Tilastokatsaus osoittaa, että HPV-rokote ei ole turvallinen

Aiemmin tässä kuussa (heinäkuu 2017) Clinical Rheumatology -lehdessä julkaistiin uusi tutkimus, jossa tarkasteltiin HPV-rokotusten jälkeen ilmenneitä vakavia haittatapahtumia. Tutkimus oli otsikoitu: Serious adverse events after HPV vaccination: a critical review of randomized trials and post-marketing case series.

Kyseessä on kansainvälinen, vertaisarvioitu tieteellinen aikakausijulkaisu, jota on julkaistu vuodesta 1945 lähtien. Se on ”Kansainvälisen reumaliittojen yhteistyöjärjestön julkaisu” ja Belgian reumaliiton virallinen julkaisu.

Kansallisen sydäntautien instituutin reumatologian ja immunologian laitosten lääkärit suorittivat tutkimuksen Mexico Cityssä.

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että:

  1. Suurimmassa osassa satunnaistetuista HPV-rokotetutkimuksista puuttui lumelääke, joka ei vaikuta kehoon
  2. Suurissa, satunnaistetuissa tutkimuksissa havaittiin huomattavasti enemmän vakavia haittatapahtumia tutkitussa HPV-rokotteen saaneiden kohortissa
  3. Yhdistetyssä turvallisuusanalyysissä havaittiin enemmän immunisaation jälkeisiä oireita bivalentilla HPV-rokotteella kuin Hepatiitti A -rokotteella
  4. Haittatapahtumat, joita on esiintynyt HPV-rokotteen saatua myyntiluvan, ovat oireryppäiltään samankaltaisia kuin prekliinisissä tutkimuksissa raportoidut
  5. Euroopan lääkeviraston HPV-rokotteesta laatimassa turvallisuusraportissa tarkasteltiin yksilöityjä diagnooseja, ei oireryppäitä
  6. Myyntiluvan jälkeen HPV-rokotteesta tehtyjen turvallisuustutkimusten perusteellinen analysointi paljasti huolestuttavia tuloksia

Tutkimuksessa oltiin huolissaan erityisesti Gardasil 9:stä, sillä tilastojen perusteella joka 140. injektio aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, ja jotta minkäänlaisia hyötyjä saataisiin, ainakin 1757 täytyy rokottaa.

Yhdysvalloissa ei todennäköisesti koskaan julkaistaisi tämänkaltaista kriittistä tutkimusta mistään rokotteesta, sillä ”kaikki rokotteet ovat turvallisia ja tehokkaita” ja ”asiassa ei ole mitään kiistantalaista” äärinäkökantojen kritisointi on urakehityksen kannalta itsemurha.

Tämä äärinäkökanta estää kaiken järkevän keskustelun jopa akateemisissa piireissä, ja näin miljardiluokan lääkeyhtiöt voivat yhdessä hallituksen kanssa pakottaa rokotteita koko väestölle.

Yhdysvallat on ainoa maa maailmassa, jossa lääkeyhtiöt eivät ole juridisessa vastuussa rokotevalmisteiden aiheuttamista haitoista. Näin ollen ainoa tapa estää niitä hukuttamasta markkinoita yhä uudemmilla rokotevalmisteilla on levittää tietoa rokotteiden haitoista.

Koska lääketeollisuus ostaa suuren osan suurten mediayhtiöiden mainostilasta, ”valtavirtaiset” suuret mediat eivät uutisoi rokotteiden haitoista.

HPV-rokotteesta kiistellään maailmalla

Kolumbiassa osoitetaan mieltä Gardasil HPV-rokotetta vastaan.
Kolumbiassa osoitetaan mieltä HPV-rokote Gardasilia vastaan.

Tutkimuksen johdannossa meksikolaislääkärit myönsivät, että ”HPV-rokotteen turvallisuudesta kiistellään” kansainvälisesti.

”HPV-rokotteen turvallisuudesta kiistellään. Toisaalta kansainväliset terveysvalvontavirastot luokittelevat HPV-rokotteen turvalliseksi.

Toisaalta taas monet lääkärit eri osista maailmaa ovat toisistaan riippumatta kuvailleet halvaannuttavia monijärjestelmäsairauksia, joita on ilmennyt pian HPV-immunisaation jälkeen.

Japanin terveysministeriö keskeytti HPV-immunisaatio-ohjelman 2013 haittatapahtumaraporttien takia.

Myös internetin sosiaalisessa mediassa on julkaistu järkyttäviä tapauksia, jotka johtuvat HPV-rokotteen haittatapahtumista. Uutisointi on heikentänyt rokotteen käyttöastetta monissa maissa.

HPV-rokote annetaan terveille nuorukaisille, minkä vuoksi on erittäin tärkeää tutkia turvallisuutta.”

Yhdysvalloissa tästä asiasta ei kuitenkaan saa keskustella, ja kun näin tehdään, keskustelu pyritään tukahduttamaan.

Kysy vaikka Katie Couricilta, jonka kimppuun suuryhtiöiden omistama media hyökkäsi ärhäkkäästi tämän annettua suunvuoron Gardasil-rokotteesta virinneen keskustelun molemmille osapuolille.

Ryöpytys oli niin voimakasta, että hän joutui pyytämään julkisesti anteeksi ja kutsumaan Tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskusten varajohtaja tri Anne Schuchatin ohjelmaansa kertomaan kuinka turvallinen Gardasil-rokote on.

Hänen ohjelmansa lopetettiin seuraavalla kaudella, eikä hänen uransa ollut enää entisensä.

Yhdysvaltojen ulkopuolella HPV-rokotteen sivuoireisiin liittyvä kielteinen julkisuus on ollut runsasta. Kolumbiassa HPV-rokote on aiheuttanut niin vakavia vammoja ja kuolemantapauksia, että vanhemmat ovat jalkautuneet kaduille osoittamaan mieltä ja sulkeneet kouluja.

Myös Ranskassa (aiemmin Merckillä työskennellyt lääkäri ennustaa, että Gardasilista tulee yksi lääketieteen historian suurimmista skandaaleista), Espanjassa, Japanissa, Irlannissa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Intiassa ja monissa muissa maissa on julkaistu kielteisiä uutisia HPV-rokotteesta.

Gardasiliin liittyvistä kielteisistä uutisista vaietaan Yhdysvalloissa

CDC:n entinen johtaja myi 38 368 Merckin osaketta 2,3 miljoonalla dollarilla.
CDC:n entinen johtaja myi 38 368 Merckin osaketta 2,3 miljoonalla dollarilla.

Kun asiaa vähän tutkii niin ymmärtää miksi Yhdysvalloissa ei puhuta Gardasilin haitoista. Yhdysvaltain hallituksella on huima eturistiriita julkaista tietoa, sillä se tienaa rokotteilla, erityisesti Gardasililla.

Tartuntatautien ehkäisy- ja valvontakeskukset (CDC) vastaa rokotteiden turvallisuudesta, vaikka se on yksi suurimmista rokotteiden hankkijoista, kuluttaen vuosittain yli 4 miljardia dollaria rokotteisiin.

Julie Gerberding johti CDC:tä vuosina 2002-2009. FDA salli Merckin Gardasil-rokotteen käytön hänen aikakaudellaan.

Pian sen jälkeen kun hän alkoi johtaa CDC:tä, uutisten mukaan viraston organisaatiorakennetta muutettiin perusteellisesti, ja monet CDC:n vanhemmista tutkijoista ja johtajista joko lähti tai suunnitteli lähtevänsä. On väitetty, että lähes kaikilla henkilöillä, jotka Julie Gerberding asetti lähteneiden tilalle, on yhteyksiä rokoteteollisuuteen.

Gerberding irtisanoutui CDC:stä 20. tammikuuta 2009, ja hänestä tehtiin Merckin rokoteosaston presidentti. Osaston vuosittainen liikevaihto on 5 miljardia dollaria, ja se toimittaa suurimman osan CDC:n suosittelemista rokotteista (lue artikkeli).

Uutisten mukaan tri Gerberding, nykyään lääkejätti Merckin varapresidentti, myi 38 368 Merckin osakettaan 2 340 064 21 dollarilla. Hän omistaa yhä 31 985 yhtiön osaketta, joiden arvo on noin 2 miljoonaa dollaria.

Tällaiset esimerkit osoittavat selkeän eturistiriidan hallituksen virastojen välillä, joille on annettu tehtäväksi valvoa kansanterveyttä ja rokotteiden turvallisuutta ja lääkeyhtiöitä. Kansallinen terveysinstituutti myös omistaa rokotteiden, kuten Gardasilin, patentteja ja saa osansa jokaisesta myydystä rokotteesta.

Tri Eric Suba yritti julkisuuslakiin vedoten selvittää kuinka paljon Kansallinen terveysinstituutti NIH ansaitsee Gardasilin myynnillä, mutta he kieltäytyivät ilmoittamasta kuinka paljon hallitus tienaa rokotteella (mutta eivät kiistäneet tienaavansa).

Eli vaikka HPV-rokotteen vakavat sivuoireet tunnetaan laajalti Yhdysvaltojen ulkopuolella, missä rokotteiden myynti laskee, suuryhtiöiden omistaman ”valtamedian” sensuurin vuoksi Gardasil-rokotteen myynti jatkaa räjähdysmäistä kasvua Yhdysvalloissa.

Barclayn mukaan vuonna 2017 Gardasilin myynti kasvoi 41 % 532 miljoonaan dollariin ja ylitti leikiten analyytikoiden arvion 361 miljoonasta dollarista. (lähde)

HPV-rokote ei ole turvallinen tilastojen ja tutkimusten kaunistelusta huolimatta

Clinical Rheumatology -lehdessä julkaistu meksikolaistutkimus on uskomatonta luettavaa kun otetaan huomioon, että vaikka tilastoja ja tutkimuksia on kaunisteltu HPV-rokotteen hyväksi, tästä huolimatta niiden mukaan HPV-rokote ei ole turvallinen.

Joitain maininnan arvoisia kohtia tutkimuksesta:

Ennen myyntiluvan myöntämistä suoritetuissa tutkimuksissa ei käytetty kunnollisia lumeyhdisteitä. Reagoimattoman lumeyhdisteen sijaan käytettiin alumiiniadjuvantteja.

”Ylivoimaisesti suurimmassa osassa satunnaistetuista HPV-rokotetutkimuksista ei käytetty reagoimatonta lumeyhdistettä. Lumeyhdiste sisälsi alumiinia tai muita rokotteita, joissa käytettiin alumiinia adjuvanttina.

Kliinisissä tutkimuksissa lumeyhdiste määritellään ”valmisteeksi, joka ei sisällä lainkaan vaikuttavia lääkeaineita”. Adjuvanttiyhdisteet eivät täytä määritelmää.

Alumiiniadjuvantin toimintamekanismia ei täysin ymmärretä, ja sen turvallisuus on kyseenalaistettu. Alumiiniadjuvanttien tiedetään laukaisevan TH2-immuunivasteen, aktivoivan dentriittisoluja ja aktivoivan NLRP3-inflammasomeja.”

Suurissa satunnaistetuissa tutkimuksissa havaittiin enemmän vakavia haittatapahtumia HPV-rokotekohortilla.

”Satunnaistetuissa kaksoissokkotutkimuksissa sekoittavat muuttujat on poistettu minimoimalla ulkoisten tekijöiden vaikutus tuloksiin.

Kahdessa suhteellisen pienessä satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin HPV-rokotetta oikeasti inerttiin suolaliuokseen, mikä paljasti, että haittatapahtuma-alttius oli suurempi rokoteryhmässä.

Kahdessa suurimmassa satunnaistetussa HPV-rokotetutkimuksessa rokote aiheutti huomattavasti enemmän vakavia haittatapahtumia: alumiinilumeyhdisteeseen verrattuna bivalentti HPV-immunisaatio aiheutti enemmän rokotteisiin liittyviä oireita 7 päivää rokotteen ottamisen jälkeen, ja kuolleisuusasteessa tapahtui tilastollisesti merkittävä nelinkertaistuminen.

Kahden suurimman satunnaistetun HPV-rokotetutkimuksen kiistattomien tilastollisten tulosten tulee olla tutkijoiden arvioinnin tulee ohittaa tutkijoiden arviot siitä, että haittatapahtumien suuri osuus ja korkea kuolleisuusaste johtuu ulkoisista tekijöistä.”

Markkinoille saapumisen jälkeen HPV-rokotetta saaneilla on ilmennyt samankaltaisia oireryppäitä mitä havaittiin prekliinisissä tutkimuksissa.

”Sekä markkinoille saapumista edeltävissä satunnaistetuissa tutkimuksissa että itsenäisissä markkinoille saapumisen jälkeen tehdyissä raporteissa kuvaillaan samankaltaisia haittatapahtumien oireita, nimittäin päänsärkyä, huimausta, tuki- ja liikuntaelinten kipu ja ruoansulatusvaivat monien muiden ohella.

Markkinoille saapumisen jälkeisissä tutkimuksissa oireryppäät nimettiin eri diagnooseiksi kuten monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä, krooninen väsymysoireyhtymä, fibromyalgia tai posturaalinen ortostaattinen takykardiaoireyhtymä. Kun haetaan erikseen näitä diagnooseja, HPV-rokotteesta voi saada väärän kuvan.

Tämä mahdollinen markkinoille saapumisen jälkeisten HPV-rokotteen haittavaikutusten jättäminen liian vähälle huomiolle vahvistettiin viimeisimmässä WHO:n VigiBase-raportissa.”

Markkinoille saapumisen jälkeen HPV-rokotteella tehtyjen turvallisuustutkimusten perusteellinen analysointi paljasti huolestuttavia tuloksia.

”HPV-rokotteen markkinoille saapumisen jälkeen Valenciassa, Espanjassa sekä Albertassa, Kanadassa tehdyissä turvallisuustutkimuksissa HPV-rokotteen turvallisuutta kehuttiin.

Kaikesta huolimatta tutkimusten tulokset oli huolestuttavia. On vaarallista syyttää ”huonoa uutisointia” 10 kertaa odotettua korkeammasta HPV-rokotteen haittatapahtumien määrästä, jotka valensialaiset lääkärit ja hoitajat havaitsivat. Aivan yhtä mielenkiintoista on se kuinka 10 % HPV-rokotuksen saaneista terveistä kanadalaistytöistä joutui käymään sairaalan ensiavussa 42 päivän sisällä HPV-immunisaation jälkeen.”

Tutkijat tekivät seuraavat johtopäätökset:

”Kahden suurimman satunnaistetun tutkimuksen tarkastelu paljastaa, että vakavia haittatapahtumia esiintyy huomattavasti luultua enemmän.

4-valenttiin verrattuna 9-valentti HPV-rokote aiheutti enemmän vakavia haittatapahtumia. Kun tämä tilastollinen ero otetaan huomioon, ilmoitettu 0 % esiintyvyys vakaville rokotteisiin liittyville haittatapahtumille on todennäköisesti arvioitu alakanttiin.

Yhdeksänvalentin HPV-rokotteen vaikutuksen ja haittojen välinen suhde on huolestuttava. 4-valenttiin HPV-rokotteeseen verrattuna yhdeksänvalentin paikalliset ja systeemiset haittatapaukset antavat aihetta huoleen annoksesta riippuvasta vaikutuksesta.

Alumiinilumeyhdisteeseen verrattuna bivalenttia HPV-rokotetta saaneella ryhmällä esiintyi jälkeenpäin enemmän kuolemantapauksia. Prekliinisissä satunnaistetuissa tutkimuksissa ja itsenäisissä markkinoille saapumisen jälkeen tehdyissä kuvailtiin samankaltaisia oireryppäitä HPV-immunisaation jälkeen.

Tulokset antavat aihetta epäillä HPV-rokotteen turvallisuutta.”

 

Lähde: Vaccine Impact

Lue myös:

Tutkimus: 10 % HPV-rokotteen saaneista kanadalaisnaisista sairaalaan
HPV-rokotteet: lääkärit vaativat rokotusten lopettamista
HPV-rokotteen saaneita tyttöjä vaivaa outo sairaus
HPV-rokote: Omakohtainen kokemukseni Gardasilin vaaroista
Intiassa HPV-rokotekokeilu korkeimmassa oikeudessa
HPV-rokotukset aiheuttavat Japanissa hedelmättömyyttä
Onko Merckin HPV-rokote Gardasil yhtä paha kuin Vioxx?
Uudet todisteet teilaavat HPV-rokotteen turvallisuuden

1 kommentti

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat