7 tutkittua tapaa pitää aivot nuorekkaana

Yli 5 miljoonalla amerikkalaisella on todettu Alzheimer. Toiset kymmenen miljoonaa kärsii vakavasta dementiasta ja Parkinsonista. Tätäkin useammat kamppailevat ikääntymiseen liittyvän lievän kognitiivisen heikentymisen kanssa. Seuraavaksi esitellään 7 luontaista tapaa suojata aivoja.

Alzheimerin tauti koskettaa arviolta 5,3 miljoonaa amerikkalaista. Se on dementian yleisin syy ja kuudenneksi yleisin kuolinsyy Yhdysvalloissa, ja se kasvaa hälyyttävää vauhtia. Tällä hetkellä 13 prosentilla yli 65-vuotiasta on diagnosoitu sairaus. Yli 85-vuotiaista ällistyttävät 43 % joutuu sen uhriksi.[i]

Alzheimeria on kutsuttu suurten ikäluokkien sairaudeksi. Sen uhrien määrän arvellaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

Lisäksi kymmenen miljoonan muun arvellaan kärsivän vakavasta dementiasta ja Parkinsonin taudista.

Mutta vaikka välttyisit rappeuttavilta ja hengenvaarallisilta sairauksilta, saatat kuuluvia niihin miljooniin, jotka kärsivät lievästä kognitiivisesta heikkenemästä (MCI, tai josta käytetään myös nimitystä ”ikääntymiseen liittyvä kognitiivinen toimintahäiriö”) ja ”ikääntymiseen liittyvä muistin heikkenemä”. Nimitämme näitä oireita ”vanhuuden merkeiksi”, joita ovat esimerkiksi muistinmenetys sekä kykenemättömyys ajatteluun ja päättelyyn.

Osa ongelmista johtuu aivojen luontaisesta ikääntymisestä. Mutta osa taas aliravitsemuksesta ja ympäristömyrkyistä.

Lääkkeistä on vain vähäistä apua, mutta niillä on vakavia sivuvaikutuksia. Alla on mainittu seitsemän tutkittua tapaa, joilla pitää aivot nuorena ja terävänä.

1. Pikkubakopa tehostaa aivotoimintaa

Bacopa monnieri on perinneyrtti, jota on käytetty Ayurveda-lääkinnässä vuosisatojen ajan. Sen kerrotaan parantavan muistia ja oppimiskykyä ja rauhoittavan ja torjuvan epileptisiä kohtauksia. Australiassa se on suosittu yli 60-vuotiaille suunnattu muistilääke.

Bakopa kasvaa kosteassa trooppisessa ilmastossa.

Journal of Complementary and Alternative Medicine -lehdessä julkaistussa, tarkasti toteutetussa tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että bakopa parantaa useita henkisen suorituskyvyn osa-alueita. Satunnaistetussa ja plasebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa osallistujille annettiin päivittäin joko 300 mg bakopaa tai plaseboa. Koehenkilöinä oli 54 vapaaehtoista 65-vuotiasta tai vanhempaa, joilla ei esiintynyt dementian oireita. [ii]

12 viikon kuluttua bakopaa saaneiden muisti, reaktioaika ja kyky suodattaa epäoleellinen tieto paranivat. Plaseboa saaneilla ei havaittu muutosta.

Bakopan lisäksi osallistujien syke hidastui ja masennus ja ahdistus helpottuivat kun taas plaseboa saaneilla oireet pahenivat.

Kolmessa muussa kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa ja plasebokontrolloidussa tutkimuksessa bakopan havaittiin parantavan kielellistä oppimiskykyä, sanaparien muistamista ja ikääntymiseen liittyvää muistin heikkenemistä.[iii],[iv],[v]

Bakopan muistia parantavan vaikutuksen arvellaan johtuvan ainakin osittain saponiineista. Bakopan vaikutus voi johtua myös sen hapettumista torjuvasta vaikutuksesta, tai aivojen proteiinisynteesin tehostumisesta tai aivojen stressihormonien säätelystä.

Muissa tutkimuksissa eläimillä bakopauute on myös torjunut nikotiinin ja alumiinin hermostolle myrkyllistä vaikutusta ja alentanut beeta-amyloidiplakin määrää.

2. Neidonhiuspuu parantaa muistia

Neidonhiuspuu on yhdistetty muistin parantamiseen vuosien ajan. Se toimii vapaiden radikaalien sieppaajana suojellen hermosoluja hapettumiselta. Se myös parantaa aivojen mikroverenkiertoa ja vähentää verihiutaletukosten muodostumista.

Ihmisillä suoritetuissa tutkimuksissa neidonhiuspuun on havaittu säännöllisesti käytettynä parantavan mielenterveyttä, kognitiota, motorisia taitoja ja elämänlaatua.[vi] Siitä on erityistä hyötyä jos kärsit muistin, keskittymiskyvyn, valppauden, tarkkaavaisuuden, heikkenemisestä, kiihottumisen tai mielen joustavuuden heikkenemisestä.[vii]

Vuonna 2005 tutkijat vertasivat neidonhiuspuuta Pfizerin neljän miljardin dollarin reseptilääke donepetsiiliin (kauppanimi Aricept) 24-viikkoisessa satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa. [viii] Neidonhiuspuu-uute (160 mg päivässä) tehosi yhtä hyvin kuin lääke lievään ja keskivaikeaan Alzheimerin tautiin. Tutkijat päättelivät ettei neidonhiuspuun ja donepetsiilin välillä ollut eroa tehossa ja kumpaakin yhdistettä voidaan käyttää.

Tuoreemmassa kaksoissokkotutkimuksessa neidonhiuspuu paransi henkistä suorituskykyä ja käytösoireita huomattavasti paremmin kuin plasebo. Tutkimukseen osallistui 400 potilasta, joilla oli Alzheimerin tauti tai vaskulaarinen dementia.[ix]

3. Tee, viini ja suklaa parantavat ajattelukykyä

Vanhentuessamme flavonoidipitoisia ruokia sisältävä ruokavalio voi pitää aivomme virkeinä.

Tutkijat tutkivat kolmen yleisen flavonoideja sisältävän ruoan (suklaa, viini ja tee) ja henkisen suorituskyvyn välistä yhteyttä. He seurasivat 2031:ta 70-74-vuotiasta osallistujaa Hordaland Health -tutkimuksessa Norjassa.[x]

Suklaata, viiniä tai teetä kuluttavat saivat havaittavasti parempia tuloksia mielen toimintaa mittaavista testeistä ja harvemmin heikkoja tuloksia henkistä suorituskykyä mittaavista testeistä.

Kaikkia kolmea ruokaa syövien tulokset olivat parhaimmat ja vähiten syövät pärjäsivät heikoiten.

Tulokset riippuivat annoksen suuruudesta. Paras tulos saavutettiin 10 grammalla suklaata ja 75-100 ml viiniä päivässä. Vaikutus oli selkein viinillä ja hieman heikompi suklaalla.

Muut tutkimukset osoittavat, että resveratroli, jota on viinissä ja suklaassa, kykenee neutraloimaan Alzheimeriin yhdistettyjen proteiinien myrkyllistä vaikutusta.

Journal of Biological Chemistry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat osoittivat, että resveratroli kohdistuu selektiivisesti ja neutraloi peptidi- eli proteiinikimppuja, jotka ovat pahalaatuisia ja yhdistetty Alzheimeriin, mutta jättää hyvälaatuiset rauhaan.[xi]

Resveratroli on kasveissa oleva kemiallinen yhdiste, joka toimii antibioottina joka torjuu bakteereja ja sieniä. Greippien ja kaakaon ohella sitä löytyy vadelmista, mulperinmarjoista, mustikoista ja karpaloista. Sitä on myös maapähkinöissä, männyissä ja japanintatarissa, jota käytetään useimpien resveratrolilisien raaka-aineena.

4. Antioksidantit hidastavat aivojen ikääntymistä

On selvää, että runsaasti hedelmiä ja kasviksia syövillä ihmisillä esiintyy vähemmän vanhentumiseen liittyviä sairauksia kuten Alzheimeria. Runsas antioksidatiivisten ruokien kuten marjojen, concord-rypäleiden ja saksanpähkinöiden nauttiminen tehostaa vanhusten kognitiivista ja motorista toimintakykyä.[xii]

Tutkimukset osoittavat, että runsaasti antioksidantteja sisältävän hedelmä- ja kasvisuutteen (esimerkiksi mustikka, mansikka, saksanpähkinä ja concord-viinirypäle) nauttiminen auttaa vähentämään haavoittuvuutta oksidatiiviselle stressille, jota esiintyy ikääntyessä. Tämä voi johtaa parempaan käytökseen.

Hedelmät ja kasvikset voivat myös tehostaa hermosolujen välistä viestintää ja vaimentaa hapettumisen ja tulehduksen lähettämiä stressisignaaleja.

Muut tutkimukset viittaavat siihen, että mustikka- ja concord-viinirypälemehu parantaa kielellistä muistia henkilöillä, joilla on lievä kognitiivinen heikkenemä.

5. Pätkäpaasto uudistaa aivokudosta

Ylensyöminen on monien vanhuuteen liittyvien sairauksien kun kognitiivisen heikentymän riskitekijä.

Alzheimerin taudin, Parkinsonin taudin, Huntingtonin taudin ja aivohalvauksen kokeelliset mallinnukset osoittavat, että ruokavaliorajoitukset (rajoitettu kalorinsaanti) voi parantaa hermosolujen kestävyyttä toimintahäiriöitä ja kuolemaa vastaan.

Mutta miten? Ruokavalion rajoitteet stimuloivat ’stressiproteiinien’ ja neurotrofisten tekijöiden ilmentymistä. Neurotrofiset tekijät voivat suojata hermosoluja lisäämällä sellaisten proteiinien tuotantoa, jotka estävät hapettumista ja vapaita radikaaleja.

Lisäksi ruokailurajoitukset kasvattavat uusien hermosolujen lukumäärää aikuisten aivoissa. Toisin sanoen se voi tehostaa aivojen kykyä muovata ja korjata itseään.

Tutkijat arvelevat, että ihmisillä kalorien rajoittaminen saattaa lievittää hermostorappeumasairauksien todennäköisyyttä ja vakavuutta.[xiii]

Pätkäpaastoaminen ei ole niin vaikeaa miltä se kuulostaa. Siinä ei pelkästään juoda vettä. Suurimmassa osassa pätkäpaastoista kalorien määrää vähennetään 25 prosenttiin normaalista. Tämä tarkoittaa noin 600 kaloria miehillä ja 500 kaloria naisilla yhden tai kahden päivän ajan viikossa.

6. Uni puhdistaa aivoja

Oregonin yliopiston tutkimus osoittaa, että keski-ikäiset tai vanhemmat ihmiset, jotka nukkuvat kuudesta yhdeksään tuntia yössä, ajattelevat paremmin kuin ne jotka nukkuvat joko vähemmän tai enemmän.[xiv]

Tutkijat käyttivät tilastotietoa kuudesta eri maasta ja yli 30 000 henkilöstä. He havaitsivat että yksilöt, jotka nukkuvat alle kuusi tuntia tai enemmän kuin yhdeksän tuntia, saivat havaittavasti matalampia tuloksia henkistä suorituskykyä mittaavista testeistä kuin keskivälille sijoittuva ryhmä.

Tutkijat käyttivät viittä kognitiivista kykyä mittaavaa standarditestiä, joissa tulee painaa mieleen lista sanoja jotka tulee muistaa myöhemmin, muistaa pitkiä lukujonoja oikeinpäin ja väärinpäin, ja kielellistä sujuvuutta mittaava testi jossa tuli luetella niin monta eläintä kuin mahdollista sanomatta mitään eläintä kahteen kertaan, tai jossa tuli valita oikea tai parhaiten kuvaava sana.

Yksi syy sille miksi hyvät yöunet toimivat on se, että ne toimivat aivojen jätteenpuhdistusjärjestelmänä. Nukkuessa aivot työskentelevät 10 kertaa kovemmin poistaakseen myrkyllisiä proteiineja, kuten niitä, jotka ovat syynä Alzheimerin vaurioihin.[xv] Jos et ole unessa, aivot eivät kykene poistamaan plakkia yhtä helposti.

7. Kurkumiini poistaa Alzheimeria aiheuttavaa plakkia

Intiassa Alzheimeria esiintyy noin 4,4 kertaa vähemmän kuin amerikkalaisilla.[xvi] Singaporelaiset tutkijat ehdottavat, että syynä voi olla curry ja kurkumamauste. He tarkastelivat curryn kulutusta ja aivojen suorituskykyä 1010 aasialaisella, jotka olivat 60-93-vuotiaita. Currya satunnaisesti (harvemmin kuin kerran kuussa) tai useammin (useammin kuin kerran kuussa) syövät suoriutuivat paremmin kuin ne, jotka söivät currya harvemmin ta iei koskaan.[xvii]

GreenMedInfon tietokannassa on yli 30 tutkimusta, joissa kurkuman aktiivinen ainesosa kurkuma vaikuttaa lupaavalta Alzheimerin taudin hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Erään tutkimuksen mukaan kurkuma osoitti lupaavia tuloksia Alzheimer-potilailla vain kolmessa kuukaudessa.

UCLA:n tutkimuksessa vuodelta 2006 havaittiin, että kurkumiini voi auttaa puhdistamaan amyloidiplakkia, jota esiintyy Alzheimerin taudissa. Yksi sen toimintatavoista on makrofagien toimintaa tehostava vaikutus. Nämä immuunijärjestelmän solut auttavat kehoa torjumaan vieraita proteiineja.

Tutkijat testasivat makrofageja Alzheimer-potilaiden ja terveiden verrokkien verestä. He altistivat osan makrofageista kurkumiinille. Altistetut makrofagit sulattivat paremmin beeta-amyloidiproteiineja. Tutkijat päättelivät, että kurkumiini saattaa auttaa immuunijärjestelmää poistamaan amyloidiplakkia.[xviii]

Ja eläintutkimuksissa pieniä annoksia kurkumaa saaneille eläimille kertyi 40 % vähemmän beeta-amyloidia kuin niille joille ei annettu maustetta.[xix]

Tutkimukset viittaavat siihen, että pienet annokset kurkumaa pitkän ajan kuluessa toimii kaikkein tehokkaimmin. Se on hyvä syy lisätä kurkumaa päivittäiseen ruokavalioon. Se sopii hyvin curry-kastikkeisiin, munakokkeliin, täytettyihin muniin, sinappikastikkeisiin ja salaattikastikkeisiin.

On olemassa muitakin luontaisia keinoja pitää aivot nuorekkaina, kuten kookosöljy, inkivääri, B-vitamiinit[xx] ja sahrami.

 

Lähde: GreenMedInfo

Lue myös:

Parhaat aivojen toimintaa edistävät ruoka-aineet
Mieliala, muisti, multitaskaus – salviasta hyötyä aivoille
Punajuuri – hyötyä aivoille ja koko keholle
Punajuurimehu tehostaa kognitiivista suorituskykyä – yksikin annos vaikuttaa
Neidonhiuspuu suojaa aivoja raskasmetallien vaikutukselta
Käveleminen tehostaa aivotoimintaa
LSD:n, sienien ja hallusinogeenien mikroannostelu – lisää luovuutta ja tehostaa aivotoimintaa?
Kananmunalla myös aivotoimintaa tehostava vaikutus
Tutkimukset: vaahterasiirapilla aivosoluille suotuisia vaikutuksia
Neidonhiuspuu parantaa muistia ja auttaa aivosoluja uusiutumaan
Kookosöljy ja Alzheimerin tauti: rasvaton dieetti ja kolesterolilääkkeet osa ongelmaa?
Kookosöljy voi olla ihmelääke Alzheimeriin

1 kommentti

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat