDEN JOHDOSTA, JOIHIN NÄMÄ SOLUT LAITETTIIN.

Neljättä solulinjaa käytettiin kontrollikokeena ns. genomin sekvensoimiselle, jonka aikana virologit eivät tietenkään myöskään suorita mitään kontrollikokeita. Stefan Lanka teki sen heidän puolestaan ja osoitti, että tästä soluviljelmästä, JOSSA EI OLE LAINKAAN MITÄÄN VIRUSTA, voidaan, heidän metodeitaan käyttäen, sekvensoida SARS-CoV-2-viruksen, ebolaviruksen, tuhkarokkoviruksen ja minkä tahansa viruksen genomi. Tässä kokeessa soluviljelmään lisättiin RNA-lähde, joka oli saatu hiivasta, tarkemmin sanoen sen kasvualustan substanssista. Sitä lisättiin siitä syystä, että kun virologit lisäävät potilaasta otettua keuhkonestettä soluviljelmään, he lisäävät siihen suuren määrän nukleiinihappoja. Lisäämällä hiivasta peräisin olevaa RNA:ta yritettiin jäljitellä potilaan ysköstä, jossa on paljon sellaisia molekyylejä. Hiivasta peräisin oleva RNA on täysin neutraalia, se ei ole sairautta aiheuttavaa millään tavoin, mutta tässä kokeen neljännessä linjassa havaitaan, että sen läsnäolo aiheuttaa vielä suuremman sytopaattisen efektin, vaikkei tämä liity mihinkään taudinaiheuttajaan.

Ystävät, tämä koe kumoaa sen teorian kokonaan, jonka varaan virologia on rakennettu. Teoria, että viruksia on olemassa ja että ne aiheuttavat sairautta, on nyt täydellisesti todistettu vääräksi. Nämä kokeet osoittavat, että ne, mitä virologit sanovat näytöksi viruksen olemassaolosta kudosnäytteessä, ovat vain laboratoriokokeen olosuhteiden aiheuttamia seurauksia, eikä niitä koskaan aiheuta olemassa olemattoman viruksen läsnäolo.

Yhteenvetona: Jos SARS-CoV-2-virusta ei ole olemassa, kuten nyt on lopullisesti tieteellisesti todistettu, se tarkoittaa, ettei ole olemassa mitään virusstruktuuria ja ettei ole olemassa mitään piikkiproteiinia. Tiedän, että joku tulee varmasti kysymään piikkiproteiinista tehdystä tutkimuksesta. Jos luet näitä tutkimuksia, tulet näkemään, että he eivät saa tätä proteiinia viruksesta. He saavat yhdistelmäproteiinin, ja tämä tehdään laboratoriossa käyttämällä tietokoneella tuotettuja geneettisiä valesekvenssejä. Ylipäätään tämä ei ole mikään todellinen piikkiproteiini, joka on peräisin todellisesta viruksesta. Ei ole olemassa virusgenomia. Niin sanottu SARS-CoV-2-viruksen genomi on täysin keinotekoinen tietokoneluomus, jolla ei ole mitään tekemistä minkään todellisen kanssa. Ei ole olemassa viruslajikkeita. EI OLE MAHDOLLISTA KEHITTÄÄ MITÄÄN DIAGNOSTISTA TESTIÄ JA ROKOTETTA. Jälleen: PCR-testi, vektori- (kantaja-)rokotteet ja mRNA-rokotteet perustuvat täysin sepitettyyn geneettiseen sekvenssiin, jolla ei ole mitään tekemistä minkään todellisen kanssa.

On mahdotonta todistaa syysuhde jonkin sairauden ja jonkin sellaisen viruksen välillä, jota ei ole olemassa. Eivätkä mitkään hallituksen suorittamat ns. ehkäisevät toimenpiteet perustu tieteelle, ja koko Covid-19-niminen tarina on tarpeellinen vain yhteiskunnalliselle kontrollille ja ihmisten totuttamiselle diktatuuriin.

Ystävät, kuten sanoin aiemmin, olemme aivan todellisen tieteellisen ja lääketieteellisen vallankumouksen partaalla. Pyydän jokaista teistä jakamaan tätä videota missä vain voitte, koska tämä on ainoa tapa, jolla voimme tehdä vallankumouksesta todellisuutta. Tämän Stefan Lankan tieteellisen työn julkaisua ei tulla sallimaan missään tieteellisessä julkaisussa. Tämä informaatio tullaan tukahduttamaan niin suuressa määrin kuin mahdollista. Sen vuoksi meidän jokaisen velvollisuus on jakaa tätä informaatiota. Tämä on ainoa tapa, jolla se voi saada tarpeeksi julkisuutta päästäkseen vaikuttamaan historiamme kulkuun.

***************

Kaikki saavat käyttää tätä suomennostani haluamallaan tavalla.

Kyseessä on koko koronan, koronatoimenpiteiden ja koronarokotteiden ”Great Reset”, suuri nollaus. Uusi, myrkyllisistä lääkkeistä ja rokotteista täysin vapaa lääketiede alkaa itää ja nousta. Toisin sanoen: terveys pääsee jälleen pitkästä aikaa pimeästä ja tunkkaisesta vankilastaan, ja ihmiset saavat vapaasti olla terveitä!

Enää meitä ei hukuteta viruksilla, joita ei ole olemassa!

Häpeä, THL! Häpeä!

Häpeä, Valvira! Häpeä!

Hävetkää alan asiantuntijat! Hävetkää! HÄVETKÄÄ!

Hävetkää lääkärit! Hävetkää!

Hävetkää, maan johto! Hävetkää!

Häpeä, oikeuslaitos! HÄPEÄ!!! HÄPEÄ!!!

Vesa-Ilkka Laurio

lääketiet. lis. (eläkk.)

Lähteet

The Final Refutation Of Virology By Dr. Stefan Lanka (odysee.com): https://odysee.com/@TheBigVirusHoax:2/NoVirusesStefanLanka:1?r=GjihTVGVrg9K8WLJdMtwHsxWCJT89CtV ,

The Final Refutation Of Virology By Dr. Stefan Lanka (bitchute.com): https://www.bitchute.com/video/zJR4yS45L244/

ja

The Final Refutation Of Virology By Dr. Stefan Lanka (rumble.com): https://rumble.com/vhzlm7-the-final-refutation-of-virology-by-dr.-stefan-lanka.html?mref=bml1z&mc=75y05.

58 kommenttia

 1. STEFAN LANKA EI VAKUUTA
  Yllä oleva artikkeli todistaa vain, että viruksen eristäminen on vaikea biologinen operaatio, joka ei ole onnistunut. Nanomittakaavassa olevan viruksen tutkiminen on tietenkin teknisesti vaikeaa ja siinä ei ole onnistuttu. Mutta sitä, ettei ole olemassa viruksia artikkeli ei todista. Sen sijaan epidemioiden ja pandemioiden puhkeamiselle ei useinkaan löydy muuta aiheuttajaa kuin joku pieneliö, jota voidaan kutsua virukseksi. Kokeet istuttaa virus ihmiseen ovat epäonnistuneet, koska ihmisellä on immuunipuolustusjärjestelmä, joka estää sairastumisen. Myöskään immuunipuolustuksesta ei nykyään tiedetä tarpeeksi. Sadat laboratoriot maailmassa tekevät tutkimustyötä viruksista. En voi uskoa, että ne tutkisivat olemattomia. Mutta koronahuijaus on tosiasia ja siitä on paljon näyttöä. Sen avulla yritetään tehdä Great Reset (Suuri Nollaus) eli luoda uudentyyppinen diktatuuri maapallolle. Tämän on ennustanut jo juutalainen Siionin Viisaiden jäsen valtiotieteilijä Zbigniew Kazimierz Brzezinski 1970-luvulla. Koronahuijauksen vastaisessa taistelussa ei ole sijaa Stefan Lankan johtopäätöksille; virologiassa on tuntemattomia asioita, mutta virusten totaalinen kieltäminen on huuhaata. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://www.elinahytonen.fi
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(13)Miinusääni(17)
  1. ”epidemioiden ja pandemioiden puhkeamiselle ei useinkaan löydy muuta aiheuttajaa kuin joku pieneliö”

   Mistä tiedät?
   Jos olet sitä mieltä, että se kun ihmisiä sairastuu samaan aikaan, automaattisesti todistaa viruksen tai pieneliön aiheuttavan sairastumisen, silloin olet sitä mieltä, että keripukki on esim. viruksen aiheuttama. Tapahtuihan niin, että merimiehiä alkoi tulla sairaiksi samoin oirein samaan aikaan tai toinen toisensa perään, ja sen vuoksi, hyvin pitkän ajan, uskottiin, että keripukki on tarttuva tauti, ja kaikille niille, jotka tarjosivat vaihtoehtoisia selityksiä, naureskeltiin. Samoin kävi myös sellaisten vaivojen kuin beriberi ja pellagra kohdalla, joita pidettiin infektiotauteina, vaikka todellisuudessa ne olivat ravinnollisten puutostilojen seurauksia. Eivätkä nämä ole ainoita esimerkkejä.

   Ja jos olet sitä mieltä, että se, että sairaus leviää ja ihmisille alkaa muilla alueilla tulla samoja oireita, automaattisesti todistaa, että syy tähän on virus tai pieneliö, silloin sinun pitäisi olla sitä mieltä, ettei Tsernobyl ollut ydinvoimalassa tapahtunut onnettomuus vaan virus tai pieneliö. Sinä suljet hyvin lahjakkaasti muut sairastumisten syyt pois. Kuten esim. joukkomyrkytys. Sinä olet epätieteellinen.

   Rehelliset tutkijat ymmärtävät, että esim. hengitystiesairauksia aiheuttavat monet tekijät, esimerkiksi kemikaalit, ilman saastuminen, myrkylliset elintavat ja monet muut tekijät. Esimerkiksi lääkkeiden aiheuttamista keuhkokuumeista on olemassa valtava määrä tieteellistä kirjallisuutta. Yli 600 tunnetun lääkkeen tiedetään aiheuttavan keuhkokuumeita, ja tähän listaan kuuluu monia yleisiä lääkkeitä, esimerkiksi parasetamoli, antibiootit, statiinit ja jopa aspiriini.

   Kaiken täällä annetun tiedon jälkeen, ei pitäisi enää saivarrella minkään sairauden tarttumisella, vain siksi että se oma ego (eli se oma kokemus) niin sanoo. Tiedän, että tähänkin tulee jokin narsistinen ”esson baarissa kuulin” -tyylinen kommentti, jossa joku egoisti joka haluaa vielä sanoa sen ”viimeisen sanan”. Narsisti haluaa AINA sanoa sen ”viimeisen sanan”. Oli totuus mitä tahansa. Narsisti ei halua IKINÄ opiskella yhtään mitään uutta. Tiedän kokemuksesta. Narsisti haluaa olla AINA oikeassa, oli se totuus mitä tahansa. Ihminen on kuoleman pelossa vapiseva synnin ja oman narsistisen egonsa (=oman perkeleen vallassa olevan tahtonsa) vanki ja orja. Se on ainakin täällä jo todistettu.

   Plusääni(18)Miinusääni(3)
   1. TIEDE JA USKONTO
    Se, että monet tekijät aiheuttavat sairauksia (esim. myrkytykset, puutostilat), ei todista, ettei tartuttavia pieneliöitä eli viruksia ole olemassa. Vaikka lääketieteessä on humpuukialoja (rokotukset, psykiatria) ei se tarkoita, että kaikki nykyajan lääketieteessä on humpuukia. Usko siihen, että pieneliöitä, joita kutsumme viruksiksi, ei ole olemassa, on uskontoa eikä tiedettä. Tuhannet virologit tutkivat viruksia, eivät olemattomia. Stefan Lankan havainnot voivat olla oikeita, mutta selitykset vääriä. Virusten olemassaolo on tieteellinen fakta. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    https://www.elinahytonen.fi
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(5)Miinusääni(14)
    1. Kuten myös – usko siihen, että ON tauteja aiheuttavia pieneliöitä, joita kutsutte esim. viruksiksi, ON olemassa, on uskontoa eikä tiedettä. Se on dogma.

     Et ole vieläkään tarjonnut virustartunnoista niitä luotettavia todisteita. Se todistustaakka on edelleen väitteen esittäjällä. Joku oma kokemus yli 50 – vuoden takaa ei todista mitään, kun suljetaan epätieteellisesti muut syyt pois. Noista omista empiirisistä havainnoista tulee vain mieleen vanha venäläinen sananlasku; ’valehtelee kuin silminnäkijä’.

     Tässä virustartuntaa on YRITETTY todistaa tieteellisesti joskus sata vuotta sitten. Sittemmin sitä ei ole yritetty epäonnistumisen pelossa tuolla tavoin todistaa, koska vastaus tiedetään – mikään ”virus” ei tartu, koska niitä ei ole;
     https://www.rehellisetuutiset.org/uutiset/espanjantaudin-uusinta-ja-muutama-myytti

     Plusääni(16)Miinusääni(5)
 2. ”Valepandemia ja sen valerokotteet ovat näet VIHOLLISEN kavala salajuoni ja yritys orjuuttaa lopullisesti ja tuhota suurimmaksi osaksi Suomen maa ja kansa ja jopa tappaa osa kansaa hyödyttöminä turhakkeina ja laboratoriorottina (testaamattomat rokotteemme ovat näet meikäläisilläkin koerotilla tehtävä rokotetutkimus, ja koronatoimetkin tappavat meitä).”

  Ihan hyvä painottaa tuota tosiasiaa. Siitä on kyse.
  Mutta mitään järkeä en näe uhrata aikaa tällaisen videon syventymiseen. Se on ajan ja energian tuhlausta. Pois jostakin tärkeämmästä.
  Minusta asia pitää nähdä pragmaattisesti eikä juuttua ’virus-rakenteisiin’ joista me tavikset emme mitään ymmärrä.
  Tosiasia on että jotain on olemassa (virus tai joku muu) joka aiheuttaa oireita eikä ole normaali flunssaa vaarallisempi ja myös jotain joka siirtyy tai siirretään meihin rokotteiden kautta jotka on todettu vaarallisiksi.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=235688
  Siitä on riittävästi todisteita.
  Miksi meitä testataan turhaan ja miksi silti halutaan rokottaa? Se tässä on ydinkysymys.

  Plusääni(8)Miinusääni(7)
  1. Videossa tuodaan esiin se tutkimus, joka kumosi kaiken virologian. Virologien ”virukset” ovat olleet tietokoneilla väsättyjä fiktiivisiä tuotoksia. Viruksia ei ole olemassa. Ei ole koronaa. Ei tarvita koronarokotteita. Kaikki koronatoimet ovat olleet turhia. Kaikki tämä on nyt TIETEELLISESTI todistettu laboratoriotutkimuksella, joka paljasti, että virologia ja virukset ovat pelkkää roskaa ja nyt jopa pelkkää terroria ja pian tappamista. Sen video tuo esiin. Jos jotain asiaa ei saa kyseenalaistaa (esim. tieteellisellä kontrollikokeella), se EI ole tiedettää vaan propagandaa.

   Koska ei ole virusta, ei ole myöskään mitään siihen liittyvää, esim. virussairauksia.

   VIDEO ON ÄÄRIMMÄISEN, ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄ! Sen ymmärtäminen on avain monen muunkin asian (esim. terveyden) ymmärtämiseen, ja SUUREEN SISÄISEEN VAPAUTEEN TERVEYSASIOISSA JA JOPA OLEMASSAOLOASIOISSA JA MIELENRAUHASSA. Tulee kahleista vapaa olo.

   Turmelus on mennyt pitkälle, kun mutu-tuntemuksella ja muka ymmärtämättömyydellä kumotaan tiedekin! Suomalainen perusröyhkeys huipussaan!

   Plusääni(20)Miinusääni(5)
  2. Et ”näe aikaa uhrata tällaisen” kuten satavuotisen virusharhaopin kumoamiseen joka on tappanut ja vammauttanut pysyvästi miljoonia henkiä lääketeollisuuden litkuilla. Ei kait tässä muuta sanottavaa sitten… Telkkari vaan päälle ja YLEn uutisista ammentamaan päivän totuus.

   Plusääni(10)Miinusääni(1)
 3. Tästä rokotekamppanjasta on tulossa rikos ihmiskuntaa vastaan. Sellaista todellista ja luotettavaa tietoa näistä rokotteista ei ole mikä oikeuttaisi sen.
  Sen sijaan on valtava määrä tietoa siitä että ne aiheuttavat sivuoireita ja ovat vaarallisia.
  Linkin artikkelissa näytetään kuinka ne magnetisoivat kehon siten että rokotekohtaan kiinnitetty magneetti pysyy siinä. Olen nähnyt itse kuinka se toimii rokotetuilla. Tätä pitäisi tutkia ennen kuin niitä pistetään.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=235688

  Ricardo Delgadon niminen biologi ja lääkäri tri Jose Luis Sevillano, molemmat isännöivät ”La Quinta Columna” -nimistä online-ohjelmaa, sanovat, että joidenkin ihmisten käsivarret muuttuvat magneettisiksi juuri siinä paikassa mihin saivat pistoksen, pitäen kiinni magneettien lisäksi saksia. , metalliosia, työkaluja, jopa matkapuhelimia !
  Ilmiö ei rajoitu yksinomaan käsivarteen. Muutamassa päivässä se liikkuu kohti rintaa, kaulaa tai ylempää selkärankaa
  A biologist named Ricardo Delgado and a doctor, Dr. Jose Luis Sevillano, both host an on-line program called “La Quinta Columna”, say some people’s arms become magnetic precisely in the point where they were inoculated, holding not only magnets but scissors, metal parts, tools even cellphones!.
  The phenomenon is not exclusive to the arm. Within days it moves towards the chest, neck or upper spine. (unfortunately my mother and my aunt they took the first shot of the Pfizer jab and my sister confirmed that this is sadly true).
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=235752
  Jos näin on niin lääkefirmojen pitäisi pystyä selvittämään miksi näin tapahtuu ennen kuin pistoksia annetaan.
  Myös se fakta että eläinkokeissa eläimet kuolevat pitäisi tuoda esiin.
  Tuon alimman linkin artikkelissa on mielenkiintoisia kommentteja, mm. että ne jotka ovat saaneet rokotteen voivat joutua lentokieltoon siihen liittyvien riskien takia. … but rumour says US airlines will soon ban injected people from flying.

  Plusääni(10)Miinusääni(5)
  1. Mitä tulee ylemmän videon magneetti palan pysymiseen rokotekohdassa niin seurasin tänä aamuna kuinka se pysyy rokottamattomallakin, ja se pysyi myös rintakehän yläosassa ja otsassa, ei jaloissa eikä käsivarsissa alempana, vain olkanivelen alapuolella, joten luotettavaa tietoa se ei rokotteista anna
   ilmeisesti siinä on yksilöllisiä eroja
   https://mvlehti.net/2021/05/29/uusi-varoitus-suomalaislasten-vanhemmille-86-pfizerin-covid-rokotetestaukseen-osallistuneista-lapsista-karsi-haittavaikutuksista/

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. Kuolema korjaa satoa — Taiwanissa rokote tappaa tehokkaasti
   I warned you *NOT* to Take The Vax … NOW look …
   Word is now starting to come out about the **real** results of the so-called COVID-19 “Vaccine.” The numbers seem to speak for themselves – Deaths are skyrocketing.
   For months, this web site has warned readers they should **NOT** take the “jab” because the so-called “vaccine” for COVID was not really a vaccine; it is messenger RNA (mRNA) which alters people’s DNA.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=235785
   Hyvä ’valkoisen elefantin’ kommentti linkin artikkelissa

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 4. Turtiainen: Suomi injektoi kansalaisiinsa naamioituja myrkkyjä – Saattaa syyllistyä kansanmurhaan

  ”Suomi injektoi parhaillaan kansalaisiinsa myrkkyjä, jotka on naamioitu koronarokotteiksi”, sanoi kansanedustaja Ano Turtiainen puheessaan Eduskunnassa 9.6.2021. ”Suomalaisille ei ole kerrottu Nürnbergin säännöstön vastaisesti, että kyseessä on ihmiskoe.”
  … Vertailun vuoksi edellinen, pieleen mennyt rokotekokeilu Pandemrix keskeytettiin, kun haittavaikutuksia oli 32 kertaa vähemmän kuin nyt. Kysynkin nyt teiltä kaikilta: kuinka monen ihmisen tulee kuolla tai vammautua, että saamme keskeytettyä tämän ihmisten tappamisen ja vammauttamisen?
  https://mvlehti.net/2021/06/10/turtiainen-suomi-injektoi-kansalaisiin-naamioituja-myrkkyja-saattaa-syyllistya-kansanmurhaan/

  Plusääni(12)Miinusääni(1)
 5. Täällä eräs ”kaikkien alojen erikoisasiantuntija” kirjoittelee:

  ”Sadat laboratoriot maailmassa tekevät tutkimustyötä viruksista. En voi uskoa, että ne tutkisivat olemattomia. ” JA ”Tuhannet virologit tutkivat viruksia, eivät olemattomia.” JA ”Virusten olemassaolo on tieteellinen fakta. ”

  Tähän voi vertailun vuoksi sanoa, että tuhannet arvostetut elokuva-alan ammattilaiset työskentelevät elokuva-alalla, ja kymmenissä isoissa elokuvastudioissa ja projekteissa (vaativissakin), ja tuottavat vuosittain satoja uusia enemmän tai vähemmän MIELIKUVITUSTARINAAN perustuvia elokuvia, tv-sarjoja, radio-ohjelmia, jne.

  Ei se, että jossain ”bisneksessä” pyörii iso määrä ammattilaisia todista oikeastaan yhtään mitään. Tässä maailmassa touhutaan paljon kaikenlaista.

  Tiede – ei ole läheskään sitä mitä me oletamme sen olevan. Etenkin lääketieteen parissa huijaaminen on erittäin yleistä. Tästä on kirjoittanut mm. Peter C. Gotzsche kirjassaan ’Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus’. Ja tieteen, etenkin lääketieteessä parissa tapahtuvasta huijaamisesta on julkaistu vaikka kuinka paljon tietoa. Mm. https://www.areiopagi.fi/2016/06/tieteen-taantumus/

  Ei siis pidä sokeasti luottaa siihen, että tiedemiehet olisivat luotettavia. He ovat lojaaleja vain palkanmaksajilleen, eivät totuudelle. Tiede metodina on vain tapa tarkastella maailmaa.

  Eli, sanan ”tieteellinen” lisääminen tuohon lauseeseesi ei tee siitä faktaa. Virologia (virusoppi) ei edes perustu tieteellisille metodeille. Alempana perustelut.

  Jos Herra ”erikoisasiantuntija” olisi edes vaivautunut lukemaan yo. artikkelin, niin Herra ”erikoisasiantuntijan” olisi pitänyt huomata, että Stefan Lanka on kumonnut nykyaikaisen virusteorian asiallisen avoimen ja vastaansanomattoman tutkimuksensa avulla. Tutkimuksen – joka on toistettavissa. Yksinkertaisesti suorittamalla ne vuosikymmenien ajan tekemättä jääneet kontrollikokeet, jotka ovat tieteellisen metodin edellytys.

  Tässä vielä kerran lainaus, siitä miten viruksia ”eristetään”. Siis jopa maallikolle, joka minäkin olen, on päivänselvää, että tällainen ”tutkimus” on täydellistä pelleilyä :

  ” Virologiassa viruksen eristäminen ei tarkoita tämän viruksen erilleen ottamista sairaan potilaan kehosta vaan ns. ”soluviljelyn” suorittamista. He ottavat keuhkonestenäytteen, josta he eivät eristä virusta, joten heillä ei ole aavistustakaan, onko sitä lainkaan läsnä tässä näytteessä. Sitten he panevat sen Vero-solujen (apinan munuaissolujen) päälle ja lisäävät suuret määrät antibiootteja ja antimykootteja (sieniä tuhoavia aineita). He myös voimakkaasti rajoittavat solujen ravinnonsaantia, jolloin ne näkevät nälkää. Sitten he tarkkailevat sytopaattista efektiä (CPE), joka tarkoittaa solujen kuolemaa, ja väittävät, että tämä todistaa viruksen läsnäolon näytteessä ja sen patogeenisuuden.”

  Eli solujen (myös näytteeseen tahallaan lisättyjen asiaan kuulumattomien solujen) kuolema laboratorio-olosuhteissa, irrallaan luonnollisesta ympäristöstään, riittää näille Virologia sirkuksen glovneille ”näytöksi” viruksen olemassaoloon!

  Sama kuin laittaisit kärpäsen lasipurkkiin, lisäät sinne vähän keinotekoisia kemiallisia aineita, ja kun se kärpänen siellä lasipurkissa aikanaan sitten kuolee, alat syyttää tästä tapahtumasta virusta. Hyvin lapsellista, mutta tätä samaa virologit tavallaan tekevät.

  Ne vain kiusaavat soluviljelmää laboratoriossa, joka ei vastaa millään tavalla niitä ilmiöitä, mitä luonnossa tai ihmiselimistössä tapahtuu. Eikö jo itse tässä menetelmässä ole lievää tieteen vastaisuutta? Tapahtuvat petrimaljassa, tai koeputkessa tuskin vastaavat monimutkaisia biologisia tapahtumia luonnossa.

  Plusääni(14)Miinusääni(9)
  1. On vaikeaa maallikon, edes epäilevän, uskoa, että virologian käyttämä standardi tutkimuslinja olisi noin puutteellinen. Rautalangasta vääntäen viruksen eristämiskokeen järjestelyä voi verrata tilanteeseen, jossa leipuri mittaa jauhojen ja muiden ainesten painoa, mutta unohtaa poistaa astian painon pois tuloksista.

   Tiedän kuitenkin sen, että agendatieteessä kaikki on mahdollista. Tartuntataudeista, niiden uhista ja niiden torjumisesta on tullut röyhkeä poliittisen kontrollin ja manipulaation väline. Voidaan lanseerata kampanjoita, joissa yhdistyvät poliittisten manipulaattoreiden, lääke- ja teknologiayhtiöiden intressit. Ilmastokusetus on aivan vastaavanlaista agendatiedettä kuin mitä virustukimus tai epidemiologia nykyisin on. Tulokset ja suositukset ovat aina sitä, mitä globalistiset kommunistit, teknokraatit tai pankkiirit haluavat perustellakseen hankkeitaan ja viedäkseen eteenpäin hirmuhallintoa ja monopolibisneksiään. Agendatiedettä ohjaavat valtavat poliittiset ja taloudelliset intohimot. Taustalla häilyy vielä sionistien messiaaninen kultti, joka haluaa syöstä maailman kaaokseen ennen kuin heidän Messiaansa voi ilmestyä sitä parantamaan.

   En vieläkään jaksa uskoa, että virologit tahallaan tai tyhmyyttään sortuisivat suoraan agendatieteen tekemiseen. Jos Lankan väitteet pitävät paikkansa, niin virologit eivät ole muuta kuin laborantteja, joiden käyttöön on päätynyt harhaanjohtava tutkimusmetodi, jolla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Mutta vaikka virologit olisivatkin oikeita tiedeihmisiä, niin on selvää, että jossakin vaiheessa heidän tutkimuksiensa tulokset väännetään globalistisen politiikan käyttöön ja edistetään niillä lääkeyhtiöiden tuotteiden pakkomyyntiä.

   Plusääni(8)Miinusääni(3)
   1. ”En vieläkään jaksa uskoa, että virologit tahallaan tai tyhmyyttään sortuisivat suoraan agendatieteen tekemiseen.”

    Lääketieteen historia on täynnä myöhemmin vääriksi todistettuja dogmeja ja hoitokeinoja. Näitä dogmeja on ylläpidetty milloin mistäkin syystä (raha, politiikka, uskonto, ammattiylpeys/kunnia, ”tyhmyys” jne.)

    Esim. lobotomia,suoneniskentä, sähkösokkihoidot, psyykelääkkeet (ainakin serotoniinihypoteesi), erilaisten elinten/kehonosien turha poistaminen, mielikuva bakteereista pelkkänä haittana, kaikki ne lääkkeet ml. rokotteet, psyykelääkkeet, laihdutuslääkkeet, kipulääkkeet, yskänlääkkeet, pahoinvointilääkkeet jne. mitä on ikinä vedetty markkinoilta koska aiheuttivat enemmän haittaa kuin hyötyä.

    Plusääni(10)Miinusääni(0)
 6. Truth hunter OLET VALITETTAVASTI PAHASTI VÄÄRÄSSÄ!! Jokainen valtio kusettaa masossoja avaruus/mars kuu ym muissa ohjelmissa! He ovat kaikki ihan samaan paskaa! Toki jos luulet eläväsi photoshop kuvalla mitä kaikki MAAPALLOT ovat ja planeetaneetat joita sinulle näytetään! Et ikinä tule ymmärtämään kokonaisuutta jos et tajua näitä asioita! Sanon sinulle suoraan sydämmestä!! Kaikki mailman valtiot ovat kirjoittaneet antartic treaty joka kertoo tasan tarkkaa että HE KAIKKI OVAT HYVIÄ KAVEREITA KORKEIMMILLA ASTEILLA! Lopeta tuo paskan jauhaminen kiinasta tai venäjästä että ovat ”niin sanotusti” hyviä tyyppejä!

  Jos uskot kuussa käyntiin ynnä muuhun NASAN, kiinan, venäjän avaruus hömppään!!! OLET valittevasti pihalla kokonais kuvasta miksi ja miten kaikki tapahtuu!!!

  Plusääni(7)Miinusääni(3)
 7. Suomi ei ole sähköntuotannon suhteen omavarainen, vaan sähkön nettotuonnilla katetaan noin 5 % energian kokonaiskulutuksesta. Suomi on siis riippuvainen öljyn, kaasun, hiilen, ydinpolttoaineen ja sähkön tuonnista. Raakaöljyn ja öljytuotteiden osuus Suomen energialähteiden tuonnin arvosta on lähes 80 %. Myös puupolttoaineita, mm. pellettejä, tuodaan ulkomailta, mutta tuonnin osuus kokonaiskulutuksessa on hyvin pieni.

  Suomen energialähteiden tuonnissa Venäjän osuus on hallitseva (taulukko 2). Energiatuonnin arvosta noin 60‒65 % tulee Venäjältä. Maakaasua tuodaan yksinomaan Venäjältä. Suomeen tulee kaasuputki Viipurista Imatralle, muiden kuljetusreittien (Baltic Connector -putki, LNG-vastaanottolaitokset) kapasiteetti on vielä hyvin pieni. Lisäksi raakaöljystä liki 90 % tulee Venäjältä, mikä johtuu siitä, että suomalainen öljynjalostusteollisuus on erikoistunut venäläisen raakaöljyn jalostamiseen. Muiden energialähteiden, eli hiilen, öljytuotteiden, ydinpolttoaineen ja sähkön osalta Venäjän osuus Suomen tuonnissa on noin kolmannes. Hiili, raakaöljy ja öljytuotteet ovat raaka-aineita, joilla on toimivat maailmanmarkkinat. Siksi näitä pyritään ostamaan sieltä, mistä paras hinta-laatusuhde kulloinkin löytyy. Yhden toimittajan vaikeudet harvoin sekoittavat koko markkinoita.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. VIRUSTEN ERISTÄMINEN ON VAIKEAA
  Yleisesti käytetty virusten eristämisprosessi on ehkä virheellinen, mikä ei todista, ettei viruksia ole olemassa. Lääketiede on mennyt harhaan, kun se on alkanut palvella lääkevalmistajien etuja. Mutta lääketieteessä tehdään paljon arvokasta perustutkimusta esim. virologian alueella. Pystytään jopa keinotekoisesti rakentamaan viruksia. Koska en ole virologi, en voi muuta kuin arvioida psykologisesti virologien sanomisia. Luotan, että laboratorioissa tehdään pätevää virustutkintaa. Stefan Lankaa pidän uskovaisena sekopäänä. Nyt on menneillään koko ihmiskuntaa uhkaava diktatuuri, jota tehdään koronahuijauksen avulla. Taistelussa sitä vastaan emme tarvitse Lankan teorioita. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(5)Miinusääni(9)
 9. Selväsanainen ja askel askeleelta etenevä selvennys niille, joiden on vaikea ymmärtää.

  Virologeilla on siis vuodesta 1954 lähtien ollut vain yksi ainoa tapa osoittaa virusten olemassaolo. Se tapa on John Endersin työryhmän 1.6.1954 julkaisema soluviljelymenetelmä, jonka Enders itse kuvasi hypoteettiseksi (epävarmaksi, oletteiseksi) ja joka hänen mukaansa täytyy myöhemmin tulevaisuudessa varmentaa.

  Sitä ennen virologien ”virukset” olivat olleet itsestään lisääntyviä sairautta aiheuttavia proteiineja, mutta tuo käsitys romuttui kokonaan, kun DNA:n löydyttyä 1950-luvun alussa kävi selväksi, etteivät proteiinit voi lisääntyä itsestään, koska siihen tarvitaan nukleiinihappoja. Virologia siis kumoutui täydellisesti 1950-luvun alussa, eikä virologeilla eikä kenelläkään ollut enää viruksia missään (virologia tuhoutui kokonaan).

  Virologit olivat tuolloin hädissään, koska heillä ei ollut mitään. He olivat jo luopumassa koko virus-ajatuksesta ja omasta ammattialastaan, mutta pelastajaksi tuli mainittu John Enders. Hän esitti hypoteesin virusten eristämisestä soluviljelmän avulla, ja tuo hypoteesi (epävarma oletus!) on siitä lähtien ollut koko virologian perusta. Virologeilla ei ole mitään muuta tapaa osoittaa virusten olevan olemassa kuin Endersin soluviljelmämenetelmä, joka on hypoteettinen. Nykyisinkin siis kaikkien virusten olemassaolo osoitetaan Endersin menetelmän avulla. Eiväthän he mitään viruksia ole koskaan todellisuudessa osoittaneet, koska viruksia ei ole olemassa, mutta he puuhastelivat kovasti, vaikka koko ajan pettivät (ja yhä pettävät) kaikkia ja itseään. Virologia on petos ja itsepetos. Yksikään asia siinä ei ole totta.

  Kun tuota virustieteen luihua touhua katselee, niin selväksi käy heti alun alkaen, että kyseessä on melkoinen akrobatia totuuden kanssa. Missään vaiheessa näet he eivät ole eristäneet virusta sanan ”eristää” varsinaisessa merkityksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että missään vaiheessa heillä ei ole ollut mitään todellista virusta. Kaikki nykyiset virukset ovat fiktioita, kuvitelmia. Infektiosairauksiksi sanottuja sairauksia on tietenkin olemassa, mutta niitä eivät aiheuta sairautta aiheuttavat virukset tai bakteerit vaan aivan reaalimaailman asiat, sellaiset kuin jokin puutostila tai jokin vahingollinen vaikutus, esim. kuuma, kylmä, myrkky, säteily tai psyykkinen vaikutus (joka voi olla hyvin voimakas).

  Benjamin Kivilohkare (BK) kirjoittaa kommentissaan (9.6.2021 at 14.49), että ”viruksen eristäminen on vaikea biologinen operaatio, joka ei ole onnistunut. Nanomittakaavassa olevan viruksen tutkiminen on tietenkin teknisesti vaikeaa ja siinä ei ole onnistuttu.” Kuitenkin, jos nanomittakaavassa oleva virus olisi olemassa, sen todellinen eristäminen olisi erittäin helppoa, todella erittäin helppoa. Saman kokoluokan bakteriofageja (joskus lyhyesti ”faagi”) näet on hyvin helppo eristää, ja niin on tehty vuosikymmeniä. Viruksen sanotaan olevan proteiinikuori, jonka sisällä on geneettinen ydin, ja samanlainen on bakteriofagi.

  Bakteriofagi voidaan eristää ja puhdistaa suoraan bakteeriviljelmästä. Stefan Lanka eristi ns. jättiviruksen merilevästä suoraan. Eksosomit (solunulkoiset vesikkelit) ovat myös samankokoisia ja koostumukseltaan samanlaisia kuin väitetyt virukset, ja eksosomeja on helppo eristää suoraan sairaasta henkilöstä (eksomeja syntyy enemmän sairauden aikana). Eksosomit voidaan eristää suoraan niin, että näyte maseroidaan (liotetaan, pehmennetään), filteroidaan ja ultrasentrifugoidaan (tällöin saadaan erikseen vain eksosomeja sisältävä kerros sentrifugiputkeen) ja sitten määritetään niiden morfologia, biokemia ja genomi. Nanomittakaavan bakteriofagit, jättivirukset ja eksosomit saadaan näin siis helposti eristettyä suoraan, ja niillä voitaisiin, jos halutaan, tehdä sitten infektiokoe: yritettäisiin niillä saada aikaan sairaus ihmisessä tai eläimessä (sairautta ei tietenkään synny, koska ne eivät ole sairautta aiheuttavia).

  Ns. ”viruksia”, jotka ovat käytännössä identtisiä eksosomien kanssa, ei sen sijaan ole koskaan eristetty suoraan sairaasta henkilöstä. Syyksi tähän virologit sanovat sen, että niitä on niin vähän, että niitä on vaikea löytää (kiertoilmaus sille, ettei niitä ole olemassa). ”Viruksia” ei ole koskaan eristetty suoraan yhtään mistään, ja siksi virologien on ollut pakko tyytyä John Endersin hypoteettiseen soluviljelmämenetelmään virusten olemassaolon osoittaakseen. Koska viruksia ei ole koskaan todellisesti eristetty, niiden morfologiaa, biokemiaa ja genomia myöskään ei ole koskaan voitu suoraan määrittää. Valokuvat ”viruksista” ovat joko kuolleiden solujen tyypillisiä struktuureja (esim. eksosomeja) tai tietokoneen avulla tuotettuja fiktiivisiä kuvia.

  On siis niin, ettei ole olemassa tutkimusta, jossa osoitettaisiin sairautta aiheuttavia viruksia (kaikilla sama muoto, koko ja genomi) jossakin sairaan henkilön tai eläimen nesteessä. Viruksia ei ole koskaan eristetty ihmisestä suoraan.

  Eristäminen on siis prosessi, jossa sairaasta ihmisestä otetaan näyte, se maseroidaan, filteroidaan ja ultrasentrifugoidaan, ja sitten otetaan sentrifugiputkesta etsittävää struktuuria sisältävä kerros, jossa olevat identtiset struktuurit voidaan sitten määrittää biokemiallisesti ja geneettisesti. Jos on eristetty virus, sille voidaan sitten altistaa koehenkilöitä tai koe-eläimiä sen toteamiseksi, aiheuttaako se näissä sairauden. Jos virus on eristetty ja aiheuttaa sairautta, on löydetty sairautta aiheuttava virus. Tällaista prosessia kuitenkaan ei ole koskaan tehty millään viruksella.

  Tri Tom Cowan on esittänyt (video ”Covid-19 Myths – Tom Cowan & Andrew Kaufman”) yllä sanotun – sen, ettei millään viruksella ole tehty yllä kuvattua prosessia – todistajiksi mm. 58 erilaista USA:n hallituksen terveysinstanssia. Vastauksena kysymyksiin ne ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole yhtäkään tutkimusta, joka kuvaa jostakusta ns. Covid-19:ää (”koronaa”) sairastavasta ihmisestä peräisin olevan SARS-CoV-2-viruksen (koronaviruksen) eristämistä, puhdistamista ja karakterisointia. Sama koskee muitakin viruksia (mm. tuhkarokkovirusta ja HIV-virusta). Mitään virusta ei ole koskaan löydetty suoraan yhdestäkään sairaasta henkilöstä. Samoin ovat ilmoittaneet monet muutkin hallitukset ja mm. CDC (USA:n tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus), Saksan Robert Koch Institut ja Saksan Pasteur Institut. Ne ovat ilmoittaneet, että tuo (suora eristäminen) ei ole se tapa, kuinka ne löytävät viruksia, ja etteivät ne voi löytää minkään sairaan ihmisen mistään nesteestä identtisiä partikkeleita, joita voitaisiin kutsua viruksiksi.

  Samoin ilmoittavat myös virologit, ja he toteavat, ettei sairaassa ihmisessä ole riittävästi viruksia, jotta niitä voitaisiin löytää. Viruksia ei siis eristetä eikä voida eristää suoraan sairaista ihmisistä tai eläimistä. Virologit eivät ota ulos viruksen genomia ja sekvensoi sitä. Koska niin ei tehdä, ei ole mitään muuta tapaa sekvensoida se.

  Miten sitten virologit todistavat virusten olemassaolon? Millainen on Endersin soluviljelmämenetelmä? Ymmärtämistä helpottaakseni esitän asian mahdollisimman pelkistetysti ja lyhyesti.

  KUINKA VIROLOGIT OSOITTAVAT VIRUSTEN OLEMASSAOLON?

  He ottavat sairaasta henkilöstä näytteen tutkittavakseen. He olettavat, että koska ko. henkilö on sairas, hänen kehossaan ja myös otetussa näytteessä on sairaaksi tekeviä viruksia.

  Edelleen he olettavat, että koska otetussa näytteessä on sairaaksi tekeviä viruksia, näyte tekee sairaaksi esim. laboratoriossa olevia kudos- ja soluviljelmiä. Siksi he käyttävät tutkimuksessaan soluviljelmiä (tämä on Endersin menetelmä). Soluviljelmä on yleensä apinoiden munuaissoluja.

  He olettavat, että näytteessä olevat virukset vahingoittavat ja ehkä jopa tappavat soluviljelmän soluja, ja tätä tuhotapahtumaa he kutsuvat ”sytopaattiseksi efektiksi” (”soluja vahingoittavaksi ja tappavaksi vaikutukseksi”, engl. lyh. CPE).

  Jos siis apinan munuaissoluviljelmään laitettu sairaan ihmisen näyte tuhoaa ja tappaa ko. soluviljelmää, silloin on virologien mukaan LÖYDETTY VIRUS JA ERISTETTY SE! Virus voidaan nähdä vaikutuksestaan! Eihän terve näyte tuhoaisi yhtään mitään! Tästä syystä on joitakin tutkimuksia, joissa jo otsikko kertoo, että jokin virus on eristetty. Ne siis tarkoittavat tätä soluviljelmää, eivät todellista eristämistä suoraan sairaan ihmisen tai eläimen näytteestä.

  Nyt tullaan John Endersin taustaoletukseen. Enders oletti (ja yhä oletetaan), että nuo soluviljelmän solut MUUTTUVAT HAJOTESSAAN VIRUKSIKSI! Tämän Enders itse myönsi olettamukseksi. Perusta tälle olettamukselle oli se, mitä bakteereille tapahtuu. Kun bakteerit laboratorio-olosuhteissa nälkiintymisen ja muiden niiden elinehtoja rajoittavien tekijöiden johdosta joutuvat erilleen toisistaan ja niiden biokemia köyhtyy, ne jossakin vaiheessa muuttuvat kokonaan pieniksi ja keskenään samanlaisiksi bakteriofageksi (ks. yllä). Kun elinolosuhteet palaavat normaaleiksi, bakteriofagit muuttuvat (kokoontuvat) jälleen takaisin bakteereiksi. Enders oletti, että virusten kohdalla tapahtuu sama: solut muuttuvat kuollessaan viruksiksi.

  Kun siis soluviljelmä sytopaattisessa efektissä kuolee, viruksia syntyy! Soluviljelmä muuttuu virusviljelmäksi. Siinä virologeilla on viruksia tarpeeksi, oletus sanoo. Tämä heidän olettamansa ”virusmassa” koostuu – hajoamisen seurauksena – hyvin lyhyistä geenisekvensseistä, ”koronaviruksen” kohdalla RNA-sekvensseistä.

  Heillä ei ole kokonaista virusta. Siksi heidän täytyy koota noita pätkiä omin käsin (nykyisin tietokoneella) peräkkäin yhteen saadakseen kokoon viruksen paljon suuremman genomin. Tuon peräkkäin järjestämisen prosessi on englanniksi ”alignment” ja saksaksi ”Ausrichtung”. Ensimmäinen kokoaminen ns. koronaviruksen kohdalla tapahtui Wuhanissa Kiinassa YHDESTÄ potilaasta otetusta näytteestä tuon prosessin mukaisesti, ja tuo viruksen genomin kokoaminen (= ”viruksen kokoaminen”) on tietenkin täysin mielivaltainen prosessi. Mallina käytettiin vuoden 2003 ”koronaviruksen” säilytettyä, samoin keinotekoisesti koottua genomia, ja virologien ”mallit” ovatkin nekin aina keinotekoisia tietokoneluomuksia, joissa ei ole mitään todellista.

  Virologien virukset ovat kaikki fiktiivisiä tietokoneluomuksia!

  SITTEN ASTUI STEFAN LANKA KUVAAN.

  Hän katsoi ja ihmetteli tätä asiaa, ja sanoi: ”Jaha, kontrollikoe puuttuu. Tehkäämme sellainen.”

  Hän teki, huhtikuussa 2021.

  Hän ajatteli, että aiheuttaakohan tuon soluviljelmän kuoleman (sytopaattisen efektin eli viruksen eristämisen) jokin muu kuin soluviljelmään laitetun näytteen virukset? Esimerkiksi laboratorioproseduuri (menetelmä) itsessään? Hän tutki asiaa. Kukaan muu ei Endersin jälkeen ollut tutkinut. KUKAAN ei ollut tehnyt tieteen edellyttämää kontrollikoetta. Huom. Enders itse teki kontrollikokeen, mutta kaikki ovat jättäneet sen kokonaan vaille huomiota (mikä viittaa tieteen syvään turmelukseen). Hän käytti varsinaisessa kokeessaan tuhkarokkopotilaan näytettä, kontrollikokeessaan terveen ihmisen näytettä. HÄN SAI TÄSMÄLLEEN SAMAT TULOKSET KUIN NYT LANKA (ks. alla).

  Vuosina 2011-2017 Stefan Lanka oli Saksassa käydyssä oikeusprosessissa (hän halusi estää tuhkarokkorokotusten määräämisen pakollisiksi) todistanut, ettei missään vastapuolen esittämässä tutkimuksessa osoitettu, että viruksia olisi olemassa. Saksassa on juridisesti siis osoitettu, ettei ole olemassa tutkimuksia, joissa todistettaisiin viruksia olevan olemassa. Stefan Lanka voitti tuon oikeudenkäynnin.

  Stefan Lanka teki kontrollikokeen, joka tarkoittaa sitä, että kudosviljelmään ei laiteta sairaasta ihmisestä otettua ja ”infektoituneeksi” oletettua näytettä vaan terveestä ihmisestä otettu (viruksia sisältämätön) näyte, tai jopa ei mitään.

  Hän ei lisännyt soluviljelmään mitään näytettä, mutta muuten hän noudatti proseduurin menettelytapoja.

  Kontrollikokeen tulos oli, että TAPAHTUI AIVAN SAMANLAINEN SYTOPAATTINEN EFEKTI (SOLUKUOLEMA) KUIN ”INFEKTOITUNEEKSI” OLETETTUA (VIRUKSIA SISÄLTÄVÄÄ) NÄYTETTÄ KÄYTETTÄESSÄ.

  Koska olemalla lisäämättä mitään ja lisäämällä ”virusta” sisältävä potilasnäyte saatiin täsmälleen samanlainen sytopaattinen efekti, soluviljelmän kuolemaa EIVÄT AIHEUTTANEET VIRUKSET vaan laboratorioproseduuri itse. Tämä olisi tiedetty jo 1950-luvulla, jos kontrollikokeita olisi suoritettu.

  Stefan Lanka tiesi jo ennestään, että tuo laboratorioproseduuri sisälsi sellaisia toimenpiteitä, jotka tosiaan (ilman viruksia siis) voivat tappaa soluviljelmän. Prosessissa solujen (siis niiden apinan munuaissolujen) ravinnonsaantia rajoitetaan voimakkaasti, jotta solut ”saataisiin nälkäisiksi” ja ne paremmin ottaisivat sisäänsä viruksia. Soluviljelmään lisätään myös voimakkaita antibiootteja bakteerien vaikutuksen poissulkemiseksi, ja käytetyt antibiootit ovat hyvin myrkyllisiä soluille, ja erityisesti juuri munuaissoluille!

  Stefan Lanka osoitti kontrollikokeellaan tieteellisesti, ettei nykyisen virologian perusmenetelmä (Endersin menetelmä) virusten osoittamiseksi ja eristämiseksi osoita eikä eristä viruksia. Soluviljelmän kuolemaa eivät aiheuta ”infektoituneessa” näytteessä olevat ”virukset” vaan laboratoriomenetelmä, jossa solut myrkytetään antibiooteilla ja nälkiinnytetään rajoittamalla voimakkaasti niiden ravintoliuoksen saantia. Solukuolema eli ”viruksen eristäminen” tapahtui sekä ”infektoitunutta” materiaalia lisättäessä että oltaessa lisäämättä mitään. Endersin menetelmä, ja koko nykyvirologian perusta, on epätieteellistä humpuukia, jolla ei ole mitään tekemistä minkäänlaisten virusten kanssa.

  YHTÄKÄÄN NYKYISTÄ VIRUSTA EI OLE OLEMASSA!

  Virologia on täydellisesti kumottu, juuriaan myöten. Ei ole olemassa viruksia! Ei ole olemassa ns. virussairauksia, esim. koronaa (se tauti, joka on läsnä, johtuu muista tekijöistä kuin SARS-CoV-2-”viruksesta”, tietokonefiktiosta). Koska ei ole koronavirusta, ei voi olla myöskään sen ”piikkiproteiinia”, jonka rakenne ja koostumus tunnettaisiin. Ei voi olla myöskään koronaviruksen tunnettua geneettistä sekvenssiä. Koronatestiä ei voi kehittää. Covid-19:n (”koronasairauden”) syyksi ei mitenkään voida osoittaa SARS-CoV-2-virusta, koska sitä ei ole olemassa.

  Varmuuden vuoksi liitän tähän loppuun yhden tuon nykyvirologian menetelmän mielettömyyden, jolla virologit suorastaan pilkkaavat ihmisiä ja tiedettä: Kun soluviljelmä myrkytettynä ja nälkiinnytettynä kuolee, syntyy hajoamisen tuloksena geneettisen aineksen (RNA:n) puuro, jossa on RNA:ta kaikista niistä lähteistä, joita soluviljelmään on lisätty: lehmän sikiöseerumista, hevosen seerumista, ihmisen itsensä näytekudoksesta ja näiden kaikkien sisältämistä muista lähteistä (Enders lisäsi myös lehmänmaitoa). Tietenkin RNA:ta tulee myös soluviljelmästä itsestään, apinan munuaissoluista. Kun siis virologit alkavat koota ”viruksen” pitkää genomia tuon puuron lyhyistä geenisekvensseistä, he kokoavat sitä ihmisen itsensä, apinan, lehmän ja hevosen perintöaineksesta. Yksikään heidän sekvenssinsä ei ole peräisin viruksesta!

  Kun siis BK kirjoittaa kommentissaan, että ”sitä, ettei ole olemassa viruksia, artikkeli ei todista”, niin hän joko ei ole ymmärtänyt tai halunnut ymmärtää asiaa. Artikkelini esittää sen kontrollitutkimuksen, jossa todistetaan tieteellisesti, ettei viruksia ole olemassa.

  BK kirjoittaa vielä: ”Sen sijaan epidemioiden ja pandemioiden puhkeamiselle ei useinkaan löydy muuta aiheuttajaa kuin joku pieneliö, jota voidaan kutsua virukseksi.” Yllä olen luetellut ns. infektioiden todellisia syitä. Nykyinen pandemia on testipandemia, datanmanipulointipandemia, mediapandemia, terroripandemia, valehtelupandemia ja pelkopandemia. Niitä syntyy lukuisia lisää, mutta edelleenkään yksikään niistä ei ole viruspandemia eikä minkään muunkaan ”patogeenin” (joita ei ole olemassa) aiheuttama pandemia.

  BK kirjoittaa: ”En voi uskoa, että ne (laboratoriot) tutkisivat olemattomia.” Kuten artikkelistani huomaat, juuri sitä ne tekevät. Virus on olematon asia. Niiden tutkimisesta tienaa.

  Kaiken huipuksi BK toteaa Stefan Lankasta: ”Stefan Lanka ei vakuuta – – Koronahuijauksen vastaisessa taistelussa ei ole sijaa Stefan Lankan johtopäätöksille.” Kuten artikkelistani käy ilmi, juuri Stefan Lanka kumosi koko virologian (esim. ”koronaviruksen”) ja on siten parhain ja kiitettävin koronahuijauksen vastainen taistelija, päätaistelija.

  BK vielä: ”Virusten totaalinen kieltäminen on huuhaata.” Tosiasiassa virukset ovat huuhaata. Stefan Lanka teki tyhjäksi kaikki väitteet virusten olemassaolosta.

  Otan tähän vielä nimimerkin ”Ydinkysymys: miksi rokote” toteamuksen: ”Minusta asia pitää nähdä pragmaattisesti eikä juuttua ’virus-rakenteisiin’ joista me tavikset emme mitään ymmärrä.”

  Hyvä ”Ydinkysymys”, artikkelini tuo esiin juuri sen, että ’virus-rakenteisiin’ ei tule juuttua, koska viruksia ei ole olemassa. Toteamuksesi loppu ”taviksista, jotka eivät ’virus-rakenteista’ mitään ymmärrä”, oli se työntövoima, joka sai minut kirjoittamaan tämän kommentin. Kiitos siitä! Haluan selventää asioita, joita ei ole ymmärretty. En minä ole toisia parempi enkä tappelemassa ketään vastaan, haluan vain tuoda esiin tosiasioita ja tieteellisiä todisteita (jollainen Stefan Lankan tieteellinen kontrollikoe on). Ei ole olemassa viruksia. Ymmärrän, että asian sulattelemiseen menee jonkin verran aikaa.

  Ei tarvitse ”ymmärtää” mitään muuta kuin se, että viruksia ei ole olemassa. Se riittää sataprosenttisesti. Ei tarvitse juuttua yhtään mihinkään, ja entiset juuttumiset (esim. aivopesut) laukeavat tuon ymmärryksen myötä itsestään. Sairauksienkin suhteen alkaa kasvaa uusi ymmärrys aivan itsestään.

  Nyt olisi saatava myös THL, lääkärikunta ja maan johto ymmärtämään.

  Plusääni(15)Miinusääni(7)
  1. ”Nyt olisi saatava myös THL, lääkärikunta ja maan johto ymmärtämään.”

   Ei, vaan pitää poistaa mädät omenat korista eli todelliset vaikuttajat, jotka tietävät ”koko” totuuden ja ovat sen vihittyjä asiamiehiä toteuttamassa juuri sitä mitä nyt parhaillaan tapahtuu.
   Esimerkkkinä vaikkapa nykyinen oikeiskansleri tai jonkun vakuutuyhtiön pääjohtaja. Myös Marin on toteuttamassa Agenda-2030:tä, mutta on vain vaikuttajien piikana mukana.
   Teknologiayhtiöiden johtajisto, jotka ovat toteuttamassa smart eli tekoälymaailmaa ovat välttämättä mukana sisäpiirissä jollakin tasolla.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 10. VIRUSTEORIA
  Stefan Lankan kontrollikoe ei todista, ettei ole viruksia, vaan että soluviljelmäkoe epäonnistui. Voi olla, että biologinen koe eristää virus on virheellinen. Mutta viruksen olemassaolon todistavat monet muut kokeet, esim. virusten genomin löytymiset. Voi olla, että virologit erehtyvät monissa suhteissa, mutta sekään ei todista, etteikö sairautta levittäviä pieneliöitä eli viruksia olisi olemassa. Useimpiin suuriin kulkutautiepidemioihin ei löydy muuta selittävää teoriaa kuin virukset. On totta, että myös luonnontieteessä on huuhaateorioita, joita tiedeyhteisö pitää absoluuttisena totuutena; tällainen on mm. erikoinen suhteellisuusteoria, joka on huijausta (opiskelin sitä aikoinani Helsingin yliopistossa). Mutta viruksen olemattomuutta ei ole tieteellisesti todistettu. Sen tiedon valossa, mitä minulla on, niin viruksia on olemassa. Koronapandemia on testipandemia, siinä Vesa-Ilkka Laurio on oikeassa. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(5)Miinusääni(7)
  1. Ei riitä kivilohkareelle vaikka rautalangasta vääntäs.. niin kun ei minun mummolle, ukille, äitille eikä isälle eikä monellekkaan.
   Niin pitkään kuin sitä virusta ei ole löydetty ja eristetty, se on pelkkä spekulaatio, elikkä sitä ei ole pystytty todistamaan olemassaolevaksi, elikkä sitä ei ole! Ja sen Stefan Lanka tässä melko suoraviivaisesti, minun mielestä jo vähän tyhmemmällekin ymmärrettävästi, TODISTI!
   Benjamin, sinun yliopisto seikkailut ei todista vielä yhtään mitään.

   Plusääni(1)Miinusääni(4)
 11. Koomista että Ilta-Sanomat bännäsi tilini kun mainitsin että Christian Eriksen sai pari viikkoa sitten Phizerin piikin. Ei 29-vuotias huippu-urheilija normaalisti tuuperru kentälle sydänkohtaukseen. Valemedia ei pysty kauaa piilottelemaan näitä.

  Plusääni(10)Miinusääni(5)
 12. Amanda Vollmer: ”Mutta polio!”, sanovat hypnotisoidut toistajat

  Kuvaus eräästä ”virussairaudesta.”

  Suomennan ja referoin, mitä videossa ”But Polio! Say the Hypnotic Repeaters – Amandha Vollmer” sanotaan,

  https://odysee.com/@dharmabear:2/But-Polio-Say-the-Hypnotic-Repeaters-Amandha-Vollmer:f

  AV aloittaa:

  Joka ikinen kerta – mikä tosin tapahtuu harvakseltaan, koska, rehellisesti sanoen, yleensä käytän aikani niihin, jotka tarvitsevat apuani, ja niihin, jotka ymmärtävät, mitä on meneillään, – mutta joka ikinen kerta, kun kohtaan jonkun siitä paimennetusta ihmismassasta, niiden syvästi hypnotisoitujen, horrostilassa olevien aivopestyjen yksilöiden joukosta, jotka todellakaan eivät näytä voivan miettiä asiaa loppuun asti ja tehdä minkäänlaista tutkimusta, saan vastaani aina saman lauman, joka toistaa ja määkii: ”Mutta polio!”

  Olen niin väsynyt tähän siinä suhteessa, että nämä ihmiset eivät nähtävästi kykene muuttamaan ajatuksiaan millään tavalla, niin että he vain mitään kyselemättä toistavat sitä propagandaa, johon heidän käsittelijänsä ovat saaneet heidät uskomaan.

  No, puhukaamme siitä pikaisesti.

  AV käsittelee seuraavassa vuorotellen näitä kolmea artikkelia:

  1. ”POLIO not eradicated, just renamed” (”Poliota ei ole hävitetty, sille on vain annettu uusi nimi”),

  https://healthfreedomidaho.org/the-eradication-of-polio/

  2. ”The Eradication of Polio” (”Polion hävittäminen”),

  https://thinklovehealthy.com/2016/11/05/the-eradication-of-polio/

  3. ”20 Things You Don’t Know about Polio 2” (”20 asiaa, joita ette tienneet poliosta”),

  https://jchristoff.com/20-things-you-dont-know-about-polio-2/

  Näytän teille pari asiaa, jotka auttavat teitä ymmärtämään, että polio ei ole virus, että poliorokotteet eivät hävittäneet poliota, että polio oli itse asiassa myrkytys. Sen aiheuttivat tuholaismyrkky DDT ja eräs toinen tuholaismyrkky, jonka nimi oli ”Keisarinvihreä” (engl. Paris Green). Kumpikin näistä hermostoa vahingoittavista kemikaaleista voi johtaa oireisiin, joiden on ”ammatillisesti” ja ”ylevän tieteellisesti” tulkittu ja kuvattu olevan ”viruksen” aiheuttamia, tiedättehän, tämän ilmassa leijuvan pahan aiheuttamia, joka on jahtaamassa teitä.

  Ennen kaikkea, mitään virusta ei todellisuudessa ole olemassa sellaisena kuin on kuvattu. Mikrobiteoria otettiin käyttöön väestöjen kontrollissa pitämisen varmistamiseksi, niin että heitä voidaan helposti manipuloida pelkoon ja sen vuoksi suostumaan hyödyttömiin, myrkyllisiin ja tukahduttaviin lääkkeisiin, ja tuo on teidän lääketieteellinen kartellinne, nuo ovat teidän tiedemiehenne, joihin aina viittaatte, ja nämä nukkuvat ihmiset toistavat ja määkivät aina suurin piirtein, että ”ellet ole lääkäri, et tiedä mitään.”

  Tiedän, että tunnette turhautumista, jos ymmärrätte rokotehuijauksen ja olette nähneet sen vahingon, jota rokotteet saavat aikaan, ja nähneet autismitasojen nousevan uskomattoman korkeiksi, ja näette, kuinka typeriä ja kaheleita lääkärit ovat, kuinka täysin saatanallisia he ovat, nähneet, että he saavat aikaan vain vahinkoa, että heillä ei ole muuta kuin lääkkeet, leikkaukset ja tukahduttavat myrkyt eikä lainkaan suosituksia ravinnosta, luonnollisista hoidoista tai holistisista hoidoista, etteivät he tiedä mitään kehon biokemiasta ja että he ainoastaan vahingoittavat ihmisiä. Mutta he ovat sankareita, he ovat etulinjan työntekijöitä, he ovat pelastajia, älä edes epäile heitä. Aina sama tarina uudelleen ja uudelleen.

  Ja nämä yksilöt, jotka määkivät samoja tarinoita yhä uudelleen, he todellakaan eivät kykene näkemään yhteyttä heille tehdyn vahingon ja kyseisen vahingon tuottajien välillä, joita ovat nämä puoskarit.

  Keisarinvihreä siis oli vihreä jauhe, se oli kuparin ja arsenikin tai lyijyn ja arsenikin yhdistelmä. Nämä ovat hyvin myrkyllisiä, ja arvaa mitä? Melkoinen määrä näitä lyijyä, arsenikkia ja muita metalleja ruiskutetaan ihmisiin noissa puoskarirokotteissa. Sitä käytettiin myös väriaineena, seinäpapereissa ja maaleissa, ja voit lukea lisää historiaa noista myrkyistä ja kuinka ne aiheuttavat neurologisia (hermostollisia) vahinkoja. Ne voivat johtaa elinten toimintahäiriöihin.

  Polio koostuu oireista, jotka ovat samoja kuin noista neurologisista vahingoista aiheutuvat elinten toimintahäiriöt. Lyijyn, elohopean ja muiden samanlaisten raskasmetallien aiheuttamat myrkytykset tuottavat vaurioita hermokudoksiin, mikä tarkoittaa sitä, että myrkky tuhoaa niitä hermo- ja kommunikaatioväyliä, jotka yhdistävät aivot kehon elimiin.

  Polion uhreilla on hermokudoksen vaurioita kaikkialla kehossa. Polion puhkeamisia tapahtuu pitkin kesää, vain silloin kun tuholaismyrkkyjä ruiskutetaan. Poliolla ei ollut kykyä levitä. He yrittivät, mutta se ei voinut levitä. Eikö mielestäsi Kochin postulaattien olisi pitänyt täyttyä näissä niin sanottujen virusten tilanteissa? Tiede on puutteellista. He valehtelevat teille. Tiedän, että teidän on vaikea käsitellä sitä, että koko elämänne on ollut valhe. Ymmärrän sen, mutta tahdotteko, että teidän loppuelämänne myös on valhe?

  Vanhemmat ilmoittivat havainnoistaan, että heidän lapsensa halvaantuivat omenatarhoissa sen jälkeen kun lyijyarsenaattia tai kupariarsenaattia oli siellä ruiskutettu.

  Tarinaa presidentti Rooseveltistä, tuota poliohuijausta, he käyttivät varsin hyvin, eikö totta? He käyttivät sitä, koska hallitus on mukana asiassa. Luuletko, että hallitus välittää sinusta? En voi uskoa, että kukaan, jolla on vähänkin kykyä ajatella, ajattelisi, että heidän hallituksensa on olemassa heitä varten. Mikä vitsi! Presidentti Roosevelt siis altistui omenatarhoille ja joutui pyörätuoliin.

  Tämä Jason Christoffin erinomainen tutkimus (yllä kohdan 3 artikkeli) on hyvin hyödyllinen, ja ehdotan, että myös haet tämän informaation ja otat sen mukaasi, koska sensuuri on voimakkaampaa kuin koskaan; me emme edes voi käydä näitä keskusteluita, joten eikö se olekin ongelma, ettemme saa puhua näistä asioista? Ja sinäkö myös tukisit sitä? Että rokotteet ovat turvallisia ja täyttävät tarkoituksensa? Tämä kokeellinen puoskarirokote, joka tappaa ihmisiä, mekö emme saa puhua siitä? Hyvä. OK.

  Polioepidemia nimettiin uudelleen, ja sitä, mikä oli todellinen epidemia, sanottiin Cutter-tapaukseksi (Cutter incident), se on tuo kuva, jonka näemme Jason Christoffin artikkelin alussa. Se on Cutter-tapaus. Kuvassa on ihmisiä, joilla oli jonkinlainen virusinfektio. Nämä olivat ihmisiä, joita poliorokote oli runnellut. Se aiheutti kaikki kuolemat ja vahingot, ja me jatkuvasti koemme saman asian yhä uudelleen ja uudelleen.

  [Cutter-tapaus Kaliforniassa USA:ssa: Vuoden 1955 huhtikuussa 120 000 lasta sai Cutter-lääketehtaan poliorokotteen (SALK-rokote), heistä 40 000 sai abortiivisen polion (ei keskushermostovaikutuksia), yli 200 halvaantui, heistä 5 kuoli. Lisäksi kuulemma lapsista sai tartunnan 113 ihmistä, joista 5 kuoli. Syynä kuulemma ”huono erä”, ja tapauksen kuulemma mahdollisti puutteellinen valvonta; huom. luvut eivät ole täsmällisiä, koska eri lähteissä annetaan hieman erilaisia lukuja].

  Polio nimettiin uudelleen transversaaliksi myeliitiksi, se nimettiin uudelleen Guillain-Barre-syndroomaksi, se nimettiin uudelleen aseptiseksi aivokalvontulehdukseksi (ks. yllä kohdan 1 artikkeli). Polio on yhä olemassa, sitä ei koskaan hävitetty, se on edelleen sama asia, he vain nimesivät sen uudelleen. Vain sen he tekivät. Se on taikatemppu. Se kokonaan on taikatemppu.

  AV:n käsittelemässä artikkelissa on siteeraus Chicago Tribune -lehdestä vuodelta 1961, ja siinä todetaan, että polion määritelmä on muuttunut viimeisten 6 tai 7 vuoden aikana (siis vuosien 1954-1955 jälkeen). Siteeraus kertoo, että useita sairauksia, jotka aiemmin oli usein diagnosoitu polioksi, on nyt (v. 1961) luokiteltu aseptiseksi aivokalvontulehdukseksi tai jonkin coxsackie-viruksen tai echo-viruksen aiheuttamaksi sairaudeksi. AV toteaa: Ja nyt se on yhtäkkiä eri virus! Vielä siteeraus jatkaa: ”Vuoden 1961 poliotapausten määrää ei voi tarkasti verrata esimerkiksi vuoden 1952 määrään, koska diagnoosin kriteerit ovat muuttuneet.”

  Mainittu vuoden 1961 artikkeli löytyy täältä:

  https://ashley-everly.s3.amazonaws.com/misconduct/data-manipulation/the-truth-about-the-polio-vaccines/doc.pdf

  Ja he tekevät tätä. He tekevät tätä koko ajan. Tässä (kohdan 1 artikkelissa olevassa kaaviossa) on lista diagnostisista kriteereistä, jotka ovat muuttuneet. Tämä kaavio on kaavio 6 kongressin kuulemisesta toukokuulta 1962, ja tietenkään yksikään näistä ihmisistä, kukaan näistä ”mutta polio!”-ihmisistä, ei ole lukenut mitään, tutkinut mitään, ei kerrassaan mitään, koko tästä asiasta, he eivät voi edes esittää ajatuksia siitä.

  Tässä nyt olemme, tässä me yritämme löytää totuutta, ja tässä ovat tosiasiat (AV viittaa kohdan 1 artikkelin loppuun). Siis: rokottaminen ja nielurisojen poistamiset voivat provosoida tai aiheuttaa polioinfektioita, mikä on saattanut paisuttaa epidemioita, joita oli 1950-luvulla. Rokotukset yhä lisäävät osaltaan polionkaltaisten sairauksien, sellaisten kuin transversaali myeliitti, Guillain-Barre -syndrooma ja aseptinen aivokalvontulehdus, esiintymistä nykyisin.

  Yksi pahimmista asioista, joita tapahtuu, on se, että ihmisiä myrkytetään toistuvasti valheiden ja väärän tieteen ja haamukirjoitetun tieteen pohjalta ja sitten he leikkaavat pois kehojen osia, nielurisoja, mikä johtaa lymfaattisiin (imukudosten) sairauksiin myöhemmin elämässä, jopa lymfaattisiin syöpiin. Ja nämä sitten ovat teidän sankareitanne, nämä ovat niitä ihmisiä, joita te kuulette mitään kyselemättä. Nämä ovat valehtelijoita, nämä ovat aivopestyjä, nämä ovat lääketieteellisen kultin ihmisiä. Joten miksette ryhdy tekemään hieman tutkimusta ennen kuin alatte sanoa: ”mutta polio!”, ”mutta polio!”

  Kiitos, ja viettäkää suurenmoinen ja hieno päivä totuudessa!

  Plusääni(9)Miinusääni(4)
 13. Mitä rokotteiden haitallisuuteen tulee. Jopa ihan tavallisia ruokaproteiineja lihakseen injektoimalla saadaan aikaan jopa kuolettava allerginen reaktio (anaphylaxis process). Ohessa lisätietoja. https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2021/03/19/todistekooste/#comment-2246
  https://northerntracey213875959.wordpress.com/2021/06/09/proteins-spikes-and-bio-weapons/

  Rokotteilla tappamisessa ei tarvita mitään geeniteknologia -nimistä tieteisfantasiaa ja ns. piikkiproteiineja tuottavia geenirihmojen palasia.
  Aivan tavallisilla ruokaproteiinella tappaminen on aikoja sitten koe-eläimillä testattu ja tämän menetelmän keksijä Richet sai asiasta Nobelin palkinnon: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1913/richet/lecture/

  Viheliäisen asiasta tekee se, että näitä proteiineja ei sinänsä pidetä vaarallisina, eivätkä ne sitä suun kautta nieltynä olekaan, joten niitä ei aina edes tarvitse mainita rokotteen tuoteselosteessa.
  ” Are there proteins in vaccines? Yes of course, lots of them and some are common foodstuffs which they don’t have to list in the ingredients as they are considered GRAS (Generally Regarded As Safe) despite knowing the anaphylaxis process!!!”

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
  1. Koska luotettavaa tietoa koronasta ja sen ”rokotteista” ei saa mistään, ei välttämättä edes vaihtoehtomedioista, niin kaikella voi spekuloida. Sekin on mahdollista, että koko pelottava mRNA-teknologia on alusta lähtien huijausta ja satua, jolla pari lääkeyhtiötä vedättää osakemarkkinoiden sijoittajia. Konseptin ei ole tarkoituskaan toimia, mikä olisikin kaikkein turvallisin ratkaisu. Jos konsepti toimisi, niin sehän olisi aivan hirveä ja hallitsematon ketjureaktio ihmiskehossa, jossa sen omat solut alkavat tuottaa vierasta proteiinia, jonka perusteella immuunijärjestelmä alkaa tuottaa vasta-aineita SARS-COV-2-virusmuotoa vastaan. Jotta tuo keinotekoinen proteiinituotanto saadaan alkuun, niin soluihin täytyy salakuljettaa keinotekoinen viestinviejä-RNA-rihma, joka koodaa tuota proteiinia. Tarkoitus on saada keho tuottamaan itse itselleen ”lääkeaineita” eli myrkkyjä, joiden annostelussa pitäisi olla aina varovainen. Mikään ei kuitenkaan hallitse em. reaktiossa tuotettujen aineiden määrää tai kehon reagointia näihin. Kehon oma luontainen immuunijärjestelmä voi hämääntyä pahemman kerran. Tarkoituksena olisi saattaa ihmiset riippuvaisiksi rokotteista, koska jokaiseen uuteen virusmuotoon ja varianttiin tarvittaisiin uusi rokote tai ’buusteri’. Ihmisen immuunijärjestelmä olisi kaapattu näin lääkeyhtiöiden haltuun ja muutettu maksulliseksi. Mutta ehkä tämäkin on satua.

   Mutta se on ainakin varmaa, että rokotteilla on tarkoitus tuottaa hajaannusta kansaan, jakaa se rokotettuihin ja rokottamattomiin ja saada aikaan establishmentin himoitsema apartheid-järjestelmä ja tätä varten ihmisen biologisiin ominaisuuksiin ja istutettuihin tunnisteisiin, kuten ID2020, perustuva valvontajärjestelmä. Rokote tai rokotetatuointi on varmin keino istuttaa tuo tunniste, joka toimii ihmisen digitaalisena tunnisteena. Tällä puolestaan torjutaan ”kyberuhkia”. Kansan hajaannusta lisätään, kun osaan rokotteista lisätään harmillisia proteiineja, jotka saavat aikaan vaarallisia allergiareaktioita. Rokotekriittiset havaitsevat nämä, mutta rokote-uskovaiset eivät. Näiden ryhmien välille syntyy eräänlainen uskonsota, jotka ovat olleet verisimpiä ja katkerimpia kautta historian. Voimakas kritiikki rokotteita vastaan kiihottaa uskovaiset raivoon, koska heidän ”jumalaansa” silloin pilkataan.

   Plusääni(4)Miinusääni(3)
   1. Niin. Kyllä tuo sinun ensimmäisessä kappaleessa kuvailemasi spekulaatio on todellakin satua. Ei ole mitään SARS-COV-2-virusmuotoa tai sen variantteja, meissä ei ole mitään tuollaista immuunijärjestelmää joka tuottaisi jotain imaginäärisiä ”vasta-aineita”, tai piikkiproteiineja, näitä ilmassa lentäviä nanometritason kummituksia vastaan.

    Myös tuo mRNA-teknologia on tällä hetkellä mulle HYVIN kyseenalainen asia, jota en aivan purematta niele. Millä ihminen muka pystyisi manipuloimaan nanometrin kokoista orgaanista geeninpätkää? En edelleenkään käsitä millä noin pieniä orgaanisia partikkeleja voidaan käsitellä, niin ettei ihmiskeho niitä sitten hylji ? Eikö se lajien risteytymättömyys jo todista sen, että tämä menetelmä ei tule toimimaan? Elimistö hylkää vieraat geenit.

    Millä siis saadaan tehtyä rokote, jossa on mukamas muokattua, ihmisgenetiikkaan sopivaa RNA:ta tai DNA:ta? Yritetäänkö tässä leikkiä Jumalaa?
    Nanometri on millimetrin miljoonasosa. Esim. DNA – kaksoiskierre on vain noin 2,5 nanometriä eli 2,5 millimetrin miljoonasosaa leveä – niin ohut, että sitä ei voi nähdä parhaimmallakaan valomikroskoopilla!

    Koko RNA-virus teoria (ja se vanha 1950-luvulla hylätty myrkkyvirusteoria) on lääketeollisuusmafian tilauksesta kehitelty ja Hollywood viihteen avulla ylläpidetty satutarina, jonka varjolla on myyty miljardien edestä silkkaa myrkkyä ja saatu siten heille lisää asiakkaita, kun niiden myrkkyjen aiheuttamat krooniset sairaudet ovat räjähtäneet kasvuun. Tämä on hyvin katalaa, viheliästä ja suorastaan perkeleellistä bisnestä. Tästä on leikki kaukana. RNA-virus on olemassa vain virologien tietokoneohjelmissa, luonnossa sellaista ei ole.

    Sen sijaan tuo proteiinien injektoinnilla aikaansaatu allerginen reaktio tuskin on satutarina. Jos kävit nuo antamani linkit ja artikkeli läpi – niin tätä menetelmää on empiirisesti aikoja sitten kokeiltu ja saatu tuloksia. Anaphylaxis process on mitä luultavammin todellinen asia? Miksi allergiat ja krooniset sairaudet ovat sitten rokotteiden lisääntyneen käytön myötä vain lisääntyneet, vaikka elinolot ovat parantuneet? Jotain tuollaista ”skitsoa” rokotteissa on pakko olla? Ne haluavat ihmiskehoon reaktion niillä. Me ollaan vain koekaniineja noille valkotakkisille shakaaleille.

    Kun jokin tällainen maailmanlaajuinen tappoprojekti – kuten tämä valepandemia – ja sitä seuraava maailmanlaajuinen rokoteilla murhaaminen halutaan toteuttaa, niin näiden teknisten menetelmien täytyy olla ns. satavarmoja. Toimivaksi todettuja siis. Ei siinä kannata ottaa käyttöön mitään kokeellista ja uutta mRNA -”geeniteknologiaa”. Mitä luultavammin käyttöön on otettu jokin tuollainen varmasti toimivaksi todettu proteiinien injektointiin perustuva tappomenetelmä.

    Plusääni(9)Miinusääni(2)
 14. Tri Thomas Cowan piikkiproteiinimyrkystä – virus on syntipukki

  Suomennan kohdan 14:08-19:36 Thomas Cowanin videosta ”New Findings On the Spike Protein Toxin by Dr. Thomas Cowan” (video löytyy myös nimellä ”The Virus is the Patsy”).

  https://worldtruthvideos.org/watch/new-findings-on-the-spike-protein-toxin-by-dr-tom-cowan_3seBuODeri3ZhsL.html

  tai:

  https://odysee.com/@FearlessNation:7/New-Findings-On-The-Spike-Protein-Toxin:9

  Todennäköisesti jo vuosikymmeniä sitten he – ja sanoessani ”he” tarkoitan niitä, jotka ovat tekemässä tätä petosta – päättivät, että he haluavat löytää biologisen aseen, jolla olisi laaja ja monenlainen myrkyllisyys ihmisessä verisuoniin, hedelmällisyyteen, kuukautistoimintaan, hermoston toimintaan jne. Niinpä he ryhtyivät yrityksiin rakentaa tämä biologinen ase kaikissa näissä laboratorioissa ympäri maailmaa.

  Ei ole kovin vaikea löytää proteiinimyrkky; on olemassa melkoinen määrä proteiinimyrkkyjä, jotka on tehty bakteereista, tehty käärmeistä, myrkyllisistä hyönteisistä, on olemassa kaikenlaisia proteiinimyrkkyjä. Ongelma on, kuinka stabiloida se (tehdä se vakaaksi) ja toimittaa se perille, koska proteiinit tarvitsevat sitä vetistä ympäristöä, jossa niitä on, jotta niillä olisi oikeat muodot ja oikeanlainen toiminta.

  Sitten on se, että jos yrität antaa (ihmiseen) koodin, sen mRNA-sekvenssin, joka tekisi proteiinin, se kirjaimellisesti kestää vain nanosekunteja, joten kun injektoit sen, se on sekunnin päästä hävinnyt, ei tee mitään, mitään proteiinia ei synny, eikä tämä koko asia toimi. Sama DNA:ta injektoitaessa. Tämä on teknologinen painajainen, ja syy siihen, että se on teknologinen painajainen, on se, että asiat eivät toimi tuolla tavalla. mRNA ei ole stabiili molekyyli, joten sitä ei voi noin vain injektoida, koska biologisesti se ei toimi.

  He olivat siis käyttäneet todennäköisesti vuosikymmeniä luodakseen a) tehokkaan biologisen aseen, so. proteiinin, ja b) mikä tärkeämpää, systeemin sen perille toimittamiseksi. Mihin panet mRNA:n, minkälaiseen nanopartikkeliin, kuinka itse asiassa valmistat näitä nanopartikkeleita?

  Jos sanot, että aiot panna mRNA:n virusproteiiniin, kuinka teet sen? Et voi hankkia kaveria, jolla on kauha ja joka menee joka päivä ja katsoo tätä virusta ja ottaa pienen vesimelonipiikin ja kauhoo viruksesta geneettisen materiaalin, laittaa sen ruiskuun ja injektoi sen sisään – eiväthän asiat todellisuudessa voi noin toimia. Sen vuoksi he käyttivät todennäköisesti vuosikymmeniä myrkyn ja sen sisäänviemistavan kehittämiseen. Sitä he ovat tehneet näissä laboratorioissa koko ajan. Arvaukseni on, että he eivät ole onnistuneet täydellisesti. He ajattelevat, että heillä on jotakin, mitä he voivat työntää markkinoille, ja myrkky olisi todennäköisesti piikkiproteiini. Heillä on siis synteettinen (keinotekoinen) mRNA, jonka he voisivat stabiloida ja joka voisi pakottaa kehosi tekemään monia, monia kopioita tästä myrkystä, jolla olisi sitten kaikki nämä vaikutukset verisuoniisi, hermoihisi, munasarjoihisi, kiveksiisi, kohtuusi, lisämunuaisiisi jne.

  Tuo olisi siis pohjimmiltaan suunnitelma ja teknologia sen toteuttamiseksi, ja nyt voitaisiin sanoa, että se päivänselvästi myös on, koska nähtävästi piikkiproteiinin pitoisuus voidaan verestä määrittää (tri Cowan viittaa suomentamatta jättämääni videon alkuosaan, jossa kerrottiin, että rokotettujen ihmisten verestä ja kaikkialta elimistä oli löytynyt runsaasti myrkyllistä piikkiproteiinia; ks. kohdat 3:10-4:23 ja 8:47-12:54). Kysymys on sitten, mitä käytät peitetarinana, koska et voi vain tehdä ihmisiä sairaiksi ja sitten sanoa: ”Miksi he tulevat sairaiksi?”, ja sitten joku lopulta saa selville, että heillä on liian paljon piikkiproteiinia veressään tai verisuonissaan tai kohdussaan, ja sitten he kysyisivät tämän luonnostaan lankeavan kysymyksen: ”Mistä tämä piikkiproteiini tuli?”. Kukaan ei vastanne: ”En tiedä, sinun on täytynyt syödä nippu piikkiproteiineja.”

  Joten virustarina esiin. Kuinka siis tämä piikkiproteiini pääsee sisääsi? (Vastaukset jatkuvat) ”No, se pääsee sinuun, koska piikkiproteiini on kiinnittynyt kuvitteelliseen virukseen. Ja sen vuoksi se ei itse asiassa ole meidän vikamme, sinä vain sait tartunnan viruksesta, jossa on piikkiproteiini, ja meidän oli yritettävä selvittää tämä asia, joten me injektoimme sinuun jotakin tekemään piikkiproteiinia, ”täysin vilpittömästi”, koska halusimme saada sinut tekemään piikkiproteiinin, minkä me ajattelimme olevan vain telakointimekanismi, vailla myrkyllisyyttä.”

  Mutta hupsis, käykin ilmi, että piikkiproteiini on myrkky ja että tämä ihmistekoinen (engineered) mRNA, jonka tarkoitus oli tehdä sitä lisää, on peitetarina, virus on peitetarina. Ihmistekoinen virus on syntipukki.

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
 15. Tracey Northern: Proteiineja, piikkejä ja biologisia aseita

  Suomennos Tracey Northernin podcastista ”Proteins, Spikes and Bio-weapons” ja vastaavasta artikkelista. Podcast ja artikkeli eivät ole täysin identtisiä, ja poikkeavissa kohdissa seuraan podcastia.

  https://www.bitchute.com/video/bLAerhc96IJD/

  https://northerntracey213875959.wordpress.com/2021/06/09/proteins-spikes-and-bio-weapons/

  Kaikki puhuvat piikkiproteiineista, mutta kukaan ei tiedä, mistä he itse asiassa ovat puhumassa. Vuosikausia ravinnon proteiinit ovat olleet meille pakkomielle. ”Mistä sinä saat proteiinisi”, on kysymys, joka alituisesti esitetään minun kaltaisilleni kasviravinnon syöjille. Tuo kysymys osoittaa selvästi, ettei kysyjä ymmärrä, mitä proteiinit ovat. Ravinnosta kyseen ollen me emme saa proteiinia ”proteiinin” syömisestä. Kehomme TEKEE proteiineja aminohapoista. Jos syöt monista osista koostuvia proteiineja, jotka ovat jo muodostuneet, kehon täytyy avata proteiini eli hajottaa se osiin saadakseen ne aminohapot, joita se tarvitsee omien proteiiniensa rakentamiseen. Tämä hajottamisprosessi vaatii paljon energiaa ja luo ”happoja”, jotka on puskuroitava kehon pH:n pitämiseksi optimaalisella tasolla, ja puskurina toimii kalsium. Jos sinulla siis on närästystä, mikä neutraloi sen? Närästystabletit (TN puhuu ”Rennie”-tableteista). Mikä on närästystablettien tärkein aineosa? Kalkki. Mitä kalkki on? Kalsiumia. Sulattaessaan proteiinia keho käyttää siis paljon kalsiumia. Tästä syystä runsaasti proteiinia sisältävä länsimainen ravinto lisää osteoporoosia (luukatoa). Mistä voimme saada alkuperäiset rakennuspalikat (aminohapot) tämän epätaloudellisen prosessin katkaisemiseksi? Raaoista hedelmistä ja vihanneksista (keittäminen tuhoaa paljon aminohappoja).

  Solumme tekevät siis monia erimuotoisia proteiineja, ja aivan kuten Lego-paloja, niitä on erilaisia eri tarkoituksiin. Jotkut ovat rakennuspalikoita kudosten ja solujen ja muun sellaisen tekemiseksi, mikä muodostaa fyysisen kehon. Toiset proteiinit toimivat entsyymeinä tai liuottimina. On siis monia erilaisia aminohappokombinaatioita monien erityyppisten proteiinien muodostamiseksi, ja aminohapot ovat proteiinien rakennuspalikoita.

  Kaikki tämä tieto on peräisin perinteisestä tieteellisestä opetuksesta. Oikeaa tai väärää, sen varassa me toimimme, koska sen varassa HEKIN toimivat.

  Tähän saakka olemme käsitelleet vain ruoansulatusjärjestelmässä olevaa proteiinia, joka teknisesti ei ole varsinaisen kehon ”sisällä.” Jos ajattelet kehoa ikään kuin donitseina ja ruoansulatuskanava on donitsien keskellä oleva reikä, niin ruoansulatuskanavan ja muun kehon välissä on kudosmuuri, joka estää kokonaisia proteiineja pääsemästä vereen tai hermostoon tai muihin kehon kudoksiin. Miksi tämä on tärkeää? Pian saat tietää, mutta pidä mielessä vuotava suoli, koska vuotavasta suolesta proteiineja pääsee vereen.

  Vuonna 1903 tiedemies nimeltä Nicholas Maurice Arthus tutki kanien myrkyttämistä erilaisilla ”proteiinimyrkyillä” ja eläinperäisillä myrkyillä. Hän yritti saada selville, kuinka ”immuniteetti” tapahtuu. Tämä on prosessi, josta Pasteur oli esittänyt teorian mikrobiteoriassaan ja jota ihmiset olivat toteuttaneet kotitekoisilla rokotuksillaan. Arthus kuitenkin työskenteli myrkkyproteiinien ja eläinperäisten myrkkyjen kanssa, ei mikrobien kanssa. Hän havaitsi ”Arthus-reaktion.” Tässä asia käy mielenkiintoiseksi, koska hän havaitsi, että proteiinin injektio ei aiheuttanut reaktiota ensimmäisellä kerralla, vaan jos samaa proteiinia injektoitiin uudelleen, silloin eläinraukat kärsivät aivan kuin ne olisivat saaneet pahan myrkytyksen. Tavallaan tämä tuhosi koko ”immuniteettia” koskevan rokotusteorian, joka oli perustunut myrkyille, esimerkiksi alkoholille, muodostuvan toleranssin (sietokyvyn) varaan.

  Sitten vuonna 1905 Rosenau ja Anderson (samat, jotka tekivät kuuluisia epäonnistuneita tartuttamiskokeita) havaitsivat tämän saman prosessin, mutta tällä kertaa he huomasivat, että reaktio tapahtuu MILLÄ TAHANSA proteiineilla (ei vain myrkkyproteiineilla), käyttäen sellaisia kuin lehmänmaito, seerumi, munat ja lihasekstraktit. He huomasivat myös, ETTEI ANNOKSELLA OLLUT VÄLIÄ, hyvin pieni annos saattoi vielä aiheuttaa valtavan reaktion. Tätä reaktiota kutsuttiin ANAFYLAKSIAKSI (kreik. ”vastatorjunta”).

  Vuonna 1907 Richet-niminen tiedemies, joka työskenteli saman asian parissa, mutta tällä kertaa koiraparkoja käyttäen, havaitsi, että jos eläimestä, joka oli ”anafylaksoitu” (antamalla ensimmäinen injektio ja oli nyt esikäsitelty reaktioon), otettiin verta ja sitä injektoitiin terveeseen eläimeen, tämä sai anafylaktisen reaktion heti paikalla huolimatta siitä, ettei sitä oltu edes ”esikäsitelty.” Tarkoittiko tämä, että tämän eläimen kemia oli muuttunut niin, että sen omasta verestä oli tullut myrkyllistä? Tähän ei koskaan saatu vastausta (tästäkö syystä veripankit eivät nykyisin halua verta ”rokotetuilta” ihmisiltä?).

  Hän sai myös selville, että ensimmäisen injektion ja kauhistavan anafylaktisen vaikutuksen tuottavan toisen injektion välillä oli inkubaatioaika. Sen oli oltava vähintään kaksi viikkoa (keskimäärin 3-4 viikkoa) anafylaksian tapahtumiseksi toisella injektiokerralla. Heti kun esikäsitellylle (ensimmäisen injektion saaneelle) annettiin toinen injektio, tulos oli hermojärjestelmän totaalinen romahdus.

  Richet sai sitten Nobelin palkinnon tästä ”tärkeästä havainnosta”, mikä saa ihmettelemään, kuinka rokoteteollisuus voi valehdella vasten kasvoja ja kertoa meille, että rokotteet eivät aiheuta allergioita.

  https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1913/richet/lecture/

  Onko rokotteissa proteiineja? On tietenkin, niitä on paljon, ja jotkut niistä ovat tavallisia elintarvikkeita, joita heidän ei tarvitse ilmoittaa aineosina, koska niiden katsotaan olevan ”yleisesti turvallisina pidettyjä” HUOLIMATTA SIITÄ, ETTÄ ANAFYLAKTINEN PROSESSI ON TIEDOSSA!! Yksi heidän rokotteissa käyttämistään pahamaineisesti ilmoittamatta jätetyistä proteiineista on maapähkinäöljy. Alatko jo ymmärtää?

  Aivan kuten he muuttelivat sairauksien nimiä peittääkseen rokotteiden epäonnistumisia, he näyttävät kutsuvan anafylaksiaakin uusilla nimillä nyt. Sytokiinimyrsky. ADE (antibody-dependent enhancement, vasta-aineriippuvainen voimistuminen). Molemmat vain anafylaksiaa.

  Nyt meidän pitäisi katsoa heidän ”viruksesta” antamaansa satukuvaukseen jälleen: ”hieman geneettistä materiaalia PROTEIINIkuoreen verhoutuneena.” Hmmmm. Olisiko tämä voinut olla sopiva valhe sen oikeuttamiseksi, että heidän on injektoitava vieraita proteiineja meidän lapsiimme, vai pelkkä sattuma?

  Vuodesta 2017 lähtien olemme tienneet, ettei heillä ole mitään viruksia ja että he ovat käyttäneet erilaisia sanoja kieltääkseen tuon, sellaisia kuin bakteriofagi, antigeeni, virusgeenit, viruspartikkelit, prionit ja PROTEIINI. Mutta yhtäkkiä vuonna 2020 he eivät vain huuda ylpeästi viruksista jälleen, he ovat lisänneet PROTEIINIPIIKIT sekoitukseen mukaan. Onko tämä kuin taikatemppu, jota he yrittävät, vai ovatko he vain pahasti sekaisin omista mutkikkaista valheistaan nyt?

  Miksi luulet heille muodostuneen pakkomielteeksi pumpata meidät täyteen proteiineja? Proteiinit eivät ole viruksia, mutta tiedämme nyt, että niitä voidaan käyttää biologisina aseina ja että niitä on ollut monen vuoden ajan rokotteissa. Niitä voidaan tehdä laboratorioissa ja niitä voidaan injektoida halukkaisiin kansalaisiin, mutta ne eivät voi lentää ympäriinsä ja laskeutua päällesi ja tehdä sinut sairaaksi. Aivan kuten käärmekään ei voi myrkyttää sinua sylkemällä päällesi. Edes heidän ”gain of function” -kokeensa eivät tee proteiineista lentäviä biologisia aseita. NE TÄYTYY INJEKTOIDA, kuten käärmeenmyrkky.

  MUTTA MITÄ JOS HE YRITTÄVÄT SAADA AIKAAN ANAFYLAKSIAN?

  Katso, kuinka herkistyneitä jotkut lapset ovat maapähkinöille. He voivat saada reaktion yksinkertaisesti jonkun maapähkinöitä syövän, tai juuri syöneen, lähellä olemisesta.

  Oletko tarkkaavainen nyt? Kaikessa tässä varistamista (shedding) koskevassa puheessa on mieltä vain jos sinut on esikäsitelty reagoimaan mille tahansa proteiinille, jota joku saattaisi varistaa. Jos varistamista edes tapahtuu. Olipa kuinka hyvänsä, jos sinua ei ole esikäsitelty, sinä et tule reagoimaan. ”Vain rokotetut kuolivat”, sanoi Eleanor McBean 1950-luvulla (hän oli aktiivinen rokotusten vastustaja).

  Tarina ”biolaboratoriosta irti pääsemisestä” on vain psykologinen operaatio, jonka tarkoitus on luoda lisää pelkoa ja vakuuttaa meidät siitä, että heidän viruksensa ovat todellisia, vaikka ne eivät ole luonnollisia. Ainoa totuus tässä tarinassa on se, että se ”genomi”, jonka he sanovat olevan uudesta viruksesta, tehtiin laboratoriossa. Geenilaboratoriossa. Tietokoneella. Se on ihmistekoinen geenisekvenssi, joka ei voi tehdä mitään, koska se on olemassa vain tietokoneessa, ei muualla. Tämä iso valhe on peite toiselle isolle valheelle. Heillä ei ole mitään viruksia.

  Se, että valtavirtamedia levittää nyt tätä tarinaa ja Facebook on poistanut sen kiellettyjen listaltaan, kertoo paljon. Rokotteita ei oteta toivotulla tavalla. Ei ole riittävästi ihmisiä, jotka olisivat halukkaita saattamaan itsensä hengenvaaraan jonkin sellaisen vuoksi, mitä he pitävät tavanomaisena flunssana. Pelkokerrointa täytyi nostaa pykälän verran. Tämä on ainoa syy siihen, että he ovat nostaneet esiin tämän jokerikortin. Tämä on hyvin riskialtis toimenpide, koska se voi paljastaa KOKO valheen, ja he ovat ilmeisen valmiita ottamaan sen riskin saadakseen injektoitua sisäämme sen, mitä he meihin tahtovat injektoida. Rokotukset ovat päätarkoitus, kaikki muu on sivuasiaa. Päätarkoitus kohdistuu myös sinuun ja minuun. Mutta perimmiltään, älä ota rokotuksia. Rokotukset ovat biologinen ase; lentäviä biologisia aseita (viruksia) ei ole olemassa.

  [juuri kuulin Ylen uutisista, että alkavalla viikolla (viikolla 25/2021) Suomeen on tulossa ENNÄTYSMÄÄRÄ ROKOTTEITA, ja jos kuulin oikein, niitä aletaan työntää lapsiinkin. VALTAVA, HIRVITTÄVÄ RIKOS, JOKA VAIN JATKUMISTAAN JATKUU! VIL].

  Plusääni(9)Miinusääni(4)
  1. Koettakaapa arvata, mitä tekee suomalainen kansanterveysvirkamies, kun hänellä on varastossaan valtava määrä uusia rokotteita ja hän näkee kaduilla suuret määrät vastaanhangoittelevia (hesitancy) kansalaisia. Kansanterveysvirkamies ensin koettaa taudilla pelottelemalla saada ihmiset luokseen. Sitten yritetään tarjota porkkanoita kuten rajoitusten ja maskien poistamista rokotetuilta. Tämän jälkeen aletaan kehitellä erilaisia rangaistuksia eli tarjotaan keppiä vastahankaisille. Keksitään terveyspassi, joka pyritään levittämään sisäänpääsykriteeriksi jopa sairaaloihin tai ruokakauppoihin. Ehkäpä akuuttiin tautiin tai nälkään nääntyvä vastahankainen suostuu lopultakin piikille. Lopulta kun mikään ei auta, muodostetaan poliisin erityisosasto jahtaamaan ja väkivalloin injektoimaan vastahankaisia, koska rokotteiden viimeinen käyttöpäivämäärä uhkaa kulua umpeen. Kuolemankultin voima on näin suuri sen aivopesemissä ihmisissä. Ihmisen hulluutta vastaan ei oikein mikään tavanomainen voima tepsi, kun se tarpeeksi leviää yhteiskuntaan. Silloin ollaan jo Raamatun Ilmestyskirjan tapahtumien äärellä.

   Plusääni(5)Miinusääni(3)
 16. Käyn läpi Thomas Cowanin videota ”Dr. Thomas Cowan Discusses a New Peer-Reviewed Study On Covid-19 mRNA Injections.” Tekstini alkuosa, apulaisprofessori Byram Bridlen audiona kuuluva varoitus (videon kohta 2:35-10:51) on referointia, tekstini loppuosa, Thomas Cowanin kommentti (videon kohta 10:51-17:41), on suoraa suomennosta,

  https://odysee.com/@Truth_will_set_You_Free:0/Tom-discusses-a-new-peer-reviewed-study-on-COVID-19-vaccines-6_1_21:a

  tai:

  https://www.bitchute.com/video/8MqPdjgHSj2k/

  Virusimmunologian apulaisprofessori Byram Bridle on esittänyt mRNA-rokotteista tutkimuksiin perustuvan varoituksen. Hän kertoo haluavansa tuoda esiin uutta informaatiota, joka on ”pelottavaa.” Hän toteaa, että kaiken sen takana, mitä hän kertoo, on vertaisarvioitu tiede tieteellisistä julkaisuista. Bridle uskoo virusten olemassaoloon (joten kerron alla asiat niin kuin hän itse ne esittää ja niin kuin hän uskoo).

  Apul. prof. Byram Bridlestä esittely täällä:

  https://ovc.uoguelph.ca/pathobiology/people/faculty/Byram-W-Bridle

  Hän tuo esiin seuraavaa: mRNA-rokotteet tuottavat elimistössä SARS-CoV-2-viruksen (koronaviruksen) piikkiproteiinia, jonka on tarkoitus saada aikaan vasta-ainemuodostusta eli immuniteettia koronavirusta vastaan. Kuitenkin on käynyt ilmi, että nämä piikkiproteiinit itse verenkiertoon päästessään aiheuttavat sydän- ja verisuonijärjestelmän vaurioita (verihyytymiä, verenvuotoja, sydänoireita). Jos koe-eläinten verenkiertoon ruiskutetaan puhdistettua piikkiproteiinia, syntyy mainittuja vaurioita sydän- ja verisuonijärjestelmään ja myös aivoihin, koska piikkiproteiinit rikkovat veri-aivoesteen.

  Perinteisten rokotteiden kohdalla on uskottu, että rokotteet pysyvät injektiopaikalla ja paikallisissa imusuonissa ja -solmukkeissa. Nyt on kuitenkin tullut pelottavaa tietoa siitä, mihin mRNA-rokotteet menevät rokottamisen jälkeen. Rokotteet ja siten niiden elimistössä tuottamat piikkiproteiinit menevät vereen ja kiertävät verenkierrossa useita päiviä kaikkialle ihmiseen. Piikkiproteiinia on havaittu kertyvän lukuisiin kudoksiin, mm. pernaan, luuytimeen, maksaan, lisämunuaisiin ja (suurina pitoisuuksina) munasarjoihin.

  Piikkiproteiini on sairautta aiheuttava proteiini. Se on myrkky. Se voi aiheuttaa vaurioita kehossa, jos se pääsee verenkiertoon. Piikkiproteiinit sitoutuvat verihiutaleiden reseptoreihin ja verisuonten endoteelisoluihin, ja tällöin voi syntyä verihyytymiä, verenvuotoa ja sydänongelmia. Piikkiproteiinit rikkovat veri-aivoesteen ja aiheuttavat siten neurologisia oireita (huom. tuonnempana tri Cowan tuo esiin, että todellisuudessa veri-aivoestettä ei ole olemassa). mRNA-rokotteet ja niiden synnyttämät piikkiproteiinit menevät rintamaitoon ja siten imetettäviin lapsiin. Näillä lapsilla on havaittu ruoansulatuskanavan verenvuotoja.

  Johtopäätöksenä apulaisprofessori Bridle toteaa: ”Teimme erehdyksen. Emme koskaan tienneet, että piikkiproteiini itse on myrkky ja sairautta aiheuttava proteiini. Rokottaessamme olemme tahattomasti ruiskuttaneet ihmisiin myrkkyjä. Joillakin ne joutuvat verenkiertoon, jolloin erityisesti sydän- ja verisuonijärjestelmä voi vaurioitua. Kysymyksiä nousee rokotteiden pitkän aikavälin turvallisuudesta. Piikkiproteiinit voivat kerääntyä munasarjoihin, jolloin voi syntyä hedelmättömyyttä.”

  Näin siis suurin piirtein apulaisprofessori Byram Bridle kertoi. Hänen esiin tuomansa asiat perustuvat suureksi osaksi japanilaiseen Pfizerin tutkimukseen, joka löytyy täältä:

  https://www.docdroid.net/xq0Z8B0/pfizer-report-japanese-government-pdf

  Asiaa on käsitelty näissä kahdessa artikkelissa:

  https://childrenshealthdefense.org/defender/mrna-technology-covid-vaccine-lipid-nanoparticles-accumulate-ovaries/

  https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/

  Loppuosa tekstiäni on suoraa suomennosta tri Cowanin esityksestä hänen videollaan:

  Okay, käyn hieman läpi tuota. Ensimmäinen reaktioni, kun kuulin tuon, oli, että se vain osoittaa todeksi sen näkemyksen, että nämä virusimmunologit todella elävät eri planeetalla kuin minä. Hän sanoo lopussa: ”Emme koskaan tienneet, että piikkiproteiini on myrkky.” Tuo on uskomattoman naiivia. Uskomattoman naiivia. Muuta en voi sanoa. Hän sanoo: ”Emme koskaan ajatelleet, että rokotteet voisivat kulkea muualle kuin siihen käsivarteen, johon ne injektoitiin”, toisin sanoen, laitat sen olkavarteen, ja jotenkin, jonkinlaisena ihmeenä, rokotteen komponentit, kaikki liuottimet ja kaikki alumiini, ja kaikki nuo soluviljelmän komponentit, jotenkin jäävät olemaan olkavarressa, enkä tiedä, miltä planeetalta tuo tulee, koska me tiedämme, että rokotteessa oleva alumiini, esimerkiksi, kerääntyy hermostoon, myös aivoihin.

  Tietenkään ei ole olemassa mitään SARS-CoV-2:ta, me tiedämme tuon jo. Ei ole olemassa veri-aivoestettä, me tiedämme tuon jo. Ja mitä todella tahdon sanoa, on se, että tämä kertoo meille enemmän mikään muu, että tämä tarina, kuten olen koko ajan sanonut, on tulossa yhä selvemmäksi ja selvemmäksi: kaikki nämä kokeet, joista nyt on kerrottu kovasti uutisissa, esimerkiksi mitä he olivat tekemässä Wuhanissa, mitä he olivat tekemässä Fort Detrickin laboratorioissa, mitä he olivat tekemässä näillä ns. ”gain-of-function”-kokeillaan, no, ne ovat itse asiassa hyvin yksinkertainen asia: he olivat tekemässä biologisia aseita, todennäköisesti myrkkyjä, todennäköisesti selvitellen, kuin luoda jotakin sellaista kuin piikkiproteiini, joka olisi vakava myrkky mille tahansa ihmiselle, jonka sisään se toimitetaan.

  Kun heillä olisi tuo haluamansa myrkky ja sitten heillä olisi sisäänvientiväline, he tekisivät myrkyllisen sekvenssin stabiiliksi, mutta tähän liittyy tekninen ongelma, jota he ovat aina yrittäneet ratkaista, enkä edes ole varma, ovatko he todella ratkaisseet sitä, ja se tekninen ongelma on se, että mRNA pysyy kasassa vain nanosekuntien ajan, joten heidän täytyisi löytää tekninen ratkaisu siihen, kuinka stabiloida se (tehdä se vakaaksi) ja suojella sitä, jotta se jatkaisi tämän ilmeisen myrkyllisen proteiinin tekemistä, josta he ovat todennäköisesti tienneet vuosikymmeniä tai ainakin pitkän ajan, kuinka he voisivat tehdä sen stabiiliksi, jotta se tuottaisi paljon tätä myrkkyä välittömästi ja sitten vuosien mittaan.

  Siis, ovatko he ratkaisseet tuon ongelman? Näyttää siltä, että ehkä he ovat jossakin määrin. Kuten olen sanonut, se on biologian vastaista, joten se oli tiukka asia ratkaistavaksi, mutta nähtävästi he ovat onnistuneet siinä, niin että mRNA-sekvenssi jää olemaan ja piikkiproteiini jää olemaan, ei hajoa, ja sitten se tekee kaikki ne asiat, joita tämä hieno herrasmies, virusimmunologi, esittää sen tekevän, siis aiheuttaa endoteelivaurioita, veren hyytymistä, verenvuotoa, neurologisia vaurioita, steriliteettiä, hedelmättömyyttä ja paljon muita asioita.

  Pointti tässä kaikessa on kuitenkin se, että ensin tuli piikkiproteiini ja sisäänvientisysteemi, ja sitten, kuten on loogisesti helppo ymmärtää, he joutuvat kysymään itseltään:

  ”Hyvä, me toimitamme tätä piikkiproteiinia stabiloidussa muodossa ihmisten sisään, pohjimmiltaan tehdäksemme heidät sairaiksi, kuinka me selviydymme tästä rankaisematta, koska jos ihmiset alkavat löytää piikkiproteiinia kehoistaan, he saattaisivat itse asiassa kysyä: ’Kuinka tämä piikkiproteiini tuli minuun?’, ja vastaisimme: ’Me injektoimme sitä teihin’, ja he kysyisivät: ’Miksi te injektoitte tätä piikkiproteiinimyrkkyä meihin?’”

  Ja sitten tulee virus-peitetarina. Virus on aina ollut peitetarina. Muunneltu virus myrkyllisine piikkiproteiineineen. Villi virus luonnollisine piikkiproteiineineen. Tästä tuli ”luonnollinen” tie. He sanovat: ”Emme me tätä tehneet. Virus, villinä elävä virus, on se, jolla on piikkiproteiini, sillä tavalla se tuli teihin. Me vain yritämme tehdä teidät immuuneiksi sille, emmekä voi muuta kuin injektoida teihin tätä piikkiproteiinia, koska se on SARS-CoV-2:n määrittävä asia.”

  Siis: ”Pulinat pois, meillä on täydellinen peitetarina, ja perimmiltään koko maailma on uskonut sen.”

  Ja tämä on olennaisesti se, mitä olen sanonut koko ajan, meillä vain on hieman enemmän yksityiskohtia nyt.

  Esitin tuon Bridlen audion käydäkseni sitä läpi ja ilmaistakseni, kuinka vaikea minun on kuvitella sellaista naiiviutta, että joku kerta kaikkiaan ei voi uskoa, että jollakin tavalla he injektoisivat meihin myrkyllisiä proteiineja – kuin ”kukapa olisi uskonut!”

  [tiivistän: nykyisissä rokotuksissa ihmisiin ruiskutetaan geneettistä materiaalia, joka saa elimistön pitkäaikaisesti tuottamaan myrkyllistä piikkiproteiinia, joka tuhoaa ihmisen terveyden ja tappaa ihmisen. ”Virus” on vain peitetarina. Ei ole olemassa viruksia. THL ja Suomen koko hallinto ja virkamieskunta tuhoavat ja tappavat meitä geneettisillä rokotuksillaan niin paljon kuin mahdollista, ja pian väkisin. Meneillään on massiivinen kansanmurha, ja sitä varten THL:kin on maahan perustettu. VIL].

  Plusääni(5)Miinusääni(6)
  1. VIL : ”nykyisissä rokotuksissa ihmisiin ruiskutetaan geneettistä materiaalia, joka saa elimistön pitkäaikaisesti tuottamaan myrkyllistä piikkiproteiinia”

   Pieleen menee. Ihmisen elimistö ei rupea tuottamaan myrkyllistä piikkiproteiinia ruiskuttamalla sinne jotain imaginääristä tietokoneen ruudulla tuotettua geeninpätkää. Ihmisestä ei tule kyykäärme. Ihmisen elimistö hylkää vieraat geenit. Lajien risteytymättömyys todistaa tämän. Ihminen vain kuvittelee leikkivänsä Jumalaa, mutta ei onneksi pysty siihen.

   Itse sanot muissa teksteissäsi, että SARS-CoV-2 on vain laboratiossa tietokoneen ruudulla tuotettu mielikuvitusjuttu. Se piikkiproteiinia tuottava geeninpätkä on virallisen tarinan mukaan otettu tästä ( tietokone ) -viruksesta, joka tarkoittaa sitä, että koko tämä homma on täyttä mielikuvitusta ja tieteisfantasiaa. Huomaatko itse tämän epäloogisuuden ja ristiriidan tässä nyt ? Ei tietokoneohjelmasta voida ottaa mitään geeninpätkää, ruiskuttaa sitä ihmiseen ja kuvitella, että sen avulla ihminen alkaa tuottaa jotain proteiineja. Ihmisen elintoimintoja ei ohjata biteillä. Ei geeninpätkiä tulostella tietokoneista ulos.
   Toki ne jotakin haitallista ihmiseen ruiskuttavat noiden injektioiden mukana, en minä sitä kiellä.

   Plusääni(6)Miinusääni(2)
   1. Tässä on ainakin yksi firma, joka väittää pystyvänsä ”tulostamaan” haluttua, esim. CRISPR-editorilla suunniteltua geneettistä materiaalia, lähinnä terapeuttisia mRNA-molekyylejä. Yhtiö mainostaa myös ’carrier’-molekyylejä, jotka toimittavat mRNA-sekvenssin sisälle ruumiin soluihin. Näitä on kahta tyyppiä eli ’lipid nanoparticle’ sekä firman oma molekyyli. Nämä suojelevat mRNA-molekyylejä ja salakuljettavat näitä solujen sisään edelleen tuottamaan haluttuja ”lääke”proteiineja.

    https://www.curevac.com/en/technology/rna-printer/

    Uskoisin, että tieteisfantasioita on varsin pitkälle pystytty toteuttamaan nk. ’Life Science’-tieteenhaaran piirissä. Koronassa ilmiö on ryöstäytynyt pois eettisistä kahleistaan monien tutkijoiden varoituksista huolimatta. ’Life science’ on kaapattu palvelemaan sekä kaupallista voiton maksimointia että globalistien malthusialaista väestökontrollifantasiaa ja -pakkomiellettä. Sadistinen koronapiikitysvimma palvelee myös kaikkia vallanhimoisia ”pikkuhitlereitä”, joita runsaasti löytyy kansanterveyden parissa työskentelevissä. Näiden ja Big Pharman vaikutusvalta poliittisiin päättäjiin on pelottavan suuri.

    Plusääni(2)Miinusääni(3)
   2. Itse menet pieleen, kaveri. Kyse ei ole viruksesta vaan mistä tahansa geneettisestä pätkästä, jonka he väsäävät mistä hyvänsä ja vain väittävät, että se muka on koronaviruksen piikkiproteiini. Koita nyt kaveri uskoa, ettei ole todellista viruksen piikkiproteiinia eikä virusta. Siitä on kirjoitettu täällä kuukausien ajan, mm. Stefan Lanka on osoittanut asian.

    Nyt he sanovat tuon ”jonkin piikkiproteiinin” löytyvän verestä, mikä implikoi, että he ovat saaneet tuon ”jonkin” sekvenssin ehkä nanopartikkelin sisällä soluihin, jolloin se alkaa näin puliveivattuna koodata tuon ”jonkin piikkiproteiinin” tuotantoa, niin että sitä voidaan mitata verestä, ainakin he väittävät niin.

    Jos he vain ruiskuttaisivat jotain proteiinia ja sairastuttaisiuvat niin ihmisiä suoraan, he joutuisivat heti kiinni eikä syytä voikaan panna ”viruksen” hartioille. Virus on syntipukki. Ei ole viruksia. Niin he vain tuhoaisivat oman asiansa, ja rokotukset loppuisivat

    Olisit lukenut, mitä täällä kirjoitetaan, ja mitä minä kirjoitan, niin olisit ymmärtänyt asian. Ottaa päähän nämä röyhkeät ”lonkalta vetäjät”, jotka ovat, hmmmm. sanoisinko ”rajoittuneita”.

    Antaa olla. En ainakaan toistaiseksi vastaa kommentteihin.

    Plusääni(3)Miinusääni(4)
   3. Myös Stefan Lanka kyseenalaistaa geeniteknologian toimivuuden (=geeniterapian)!

    Ohessa Dean Brausin isännöimä Kate Shukagin ja Stefan Lankan haastattelu :

    ”Disproving The Concept of Virology, Contagion and Genetic Engineering – Kate Sugak talk with Stefan Lanka and Dean Braus June 26th, 2021”

    https://odysee.com/@Truth_will_set_You_Free:0/Kate-Sugak-interviews-Dr.-Stefan-Lanka:8

    varalinkki
    https://lbry.tv/@DeansDanes:1/Stefan-Dean-and-Kate:8

    Plusääni(2)Miinusääni(3)
  2. VIL : ”[tiivistän: nykyisissä rokotuksissa ihmisiin ruiskutetaan geneettistä materiaalia, joka saa elimistön pitkäaikaisesti tuottamaan myrkyllistä piikkiproteiinia, joka tuhoaa ihmisen terveyden ja tappaa ihmisen. ”

   Kun jo tiedetään, että mitään virusta ei ole, niin mistä tuo ”geneettinen materiaali” tai ”piikkiproteiini” on peräisin ?

   Plusääni(5)Miinusääni(3)
   1. No niin, tämä kaveri ole lukenut yhtään mitään, mitä on kirjoitettu. ”Piikkiproteiini” voidaan ”keksiä” laboratoriossa, tehdä se tietokoneella ja sitten tuottaa todellisuuteen tuon koodin mukainen ”piikkiproteiini”. Tai: mitä tahansa proteiinia voidaan vain alkaa väittää ”piikkiproteiiniksi.”

    KOITA NYT YMMÄRTÄÄ, ETTÄ NÄMÄ PIIKKIPROTEIINIT EIVÄT, SIIS EIVÄT, OLE MINKÄÄN TODELLISEN VIRUKSEN TODELLISIA PIIKKIPROTEIINEJA!

    Rokotteet ovat biologinen ase, ilman mitään viruksia tai niiden piikkiproteiinia. KAIKKI on feikkiä, ja kaikki esitetään peitetarinan varjossa, eihän toki rokotteita (myrkytyksiä) voisi antaa, jos ei uskottaisi, että viruksia ja niiden on olemassa.

    SIIS: PIIKKIPROTEIINI ON OLEMASSA! Kuitenkaan se ei ole minkään todellisen virtuksen todellinen piikkiproteiini.

    Ryhdyn viettämään lomaa, ja röhkiköön kansa eteenpäin sonnassa niin kuin ennenkin. Laurio

    Plusääni(5)Miinusääni(4)
    1. Ymmärsin. Ei siis tietenkään ole olemassa mitään viruksen piikkiproteiinia, en ole missään niin väittänytkään.
     Oikeastaan on samantekevää spekuloida täällä mitä siinä rokoteessa on, jos ei aio sitä ottaa. En ottaisi sitä vaikka se olisi vain placeboa. Periaatekysymys. Samasta syystä ei pidä maskia, enkä käytä käsidesiä. Ikinä. Missään.

     Plusääni(6)Miinusääni(3)
  3. Uskoisin, että liikkeellä on myös suuri määrä placeboa, jonka saavat globalismille hyödylliset tahot sekä suuri määrä hyödyllisiä idiootteja, jotka placebo-reaktion voimalla julistavat rokotteiden autuutta ja vaarattomuutta. Näiden avulla luodaan suuren yleisön paine proteiinimyrkytyksen väistäviä kohtaan ja sen vähintäänkin passiivinen hyväksyntä kaikenlaisille epähumaaneille toimenpiteille, joihin kansanterveysviranomaiset ovat valmistautuneet. Aika raivata pois päiviltä myös hyödylliset idiootit ei ole vielä käsillä. Nämä tulevat ottamaan buusterit ja jatkobuusterit, vaikka puolet heidän tuntemistaan ihmisistä olisi jo nujertunut pistoksiin.

   Plusääni(3)Miinusääni(3)
   1. SIIONIN VIISAAT KAIKEN TAKANA
    Emme tiedä, mitä kaikkea salaisissa sotilaslaboratorioissa on tehty, mutta tietenkin siellä kehitellään bioaseita. Koronahuijausta ei voi olla ilman Siionin Viisaiden hirvittävää valtaa. Samoin kuin holokaustissa (jota kutsun paremmalla nimellä ”Suuri Kusetus”) sensuuri toisinajattelijoita kohtaan on musertava. Nyt jo tietosanakirjoissakin puhutaan ”kuudesta miljoonasta”. Vain Siionin Viisailla on biljoonien (10 potenssiin 12) dollarin varat, joilla lahjoa ja järjestää operaatioita. Lisäksi vapaamuurarijärjestö (8 miljoonaa jäsentä) on heidän absoluuttisessa komennossaan. Myös koko maailman valtamedia on heidän hallussaan. Nyt ihmiskunta pakotetaan ottamaan myrkkypiikkejä, jotka vaikuttavat perimään; jos ei aivan ensimmäisissä myrkkyaalloissa, niin seuraavissa, sillä myrkkypiikeistä tulee jokavuotinen käytäntö. Ihmiskuntaa uhkaa totaalinen tuho ihmisinä ja vajoaminen eläinkunnaksi. Tässä toteutuisi Talmudin ennustukset juutalaisesta maailmanvallasta. Juutalaiset yrittivät maailmanvaltausta jo kommunismin avulla, mikä epäonnistui, kuten tulee epäonnistumaan koronahuijauskin. Kaitselmus puuttuu peliin. Jumala ei salli maan päälle juutalaista helvettiä. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    https://www.elinahytonen.fi
    https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(4)Miinusääni(3)
    1. Koronahuijaus on etenemässä niin pitkälle, että Jumalaan turvautuva tarkastelukulma tullee olemaan välttämätön. Tämän salliessaan Jumala muistuttaa meitä itsestään ja pelastussuunnitelmastaan. Uskosta luopuminen on lisännyt Valheen Isän eli Saatanan ja hänen joukkojensa vaikutusvaltaa maan päällä. Saatana on valehtelija ja murhaaja ja saa nyt toteuttaa mielihalujaan koronafanaatikkojen kautta. Projekti ei onnistuisi ilman Siionin Viisaiden pitkäaikaista taustatyötä ja huikeaa vaikutusvaltaa mediassa, joka on lähtenyt nyt yhden totuuden tielle. Suomen poliittinen ja virkamieskoneisto on myös täysin Saatanan joukkojen lumoissa ja aikoo viedä läpi hurjat suunnitelmat, joista on jo pitkään spekuloitu. Koronafanaatikot eivät aio kuunnella mitään faktoja tai vastalauseita. Ei auta puhuminen Nürnbergin sotarikokset tuomitsevasta koodistosta tai ’medical apartheidin’ laittomuudesta tai edes puhtaaseen järkeen perustuvista vasta-argumenteista. Meillä on puolellamme totuus, etiikka ja järki, mutta Saatanaan ja sen lumoamiin ihmisiin näillä ei ole mitään vaikutusta. Näin ohut on sivistyksen pintakuori, kun yhteiskunta hylkää isiensä uskon.

     En enää itse jaksa uskoa paluuta normaaliin. Mitä mieltä edes on leikkiä normaaliutta ihmisten kanssa, jotka uskovat koronassa karkeat ja loputtomat valheet. He ovat valmiita toteuttamaan kansanmurhan tai kansan itsemurhan heti uudestaan sitten, kun Siionin Viisaat vetävät esiin seuraavat korttinsa, jos koronasta sattuisi loppumaan puhti. Uusi kriisejä on tarjolla niin kauan, kunnes maanpäällinen helvetti on valmis ja sen messias-kuningas eli anti-kristus pääsee hetkeksi riekkumaan koko maailman valtaistuimelle. Vasta tämän jälkeen ilmestyy Jeesus Kristus ja kukistaa kaikki vihollisensa ja Saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Seuraa vanhurskaan hallinnon tuhatvuotinen kausi, jonka aikana maapallo puhdistetaan ja valmistellaan Taivaallista Jerusalemia varten. Tämän jälkeen Saatana joukkoineen lasketaan vielä hetkeksi vapaaksi kunnes kukistuu lopullisesti. Kaikki koronavalheet nielleet tulevat huomaamaan, että Tulinen Järvi on lopulta heidän ’uusi normaalinsa’. Näyttäkööt siellä terveyspasseja toisilleen.

     Plusääni(4)Miinusääni(4)
     1. Ja nuo siionin viisaat ovat saaneet sinutkin uskomaan että jeesus on tulossa takaisin ja että jeesus on ainut joka voi pelastaa.. ja näin sinäkin luovutat henkisen kasvusi vain uskolle viisaammasta ja paremmasta joka pelastaa. Tämä tuskin oli jeesuksen oppien tarkoitus..

      Plusääni(1)Miinusääni(1)
 17. On saatanallista jumalanpilkkaa väittää, että Raamatun ilmoitus on Siionin Viisaiden laajasti saastuttama ja että teos on tarkoituksellisesti laadittu johtamaan kristityt kansat harhaan ja poliittiseen apatiaan. Onko Karl Marx oppi-isäsi, koska hän muotoili opin kristinuskosta oopiumina kansoille, jotta ne eivät vapauttaisi itseään kommunismin avulla? Nythän nähdään se, mitä seuraa siitä, kun kansat laajamittaisesti hylkäävät kristinopin ja alkaa seurata marxilaisten kehittämiä subversiivisia oppeja ja antavat ajaa yhteiskuntansa kaaokseen. Kaiken takana odottaa globalistien suunnittelema teknologinen kommunistinen helvetti. Iso osa ihmiskunnasta pitää kaiken lisäksi tappaa, jotta tuo helvetinkone saadaan toimimaan.

  Ehkäpä te ei-kristityt ajattelette, että globalistien suunnitelmat voidaan vielä estää. Itse näen kehityksen olevan jo niin pitkällä, ettei ole mahdollisuutta edes suunnitelmien viivästämiseen. Merkittävä vastarinta on otettu jo suunnitelmissa huomioon ja nyt eliitti on kai itsekin hämmästynyt, ettei sitä juurikaan esiinny. Toisaalta kokonaiskuva on aivan Raamatun ilmoituksen mukainen. Jumala on paljastanut oman suunnitelmansa jo etukäteen aivan kuten luciferistinen eliitti, illuminaatti tai Siionin Viisaat tekee. Sekin katsoo olevan välttämätöntä ilmoittaa suunnitelmansa etukäteen, jotta se voi viedä niitä eteenpäin. Luciferismin voittokulku kuuluu osana Jumalan suunnitelmaan ja sen tarkoitus on ajaa enkeliruhtinas lopulliseen perikatoon, koska hän vääjäämättä tuhoaa kaappaamansa maapallon ja elämän edellytykset siellä. Kukaan ei voi sitten väittää, etteikö Luciferille olisi annettu mahdollisuutta toteuttaa paratiisi.

  Plusääni(1)Miinusääni(2)
 18. PEDON MERKKI
  Monet luulevat, että koronarokotus on pedon merkki. Ilmestyskirjan 13. luku: ”ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” Tällainen tulkinta on hölynpölyä. Raamatun kirjoitukset eivät tarkoita luonnon maailman tapahtumia, vaan henkisiä eli spirituaalisia asioita. Vain ihminen, jonka ymmärryksen Jumala on avannut, voi ymmärtää Raamatun todellisen merkityksen. Lohikäärmeellä ja pedolla tarkoitetaan perkelettä ja niitä ihmisiä, jotka ottavat vastaan ainoastaan omalla maallisella älyllään uskon totuuksia. Sellaisille ihmisille ei Raamattu avaudu. Luku 666 tarkoittaa ihmisen oman älyn kaiken totuuden tuhoavaa vaikutusta. Pedon merkin itseensä ottaneilla tarkoitetaan myös niitä, jotka uskovat koronahuijauksen suorittavia tahoja ja kiivaasti puolustavat rokotuksia tietämättä, että ne ovat myrkkypiikkejä. Pedon merkin täyttää tämä Raamatun kohta: ”Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.” (Room. 3: 28). Tämän perkele eli lohikäärme on tulkinnut niin, ettei ihmisen tarvitse noudattaa Kymmentä Käskyä, vaan riittää, että hän ainoastaan uskoo. Näinhän uskovat kaikki reformistiset kirkot ja lahkot eli niiden jäsenillä on pedon merkki otsassaan (ymmärryksessä) ja oikeassa kädessään (tahdossaan). Näin reformikristillinen kirkko, johon luterilainen kirkkokin kuuluu, on kirjaimellisesti pedon eli perkeleen edustaja maan päällä. Tämä ”yksin uskosta” -oppi on synnyttänyt sokean auktoriteettiuskon, joka on perkeleen ase ja vie kansat tuhoon esimerkiksi juuri koronahuijauksella. Paavali ei tarkoita ”lain teoilla” Kymmentä Käskyä, vaan juutalaisen lain monimutkaisia sääntöjä (3. 4. Mooseksen kirja). Todellinen Jeesusta palveleva ihminen on sellainen, että se rakastaa totta, koska se on totta. Kymmentä Käskyä noudattamalla ihminen pääsee taivaaseen. Jeesus: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” (Matt. 19: 17).
  ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(1)Miinusääni(4)
  1. ”…Tällainen tulkinta on hölynpölyä. Raamatun kirjoitukset eivät tarkoita luonnon maailman tapahtumia, vaan henkisiä eli spirituaalisia asioita.”

   Tietenkin Raamatun tarinoilla on myös henkinen ja vertauskuvallinen merkitys. Esimerkiksi Jeesuksen vertaukset eivät kuvaa todellisia tapahtumia, vaan ne kuvaavat esimerkiksi Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Anteeksiantava Isä ottaa riemuiten vastaan tuhlaajapojan. Tuhlaajapoika on hävittänyt paljon maallista ja vaivalla hankittua Isän omaisuutta, mutta tällä ei ole mitään merkitystä sen rinnalla, että poika saa takaisin elämän ja osallisuuden Taivaan valtakunnassa.

   Antikristus ja pedon merkki -profetiat täyttyvät vähitellen eräänlaisina aaltoina. Tästä puhuu apostoli Johannes kirjeessään:”Lapset, nyt on viimeinen aika. Te olette kuulleet, että Antikristus on tulossa, ja niin onkin nyt monta antikristusta jo ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.” (1. Joh. 2:18).

   Jossain vaiheessa ilmaantuu kuitenkin se lopullinen Antikristus ja lopullinen täysin fyysinen pedon merkki. Tällä hetkellä tekniset valmiudet tällaisen merkin toteuttamiseen ovat olemassa. Koronarokoteohjelma näyttäisi johtavan tällaisen merkin toteuttamiseen, koska jossain vaiheessa sillä toteutetaan digitaalinen tunniste, joka vaaditaan kaikkeen yhteiskunnaliseen toimintaan ja erityisesti pankkitoimintaan. Kaavailut tässä suhteessa ovat hyvin pitkällä. Plandemia ei tule loppumaan ennen kuin väestöt saatu ajetuksi sisään pedon merkki-systeemiin.

   Tätä taustaa vasten on melko outoa, jos saivartelee kirjoitusten puhtaasti henkisestä merkityksestä ja vaatii väestöltä kymmenen käskyn noudattamista, mikä sinänsä on toki oikein ja oikeutettua. Mutta todellisuus menee pridetyksineen ja tekno-helvetteineen täysin toiseen suuntaan. Eikö uskovan pitäisi olla varautunut siihen, ettei paluuta normaaliin enää ole ja syvenevä kriisi on ratkaistava Isän Jumalan, Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen täysin kouriintuntuvalla puuttumisella asioihin? Edellinen vastaava täysin fyysinen tapahtuma on ollut vedenpaisumus, jolla tuhottiin geneettiseen turmelukseen ja umpikujaan vajonnut ihmiskunta.

   Plusääni(3)Miinusääni(4)
 19. Olen jo jonkin aikaa haistanut palaneen käryä – mitä tulee geeniteknologiaan: https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/08/15/dna-hoax/
  Nyt sinetöityi tämäkin. Ei ole olemassa mitään toimivaa RNA/DNA – geeniterapiaa – toisin sanoen ei ole olemassa mitään mRNA – rokotetta !

  Ohessa video, jossa Dr. Stefan Lanka debunkkaa geeniterapian ja sen ns. mRNA – rokotteet:
  https://odysee.com/@DeansDanes:1/vaccines-stefan-kate:1

  Hän viittaa oheiseen artikkeliin https://www.zeit.de/2008/25/M-Genetik jossa sanotaan, että ihmisessä ei ole mitään kiinteätä genomia, vaan että genomi on kokoajan muuttuvassa tilassa: ” The genome is no longer seen as essentially ”fixed”, but is part of a dynamic process. Genes are constantly changing due to the influence of the environment, experiences, etc. ”

  Täten tieteen taikatemppujen avulla tehty geenimanipulaatio on (onneksi) vielä toistaiseksi mahdotonta. Ei siis saada selville jotain kaikille sopivaa geenirihmaston pätkää joka koodaisi esimerkiksi jotain tiettyä piikkiproteiinia. Sitä piikkiproteiinia löytyy kuulemma elimistöstä muutoinkin. Toisin sanoen, mRNA – rokote, jonka oletetaan käynnistävän jonkin piikkiproteiinin tuotannon meissä kaikissa on kusetusta. (Siinä rokotteessa on kuulemma kylläkin muita haitallisia osia, joista Lanka käyttää termiä nanopartikkeli.)

  Suomeksi sanottuna, liikkuvaan maaliin (=muuttuvaan genomiin) on hankala ampua. Geenistömme ei ole ihmisen konstein juurikaan manipuloitavissa, koska jokaisen yksilön genomi on aivan erityinen ja lisäksi jatkuvassa muutostilassa. Joka ikiselle ihmiselle täällä maan päällä pitäisi siis kehitellä oma yksilöllinen rokote, jotta homma voisi edes teoriassa onnistua.

  Plusääni(6)Miinusääni(4)
  1. Löysin tietoa siitä mitä nämä ”nanopartikkelit” tässä k-rokotteessa mahdollisesti ovat:

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2021/01/18/piikkimurha/#comment-2296

   Ainakin Pfizerin ja AstraZenecan rokotteista olisi kuulemma löydetty ainetta nimeltä nimeltä grafeeni, joka on kuulemma se ”nanopartikkeli”.
   https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135743

   En väitä, että tuo olisi ihmiselle turvallinen aine. Mahdollisesti myrkyllinen?

   Plusääni(3)Miinusääni(3)
 20. Kuten olen osoittanut, viruksia ei ole olemassa. Seuraukset.

  Seuraavissa artikkeleissani ja lukuisissa niissä olevissa kommenteissani (enimmäkseen suomennoksia) olen todisteet esittäen todistanut, ettei viruksia ole olemassa. Olen myös maalis-huhtikuussa 2021 lähettänyt todisteet presidentille, hallituksen avainministereille, 34 kansanedustajalle, oikeuskanslerille, Valviralle, Fimealle, sosiaali- ja terveysministeriölle, oman alueeni terveys- ja sosiaaliviranomaisille (Siun Sotelle), THL:lle (5 hlölle), HUS:lle (7 hlölle), Rokotetutkimuskeskukselle, Kansalliselle rokoteasiantuntijaryhmälle, prof. Kalle Sakselalle (kehittelee ”nenäsuihkerokotetta” johonkin muka ”koronavirukseen”) ja muutamille muille tahoille, joten nämä henkilöt ja tahot ovat jo 3-4 kuukauden ajan olleet tietoisia siitä, ettei viruksia ole olemassa ja että koronarokotukset ja muut koronatoimet ovat ja ovat koko ajan olleet turhia ja jopa tappavia (itse pidän rokotuksia ja koronatoimia suorana terroristisena kansanmurhana; olisi hyvä, jos joku kaivaisi esiin, kuinka paljon ihmisiä he ovat rokotteillaan ja muilla toimillaan jo ehtineet murhata ja vammauttaa – EU pitää listaa eri jäsenvaltioista, https://www.adrreports.eu/en/index.html ; valikosta löytyy suomen kielelläkin).

  Artikkelini ovat nämä:

  1. Näkökulma: Ovatko hallintomme ja THL alun alkaenkin petos? (julk. 29.12.2020),

  Näkökulma: Ovatko hallintomme ja THL alun alkaenkin petos?

  2. Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista (julk. 20.1.2021),

  Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista

  3. Koronavirusta ei ole olemassa (julk. 8.4.2021),

  Koronavirusta ei ole olemassa

  4. Amanda Vollmer koronasta: Kuule selvät sanani – se on huijaus (julk. 17.5.2021),

  Amanda Vollmer koronasta: Kuule selvät sanani – se on huijaus

  5. Stefan Lanka: Korona-harhakuva (julk. 1.6.2021),

  Stefan Lanka: Korona-harhakuva

  6. Näkökulma: Stefan Lanka on kumonnut virusopin lopullisesti (julk. 9.6.2021),

  Näkökulma: Stefan Lanka on kumonnut virusopin lopullisesti

  7. Lisäksi artikkelissa ”Kavahda koronarokotetta ja älä alistu pelkopandemiaan” (julk. 6.2.2021) on mainitsemisen arvoinen kommenttini (julk. 17.2.2021 at 10.09),

  Kavahda koronarokotetta ja älä alistu pelkopandemiaan

  Vaikka Suomen kansa kokonaisuudessaan on julkisyntien (lailliset lastenmurhat aborteissa – jo n. 700 000 lasta murhattu murhien laillistamisen jälkeen, koko kansaa leimaava jumalanpilkka ja Vapahtajan pilkkaaminen, kaikkialle tunkeva, Jumalan sanan kieltämä homous) ja sydämen kaikenkattavan syntisyyden vuoksi ansainnut hävitetyksi ja tapetuksi tulemisen ja lopulta helvettiin heittämisen, on hyvä varautua siihen, että kansa saattaa tulla parannukseen (mallina esimerkiksi Joonan kirjan 3. luku). Siltä varalta julistan:

  Jos minut valitaan Suomen yksinvaltaiseksi kuninkaaksi (kuulen toki harkintani mukaan neuvonantajia), lupaan, Uuden testamentin kohdan Room. 13:1-5 (erityisesti jakeen 4) mukaisesti, saattaa Suomessa välittömästi jälleen voimaan kuolemantuomiot ja hirttää JULKISESTI ne THL:n, Valviran ja Fimean edustajat ja kaikenkarvaiset ns. ”asiantuntijat”, jotka ovat JULKISESTI ajaneet, puolustaneet ja vaatineet kansan rokottamista (siis kansan murhaamista ja vammauttamista) ja muita toimia virusta vastaan, jota ei ole olemassa, ja nykyisten päättäjien (presidentti, hallitus, kansanedustajat, maakunnalliset terveysviranomaiset) suhteen lupaan toimia niin, että tarkoin tutkitaan, ovatko he syyllistyneet nykyisen lain rikkomuksiin tietoisella kansanmurhalla ja kansan vammauttamisella, ja jos ovat, heidät tuomitaan nykyisen lain mukaan ja myös siten kuin minä, kuningas, määrään, ja silloin hallinnonkin suurimmat rikolliset hirtetään JULKISESTI. Osa kansanmurhaajista (rokottajista, maskittajista, eristäjistä) heitetään pitkäksi ajaksi tyrmään tai (etenkin iältään nuoret) annetaan orjiksi alueruhtinaille tai yksityisille kreiveille. Ylen henkilökunnasta osa hirtetään, osa myydään orjiksi. Oikeusviranomaisista lähes kaikki hirtetään. Virologeista hirtetään kaikki.

  Lupaan toteuttaa hirttämiset kaikkialla maassa niin, että ne tapahtuvat nopeasti ja JULKISESTI esim. eri kaupunkien ja paikkakuntien toreilla tai erityisillä pilkka- tai rangaistusaukioilla. Lupaan antaa määräyksen, että kaikki (joka ikinen) hirtetyt jätetään roikkumaan korkealle hirteen puoleksi vuodeksi. Sanat virus, virologia, rokote, rokotus, THL, pandemia, laumasuoja, WHO, lääketehdas, eduskunta, hallitus ja presidentti hävitetään koko maasta ja niiden käyttö kielletään edesvastuun uhalla.

  Minut voi hakea kuninkaaksi täältä kotoa. Jos en ole kotona, olen todennäköisesti kaupassa ostoksilla ja kaupan tyttöjä naurattamassa tai syömässä huoltoaseman ravintolassa (2 km:n päässä) ja siellä huoltoaseman tyttöjä naurattamassa. Harvemmin olen muualla, koska olen eläkkeellä eikä paljon toimitettavia asioita ole.

  Vesa-Ilkka Laurio
  lääketiet. lis. (eläkk.)

  Tätä saa mielin määrin levittää ja julkaista muualla. Magneettimedian toimitus saa julkaista tämän lupaukseni erillisenä artikkelina (pyydän sitä, mutta tietenkään ei ole pakko).

  Plusääni(3)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat