Suomen Terveysjärjestö ei hätkähdä kyseenalaisesta kunnianosoituksesta

Lääketeollisuuteen kriittisesti suhtautuva Suomen Terveysjärjestö ei hätkähdä Skepsis ry:n ”palkinnosta”.

Puheenjohtaja Merja Lindströmin mukaan syynä Skepsis-järjestön irvailulle on Suomen Terveysjärjestön aktiivinen kirjoittaminen esimerkiksi rokote- ja kilpirauhasasioista. Terveysjärjestö on tänä vuonna tuonut esille suureen kansainväliseen suosioon ponnistanutta Peter C. Gøtzschen kirjaa Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Viime kuussa Magneettimedia kirjoitti hallitukseen kuuluvan Nina Bjelogrlic-Laakson rokotekriittisestä radiohaastattelusta.

Skepsikseltä saamansa huomion vuoksi Suomen Terveysjärjestö antoi julkilausuman:

Suomen Terveysjärjestö kiittää Skepsistä saamastaan kunnianosoituksesta, joka myönnettiin järjestöllemme mm. sen aktiivisuudesta rokote- ja kilpirauhasasioissa.

Suomen Terveysjärjestön mielestä rokotetutkimusten sekä rokotehaittojen seurannassa käytettyjen menetelmien luotettavuus tulisi saattaa riippumattomien asiantuntijoiden arvioitavaksi. On ennenkuulumatonta, että rokotetutkimuksessa olevien koehenkilöiden vammautumisia ei raportoida eikä täten selvitetä mahdollisina rokotehaittoina.

Esimerkkinä vakavien haittojen seurannan laiminlyönnistä mainittakoon kansalliseen tyttöjen rokotusohjelmaan viime syksynä otetut HPV-rokotteet. Tutkimusten luotettavuutta kohtaan on lääketieteellisissä aikakausilehdissä esitetty kovaa kritiikkiä sen lisäksi, että eri puolilla maailmaa rokotetuilla nuorilla naisilla on kuvattu vakavia haittoja kuten munasarjojen vajaatoimintaa, kroonisia kipu- ja väsymystiloja, näköhäiriöitä, tuntopuutoksia, epilepsiakohtauksia ja kuolemia. Ensimmäiset epäilyt vakavista haitoista ovat tulleet nyt myös Suomessa esiin laajamittaisen rokotuskampanjan käynnistymisen myötä.

Järjestömme peräänkuuluttaa poikkitieteellisyyttä erityisesti rokotetutkimuksiin. Rokotetutkimus kaipaa tutkijoita, joilla on oman erikoisalan lisäksi laaja tieteellinen yleissivistys ja mahdollisuus toimia riippumattomasti ilman lääketeollisuuden ohjailua.

Kilpirauhasasiassa toteamme, että terveellä ihmisellä kilpirauhanen tuottaa verenkiertoon mm. T4 hormonin lisäksi aktiivista T3 hormonia. Molempia hormoneja käytetään kilpirauhasen vajaatoimintaan. T3 hormoni (Liothyronin) on vanha lääke, joka sai myyntiluvan vuonna 1956. Eläinperäiset kilpirauhaslääkkeet ovat olleet markkinoilla vielä kauemmin ja ne sisältävät kaikkia niitä kilpirauhashormoneja, joita terveen ihmisen kilpirauhanenkin tuottaa. T4 hormoni (Thyroxin) on tullut markkinoille viimeisimpänä. Siitä saatiin tablettimuoto vasta 70 luvun alussa, jota ennen sitä sai vain injektioina.

Suomessa on 300 000 kilpirauhaspotilasta. PubMed lääketietokanta paljastaa, että tutkimusten mukaan noin 20 – 40 % tarvitsisi T3 hormonia, joko yksin tai  muiden lääkkeiden kanssa. Tämä tarkoittaa Suomessa 60 000 – 120 000 potilasta, joilla on väärä kilpirauhaslääkitys.

Väärä kilpirauhaslääkitys yksilön kohdalla on suuri tragedia joka pahimmillaan johtaa potilaan ennenaikaiselle eläkkeelle. Yhteiskunnalle väärin hoidettu kilpirauhaspotilas on suuri taloudellinen menetys, jonka poliitikkojen pitäisi huomioida, kun haetaan terveydenhuollon säästöjä.

Kilpirauhassairauksien monimuotoisuuden johdosta toivomme, että kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta ja samalla siis myös T3 hormonin käyttöaiheista laaditaan Käypä Hoito -suositus mahdollisimman pian.

Suomen Terveysjärjestö peräänkuuluttaa avointa ja rakentavaa keskustelua eri tahojen välille. Tiede menettää arvostuksensa ja perimmäisen tarkoituksensa, jos se kieltää avoimen keskustelun yhteiskunnassa. Uskomme tämän Suomen Terveysjärjestölle myönnetyn palkinnon jouduttavan niin kilpirauhassairauksien Käypä Hoito -suosituksen alulle saattamista kuin myös myös rokotehaittojen puolueettoman selvityksen käynnistämistä.

Professori Peter Gøtzschen kirja Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus, antaa aihetta kriittiseen pohdintaan lääketeollisuuden tekemien tutkimusten luotettavuudesta, niin Skeptikoille, kuin muillekin tahoille.

Merja Lindström

 

Lue myös:

Vuoden journalistinen teko
Video: Lääketeollisuus on pahempi kuin mafia!

25 kommenttia

 1. Suomen Terveysjärjestön julkilausuma on selkeä ja rehellinen. Skepsiksen porukka näyttää olevan jonkinlainen lääketeollisuuden työväline, jonka jäsenet eivät ajattele omilla aivoillaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Skepsis on maailmanlaajuinen mustamaalausjärjestö jonka tehtävänä on hyökätä mm. vaihtoehtoisia hoitomuotoja vastaan. Skepsis toimii täydessä yhteistyössä median kanssa. Mielenkiintoista on, että sama järjestö hyökkää aktiivisesti myös revisionismia vastaa.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. ”Skepsis on maailmanlaajuinen mustamaalausjärjestö jonka tehtävänä on hyökätä mm. vaihtoehtoisia hoitomuotoja vastaan…”

  Skepsis on suomalaisten skeptikkojen perustama riippumaton järjestö, jonka tehtävänä on muistuttaa ihmisiä kriittisen ajattelun ja tieteellisen metodin noudattamisen tärkeydestä. Vaihtoehtoisten hoitomuotojen kritiikin syy selviää, jos pysähtyy hetkeksi miettimään, mitä hoitomuodon vaihtoehtoisuus tarkoittaa:

  Aina, kun joku keksii uuden hoitomuodon, sen toimivuus ja turvallisuus altistetaan tieteelliselle tarkastelulle. Jos hoito osoittautuu toimivaksi, siitä tulee lääketieteellinen hoitomuoto. Jos se ei toimi, siitä tulee vaihtoehtoinen hoitomuoto. Vaihtoehtoiset hoitomuodot ovat vaihtoehtoja sen vuoksi, että joko niiden tehoa ei ole todistettu tai ne on todistettu tehottomiksi. Koska Skepsis edustaa tieteellistä ajattelua, on ihan luonnollista, että se ei hyväksy epätieteellisiä vaihtoehtoja.

  ”…toimii täydessä yhteistyössä median kanssa…”

  Varmasti toimisi, mutta media ei valitettavasti onnistu seuraamaan. Skeptikot ovat toistuvasti kritisoineet mediaa kyvyttömyydestä ylläpitää tieteellisiä standardeja. Medialla on ikävä taipumus nostaa skandaalihakuisesti otsikoihin kaikki tieteellisessä raportoinnissa esiintyvät anomaliat, mistä lukijalle saattaa jäädä esimerkiksi harhakuva, että homeopatiasta olisi jotain osoitettua vaikutusta. Toinen median virhe on pyrkimys tasapuolisuuteen sellaisissakin asioissa, jossa ei ole kahta puolta. Media saattaa nostaa yksiselitteisissä kysymyksissä ns. toiseksi osapuoleksi marginaalisia huuhaatohtoreita samalle viivalle tieteellisen konsensuksen kanssa, vaikka jälkimmäisen takana olisi kaikki asiaan oikeasti perehtyneet tutkijat. Tämä jättää lukijalle harhakuvan, että tieteellinen näyttö esimerkiksi eläinperäisen ravinnon haitallisuudesta ei olisi selvä.

  Magneettimedia on ansainnut huuhaapalkinnon viemällä valtamedian epätieteellisyyden huippuunsa jättämällä tieteellisen näkökulman kokonaan esittämättä ja julkaisemalla ainoastaan lähinnä väitteitä, joiden takana seisoo vähiten, jos ollenkaan asiantuntijoita. Suomen Terveysjärjestö seuraa samalla linjalla julkaisemalla yksipuolisesti vain heidän omia uskomuksiaan tukevaa tietoa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Jos Skepsiksen toiminta perustuisi tieteellisen metodin suojeluun, ne puuttuisivat väitteisiin ihmisen kuussa käymisestä ja väitteesiin natsien suorittamasta holokaustista. Nuo molemmat väitteet ovat osoitettavissa valheeksi tieteellistä metodia käyttäen.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. ”…puuttuisivat väitteisiin ihmisen kuussa käymisestä ja väitteesiin natsien suorittamasta holokaustista. Nuo molemmat väitteet ovat osoitettavissa valheeksi tieteellistä metodia käyttäen.”

  Kuussa käymisen ja holokaustin kieltämisen perustelu faktoilla vaatii faktojen valikoivaa tarkastelua, ja synnyttävät enemmän kysymyksiä kuin mihin ne vastaavat. Tieteellistä metodia käyttäen kumpikin väite ovat epätodennäköisempiä kuin yleinen selitys. Molemmat ovat hyviä esimerkkejä väärään suuntaan kulkevasta päättelyketjusta.

  Kuu-salaliittoteoria aloittaa päättelyketjun siitä oletuksesta, että Kuussa käynti oli huijausta. Salaliittoteoriaan uskovat tarkastelevat kuvia ja videoita Kuusta ja yrittävät etsiä niistä erikoisuuksia. Mikäli tällainen löytyy, sen uskotaan todistavan salaliittoteoria. Mitattavat faktat, kuten kuusta tuodut kivinäytteet ja kuuhun viedyt takaisinheijastusprismat täytyy selittää pois uusilla salaliittoteorioilla. Tämä on denialistinen, ei skeptinen lähestymistapa.

  Skeptikko lähtee liikkeelle puhtaalta pöydältä ja kysyy, mitä voidaan tietää ja onko tieto luotettavaa. Kuussa käymiselle ei ole mitään teknistä eikä taloudellista estettä. Sen sijaan kuuhuijauksen kokoisen salaliiton rakentaminen ja ylläpitäminen näin kauan on lähes mahdotonta. Miten on mahdollista, että yksikään salaliittoon osallistunut ei ole tullut esiin ja tunnustanut näin monen vuoden jälkeen? Miten on mahdollista, että Wikileaksiin ei ole vuotanut yhtäkään kuusalaliittoa tukevaa dokumenttia? Jos Kuussa ei ole käyty, niin mistä kuukivinäytteet ovat peräisin? Jos Kuussa ei ole käyty, miten takaisinheijastusprismat (joita käytetään Kuun etäisyyden mittaamiseen) ovat sinne päätyneet?

  Salaliittoteoria synnyttää enemmän kysymyksiä kuin mihin se vastaa. Skeptikon johtopäätös on, että kuussa käyminen on todennäköisempää kuin sen lavastamiseen vaadittavan massiivisen salaliiton ylläpitäminen tähän päivään asti.

  Yhtä lailla holokaustin kieltäminen jättää auki enemmän kysymyksiä kuin mihin se vastaa. Esimerkiksi voidaan tarkastella väestönlaskentaa, jota on toteutettu sekä ennen että jälkeen sotien, Euroopassa, USA:ssa ja Israelissa. Osa Euroopan juutalaisista muutti USA:aan ja osa Palestiinaan perustamaan Israelin valtiota. Pieni osa jäi Eurooppaan, mutta jos nämä populaatiot lasketaan yhteen huomataan, että valtaosa puuttuu. Jos joukkomurhaa ei tapahtunut, mihin nämä ihmiset oikein hävisivät?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Jos ette uskalla ottaa kritiikkiä vastaan ja poistatte viestejäni täältä olette yhtä pahoja kuin valtamedia. Onko esim päpy käynyt yhtään fysiikan tuntia koulussa kannattaa hankkia yleissivistystä ennen kuin alkaa kirjoittamaan asioita ja yrittämään vaikuttaa ihmisten mieleen ”on asia mikä ei poistu maailmasta ja se on ihmisten idioottimaisuus”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. ”Ainoa kunnon väestöselvitys (Sanning) osoittaa koko holokaustin olevan täyttä puppua.”

  LOL, mikä ihmeen ainoa väestöselvitys? Euroopassa on kyllä osattu tehdä väestönlaskentaa ennen toista maailmansotaakin. Ja se ei todellakaan perustu yhteen ainoaan selvitykseen. Edes yhden valtion sisällä laskenta ei perustu yhteen selvitykseen, vaan useisiin rekistereihin: seurakunnat, poliisi, armeija, kunnat, sairaalat ja koulut esimerkiksi tekevät kukin omaa kirjanpitoa. Holokaustin myötä kadonneista ihmisistä tiedetään mm. nimet, sukulaisuudet ja elämäntarinat. Jos kaikki tämä olisi salaliittoa, täytyisi salaliittolaisten käydä keksimässä olemattomia ihmisiä kaikkiin edellä mainittuihin rekistereihin ja sijoittaa yhteisöihin näyttelijöitä, jotka muka muistavat heidät!

  ”Kuumatkoille nauravat jo kaikki”

  Linkkaamasi sivusto perustelee ainoastaan, mikä olisi mahdollisen kuuhuijauksen motiivi ja miten huijaus olisi toteutettavissa. Näitä vastauksia tarvitaan ainoastaan, jos lähdetään liikkeelle oletuksesta, että kuumatkat ovat huijausta ja edetään päättelyketjussa väärään suuntaan eli johtopäätöksestä havaintoihin. Negatiivinen ennakko-oletus ei ole skeptisyyttä, vaan denialismia. Skeptinen lähestymistapa olisi kysyä, onko matka teknisesti mahdollinen ja onko salaliiton ylläpitäminen kylmän sodan (ja myöhemmin internetin) aikakautena mahdollista? Kumpi on todennäköisempää?

  Kuumatkalle ei ole olemassa teknistä estettä. Ainoa syy lavastaa kuumatka olisi raha. Sen sijaan salaliittoteoria sisältää useita ongelmia: Miten on mahdollista, että yksikään salaliittoon osallistunut ei ole tullut esiin ja tunnustanut näin monen vuoden jälkeen? Miten on mahdollista, että Wikileaksiin ei ole vuotanut yhtäkään kuusalaliittoa tukevaa dokumenttia? Jos Kuussa ei ole käyty, niin mistä kuukivinäytteet ovat peräisin? Jos Kuussa ei ole käyty, miten takaisinheijastusprismat (joita käytetään Kuun etäisyyden mittaamiseen) ovat sinne päätyneet? Skeptikko tulee vääjäämättä johtopäätökseen, että Kuussa käyminen on todennäköisempää kuin sen lavastamiseen tarvittava massiivinen salaliitto.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Suoristakaa rivinne, jos nuo väitteet ovat totta, niin miksi valehtelu ? Eli miksi esimerkiksi kuukuvissa ja holokaustikuvissa on joukossa aivan selviä ja virallisestikin tunnustettuja väärennöksiä ja muita lopulta valheeksi osoittautuneita väitteitä. Joita kuitenkin alunperin väitettiin ihan vakavalla naamalla todeksi ?

   Esimerkiksi,
   Osa kuukivinäytteistäkin on jo virallisestikin tunnustettu väärennöksiksi, vaikka niitä alunperin väitettiin aidoiksi. Apollo lentäjät eivät jälkeenpäin haastatteluissa ole osanneet yhdenmukaisesti kertoa kuumatkojen tapahtumista.

   Monia muitakin epäyhdenmukaisuuksia ja epäloogisuuksia noista virallisista totuuksista löytyy. Niin holokaustista kuin apollo kuulennoista, noin esimerkiksi.

   Nuo kaikki väärennökset ja epäloogisuudet pilaavat alkuperäisen tapahtuman uskottavuuden ja pistävät terveen ihmisen epäilemään niiden esittäjistä, että onko mikään muukaan heidän kertomansa totta. Koska ”falsius in uno, falsius in omnibus”.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Lähdit sitten valehtelemaan. Jopa sivustosta, jonka jokainen voi käydä katsomassa tuosta linkistä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Jepulisjepulis, ajattelet siis, että jos jostain on olemassa ristiriitaista tietoa, on väite aina väärin? Mutta salaliittoteoriathan ovat keskenään huomattavasti ristiriitaisempia kuin faktoihin perustuva näkemys. Joten…

  Päpy, ole hyvä ja oikaise tässä kaikkien nähden.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Mutta kun teidän ”faktoihin perustuvassa” näkemyssänne ovat ne faktatkin ristiriidassa ja seassa on paljon valehtelua. Kaikki rakentuu pelkille epäyhteneväisille ”todistaja lausunnoille”, joissa on selvästi keksittyä tarinaa joukossa. Esim. syadinimyrkytyksen (zyklon b) uhrin ihonväriä väitätte siniseksi, vaikka se on oikeasti punertava. Tuosta huomaa, että tämä ”todistaja” valehtelee ja on keksinyt asiat omasta päästään tai käsketysti.

   Miten sellaiselle rakentaa, jos perusta on mätä ja valheelle rakennettu ?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. ”…näkemyssänne ovat ne faktatkin ristiriidassa ja seassa on paljon valehtelua. Kaikki rakentuu pelkille epäyhteneväisille ”todistaja lausunnoille”, joissa on selvästi keksittyä tarinaa joukossa….”

  Ihmiset ovat erehtyväisiä, ja henkilökohtaisiin muistikuviin ei ole juurikaan luottamista. Faktoihin perustuva näkemys ei perustu todistajanlausuntoihin, vaan objektiivisiin faktoihin, esimerkiksi väestönlaskentaan. Katso ystävällisesti 22.12.2014 at 22.02 lähetetty viestini.

  ”syadinimyrkytyksen (zyklon b) uhrin ihonväriä väitätte siniseksi”

  En ole väittänyt syanidimyrkytyksestä yhtään mitään. Syanidimyrkytys ei käsittääkseni tee ihonvärille mitään, sillä syanidi ei sitoudu hemo- eikä myoglobiiniin, vaan menee mitokondrioiden sisään. Hapenpuute aiheuttaa ihon sinerrystä ja häkämyrkytys punerrusta. Saattaa olla, että syanidimyrkytykseenkin liittyy jotain värimuutoksia, mutta en tiedä, millä mekanismilla tämä tapahtuisi. Arvaukseni on, että olosuhteista riippuen sekä sinerrys, että punerrus ovat mahdollisia, kenties punerrus on yleisempää. Tämä ei ole omaa erikoisalaani, joten en mene takuuseen.

  Toisaalta tämä demonstroi hyvin salaliittoteorioiden lapsellisuuden: JOS joku taho olisi oikeasti onnistunut tekemään kaikki ne valtavat järjestelyt, joita vaaditaan holokaustin lavastamiseen, niin voisiko tämä taho olla niin tyhmä, että käskisi todistajat todistamaan syanidimyrkytyksestä, mutta unohtaisi kertoa näille, millaiset oireet siitä tulee? Mieti vähän.

  Ennen kuin juoksutat eteeni lisää virallisen kertomuksen anomalioita, niin ota ystävällisesti kantaa argumenttiini väestönlaskennasta, jonka esitin 22.12.2014 at 22.02.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Nuo väestölaskentatiedot juutalaisten määrästä maailmassa noina aikoina löytyvät muistaakseni jopa juutalaisten omista lähteistä?
   https://www.youtube.com/watch?v=VjBsmJ6LOTg&feature=player_detailpage

   World Almanac,1933,pg.419 world Jewish population(15,316,359)
   – World Almanac,1936,pg.748 world Jewish population(15,753,633)
   – World Almanac,1938,pg.510 world Jewish population(15,748,091)
   – World Almanac,1940,pg.129:World Jewish Population(15,319,359)
   – World Almanac, 1949, pg. 289:World Jewish Population 15,713,638

   Tässä alla esimerkki näistä ”objektiivisista faktoista” joihin Saksalaisten syyttäminen juutalaisten kansanmurhasta perustuu. Mitä enemmän näihin ”faktoihin” tutustuu – sitä naurettavammalta koko väite tuntuu.

   J. Wiernik: A Year in Treblinka; julkaistu teoksessa A. Donat: The Death Camp Treblinka

   Wiernik väittää olleensa Treblinkan keskitysleirillä vankina 23.8.1942 – 2.8.1943 ja sen jälkeen päässeensä pakoon.

   Seuraavassa joitakin ydinkohtia Wiernikin kirjasta.

   ”Wiernikin mukaan ensimmäiset kolme kaasukammiota olivat pinta-alaltaan 25 neliömetriä kukin, ja kuhunkin kaasukammioon mahtui 450 – 500 henkilöä, siis noin 20 henkilöä neliömetrille. Uudemmat kymmenen kaasukammiota olivat kooltaan 7 x 7 = 49 neliömetriä kukin, ja niihin mahtui 1000 – 1200 henkilöä kerrallaan, jälleen noin 20 henkilöä neliömetrille.

   Wiernik kertoo, että uudet kaasukammiot toimivat puutteellisesti, niin että uhrit joutuivat kärsimään jopa tunteja, mutta silti päivässä tuhottiin 10 000 – 12 000 ihmistä, joskus 30 000.

   Wiernikin mukaan Treblinkassa tuhottiin ”miljoonia” ihmisiä. Hänen mukaansa kaikki kaasutetut olivat väriltään keltaisia, vaikka todellisuudessa häkäkaasun uhrit ovat väriltään kirsikanpunaisia.

   Kun sitten ruumiita holokaustikertomuksen mukaisesti alettiin kaivaa ylös ja polttaa, käytössä oli Wiernikin mukaan kaivinkone, joka kykeni nostamaan 3000 ruumista kerrallaan. Tällaisen ruumismäärän tilavuus on n. 135 kuutiometriä, joten kaivinkoneen kauhan on täytynyt olla kooltaan 2,4 m x 7,5 m x 7,5 m. Enemmän, jos mukana oli maata.

   Wiernikin mukaan naisten ruumiit paloivat helpommin kuin miesten, ja siksi naisten ruumiita käytettiin sytykkeenä. Kun ruumiit olivat syttyneet, ne paloivat rovioissa omillaan. Nämä tiedot eivät kuitenkaan pidä paikkaansa.

   Wiernikin mukaan ruumiita poltettaessa raskaana olleiden naisten ruumiit halkesivat tulessa ja auenneessa kohdussa näkyi, kuinka lapsi syttyi siinä palamaan. Ehkä tässä on käytetty “kirjallista vapautta”.

   Wiernikin mukaan ruumiinpolttorovioita oli kaksi, ja kummassakin voitiin polttaa kerrallaan 3000 ruumista. Kuitenkin hän ilmoittaa rovioiden yhteiskapasiteetiksi 10 000 – 12 000. Wiernikin antamista tiedoista päätellen kymmenen päivän aikana ennen elokuun 2. päivää (kapinapäivää) poltettiin puoli miljoonaa ruumista, 50 000 joka päivä (Mattogno & Graf: Treblinka, s. 154). Ehkä tässkin on toteutettu “kirjallista vapautta”.

   Wiernikin mukaan aina kun lentokoneita ilmestyi näkyviin, roviot peitettiin lehvillä, ettei niitä havaittaisi. Kuitenkin koneet havaitsevat savun kauan ennen kuin konetta itseään voidaan havaita, ja jos rovioita peitellään lehvillä, silloin savua tulee entistä enemmän ja roviot varmasti tulevat havaituiksi.”

   (Näihin ”aikalaistodistajien” tarinoihin holokaustiväite enää vahvimmin nojaa. Sen jälkeen kun oikeuslaitokset ovat myöntäneet ne varsinaiset oikeat faktat valheiksi esimerkiksi revisionistien oikeudenkäynneissä Saksassa ja Kanadassa.)

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Nimimerkki Rude ja hänen taustajoukkonsa on syytä varautua vaikeuksiin, koska monissa euroopan maissa juutalaisten holokaustiin liittyvien objektiivisten faktojen selvittely voi johtaa rikossyytteeseen tätä selvittelijää kohtaan. Asiaa ei saa siis edes objektiivisesti tutkia ja tuloksia julkisesti esittää. Sellaiset todisteet eivät kelpaa oikeudessa tätä asiaa käsiteltäessä. Oheinen juttu kannatta lukea.

   Sylvia Stolz – ”holokaustin” nojalla vangittu asianajaja

   Saksassa tuomari oli sanonut holokaustitutkijaa puolustaneelle Sylvia Stolzille jopa suoraan, että ei ole mitään merkitystä sillä, tapahtuiko holokaustia tai ei, koska Saksan laki kieltää siitä sanomasta kuin käsketyllä tavalla.

   Stolz yritti todistaa oikeudessa Ernst Zündelin puolustusasianajajana, että Zündel oli oikeassa ja että holokaustia ei ole koskaan näytetty toteen. Tämän vuoksi hän oli vankilassa 3,5 vuotta. Sveitsissä pitämänsä puheen seurauksena häntä vastaan ajetaan uutta syytettä, koska hän kritisoi sitä, että asiasta ei saa puhua edes tuomioistuimessa. Hän myös kertoi siitä, että holokaustia ei ole rikosoikeudellisesti tutkittu. (Saksan uusi johto tarjosi sitä ja ehdotti keskitysleirien tutkimista heti sodan jälkeen, mutta tätä ei hyväksytty.)

   Ohessa tuo Sylvian puhe:

   http://youtu.be/qS7qXrqr5Wk

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. ”…World Almanac…”

  Vuoden 1949 luku on kylläkin 11 266 600. Tämä luku perustuu sodan jälkeisiin selvityksiin. Vuotta 1948 aikaisemmat ovat arvioita, jotka perustuvat sotaa edeltäviin tietoihin.

  ”…Tässä alla esimerkki näistä ”objektiivisista faktoista”…”

  Tuo siteeraus on kylläkin todistajanlausunto eikä esimerkki objektiivisista faktoista. Todistajanlausunnoissa on aina faktojen lisäksi sekoittavana tekijänä todistajan omia kokemuksia ja tulkintoja. Silti edelleen: JOS joku taho olisi oikeasti onnistunut tekemään kaikki ne valtavat järjestelyt, joita vaaditaan holokaustin lavastamiseen, niin voisiko tämä taho olla niin tyhmä, että käskisi todistajat todistamaan murhista, mutta unohtaisi kertoa näille, miten murhat oikeasti voitaisiin toteuttaa?

  ”…Näihin ”aikalaistodistajien” tarinoihin holokaustiväite enää vahvimmin nojaa…”

  Väitteesi on puppua. Tieto holokaustista nojaa aikailaistodistajien lisäksi objektiivisiin faktoihin, kuten väestönlaskentaan ennen ja jälkeen sodan sekä moniin natseilta saatuihin dokumentteihin, kuten keskitys- ja tuhoamisleirisuunnitelmiin, toteutuskäskyihin ja projektin raportteihin, kuljetusjunien aikatauluihin ja matkustajaluetteloihin, jne.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Joo tiedetään, että Israelin valtio ja heidän hallussaan oleva wikipedia on esittänyt omat lukunsa (korjauksensa) juutalaisten määristä noina aikoina, mihin tuokin luku ilmeisesti perustuu. Eli ehkä nyt ei ole ihan puolueeton lähde tuokaan, eikä myöskään yksityisomisteinen wikipedia ole mikään totuuden torvi.

   Muutenkin kaikki tuo aineisto mitä mainitset tulevat lähteistä joiden uskottavuus on jo mennyt (mm. Wiesendal keskus), koska ovat valehdelleet jo edellisissäkin todisteluissaan, niin kuka siis uskoisi enää uusia ”löytöjä” samasta lähteestä ? Kun noita mainitsemiasi objektiivisia faktoja lähdetään perkamaan ja ne mitä on perattukkin tähän mennessä on osoittautuneet väärennöksiksi. Toki uusia tehtaillaan varmasti ja kaikki pitäisi taas uskoa ?

   Yhtään aitoa dokumenttia kuitenkaan mistään joukkotuhoaikeista ei vaan ole. Ne olisi jo tähän mennessä löydetty ja oikeudessa käsitelty, jos niitä olisi. Äläkä vaan pidä Nürnbergin oikeudenkäyntiä minään aitona prosessina ja objektiivisena lähteenä, sillä se oli pelkkää poliittista teatteria koko prosessi. Tämäkin on myönnetty jo. Sieltä saatuja tunnustuksia ei kukaan voi pitää tosina, koska kuulusteltavia kidutettiin.

   Mutta miksi sitten edelleen näitä ”holokaustista selvinneiden” haastatteluja esitetään jopa koululaisille jenkeissä totuuksina, vaikka ne ovat puppua. Miksi siis valehtelu jatkuu ?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. ”…Israelin valtio ja heidän hallussaan oleva wikipedia…”

  Wikipedia ei ole minkään valtion omistama, ja vaikka olisikin, Wikipediassa on lähdeluettelo, josta voi käydä tarkistamassa, ovatko siinä esitetyt faktat peräisin objektiivisesta lähteestä. Esimerkiksi tuo nimenomainen World Almanac 1949.

  Mitä muuten ajattelet siitä, että holokaustinkieltäjien nettisivuilta löytyy skannattuna vain vuosien 1939 – 1948 taulukoita, mutta vuoden 1949 (sodan jälkeisten selvitysten lopputulos) luku pimitetään? Jotkin sivut väittävät, että vuoden 1949 luku on suurempi kuin se todellisuudessa onkaan, mutta yksikään sivu ei näytä skannattua taulukkoa? Eikö tämä ole mielestäsi tietojen pimittämistä? Mitä holokaustikieltäjät haluavat pimittää?

  ”…Muutenkin kaikki tuo aineisto mitä mainitset tulevat lähteistä joiden uskottavuus on jo mennyt…”

  Siis seurakuntien, kolujen, poliisin, armeijan ja sairaaloiden kirjanpito ei ole uskottavaa? Vai natsien kirjanpito ei ole uskottavaa? Dokumentteja löydettiin sitä mukaa, kun liittoutuneet etenivät natsi-Saksassa. Huomaathan, että lähes kuuden miljoonan juutalaisen katoaminen ei perustu natsidokumentteihin, vaan eri maiden kirjanpitoiihin. jotka jatkuvat pitkälle ennen sotaa. Natsidokumentit osoittavat ainoastaan sen tavan, jolla heidät tuhottiin.

  ”…Yhtään aitoa dokumenttia kuitenkaan mistään joukkotuhoaikeista ei vaan ole … Kun noita mainitsemiasi objektiivisia faktoja lähdetään perkamaan ja ne mitä on perattukkin tähän mennessä on osoittautuneet väärennöksiksi….”

  Haluaisitko antaa esimerkkejä väärennyksiksi osoitetuista natsidokumenteista?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. ”Dokumentteja löydettiin sitä mukaa, kun liittoutuneet etenivät natsi-Saksassa.”

   Tämä on kyllä aivan uutta sotahistoriaa. Liittoutuneet eivät edes itse (propaganda osasto pois lukien) mainitse noista. Nyt en taida keskustella minkään historian tuntijan kanssa?

   Siis meinaatko että, natsien koulut, poliisit, armeija ja sairaalat, sisälsivät aitoa todistusaineistoa juutalaisten joukkotuhosta ???

   Esitäpä niistä muutamia vaikkapa täällä nuo sillä ne ovat kaikille jotain ihan uutta. Olet nimittäin tehnyt sensaatiomaisen löydön, kun kukaan ei ole aikaisemmin mitään aitoa löytänyt.

   http://jan27.org/the-plan/

   Mites kansainvälisen punaisen ristin dokumentit, niistä ei löydy mitään todisteita juutalaisten joukkotuhoista vaikka ne vierailivat natsien leireillä toistuvasti (huom. liittoutuneille leireille heitä päästettiin hyvin nihkeästi) ?

   Punaisen Ristin viralliset asiakirjat paljastavat ”holokaustin” huijaukseksi

   Nyt kuitenkin jostain silloisen saksalaisen lastentarhan dokumenteista te löydätte viitteitä joukkotuhosta. Esitä ne dokumentit julki.

   Ja ei enää näitä väärennöksiä, kiitos.

   Niitä esimerkkejä väärennöksistänne löytyy, vaikkapa tuolta.
   http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fi/2013/01/the-most-famous-holocaust-photo-fraud.html?zx=b52c4ba03a55747f

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Voi jeesus, yritän vääntää rautalangasta. Holokaustinkieltäjät pelaavat kaksilla korteilla:

  1) Holokaustinkieltäjien sivuilta löytyy skannattuja taulukoita World Almanacista 1939 – 1948, ja näiden väitetään osoittavan, että juutalaisten määrä ei vähentynyt. Vuodesta 1949 eteenpäin taulukoista ei löydy skannauksia mistään, ja luvusta levitetään erilaisia legendoja. Itse väitit vuoden 1949 luvun olevan 15 713 638.

  2) Jos vuoden 1949 World Almanacin oikea luku otetaan puheeksi, niin yhtäkkiä World Almanac ei olekaan luotettava lähde ja luvut ovat väärennettyjä. Jos tämä on totta, niin eikö väite 1 menetä alun perinkin todistusarvonsa? Mitä järkeä väitteen 1 esittämisessä silloin on?

  Etkö sinä havaitse mitään outoa siinä, että ensin käytit World Almanacia perusteluna sille, että juutalaisten määrä ei ole pudonnut, mutta kun kävi ilmi, että tämä ei ole totta, osasitkin yhtäkkiä kirkkain silmin kertoa, että World Almanac on väärennetty?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. ”…Liittoutuneet eivät edes itse (propaganda osasto pois lukien) mainitse noista…”

  Jos määrittelet propagandaksi ja/tai valehteluksi kaiken, mikä ei tue uskomuksiasi, niin kukaan ei pysty sinua vakuuttamaan.

  ”…Siis meinaatko että, natsien koulut, poliisit, armeija ja sairaalat, sisälsivät aitoa todistusaineistoa juutalaisten joukkotuhosta ??? …”

  Älä viitsi esittää tyhmää. Näiden tahojen ylläpitämistä rekistereistä näkee, miten paljon Euroopassa ja muualla asui juutalaisia ennen ja jälkeen toista maailmansotaa.

  ”…Nyt kuitenkin jostain silloisen saksalaisen lastentarhan dokumenteista te löydätte viitteitä joukkotuhosta. Esitä ne dokumentit julki…”

  Johtopäätökset löytyvät World Almanacin 1949 väestölaskennasta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Huomaan, että et edes käy lukemassa laittamiani linkkejä tai Päpyn linkkejä/tekstejä, koska vedät johtopäätöksesi aivan hihasta. Kirjoitat pelkän tunteen ja omien olettamustesi perusteella.

   Edes Jewish World Almanac ei puolla väestölaskenta -väitteitäsi.

   https://socioecohistory.wordpress.com/2012/11/08/the-holocaust-6-million-lie-population-of-jews-1938-15-748-million-1948-15-753-million/

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=85432

   Sinulle on jo monta kertaa yritetty kertoa ja näyttää että, Israelin valtio on voimakkaasti halunnut puuttua juutalaisia koskeviin väestönlaskenta tietoihin ja muutella niitä. Silti kirnuat tämän asian kanssa, ja jätät selvästi linkit lukematta. Tosin hyvä niin, juutalaisten asenne valehdella lähes kaikessa tulee yhä selvemmin esiin.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. ”…Huomaan, että et edes käy lukemassa laittamiani linkkejä tai Päpyn linkkejä/tekstejä…”

  Olen kyllä lukenut nuo tekstit ja niissä ei ole minulle mitään uutta. Jos haluat keskustella linkin takaa löytyvästä tekstistä, niin nosta sieltä esiin jokin kohta, jota haluat käsitellä. Jos et viitsi tehdä sitä, niin en minäkään viitsi niitä sen enempää kommentoida. Suurimpaan osaan on vastattu täällä:

  http://rationalwiki.org/wiki/Holocaust_denial

  ”…Edes Jewish World Almanac ei puolla väestölaskenta -väitteitäsi….”

  Kannattaa ehkä lukea, mitä olen tänne kirjoittanut. Linkkaammaksi sivu tekee täsmälleen siitä, mistä kirjoitin 24.12 klo 13.28. Holokaustia tutkittiin toisen maailmansodan jälkeen (lähteenä aikaisemmin mainitsemani tahot). Tutkimukset valmistuivat vuonna 1949. Sen vuoden taulukkoa ei löydy skannattuna, sillä se osoittaisi, että lähes kuusi miljoonaa juutalaista katosi.

  ”…Silti kirnuat tämän asian kanssa…”

  Väestönlaskenta yksin riittää osoittamaan puolueen tai toisen, onko holokaustin kieltäminen skeptisyyttä vai tosiasioiden kieltämistä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat