Rokotteet ja autismi: väite turvallisuudesta perustuu etsintäkuulutetun tutkimukseen

Tiesitkö, että autismin ja rokotteiden välisen yhteyden ”kumonneen” tutkimuksen takana on tanskalainen psykiatri, jonka Yhdysvaltain oikeusministeriö on etsintäkuuluttanut petoksesta epäiltynä? Hänen nimensä on Poul Thorsen, jonka CDC palkkasi suorittamaan surullisenkuuluisan ”Tanskan tutkimuksen”.

Tanskan tutkimus julkaistiin vuonna 2003 Pediatrics-lehdessä. Tutkimuksessa väitettin, että autismitapausten määrä Tanskassa kasvoi huomattavasti sen jälkeen kun Hollannissa lapset rokotettiin rokotteilla, jotka eivät sisältäneet elohopeaa. Tutkimuksen mukaan tämä ”osoitti”, ettei rokotteiden tiomersaalin (elohopea) ja autismin välillä ole yhteyttä.

Julkaisun jälkeen Yhdysvalloissa vaikutusvaltaiset kansanterveydestä ja lääketieteestä vastaavat virastot alkoivat viittaamaan tutkimukseen lähteenä, joka ”kumosi” rokotteiden sisältämän tiomersaalin ja jopa tiomersaalittoman MPR-rokotteet vaarallisuuden. Tutkimuksesta tuli autismin ja rokotteiden välisen yhteyden kiistävän kannan kulmakivi.

Ikävintä tapauksessa on se, että tutkimukseen nojaten korvausvaatimukset hylättiin yli 5000 autismitapauksessa vuonna 2010, ja jatkossa autismin vuoksi nostettuja korvauskanteita ei tultaisi edes käsittelemään.

Rokotetuomioistuin sovelsi Omnibus Autism -tapausta ennakkotapauksena kaikkiin yli 5000 autismikanteeseen. Kantajan tuli osoittaa kolme mekanismia, jolla rokotteet ovat aiheuttaneet autismin.

Rokotetuomioistuinjärjestelmän tosiasiallinen tarkoitus on suojata rokotteiden valmistajia lailliselta vastuulta siten, ettei niitä vastaan voi nostaa kanteita, joiden määrä alkoi kasvaa jo ennen vuotta 1986. Tuomioistuinten toiminta rahoitetaan ylimääräisellä ”verolla”, joka on suuruudeltaan 75 senttiä jokaista myytyä rokotetta kohden.

Jos rokote sisältää useamman kuin vain yhden rokotteen, kuten esimerkiksi MPR-rokote sisältää kolme yksittäistä rokotetta, 75 senttiä kerrotaan rokotteiden lukumäärällä. Näin ollen jokaisesta MPR-rokotteesta tai muusta kolmoisrokotteesta maksetaan 2,25 $ rahastoon.

Rokotetuomioistuimet otettiin käyttöön 1986, ja siitä lähtien rokotekorvausrahasto on kasvanut lähes 3,5 miljardiin dollariin vuoteen 2014 mennessä. Hylkäämällä 5000 kannetta rokotteiden aiheuttamasta autismista hallitus on säästänyt miljardeja.(lähde)

On nostettu useita tuhansia kanteita, joissa rokotteiden sisältämän tiomersaalin tai tiomersaalia sisältävän tai sisältämättömän MPR-rokotteen on väitetty olleen autismin syynä. CDC väittää, ettei tiomersaalia ole koskaan käytetty MPR-rokotteissa, mutta toisaalta myöntää että tiomersaalia on käytetty säilöntäaineena monirokotteissa vuosikymmenten ajan.

CDC pyrki kaikin keinoin peittämään rokotteiden ja autismin välisen yhteyden – palkkasi Thorsenin

Poul Thorsenia vastaan ei nostettu syytettä vääristellyn tutkimuksensa johdosta, joka ”todistaa” ettei rokotteiden tiomersaalin ja autismin välillä ole minkäänlaista yhteyttä. Eikä todennäköisesti tulla koskaan nostamaankaan rokotepropagandan kyllästämässä kulttuurissamme.

Psykiatrina toiminutta Thorsenia syytettiin kolmestatoista sähköisten viestimien välityksellä tehdystä petoksesta ja yhdeksästä rahanpesusta ja noin 2 miljoonan dollarin kavalluksesta liittovaltiolta. Siis meidän verorahojemme kavalluksesta, ja samanaikaisesti hän teki tahallisen virheellisiä tulkintoja tutkimuksista, joita pidettiin lopullisena ”todisteena” siitä, ettei rokotteiden sisältämä tiomersaali aiheuta autismia. Median, yleisön ja Maailman terveysjärjestöä myöten kaikkien valtiollisten järjestöjen suussa väite muuttui tarkoittamaan kaikkia rokotteita.

Autismin psykiatrisessa arvioinnissa tarkastellaan käytösoireita ja verrataan niitä viimeisimmän diagnostiikkamanuaalin kriteereihin. Kuitenkin monilla rokotteiden takia autisteiksi luokitelluilla on erittäin voimakkaita vatsa- ja suolistotulehduksia tai kohtauksia.

Juuri näihin tri Andrew Wakefield törmäsi gastroenterologina. Hänen hoitamistaan 12 lapsipotilaasta jokainen oli autisti ja kärsi voimakkaasta suolistotulehduksesta. Heistä yksikään ei oireillut ennen MPR-rokotetta. Wakefield joutui syytösten kohteeksi, koska hän suositteli, että kolmoisrokote annettaisiin kolmena erillisenä rokotuksena. Suositus perustui hänen tekemäänsä tapaustutkimukseen.

Wakefieldin tutkimus, ja muut tutkimukset jotka vahvistivat tulokset, sekä CDC:n tietovuotaja tri William Thompsonin tunnustus tri Brian Hookerille puhelinkeskustelussa, joka näytettiin dokumenttielokuvassa Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe, eivät olleet ainoita huolestuttavia merkkejä.

Vuonna 2000 lukuisat CDC:n avainjäsenet, muutama WHO:n jäsen ja suurten rokotevalmistajien edustajat pitivät kokouksen Simpsonwoodissa Atlantan ulkopuolella ja keskustelivat kuinka tri Tom Verstraetenin, CDC:n epidemiologin, huolestuttaviin tuloksiin tulisi suhtautua.

Verstraeten käytti CDC:n sisäistä ja laajaa Vaccine Safety Datalink -tietokantaa, joka on huomattavasti laajempi kuin julkinen VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), ja sisältää käytännössä kaikkien rokotettujen lasten potilastiedot kaikista ikäluokista. Verstraeten löysi tilastoista epämiellyttäviä seikkoja, jotka viittasivat siihen, että tiomersaali (elohopea) aiheuttaa neurologisia vaurioita, kuten autismia.

Kokoukseen osallistuneet kehittivät suunnitelman jolla horjuttaa hänen tutkimustensa tuloksia. Verstraeten myöntyi tähän, ja muotoili tutkimuksen vaikuttamaan tuloksiltaan epävarmalta ja lisäsi perinteisen ”tarvitaan lisätutkimuksia” kaneetin. Verstraeten sai palkkioksi hyväpalkkaisen työn rokotevalmistaja GlaxoSmithKlinella (GSK).

Tämän vuoksi CDC:n vaikutusvaltaisimmat virkamiehet toivottivat tanskalaisen Thorsenin tervetulleeksi CDC:n palvelukseen vierailevana tutkijana. Hänelle annettiin erityinen tehtävä, hänen oli määrä suorittaa tutkimus, jolla saataisiin lopullinen selvyys tiomersaali ja MPR-autismi-kiistaan.

Copenhagen Post kirjoitti:

Thorsen auttoi kahta Tanskan hallituksen virastoa saamaan tutkimusrahoitusta, suuruudeltaan 11 miljoonaa dollaria vuosina 2000-2009, samaan aikaan kun hän työskenteli vierailevana tutkijana atlantalaisessa Tartuntatautien torjunta- ja valvontakeskuksissa (CDC) 1990-luvulla.

Hän palasi Tanskaan ’päätutkijana’ ohjelmaan, jossa tutkittiin autismin ja rokotteille altistumisen välistä yhteyttä, jolloin hänet väitetään asetetun rahoituksesta vastaavan osaston johtoon.

On väitetty, että neljänkymmenen vuoden aikana hän lähetti enemmän kuin kaksitoista väärennettyä laskua tutkimuskuluista CDC:ltä Aarhusin yliopistolle, jonka palveluksessa hän työskenteli, neuvoen heitä lähettämään rahat CDC:n tilille, joka todellisuudessa oli hänen henkilökohtainen tilinsä.

Thorsenin autismia käsittelevät tutkimukset tunnetaan hyvin akateemisissä piireissä, joissa häntä arvostettiin ennen tätä viikkoa.(lähde)

Koska Thorsenin Tanskan tutkimus, jossa väitettiin että autismin esiintyvyys kasvoi sen jälkeen kun tiomersaali poistettiin rokotteista, oli perusteellisen virheellinen, erityisesti kuinka tutkimuksessa sivuutettiin se että tanskalaiseen rekisteriin lisättiin tietoa autismin esiintyvyydestä muista lähteistä, ja kuinka kaksi suurta tiedejulkaisua, JAMA ja The Lancet, kieltäytyivät julkaisemasta sitä.

CDC:n Colleen Boyle kuitenkin painosti Pediatrics-julkaisua julkaisemaan Tanskan tutkimuksen, mikä teki siitä ”virallisen”.(lähde)

Alla olevan videon kohdassa 3:29, huomaa kuinka kongressin jäsen Bill Posey kuvailee Poul Thorsenia kyseenalaistaen hänen tutkimuksensa totuudenmukaisuuden ja kuinka Boyle reagoi Poseyn kysymykseen.

Miksei Thorsenia vaadita luovutettavaksi oikeudenkäyntiä varten?

Poul Thorsen ei piileskele luolassa tai amsterdamilaisella ullakolla. Lisäksi Yhdysvalloilla ja Tanskalla on jo olemassaoleva luovutussopimus. Itse asiassa Thorsenin tuoreimmat tutkimukset Tanskassa ovat vuodelta 2014, kolme vuotta syytteiden noston jälkeen.

Age of Autism -verkkosivuston uutiskirje paljastaa, että Thorsen sai rahoitusta tutkimuskollegaltaan Kansallisesta terveysinstituutista (NIH), joka on hyvin vaikutusvaltainen terveysvirasto, kuten tri Suzanne Humphries paljasti ”Manufacturing Consent” -luentonsa luentokalvolla.(lähde)

Joidenkin pisteiden välille voidaan vetää viivoja, jotta saadaan muodostettua suurempi kuva rokotteisiin liittyvästä vilpistä ja petoksesta. Kulisseihin on rakennettu valtava korttitalo, jossa jokainen osa tukee toistaan jottei rokotteiden arvo romahtaisi.

 • Oikeusministeriö (DOJ) osallistuu rokotetuomioistuinjärjestelmän toimintaan.(lähde)
 • Yleensä Oikeusministeriö osallistu luovutusprosessiin.
 • Julia Gerberding toimi CDC:n johtajana kaikkein törkeimpien väärinkäytösten aikaan. Hän siirtyi CDC:stä suoraan Merckin rokotejaoston johtajaksi. Merck on Pohjois-Amerikan suurin MPR-rokotteen valmistaja.
 • Vaikka kongressin jäsen Bill Posey jätti kaksi tutkintapyyntöä liittyen CDC:n tietovuotaja William Thompsoniin, Kongressi ei ole tehnyt asialle mitään.
 • Lääketeollisuus lahjoittaa suuria summia poliittisille toimijoille.(lähde)
 • Valtamedia on riippuvainen lääketeollisuuden mainontaan käyttämästä rahasta (”… kysy asiasta lääkäriltäsi…).
 • Monilla mediajättien johtajilla on merkittäviä omistuksia lääketeollisuudessa. Esimerkiksi James Murdoch johti Sunday London Timesia silloin kun Andrew Wakefield oli otsikoissa. Murdochin perheellä on mittavia omistuksia Merckissä ja GSK:lla, jotka ovat MPR-rokotteen suurimpia tuottajia maailmassa.
 • CDC jopa omistaa lukuisia patentteja joko kokonaan tai osittain. Joidenkin arvioiden mukaan lukumäärä pyörii viidenkymmenen kiepeillä. CDC myös ostaa rokotteita liittovaltion rahoilla.(lähde)

Jos Poul Thorsenin tapaus päätyisi julkiseen rikosoikeudelliseen käsittelyyn, se olisi yksi ainoa kortti joka romahduttaisi koko talon. Siksi sitä ei tule tapahtumaan.

Seuraavalla videolla puhuu koomikko, jonka ura tuhoutui rokote/autismikantansa vuoksi.

Rekisteröidy ilmaiseksi Truth About Vaccines –dokumentin verkkosivuille jos haluat tietää enemmän rokotevalmistajien ja pakkorokotelakeja ajavien valtiollisten päättäjien epäpyhästä liittoumasta. Jos olet vanhempi ja huolissasi rokotteista, ota selvää vaihtoehdoista.

 

Lähde: Health Impact News

Lue myös:

Hallituksen rokoteasiantuntijat myöntävät MPR-rokotuksen aiheuttaneen autismia
Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskusten korruption historia
Rokotekriittinen VAXXED-dokumentti vedettiin pois elokuvafestivaaleilta
Pakkorokotuslaki astui voimaan – autismitilastot räjähtivät
Video: Rokotteet voivat aiheuttaa autismia
Autismin valheellinen tiede
Apinatkin saavat rokotteista autismin kaltaisia oireita
Autismin syynä elohopea ja rokotukset?

4 kommenttia

 1. Rokotukset tuhoavat lapsia massoittain. Pelkästään Lontoossa tulee esiin uusia autismitapauksia vuosittain n. 10 000, ja se on hirvittävä määrä:

  http://www.ageofautism.com/2017/05/10000-new-cases-of-autism-in-london-a-year-as-bureaucrats-plan-to-dump-children.html

  Muslimijohtajat (imaamit) ovat alkaneet puhua rokotusten ja siis lasten tuhoamisten puolesta:

  http://www.ageofautism.com/2017/05/dachel-wake-up-imams-promoting-vaccines-during-ramadan.html

  Samassa jutussa on lopussa myös mainita paavista (paavinistuin on antikristus) rokotusten myyjänä.

  Ja mihin sote-uudistus rokotusrikollisuuden viekään! Tähän asti on ollut liki joka kunnassa rokotustoimintaa (= lasten ja muidenkin tuhoamistoimintaa; usko rokotuksiin on puhdasta taikauskoa, eikä rokotuksilla todellisuudessa ole mitään estävää vaikutusta mitään sairauksia vastaan, päinvastoin) neuvoloissa sen lisäksi, että niissä harjoitetaan suoraakin lastenmurhatoimintaa (suositellaan abortteja ja kirjoitetaan lähetteitä niihin) ja kaikkien ihmisten tuhoamista psykorikollisuudella eli psykiatrialla (tuhotaan ihmiset ”psyykenlääkkeillä” eli hermostomyrkyillä ja psykokirurgialla, jossa silvotaan ihmisten aivoja, ja tietenkin lyömällä otsaan mielisairaan leima iäksi). Suomalaiset terveyskeskukset ja sairaalat ovat ihmisten tuhoamislaitoksia, ja suurin osa ns. lääkkeistäkin on turhaa myrkyttämistä (tuhoamista) turhaan, sillä nykylääketieteessä on paljon keksittyjä sairauksia, jotta lääketeollisuus saisi niitä ”hoitamalla” suuret tulot. Nykylääketieteestä ainakin 80% on huuhaata, ja suuri osa tuosta huuhaasta on siis suoraa tuhoamista ja rikollisuutta.

  Mihin siis sote-uudistus viekään, kun tuo tuhotoiminta vain kehittyy ja kiihtyy (tuleeko se kaikille pakolliseksi)? Minua ainakin HIRVITTÄÄ mennä lääkäriin, neuvolaan tai sairaalaan. Uskallan ehkä hoidattaa vain haavat, murtumat ja muut vammautumiset, mutta siihen se jääkin. Hammaslääkäreitäkin pitää varoa, etteivät pääse myrkyttämään fluorideilla. Onneksi tällä hetkellä juomavettä ei ole myrkytetty fluoraamisella (silloin ihminen fluorautuu joka solua myöten, ja se merkitsee kivuliasta zombiutuimsta, kun fluoroosi, aivotuho ja kilpirauhastuho jylläävät. Luinpa äskettäin, että fluori itse asiassa tuhoaa hampaat). Vesa-Ilkka Laurio

  Plusääni(15)Miinusääni(1)
 2. TÄÄ HU0RA SENSUROI JATKUVASTI NÄITÄ ROKOTEPALJASTUKSIA…OSTETTU HU0RA…NÄKEE JO NAAMASTAKIN..!!!

  http://www.healthberry.fi/hpv-rokotteen-tehosta-lisaa-nayttoa/#comment-422820

  ************************************************************************

  Taas lisää näitä Rokotevalmistajien Valheita ja Propagandaa…Ihmiset Tutkiaa ITSE näitten HPV-Rokotteiden historiaa ja haittavaikutuksia…Niin saatte niistä TOTUUDENMUKAISEN KUVAN !

  Jos Itselläni olisi Tyttöjä…En antaisin sitä niille MISTÄÄN Hinnasta !!

  Niihin on Esm. Todistetusti Kuollut jo 100:ja Tyttöjä !

  http://www.trueactivist.com/its-official-139-girls-have-died-from-hpv-vaccinations/

  https://www.lifesitenews.com/news/gardasil-linked-to-deaths-and-disabilities-after-young-girls-vaccinated-tor

  ***** https://thetruthaboutcancer.com/hpv-vaccination-cervical-cancer/ *****

  HPV Vaccine Side Effects – Dr. Sherri Tenpenny

  https://www.youtube.com/watch?v=Lp5-RsNjVnU

  Gardasil HPV Vaccine Fraud Exposed By Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock.

  https://www.youtube.com/watch?v=KklrjbQZ-Ns

  The Dangers of the HPV vaccines Gardasil & Cervarix (HPV Vaccination Side Effects Cervical Cancer

  https://www.youtube.com/watch?v=WCA5haGU6sI

  HPV Vaccine Blamed for Mystery Illness in Colombia

  https://www.youtube.com/watch?v=AOanyMuCids

  https://www.infowars.com/lead-developer-for-hpv-vaccine-admits-it-is-useless-likely-dangerous/

  https://www.infowars.com/new-study-hpv-vaccine-increases-chance-of-developing-other-hpv-strains/

  Taas lisää näitä Rokotevalmistajien Valheita ja Propagandaa…Ihmiset Tutkiaa ITSE näitten HPV-Rokotteiden historiaa ja haittavaikutuksia…Niin saatte niistä TOTUUDENMUKAISEN KUVAN !

  Jos Itselläni olisi Tyttöjä…En antaisin sitä niille MISTÄÄN Hinnasta !!

  Niihin on Esm. Todistetusti Kuollut jo 100:ja Tyttöjä !

  JA KOSKA TÄLLÄ ”VALEterveyssivustolla SENSUROIDAAN RÖYHKEÄSTI KOMMENTOIJIA NIIN VAIHDETAAN SITTENSTRATEGIAA !

  NÄMÄ TIEDOT LÖYTYY SITTEN AVAINSANOJA HAKEMALLA:

  . trueactivist com /its-official-139-girls-have-died-from-hpv-vaccinations/

  lifesitenews com /news/gardasil-linked-to-deaths-and-disabilities-after-young-girls-vaccinated-tor

  ***** thetruthaboutcancer com /hpv-vaccination-cervical-cancer/ *****

  HPV Vaccine Side Effects – Dr. Sherri Tenpenny

  youtube watch?v=Lp5-RsNjVnU

  Gardasil HPV Vaccine Fraud Exposed By Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock.

  youtube com /watch?v=KklrjbQZ-Ns

  The Dangers of the HPV vaccines Gardasil & Cervarix (HPV Vaccination Side Effects Cervical Cancer

  youtube com /watch?v=WCA5haGU6sI

  HPV Vaccine Blamed for Mystery Illness in Colombia

  youtube com /watch?v=AOanyMuCids

  infowars com /lead-developer-for-hpv-vaccine-admits-it-is-useless-likely-dangerous/

  infowars com /new-study-hpv-vaccine-increases-chance-of-developing-other-hpv-strains/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. TÄÄ HU0RA SENSUROI JATKUVASTI NÄITÄ ROKOTEPALJASTUKSIA…OSTETTU HU0RA…NÄKEE JO NAAMASTAKIN..!!!

  http://www.healthberry.fi/hpv-rokotteen-tehosta-lisaa-nayttoa/#comment-422820

  ************************************************************************

  Taas lisää näitä Rokotevalmistajien Valheita ja Propagandaa…Ihmiset Tutkiaa ITSE näitten HPV-Rokotteiden historiaa ja haittavaikutuksia…Niin saatte niistä TOTUUDENMUKAISEN KUVAN !

  Jos Itselläni olisi Tyttöjä…En antaisin sitä niille MISTÄÄN Hinnasta !!

  Niihin on Esm. Todistetusti Kuollut jo 100:ja Tyttöjä !

  JA KOSKA TÄLLÄ ”VALEterveyssivustolla SENSUROIDAAN RÖYHKEÄSTI KOMMENTOIJIA NIIN VAIHDETAAN SITTEN STRATEGIAA !

  NÄMÄ TIEDOT LÖYTYY SITTEN AVAINSANOJA HAKEMALLA:

  . trueactivist com /its-official-139-girls-have-died-from-hpv-vaccinations/

  lifesitenews com /news/gardasil-linked-to-deaths-and-disabilities-after-young-girls-vaccinated-tor

  ***** thetruthaboutcancer com /hpv-vaccination-cervical-cancer/ *****

  HPV Vaccine Side Effects – Dr. Sherri Tenpenny

  youtube watch?v=Lp5-RsNjVnU

  Gardasil HPV Vaccine Fraud Exposed By Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock.

  youtube com /watch?v=KklrjbQZ-Ns

  The Dangers of the HPV vaccines Gardasil & Cervarix (HPV Vaccination Side Effects Cervical Cancer

  youtube com /watch?v=WCA5haGU6sI

  HPV Vaccine Blamed for Mystery Illness in Colombia

  youtube com /watch?v=AOanyMuCids

  infowars com /lead-developer-for-hpv-vaccine-admits-it-is-useless-likely-dangerous/

  infowars com /new-study-hpv-vaccine-increases-chance-of-developing-other-hpv-strains/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Kerran kun olet tullut totuuden lähteille (näissä rokotusasioissakin), niin valhetta ei voi kerta kaikkiaan enää uskoa. Lääketeollisuuden lobbaajat yrittävätkin vakuuttaa massat rokotteidensa turvallisuudella, koska he tietävät, että rokotteiden vastustajilla on liikaa tietoa ja se tietoa leviää hiljalleen. Enpä tiennyt lapsena ja nuorena, millaiseen maailmaan synnyin. Eivät tienneet vanhempanikaan ja ikävä kyllä itsekin hyvin todennäköisesti rokotteista sain haittoja, vaikka mahdotonta sitä enää on todistaa. Toiset saavat vielä vakavampia seurauksia ja niitä vaurioita on vaikea korjata, toiset kuolevat. Rokotevaurioiden parantamiseenkin on keinoja, mutta nämäkin hoitomuodot yritetään kaikin tavoin estää ja pimittää. Huoh, että joskus jaksaa uuvuttaa tämä maallinen elämä, mutta sinniteltävä täällä on kaikesta huolimatta ja kun ymmärtää laajempaa kokonaisuutta ja tärkeimpänä kaikessa on uskossa Kristukseen, niin tämän pahuuden keskellä jaksaa ja selviytyy.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat