Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskusten korruption historia

Kiistelty Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe –dokumentti tuo yleiseen tietoisuuteen todellisen elämän esimerkkejä tapauksista, joissa lapset ovat saaneet vaurioita rokotteista. Tietovuotaja tri William Thompson yrittää paljastaa petoksen, joka kytkeytyy tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksiin CDC:hen. Dokumenttia ovat yrittäneet tyrmätä nekin, jotka eivät ole nähneet sitä.

Mutta tämä kuvaus CDC:n toiminnasta paljastaa vain yhden tapauksen, jossa on peitelty sellaista tietoa yleisöltä, joka osoittaisi etteivät rokotteet ole turvallisia. Tri Thompsonin vuotaman tapauksen lisäksi on myös muita rokotteisiin liittyviä peittelytapauksia. Myös muunlaisia väärinkäytöksiä on tapahtunut.

Nämä kaikki osoittavat, että CDC:n päämajan ja aktiviteettien suureksi paisunutta rahoitusta on leikattava. Senaattori Tom Coburn tutki vuonna 2007 CDC:n rahanhaaskausta, mutta valitettavasti hänen työnsä ei johtanut mihinkään konkreettiseen. CDC vaatii yhä enemmän ja saa yhä enemmän rahoitusta.(Lähde)

Aloitamme viimeisimmistä valheista ja peittelytapauksista, ja siirrymme aikajärjestyksessä aiempiin tapauksiin, joissa CDC on vääristellyt tietoa ja toiminut räikeän petollisesti. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on suojella lukuisia teollisuudenaloja sen sijaan, että suojeltaisiin niitä ihmisiä, jotka kärsivät lääkevalmisteiden, erityisesti rokotteiden haitoista.

CDC:n SPIDER-ryhmä ja valituskirjelmä

SPIDER tulee sanoista Scientists Preserving Integrity, Diligence and Ethics in Research (suom. Tieteilijät tutkimuksen rehellisyyden, tunnollisuuden ja etiikan puolesta). Kyseessä on tieteilijöiden ryhmä, joka pysyy anonyyminä CDC:n sisällä. Elokuun 2016 loppupuolella CDC:n SPIDER-ryhmä lähetti kirjeen vanhemmalle johtohenkilölle, Carmen S. Villarille, joka on CDC:n johdon kansliapäällikkö. Kirje alkoi seuraavin sanoin:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]Olemme tieteilijöiden ryhmä CDC:ssä, ja olemme erityisen huolissamme viraston nykyisen etiikan tilasta. Vaikuttaa siltä, että ulkopuoliset tahot ja vieras etu vaikuttaa ja ohjaa tehtäväämme. … siitä on tulossa normi eikä harvinainen poikkeus. Osa vanhemmista CDC:n johtohenkilöistä on selkeästi tietoisia ja jopa suvaitsee tällaista käytöstä. Muut huomaavat sen ja kääntävät katseensa muualle. Osaa henkilöstöstä on peloteltu ja painostettu tekemään asioita, joiden he tietävät olevan väärin.

(…)

Haluaisimme nähdä korkeiden eettisten standardien ja ajattelukykyisen, vastuuntuntoisen johdon palautuvat CDC:ssä. Pyydämme teitä auttamaan tekemään osanne tämän talon puhdistamisessa! (Lähde)[/box]

Täysimittaisessa kirjeessä viitataan yksityiskohtaisiin väärinkäytöksiin, vääriin priorisointeihin, varojen väärinkäyttöön, peittelytapauksiin, ja tapauksiin joissa on kieltäydytty luovuttamasta asiakirjoja julkisuuslain nojalla Kongressin kuulemistilaisuuksiin, jotka käsittelevät CDC:n asioita. Mielenkiintoista kyllä, yksikään näistä valituksista ei liity suoraan rokotteisiin, mikä osoittaa, että CDC on omaa etuaan tavoitteleva korruption pesäke kaikissa asioissa jotka liittyvät terveyteen. Voit lukea kirjeen kokonaisuudessaan täältä.

Entinen Merckin tutkija nostaa kanteen sikotautirokotepetoksesta

Tämä saattaa kuulostaa keskustelulta asian vierestä, mutta Merckin ja CDC:n välillä on vahva yhteys, joka käy selvemmäksi tässä artikkelissa. Aivan ensiksi, CDC:n olisi pitänyt huomata kanteen kohde ennen kuin sitä nostettiin. Siihen liittyy sikotautirokote, joka on osa MPR(sikotauti, tuhkarokko, vihurirokko)-rokotetta. Useat ilmoitukset sikotautitapauksista ympäri maata sellaisissa populaatioissa, joiden rokotekattavuus vuonna 2008 ja sen jälkeen oli yli 90 prosenttia, olisi pitänyt saada varoituskellot soimaan. Merckin oman tutkimukset, jotka osoittivat 95 prosentin tehon, olisi pitänyt vahvistaa. (Lähde)

Stephen Krahling ja Joan Wlochowski olivat Merckin virologeja, jotka väittivät nyt julkitulleessa kanteessa, että he ”todistivat omin silmin sopimattomia kokeita ja datan vääristelyä, joita Merck suoritti saadakseen rokotteet näyttämään tehokkaammilta tutkimuksissa.”

Näin tehtiin, jotta saatiin aikaan illuusio 95 prosentin tehosta ja kyettiin ylläpitämään Merckin lisenssiä ainoana sikorokkorokotteen jakelijana, josta tuli osa MPR-rokotetta. Toisin sanoen, he huijasivat jatkaakseen yksinoikeuttaan rokotteeseen.

Krahling ja Wlochowski väittivät, että Merckin huijauksen vuoksi Yhdysvallat maksoivat ”satoja miljoonia dollareita rokotteista, jotka eivät tarjonneet riittävää suojaa.” Mikä mielenkiintoista, CDC on varannut suuren budjetin rokotteita varten, ja jota se pyytää kasvatettavan entisestään.(Lähde)

Alabamalainen hoitokoti Chatom Primary Care on nostanut kanteen Merckiä vastaan, joka perustuu todisteisiin, jotka esitettiin Krahlingin ja Wlochowskin valituskirjelmässä. Vaikuttaa siltä, että Chatom osti osansa MPR-rokotteista ja nyt he huomasivat tulleensa huijatuiksi.

Tällä hetkellä valituskirjelmästä tai kanteesta ei ole uutta tietoa. Ilmeisesti sen lisäksi, kuinka hitaasti oikeustapaukset yleensä etenevät, Merck on vitkutellut lähettämästä kantajien asianajajien pyytämiä asiakirjoja. CDC on käyttänyt tätä taktiikkaa vastustaakseen Brian Hookerin asiakirjapyyntöä alusta alkaen.

Oi Julie, missä olet?

Tri Julie Gerberding oli CDC:n johtaja tri Thompsonin tapauksen aikaan. Hän on nykyään Merckin rokoteosaston johtaja 2,5 miljoonan dollarin vuosittaisella palkallaan. Hän myös omistaa huomattavan määrän Merckin osakkeita, 31 985 kappaletta, joiden arvo on noin 2 miljoonaa dollaria, myytyään 38 368 Merckin osaketta pörssissä hintaan 2340064,32 dollaria.

Kun otti ohjakset CDC:ssä, hänen kerrotaan järjestelleen CDC:n organisaation uudelleen, pakottaen monet lähtemään. Monilla tilalle valituista oli yhteyksiä rokoteteollisuuteen.(Lähde)

Tästä herääkin kysymys, milloin Julie alkoi hankkia Merckin osakkeita salkkuunsa ja kuinka suuren osan hän omisti ollessaan CDC:n johtaja vuodesta 2002 vuoteen 2009 kun Merckin Gardasil tuli markkinoille? Kyseessä on päivänselvä eturistiriita.

Seuraava tapaus vahvistaa aiempia epäilyjä. Presidentti Obama erotti Gerberdingin CDC:sta vuonna 2009. Hänen palkkansa oli tuolloin 250 000 dollaria. Tämän jälkeen hänestä tehtiin Merckin rokoteosaston varapresidentti 2,5 miljoonan dollarin vuosipalkalla alle kuukausi erottamisen jälkeen.

Hänen valtakaudellaan CDC alkoi toimimaan rokotteiden puolesta yhä voimakkaammin käyttäen kevennettyä organisaatiota. Silloinen organisaatio on voimassa tänäkin päivänä, ja se tyrkyttää rokotteita yhä uutterammin. Häntä ei siis erotettu sen vuoksi, että hän olisi kiristänyt rokotteiden tyrkytystä, jota tapahtuu tänäkin päivänä.

CDC:n tietovuotaja ilmestyy kaikessa hiljaisuudessa

Vaxxed-elokuva kertoo CDC:n korruptiosta, joka liittyy rokotteiden turvallisuuteen ja kaikkeen niiden aiheuttamaan kärsimykseen. Kiitos kuuluu CDC:n tietovuotaja tri William Thompsonille ja Brian Hookerille, joka nauhoitti puhelut vuonna 2014.

Brian Hooker on painostanut CDC:ta vuosien ajan pyytämällä toistuvasti asiakirjoja vedoten asiakirjojen julkisuuteen (asiakirjoja ei ole yleensä annettu) todisteina oikeustapauksessa CDC:tä vastaan. Hookerin pojasta, joka on nyt lähes kaksikymppinen, tuli vakavasti autistinen sen jälkeen kun hänet rokotettiin pienenä lapsena. Mikä ironisinta, tri Thompson oikeastaan pyrki ottamaan yhteyttä tutkija Hookeriin.

Peittelyskandaaliin liittyvä rokote on Merckin MPR. Vaxxed-elokuvan on ohjannut tri Andrew Wakefield, jota on mustamaalattu ankarasti tämän julkaistua kliinisen raportin, jossa ehdotettiin, että MPR-yhdistelmärokote jaettaisiin yksittäisiksi rokotteiksi ja jokainen rokote annettaisiin erikseen. Vain harvat tiesivät totuuden tästä epäoikeudenmukaisesta tilanteesta.(Lähde)

Ennen Vaxxedin julkaisua vain terveysaiheisten vaihtoehtomediojen lukijat tiesivät kuka tri Thompson on ja raskauttavasta todistusaineistosta, jotka osoittivat CDC:n vääristelyn suuresta 2004 autismitutkimuksesta atlantalaisilla lapsilla, jotka rokotettiin MPR-rokotteella.

Ne osat tutkimuksesta, jotka osoittivat MPR-rokotteen ja autismin välisen yhteyden, neljä CDC:n tutkijaa kirjaimellisesti heittivät ne roskakoriin. Ja yksi heistä oli itse tri Thompson, joka piti itsellään kopiot alkuperäisistä ja säilytti tietoja koneensa kovalevyllä osoittaakseen osallisuutensa myöhemmässä vaiheessa.

CDC:n korkeammassa asemassa olleet henkilöt, kuten tri Julie Gerberding, ohjasivat ja tarkkailivat neljän tutkijan toimintaa. Gerberding oli tuohon aikaan CDC:n johtaja. Tri Thompson oli ottanut suoraan yhteyttä tri Gerberdingiin sähköpostilla ja oli huolissaan raskauttavien todisteiden tuhoamisesta, vain tullakseen torjutuksi, sillä hän ei edennyt oikeita kanavia pitkin tuodessaan huolensa ilmi.

Tri Colleen Boyle oli myös tuolloin tri Thompsonin esimies, ja hän ei ollut vain tietoinen niistä tiedoista jotka Thompson vuosi, vaan myös muista CDC:n ennen tätä suorittamista peittelyistä. Hän ja hänen kollegansa vannoivat väärän valan 2012 Kongressin kuulemistilaisuudessa.

Kun tri Thompsonia pidettiin turvallisuusuhkana ja suljettiin pois tulevasta Kansallisen terveysinstituutin kuulemistilaisuudesta, jossa CDC antoi lausunnon rokotteiden turvallisuudesta, oli muiden CDC:n viranomaisten mahdollista valehdella ohjeistuksen mukaisesti.

Tri Thompson ojensi kopiot asiakirjoista Brian Hookerille ja pahoitteli tri Andrew Wakefieldille epäsuorista ongelmista joita lääketieteen ”auktoriteetit” olivat aiheuttaneet hänelle Atlantan MPR-tutkimusta peitellessä. Tri Thompsonin asianajaja vaati hänelle tietovuotajan suojaa ja presidentti Obaman hallinto myönsi sen vuonna 2015.

Tämän jälkeen tri Thompson teetti lisäkopioita asiakirjoista jotka hän ja hänen kollegansa olivat heittäneet menemään, ja ne annettiin Floridan kongressiedustaja Bill Poseylle. Edustaja Posey esiintyi kahdesti edustajainhuoneessa CDC:n kongressionaalisessa tutkinnassa, joka pohjautui tri Thompsonin syytöksiin. Mitään ei koskaan tapahtunut. Poseyn vetoomukset sivuutettiin.

Muistatko 2008-9 sikainfluenssapandemian?

Väestön sairastuessa tartuntatautiin ilmiön luokitellaan laajuudeltaan aallosta epidemiaan ja pandemiaan. Tilannetta kutsutaan pandemiaksi, kun suurella alueella lähes puolet populaatiosta on sairastunut samaan tautiin, tapauksia esiintyy usein maailmanlaajuisesti.

Poikkeuksellisen rohkea valtavirtajournalisti ja CBS:n uutistuottaja Sharyl Attkisson halusi selvittää sikainfluenssatapausten oikean määrän pelkästään Yhdysvalloissa. Hän ja hänen tiiminsä menivät CDC:lle saadakseen tietoa, mutta heidän pääsynsä estettiin. Näin ollen he menivät erikseen jokaisen osavaltion terveyslautakuntiin ja havaitsivat, että sikainfluenssatapauksia, jotka oli vahvistettu eristämällä H1N1-virusta, oli vain muutama.

Jotkin osavaltiot raportoivat yksinumeroisia lukuja. Ilmeisesti hysterian vuoksi monet ihmiset raportoivat saaneensa sikainfluenssatartunnan vaikka heillä oli tavallinen flunssa. Mutta vain aniharvalla heistä oli merkkejä varsinaisesta viruksesta. Tuosta lähtien CDC terästi valhettaan, väittäen, että miljoonat olivat saaneet tartunnan ja reilusti yli neljännesmiljoona kuoli sikainfluenssaan vuonna 2009. Valtavirtaiset sivustot kirjoittavat edelleen näin.

Sharyl erotetiin CBS:ltä tämän ja muiden totuudenmukaisten uutisten vuoksi. Hän on taistellut valtavirtaisia valeuutisia vastaan kirjallaan Stonewalled. CDC:lle on tietenkin tärkeää lietsoa paniikkia, jotta ihmiset ottaisivat rokotteita.

CDC:n “Recipe for Fostering Public Interest and High Vaccine Demand” –osion kahdeksas sivu ’Increasing Awareness and Uptake of Influenza Immunization’ sisältää seuraavan otteen:

[box type=”shadow” ]Kysynnän kasvaminen, erityisesti niiden ihmisten keskuudessa, jotka eivät jota säännöllisesti vuosittaista influenssarokotetta, edellyttää sitä, että he ovat huolestuneita. Esimerkiksi:

  • Käsitys tai tunne siitä, että useat ihmiset ovat sairastumassa;
  • Käsitys tai tunne siitä, että useat ihmiset ovat vakavasti sairaita;
  • Käsitys tai tunne siitä, että he saada tartunnan ja sairastua vakavasti.(Korostukset lisätty)(Lähde)

[/box]

Yli 5000 autismikannetta hylätty rokoteoikeudessa CDC:n peittelyn vuoksi

Vuonna 2011 Kansallinen rokotekompensaatio-ohjelma (NVICP), joka tunnetaan paremmin ”rokoteoikeutena”, onnistui säästämään suuren osan sen monen miljardin dollarin budjetista hylkäämällä yli 5000 tapausta, joissa autismin väitettiin johtuvan rokotteista.

Rahasto on luotu lisäämällä yksittäisen rokotteen hintaan 75 senttiä, lisäksi on myös korko ja sijoitustuloja. CDC ja muut hallituksen virastot ostavat ehkäpä puolet kaikista rokotteista. Voidaan sanoa, että rokoteoikeus tekee miljoonia monien perheiden kärsimyksellä kiistämällä taloudelliset avustukset, joita vakavasti vahingoittuneiden lasten perheen tarvitsevat.(Lähde)

Vaikka autismioikeudenkäynneissä käytiin läpi vain kolme tapausta joiden perusteella tuomarit hylkäsivät kaikki loputkin, on selvää, että osa keskeisistä CDC:n peittelyistä oli syynä siihen, että he saattoivat julistaa ettei rokotteiden ja autismin välillä ole yhteyttä.

Noihin peittelyihin lukeutui vuoden 2004 atlantalaistutkimus, jonka tri Thompson vuosi myöhemmin vuonna 2014, sekä kaksi muuta peittelytapausta aiemmin, jotka ovat vieläkin kiistanalaisempia.

Tanskalainen psykiatri tri Paol Thorsen saapuu kuvioihin

Yhdysvaltain oikeusministeriö on etsintäkuuluttanut hänet petoksesta ja miljoonien CDC:n varojen kavalluksesta. Kummallista kyllä, hän työskentelee yhä Tanskassa rikostaustastaan huolimatta. Häntä ei ole yritetty saattaa oikeuden eteen. Ilmeisesti kaikki hallituksemme virastot suojelevat toisiaan, erityisesti kun on kyse lääketieteellisestä pakkovallasta.

Ote Brian Hookerin kirjallisesta lausunnosta Kongressille:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]Tanskalaistutkijat pimittivät tahallisesti dataa, joka olisi paljastanut autismitilastojen laskeneen Tanskassa sen jälkeen kun elohopeaa sisältävät rokotteet poistettiin lasten rokoteohjelmasta vuonna 1992. Johtavat lääketieteen julkaisut Journal of the American Medical Association ja Lancet alunperin hylkäsivät tutkimussuunnitelman. CDC:n tri Coleen Boyle [tuttu nimi?] päätti ryhtyä epätavallisiin toimiin ja suositella paperia lähettämällä kirjeen, jossa hän halusi Pediatrics-lehden julkaisevan katsauksen. Tri Jose Cordero, CDC:n kansallisen keskuksen syntymävikojen ja kehityshäiriöiden laitoksen johtaja oli allekirjoittanut kirjeen. Thorsenin tutkimus tehtiin tarpeesta tutkimukselle sen jälkeen, kun Simpsonwoodin tapaaminen lyttäsi Verstraetenin tutkimuksen johtopäätöksellä, että tarvitaan lisätutkimuksia. Coleen Boyle oli vain välikappale puhuessaan sen puolesta, kuten myös silloin, kun hän valehteli avoimesti Kongressille. Autismioikeudenkäynneissä viitattiin sekä Thorsenin että Verstaetenin vilpillisiin tutkimuksiin, mikä mahdollisti rokoteoikeuden hylätä kaikki 5000 kannetta ja estää menettämästä miljardien dollareiden varoja, joita oli kertynyt vuodesta 1988 lähtien.(Lähde)[/box]

Tämä laajalle levinnyt korruptio kattaa kaikki hallituksen suuret virastot, joiden tulisi suojella meitä. Siinä tapauksessa, että pohdit etteikö CDC:n oma haittavaikutusrekisteri (VAERS) heijasta rokotevaurioiden todellista laajuutta, kannattaa lukea tämä Health Impact Newsin artikkeli.

CDC:n ja rokoteteollisuuden salainen tapaaminen

Simpsonwoodin kokous hieman Atlantan ulkopuolella oli jopa järkyttävämpi kuin vuoden 2004 Atlantan MPR-tutkimuksen peittely. Siihen osallistui lukuisia rokoteteollisuuden edustajia ja CDC:n viranomaisia, jotka olivat päättäneet kokoontua keskustelemaan Verstraetenin tutkimuksessa esitetyistä ongelmista.

52 osallistujassa oli korkean aseman viranomaisia CDC:stä, FDA:sta, johtavia rokoteasiantuntijoita Maailman terveysjärjestöstä, ja kaikkien suurimpien rokotevalmistajien, Merckin, GlaxoSmithKlinen, Wyethin ja Aventis Pasteurin edustajat.

Kaikkia osallistujia ohjeistettiin useaan otteeseen, että keskustelun aiheena oleva tieteellinen data oli luottamuksellista. Muistiinpanojen tekeminen ja asiakirjojen valokopiointi oli tiukasti kielletty. Yksikään paperi ei saisi poistua huoneesta.

Tri Tom Verstraeten, CDC:n epidemiologi, oli analysoinut viraston massiivista Vaccine Safety Datalink (VSD) –tietokantaa, joka ei ole sama kuin julkinen mutta huonosti tunnettu VAERS-järjestelmä. VSD sisältää tuhansien rokotettujen lasten terveystietoja. Hän oli ”häkeltynyt” näkemästään:

Havaittiin tilastollisesti merkittävä suhde [rokotteiden elohopealle] altistuksen ja lopputuleman välillä. ”Kahden kuukauden iässä, kehitysviivästymiä; altistuminen kolmen kuukauden [iässä], nykimisoireita; kuuden kuukauden [iässä], keskittymishäiriö. Altistuminen yhden, kolmen ja kuuden kuukauden [iässä], kielen ja puheen viivästymät–koko joukko hermostollisia kehitysviivästymiä.”

Tehdyn suunnitelman mukaan kaikki suostuivat ei pelkästään peittelemään Vestraetenin varsinaisen raportin, vaan myös jättämään sen parhaimmillaankin epämääräiseksi sekä laatimaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistaisivat ettei rokotteiden tiomersaali aiheuta mitään ongelmia eikä rokotteilla ole mitään tekemistä autismin kanssa. Nämä ”uudet” tutkimukset sisälsivät aiemmin mainitun Thorsenin vilpilliset tutkimukset.

Tietenkin Vestraeten teki yhteistyötä ja löysi houkuttelevan aseman Merckin pahimman rokotekilpailijan GlaxoSmithKlinellä(GSK).(Lähde)

Johtopäätös: Wakefield oli koko ajan oikeassa – CDC on tarinan oikea roisto

Koko erittäin vilpillinen rokotehulluus alkoi Englannissa tri Andrew Wakefieldin noitavainosta, ja ironisesti ympyrä on sulkeutunut Wakefieldin ohjattua Vaxxed-dokumentin.

Vaikka monet yhä uskovat tri Wakefieldia kohtaan esitettyihin valheisiin ja perättömiin syytöksiin, harvat tuntevat todellisen tarinan ja tuon valitettavan fiaskon lopputuleman, kiitos valtamedian vaikenemisen. Täällä lisää tapauksesta.

CDC on aiheuttanut monille merkittävää haittaa, kärsimystä ja jopa monta kuolemaa valheillaan ja itsekkäillä vilpillisillä toimillaan, jotka rikastuttavat lääketeollisuutta, eritoten rokotteiden valmistajia, ja joka mahdollistaa sen omien jäsenten hyväksikäyttää pyöröovi-ilmiötä päästäkseen tuottoisiin asemiin noissa samoissa lääkeyhtiöissä.

Pakkorokotuksia vastustavat lääkärit – tulisiko heidät vaientaa?

Yksi suurimmista myyteistä, joita valtamedia tuputtaa tänä päivänä on se, että lääkärit ovat joko rokotteiden kannattajia tai rokotteiden vastustajia, ja että kaikki rokotteita vastustavat lääkärit ovat ”puoskareita”.

Asia ei kuitenkaan voisi olla yhtään kauempana totuudesta. Lääkärit eivät ole yksimielisiä kaikissa näkemyksissään liittyen rokotteisiin, eivätkä he ole yksimielisiä siitä, että tietoon perustuva suostumus tulisi poistaa lääketieteellisistä toimenpiteiden kuten rokottamisen tapauksessa.

Kahta ääripäätä edustavat lääkärit, jotka ovat täysin rokotteita vastaan eivätkä anna niitä lainkaan, sekä lääkärit, jotka uskovat kaikkien rokotteiden olevan turvallisia ja tehokkaita kaikilla ihmisillä, kaikkina aikoina, ja ne tulisi antaa väkisin jos tarve vaatii.

Vain harvat lääkärit kannattavat jompaa kumpaa näistä äärimmäisistä näkemyksistä, mutta siitä huolimatta Yhdysvaltain hallitus ja valtamedia esittävät äärimyönteisen kannan vallitsevana kantana lääketieteilijöiden keskuudessa.

Näiden kahden ääripään välinen alue on kuitenkin se, johon suurin osa harjoittavista lääkäreistä todennäköisesti luokittelisi itsensä. Esimerkiksi, monet lääkärit jotka pitävät itseään ”rokotemyönteisinä”, eivät usko että jokaikinen rokote soveltuu jokaikiselle henkilölle.

Monet lääkärit suosittelevat ”viivästettyä” rokoteaikataulua joillekin potilaista, eivätkä he aina suosittele yksilöllisiä eroja huomioimatonta CDC:n lasten rokoteohjelmaa. Osa lääkäreistä suosittelee rokotteita perustuen tieteelliseen näyttöön ja yksittäisen rokotteen tehoon, he suosittelevat osaa rokotteista, kun taas eivät pidä joitain muita lapsille aiheutuvan riskin arvoisina, kuten vaikka kausittaista flunssapiikkiä.

Nämä lääkärit, jotka eivät kannata äärimielipiteitä, vastustaisivat hallituksen pakottamia rokotuksia ja kaikkien vanhempain harkintaan perustuvien poikkeusten poistamista.

 

Lähde: Health Impact News

Lue myös:

Vaxxed-dokumentin traileri nyt suomeksi!
Huffington Post sensuroi Vaxxed-elokuvan arvostelun
Rokotedokumentin esitys kiellettiin – kuka painosti Robert de Niroa?
Rokotekriittinen VAXXED-dokumentti vedettiin pois elokuvafestivaaleilta
Hallituksen rokoteasiantuntijat myöntävät MPR-rokotuksen aiheuttaneen autismia
Apinatkin saavat rokotteista autismin kaltaisia oireita
Video: Rokotteet voivat aiheuttaa autismia
Autismin valheellinen tiede
Autismin syynä elohopea ja rokotukset?

1 kommentti

  1. Voi kun saataisiin Vaxxed-dokumentti Suomen elokuvateattereihin. Tosin nyt Finnkinokin on myyty jollekin suurelle kansainväliselle sijoitusyhtiölle, jonka omistajuus lienee samassa ”piiri pieni pyörii”-porukassa – eli turha toivo. Rokoteteollisuuden pimeä puoli pitäisi saada julkiseksi kaikkialla maailmassa ja rokotteiden haitat laajan keskustelun kohteeksi, Suomessakin. Ihmisten tulisi saada tehdä päätöksensä faktojen, ei vääristeltyjen tilastojen ja valheiden varassa.

    Plusääni(5)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat