Lievitä tulehdusta luonnollisesti – 5 yleistä ruokaa

Keittiöstäsi voi löytyä keinot torjua tulehdusta turvallisesti, luonnollisesti ja tehokkaasti.

On tunnettu tosiasia, että tulehdus on piilevä tekijä, joka on osasyynä moniin länsimaista yhteiskuntaa vaivaaviin sairauksiin. Valitettavasti amerikkalaisten ruokavalio ja huonot elintavat, kuten liikkumattomuus, ovat osasyynä väestössä niin yleiseen tulehdukseen.

Voi olla tarpeen kääntyä keittiömme puoleen kun halutaan lievittää tulehdusta ja näin ehkäistä osa kaikkein haitallisimmista sairauksista, jotka ovat syntyneet kehossa valtoimenaan myrskyävästä tulehduksesta.

Kurkuma

kurkuma

Tämä keittiön maustehyllyllä seisova kultainen mauste ansaitsee asemansa yhtenä suosituimmista ja ylistetyimmistä toiminnallisista ruoista. Sadoista mahdollisista hoitavista ominaisuuksista juuri sen loistavat tulehdusta lievittävät vaikutukset vaikuttavat olevan yksi sen ihmevoimista, joiden paikkansapitävyydestä on runsaasti näyttöä.

On olemassa satoja tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet että kurkumalla on tulehdusta lievittävä vaikutus. Jo pelkästään tietokantamme kurkumaa käsittelevässä osassa on yli 250:n tutkimustiivistelmää, jotka tukevat väitettä. Voit tutustua tiivistelmiin täällä. Yksi näistä oli systemaattinen katsaus1, jossa tarkasteltiin useita satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia kurkuman ja kurkumiinin (kurkuman aktiivinen ainesosa) käytöstä niveltulehduksen oireiden hoidossa. Katsauksen johtopäätöksen perusteella kurkumauutteesta oli hyötyä (kurkumiinia noin 1000 mg/päivä) nivelrikon hoidossa.

Toisessa tutkimuksessa2 oli tarkoituksena tarkastella kurkuman vaikutusta systeemiseen tulehdukseen kroonista munuaistautia sairastavilla potilailla. Tässä tutkimuksessa potilaille annettiin joko Curcuma longaa, Boswellia serrataa tai lumeyhdistettä sekä tarkasteltiin tulehdusmarkkereita kuten interleukiini-6:tta, tuumorinekroositekijä-α:aa, glutationiperoksidaasia ja seerumin C-reaktiivista proteiinia. Tutkimuksessa tehtiin johtopäätös, että kurkumiini (sekä Boswellia serrata) olivat turvallisia, hyvin siedettyjä, ja auttoivat lievittämään potilaiden tulehdusta.

Tulehdus on myös diabeetikoiden sairauden taustaoire, ja tutkimuksissa on tarkasteltu kurkuman kykyä lievittää diabeettisten potilaiden tulehdusta. Yhdessä tutkimuksessa3 tarkasteltiin kurkumaa adjuvanttina diabeteksen hoidossa. Tässä tutkimuksessa kuudellakymmenellä diabetespotilaalla oli metformiinilääkitys (yleisesti käytetty diabeteslääke), ja heidät jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäiselle ryhmälle annettiin tavanomaista metformiinihoitoa, kun taas toiselle ryhmälle annettiin metformiinia ja 2 g kurkumaa päivässä neljän viikon ajan. Tutkimuksessa tehtiin johtopäätös, että kurkumaravintolisän käyttö tyypin 2 diabeteksen metformiinihoidon adjuvanttina vaikutti suotuisasti verensokeriin, oksidatiiviseen stressiin kuten myös tulehdukseen.

Myös kurkuman osuutta lihavuuteen on tutkittu, ja yhdessä näistä tutkimuksista4 tehtiin johtopäätös, että kurkumauutteilla on tärkeä rooli tulehduksellisten reaktioiden ja oksidatiivisen stressin säätelyssä. Ylipainoisilla potilailla ilmenee molempia, mikä vuorostaan on auttanut heitä pudottamaan liikakiloja.

Vihreä tee

vihreatee

Vihreä tee on yleinen juoma, useiden tutkimuksien perusteella5 sillä vaikuttaa olevan tulehdusta lievittäviä ominaisuuksia. Yhdessä näistä tutkimuksista6 vihreää teetä käytettiin määrittäessä ientulehdusta ja tukikudostulehduksen vakavuutta. Tutkimuksen tekijät päättelivät, että vihreä tee lievittää ientulehdusta ja parantaa tukikudosarvoja tehokkaammin kuin fluori-triklosaanihammastahna. Lisäksi lukuisissa rottatutkimuksissa on osoitettu vihreän teen potentiaalinen tulehdusta lievittävä vaikutus. Yhdessä näistä tutkimuksista7 osoittautui että vihreän teen tulehdusta lievittävä vaikutus oli suurempi kuin mustalla teellä sekä verrattavissa indometasiiniin, joka on ei-steroidinen tulehduskipulääke.

Granaattiomena

granaattiomena

Granaattiomena on makunystyröitä kutkutteleva tapa lievittää tulehdusta. Granaattiomenan polyfenoleilla vaikuttaa olevan tämänkaltaisia huimia tulehdusta lievittäviä vaikutuksia.8 Yhdessä tutkimuksessa9 neljääkymmentä tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta pyydettiin nauttimaan 50 g granaattimehutiivistettä päivässä neljän viikon ajan. Heidän tulehdusmarkkereita seurattiin päivän mittaan. Tutkijat tekivät johtopäätöksen, että päivittäisellä granaattimehun nauttimisella vaikuttaa olevan suotuisa vaikutus tiettyihin subkliinisen tulehduksen markkereihin tyypin 2 diabeetikoilla.

Toisessa kuusiviikkoisessa tutkimuksessa10 granaattiomenamehun kulutusta seurattiin 23 naisella, joilla oli metabolinen oireyhtymä. Nämä naiset jaettiin kahteen ryhmään, niihin jotka nauttivat 300 ml granaattiomenamehua päivässä ja niihin jotka eivät. Tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että granaattiomenamehulla on positiivinen vaikutus rasva-aineiden hapettumiseen ja rasvahappoarvoihin metabolista oireyhtymää sairastavilla, mikä viittaa siihen, että granaattiomenalla on tulehdusta lievittäviä ja sydäntä suojaavia vaikutuksia.

Granaattiomenauutetta on tutkittu myös nivelreumasta kärsivillä. Tutkimuksessa11 55 nivelreumapotilasta jaettiin satunnaistetusti kahteen ryhmään: niihin jotka saivat 2 kapselia 250 mg granaattiomenauutetta päivässä ja kontrolliryhmään, joka sai 2 kapselia 250 mg selluloosaa päivässä 8 viikon ajan. Tutkimuksessa tehtiin johtopäätös, että granaattiomenatiiviste lievittää taudin oireita ja parantaa joitain veren biomarkkereita, jotka kertovat tulehduksesta ja oksidatiivisesta stressistä.

Granaattiomenasta voi olla apua jopa rintasyöpään. Yhdessä tutkimuksessa12 tehtiin johtopäätös, että granaattiomenaemulsio ehkäisi kasvainten muodostumista maitorauhasissa rotilla. Vaikutus välittyi tulehdusta lievittävällä mekanismilla.

Inkivääri

inkivaari

Inkivääri on ihastuttava mauste, jota voi käyttää sekä makeassa että suolaisessa ruoassa. Tutkijat havaitsivat, että se kykenee alentamaan kehon tulehdusmarkkereita merkittävästi. Voit katsoa 17 viittausta aiheesta täältä. Yhdessä näistä tutkimuksista13 oli tarkoituksena tarkastella inkiväärijauheen vaikutusta tulehdusmarkkereihin potilailla, jotka kärsivät polven nivelrikosta. Tämä kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, plasebokontrolloitu kliininen tutkimus suoritettiin 120 potilaalla, joilla oli keskivaikea polven nivelrikko. Potilaat jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään: ryhmään joka sai kapseleissa inkiväärijauhetta sekä ryhmään joka sai tärkkelystä sisältäviä plasebokapseleita kolmen kuukauden ajan. Tutkimuksessa tehtiin johtopäätös, että inkiväärijauhelisä 1 g päiväannoksella voi lievittää nivelrikkopotilaiden tulehdusmarkkereita, ja näin ollen sitä voidaan suositella sopivana ravintolisänä näille potilaille.

Tuberkuloosi on toinen sairaus, jossa tulehduksellisilla sytokiineilla on tärkeä rooli. Näin ollen yhdessä tutkimuksessa14 päätettiin tarkastella inkiväärin tulehdusta lievittäviä vaikutuksia niillä, jotka kärsivät tuberkuloosista. Tässä satunnaistetussa plasebokontrolloidussa tutkimuksessa yhdelle ryhmälle annettiin 3 g inkivääriuutetta yhden kuukauden ajan, plaseboryhmälle annettiin tärkkelyskapseleita. Tutkimuksessa tehtiin johtopäätös, että inkivääri on voimakas tulehdusta lievittävä kasvi, ja siitä on hyötyä tuberkuloosista kärsiville.

Mustikka

mustikka

Mustikat soveltuvat paitsi makeaksi välipalaksi, mutta niillä on myös voimakas tulehdusta lievittävä vaikutus. Yhdessä tutkimuksessa15 mustikoiden tulehdusta lievittävät vaikutukset havaittiin kahdellakymmenelläviidellä hyvin koulutetulla yksilöllä, jotka satunnaistettiin mustikkaryhmään ja kontrolliryhmään. Tutkimus osoitti, että mustikoiden päivittäinen nauttiminen kuuden viikon ajan alensi tulehdusmarkkereita merkittävästi näillä yksilöillä.

Toisessa neljäviikkoisessa, satunnaistetussa, plasebokontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa16 Blueberiniä (fytolääke, joka sisältää mustikanlehtiä) testattiin neljälläkymmenellä yksilöllä, joilla oli diagnosoitu tyypin 2 diabetes. Tutkimuksessa tehtiin johtopäätös, että diabetesta ehkäisevän vaikutuksen ohella Blueberinillä oli lääkinnällisesti merkittäviä tulehdusta lievittäviä vaikutuksia.

Ja vielä lisäksi monet rottatutkimukset17,18 ovat osoittaneet lupaavia merkkejä siitä, että mustikat ovat luontaisia tulehduksen lievittäjiä. Yhdessä tällaisessa tutkimuksessa19 osoitettiin, että mustikkauute hidasti merkittävästi niveltulehduksen etenemistä. Lisäksi toisessa tutkimuksessa20 tarkasteltiin mustikoiden tulehdusta lievittävää vaikutusta, joka välittyy säätelemällä tulehdusmarkkereiden ja hermoston välittäjäaineiden pitoisuuksia traumanjälkeisessä stressihäiriössä (PTSD), jossa pääteltiin että mustikat voivat lievittää oksidatiivista stressiä ja tulehdusta ja korjata välittäjäaineiden epätasapainotilan tutkittaessa PTSD:tä rottamalleissa.

Näyttää siis jälleen kerran siltä, että ruoka toimii lääkkeenä. Jos tulehdus on huolenasi, kannattaa lisätä kurkuman, vihreän teen, granaattiomenien, inkiväärin ja mustikoiden kulutusta. Ne voivat olla juuri sitä mitä tarvitset. Vaikka tulehdusta lievittäville ruoille ei olisi välitöntä tarvetta, näiden yleisesti saatavien tulehdusta lievittävien funktionaalisten ruokien nauttiminen on hyvä idea jos haluat edistää ja ylläpitää optimaalista terveyttä.

 

Lähde: GreenMedInfo

Lue myös:

Kaiken takana on tulehdus?
Voimaruokaa
Omenissa ja viinirypäleissä tulehdusta alentavia yhdisteitä
Välimeren ruokavalio alentaa lihavuuteen liittyvää tulehdusta
Mausteet, joilla on antioksidatiivinen vaikutus
Tulehdus kuriin elämäntapavalinnoilla
Mausteiden mahti: inkivääri
Mitä kaikkien diabeetikkojen tulisi tietää kurkumasta

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat