Viranomaiset tehtailleet väärennettyjä silminnäkijälausuntoja ”holokaustista”

Kun rikoksen todistajaa haastatellaan tai kuullaan, oikeuden tärkeimpiä tehtäviä on välttää johdattelevien kysymysten kysyminen. Todistajalle ei myöskään saa missään nimessä antaa yksityiskohtaista tietoa rikostapauksesta ennen kuin häntä kuullaan.

Mikäli oikeus laiminlyö velvollisuutensa, ei todistajan lausuntoa voi pitää objektiivisena. Johdateltu todistaja antaa sellaisia lausuntoja, joita hän uskoo muiden haluavan kuulla. Johdateltu todistaja ei välttämättä kerro siitä, mitä hän tiesi ennen saapumistaan kuulemiseen; sen sijaan hänen lausuntonsa on hyödytön sekoitus hänen omia muistojaan sekä kuulustelijan syöttämää informaatiota. Johdatellun todistajan lausunnolla ei ole arvoa eikä uskottavuutta.

Todistajalle ei siis tule kertoa rikoksen yksityiskohdista mitään ennen kuin hän on antanut lausuntonsa. Todistajan uskottavuutta voi tämän jälkeen arvioida vertaamalla hänen lausuntoaan siihen, mitä rikoksesta tiedettiin entuudestaan. Mikäli todistajan lausunnot ovat ristiriidassa muun tiedon kanssa, on mahdollista, että hän valehtelee tietoisesti. Toisaalta todistajien lausunnot voivat myös kumota tutkijoiden virheelliset hypoteesit.

Mikäli kuulustelija kertoo todistajalle etukäteen rikostapauksen yksityiskohdista, tahtoo todistaja usein miellyttää kuulustelijaa. Todistaja muokkaa tarinaansa niin, että se tukee kuulustelijan käsitystä tapahtumien kulusta. Ammattitaidoton kuulustelija voi luulla, että näin saatu todistajanlausunto tukee hänen omaa hypoteesiaan, vaikka todellisuudessa kuulustelija on vain pilannut kuulusteltavan todistusarvon. Johdatellun todistajan lausunnolla ei ole mitään juridista arvoa.

Mikäli tutkijalla on sen sijaan oma lehmä ojassa, on johdateltu todistaja kultaakin kalliimpi; tämä ei kuitenkaan ole oikeutta vaan korruptiota.

sskuvat
Saksalaissyyttäjät ovat lähettäneet todistajille tietoa epäillyistä sekä näiden ”rikoksista” ennen keskitysleirioikeudenkäyntejä.

 

”Natsioikeudenkäynneissä” kaikki on sallittua

Tarkastelemme seuraavaksi tapauksia, joissa saksalaisia vastaajia on syytetty ihmisoikeusrikoksista Hitlerin aikaisessa Saksassa. Monet revisionistit ovat todenneet, että sodanjälkeiset ”natsioikeudenkäynnit” ovat olleet kaikkea muuta kuin oikeudenmukaisia.

Varhaisimpia esimerkkejä on toimittaja Regina Dahlin tapaus. Hän oli kuuluisan Luftwaffe-upseeri Walther Dahlin vaimo. Regina Dahl työskenteli kansallismielisessä National-Zeitung-lehdessä, jota nykyään tietysti paheksutaan ja jopa solvataan julkisuudessa. Koska lehteä pidetään nykyään ”pahana”, Dahlin artikkeleita on hyvin vaikea löytää edes Internetin arkistoista. Mikäli valtamedia kirjoittaa hänen työstään, on sävy aina negatiivinen. Dahlin kirjoituksia ei haluta analysoida, vaan sen sijaan häntä sätitään ”vääräoppisista” poliittisista mielipiteistä.

Myöskään revisionistit eivät kirjoita paljoakaan Dahlista. Merkittävä poikkeus on Josef Scheidl’n omakustanteinen seitsemänosainen kirjasarja Die Geschichte der Verfemung Deutschlands (julkaistu Wienissä 1968). Teoksessaan Scheidl viittaa Dahlin kirjoituksiin. Neljännen osan sivuilla 212–214, luvussa “Die Wahrheit über die Millionenvergassung von Juden” (”Totuus miljoonien juutalaisten kaasutuksesta”), Scheidl kirjoittaa:

“Rouva Regina Dahl työskentelee NZ-lehdessä (National-Zeitung). Hän on ansioitunut tutkija, jonka erikoisalaa on saksalaisvastainen julmuuspropaganda. NZ:ssä (nro 35, 30.9.1966, s. 3) hän julkaisi artikkelin monien keskitysleirioikeudenkäynneissä todistaneiden ihmisten jääviydestä ja valheista. Artikkelissa käsitellään muun muassa niin sanotun Sobibor-oikeudenkäynnin vaiheita. Oikeudenkäynti alkoi 4.9.1965 Hagenissa […]

Aivan esitutkinnan alusta lähtien syyttäjälaitos teki erittäin tiivistä yhteistyötä juutalaisten lobbausjärjestöjen kanssa. Ennen kuin ensimmäistä todistajaa päästiin edes kuulemaan, Jewish Central Agency –järjestölle oli jo lähetetty lista ihmisistä, joiden epäiltiin työskennelleen Sobiborissa. Juutalaisjärjestölle lähetettyjä listoja päivitettiin säännöllisesti rikostutkinnan aikana. Tietokanta sisälsi muun muassa epäiltyjen sotilasarvon ja työtehtävän sekä aiheeseen liittyviä valokuvia. Tiedot ja valokuvat oli määrä antaa todistajien luettavaksi.

Kirjeessään World Jewish Congressille syyttäjä totesi suoraan, että vastaajille tultaisiin todennäköisesti langettamaan tuomiot murhista, mikäli todistajat voisivat kertoa oikeudessa, että vastaajat hakkasivat näitä. Neuvosta otettiin vaari tunnetuin seurauksin.”

 

Der Auschwitz Mythos.
Der Auschwitz Mythos.

Majdanek, Auschwitz, Sachsenhausen: sama kaava toistuu

Monet muutkin tuon ajan kansallismieliset saksalaiset sanomalehdet raportoivat “natsioikeudenkäyntien” oikeusmurhista. 1977 kansallismielinen Unabhängige Nachrichten (nro. 7, kesäkuu, s. 9) kertoi, että samanlaisia “tutkimusmenetelmiä” oltiin noudatettu myös Majdanek-oikeudenkäynnissä, jota käytiin tuolloin Düsseldorfissa.

Wilhelm Stäglich lainasi lehteä ja totesi, että Majdanek-oikeudenkäynnissä nähty tapa manipuloida todistajia oli ”täysi skandaali ja suututti syystäkin suuren määrän kansalaisia”. Ikävä kyllä Stäglich liioitteli, sillä kriittinen artikkeli Unabhängige Nachrichtenissä ei tarkoittanut sitä, että ”suuri määrä kansalaisia” olisi protestoinut Majdanek-oikeusmurhaa vastaan. Itse asiassa juuri kukaan ei uskaltanut puhua julkisuudessa aiheesta.

Kirjassaan Der Auschwitz Mythos Stäglich kirjoitti 1979:

“Minulla on valokopio pitkästä kirjeestä (No. 24 AR 1/62 [Z]), jonka Nordrhein-Westfalen keskussyyttäjänviraston johtaja lähetti kaikille potentiaalisille todistajille. Syyttäjä lähetti kirjeet tutkiessaan Sachsenhausenin keskitysleiriä. Kirje on yhteensä yli 100 sivua pitkä. Se on erinomainen esimerkki siitä, kuinka syyttäjä pyrki tehtailemaan raskauttavia todistajalausuntoja Sachsenhausenin SS-henkilökuntaa vastaan.

Kirje osoittaa kuinka keskussyyttäjänvirasto ja muut viranomaiset työskentelivät epäiltyjä “natsirikollisia” vastaan. Syyttäjä tohtori Gierlichin allekirjoittamassa kirjeessä vastaanottajille kerrotaan, että Sachsenhausenin SS-miesten epäiltyjen rikosten esitutkinta tultaisiin tekemään aivan erityisissä olosuhteissa: ’tutkijat saivat asiantuntija-apua Sachsenhausen-komitealta.’!

Kirjeen vastaanottajia [eli potentiaalisia todistajia] pyydettiin kertomaan kokemuksistaan ’tämän kirjeen hengessä’. Kirje sisälsi pitkän listan epäiltyjen nimiä ja maininnan: ’Tiedot epäillyistä, joista tahdon kuulla lisää, on listattu kirjeen loppuun. Ketkä heistä osallistuivat rikolliseen toimintaan Sachsenhausenissa? Mikäli muistat sellaisia rikoksiin syyllistyneitä SS-miehiä, joiden nimiä ei ole lueteltu kirjeessäni, ole hyvä ja ota minuun yhteyttä…’

Kirjeen sivulla 5 todetaan: ‘Kirjeeni kuvaosiossa – s. 99 – on valokuvia epäillyistä. Ikävä kyllä meillä ei ole kuvia kaikista epäillyistä. Osa kuvista on ajalta, jolloin vastaajat eivät olleet vielä tai enää töissä leirillä. Osa kuvista on hyvin tuoreita.’

Aivan kuin tämä ei olisi tarpeeksi, kirjeessä selitetään myös yksityiskohtaisesti, millaisista rikoksista vastaajia syytettiin. Todistajien ei tarvinnut siis alkaa muistella menneitä – syyttäjä teki kaiken heidän puolestaan. Todistajat pystyivät valitsemaan ’näkemänsä rikokset’ kätevästi syyttäjän laatimalta listalta:

 • ‘Juuri leirille saapuneiden juutalaisten murhat 1938, kun suuret väestönsiirrot alkoivat.’
 • ‘Jehovantodistaja August Dickmannin tappaminen. Dickmann ammuttiin 15.9.1939.’
 • ’33 puolalaisen ampuminen 9.11.1940.’
 • ‘Venäläisten sotavankien teloitukset syksyllä 1941.’
 • ‘Ketkä tappoivat venäläisiä vankeja kaasuautoilla?’
 • ‘Vankien kaasutukset. Ketkä rakensivat kaasukammiot?’

Ja niin edelleen.

Todennäköisesti juuri ‘Sachsenhausen-komitea’ kokosi todistajille lähetetyn listan ‘rikoksista’. On mielenkiintoista, että kirjeessä puhutaan ’kaasutuksista’. Institut für Zeitgeschichte oli jo elokuussa 1960 todennut, ettei kaasukammioita käytetty vuoden 1937 rajojen määrittelemällä Saksan maantieteellisellä alueella, johon myös Sachsenhausen lukeutui. Keskussyyttäjänviraston miehet uskoivat kuitenkin nähtävästi edelleen vanhaan sotapropagandaan, jonka mukaan kaasukammioita oli käytännössä kaikkialla. Sachsenhausenin oikeudenkäyntiä edeltänyt esitutkinta kesti 1962-1970.

Lopuksi vastaanottajille kerrottiin, että ainoastaan ‘murhat, murhan yritykset, avunanto, murhan valmistelu, kuoliaaksi myrkyttäminen sekä edellä mainittuihin rikoksiin velvoittaneiden määräysten noudattaminen’ eivät vielä olleet vanhentuneet ja voisivat siis edelleen johtaa syytteeseen sekä tuomioon. Tästä huolimatta silminnäkijöiltä pyydettiin mahdollisimman paljon kertomuksia myös muista kuin henkirikoksista.

Syyttäjä Gierlich kirjoittaa: ‘On tärkeää, että todistajat kertovat kaikista tapauksista, joissa vankeja on kohdeltu kaltoin. Nämä tapaukset voivat vaikuttaa siihen, miten muissa yhteyksissä henkirikoksiin syyllistyneiden [SS-miesten] mielenmaisemaa tulkitaan. Kun saamme mahdollisimman yksityiskohtaisen kokonaiskuvan leirin tapahtumista, voidaan joissain tapauksissa esimerkiksi pahoinpitely tulkita murhan yritykseksi.

Näin oikeusjärjestelmä siis mahdollisti sen, että entiset vangit pystyivät tekemään entisten vartioiden elämästä helvettiä tehtailemalla valheita yhdessä syyttäjän kanssa.”

Saksan viranomaiset tietysti määräsivät, että kaikki kopiot Stäglichin kirjasta tuli takavarikoida ja tuhota. Näin epämiellyttävä totuus ”natsioikeudenkäyntien” oikeusmurhista piilotettiin suurelta yleisöltä.

ssleiri

 

Alkuperäiset dokumentit tuotava julki

Myös saksalaisen kansallismielisen asianajaja Jürgen Riegerin tapaus on hyvin mielenkiintoinen. 1982 Rieger julkaisi pienen teoksen omista kokemuksistaan ja oikeuslaitoksen tavasta manipuloida todistajia. 1991 julkaistiin puolestaan teos entisen Auschwitz-vartija Gottfried Weisen kokemuksista.

Tapaukset osoittavat, että saksalainen syyttäjälaitos pyrki järjestelmällisesti vaikuttamaan kaikkiin ihmisiin, jotka olivat potentiaalisia ”natsirikosten” todistajia.

Valtavirtaiset tutkijat eivät tietenkään tahdo lainata pienten kansallismielisten kirjakustantamojen julkaisemia selvityksiä keskitysleirioikeudenkäyntien oikeusmurhista. Jotta väärin perustein tuomitut voisivat vielä joskus saada maineensa takaisin, on tärkeä julkaista asiakirjat sellaisenaan verkossa ilman ”poliittisesti korrekteja” välikäsiä.

Kun kirjoitin asiantuntijaraporttiani 1991/92, avustajani Karl Phillip kertoi tuntemastaan lakimiehestä, joka oli puolustanut “holokaustinkiistäjiä” oikeudessa. Asianajaja oli antanut Phillipille kopiot kansiosta, joka oli lähetetty todistajille erään oikeudenkäynnin yhteydessä. Phillip toimitti kansion minulle. Selvisi, että kyseessä oli sama pitkä Sachsenhausen-kirje, josta Stäglich kertoi kirjassaan.

Käsittelin kirjettä omassa teoksessani “The Value of Testimony and Confessions Concerning the Holocaust” (“Tunnustusten ja todistajalausuntojen uskottavuus holokaustioikeudenkäynneissä”). Loppukesällä 1993 Saksan poliisi teki kotietsinnän luokseni. He takavarikovat kirjeen, mutta sain sen myöhemmin takaisin.

Olen nyt skannannut kirjeen ja tehnyt siitä pdf-tiedoston. Vain sivut 38 ja 39 puuttuvat – alkuperäisessä dokumentissa oli 152 sivua, pdf-tiedostossa sivuja on siis 150. Dokumentissa mainitaan 577 SS-miestä, joita vastaan saksalaissyyttäjät kokosivat todisteita. Lisäksi tiedosto sisältää 497 kuvaa epäillyistä. Yksi listoista on tietokanta entisistä viranomaisista, jotka oli jo tuomittu tai jotka olivat vastaajia kirjeen kirjoittamisen aikana käydyissä oikeudenkäynneissä. Lataa tiedosto TÄÄLTÄ.

Tour_Sachsenhausen

 

Oikeusjärjestelmä ja viranomaiset ovat suurimpia rikollisia

Kuten tämän artikkelin alussa totesin, on väärin kertoa todistajille rikostapausten yksityiskohdista ennen kuin he antavat lausuntonsa. Muuten todistajien muistia aletaan manipuloida. Pahimmillaan kuulustelija voi suoraan vaikuttaa siihen, että todistaja antaa kuulustelijalle mieluisan lausunnon. Skannaamani dokumentti todistaa, että Saksan viranomaiset ovat tietoisesti antaneet todistajille tietoa, jonka tarkoituksena on ollut manipuloida näiden muistia ja taata mahdollisimman ankarat tuomiot esimerkiksi keskitysleirien vartijoille.

David Irvingin kunnianloukkausoikeudenkäynnissä Deborah Lipstadtia vastaan Irving ja Robert van Pelt keskustelivat “silminnäkijöiden” uskottavuudesta. He pohtivat, kuinka paljon todistajat olivat vaikuttaneet toistensa muistoihin ja lausuntoihin. Irving kutsui ilmiötä ”ristipölytykseksi”.

Minusta syyttäjän kirje sen sijaan todistaa, että Saksan viranomaiset ja oikeusjärjestelmä ovat jo kauan manipuloineet todistajien muistoja ja laiminlyöneet samalla häikäilemättömästi rikostutkinnan tärkeimpiä periaatteita. Koska niin sanotut holokaustituomiot perustuvat käytännössä kokonaan silminnäkijöiden lausunnoille, on tapaus tahrinut koko oikeuslaitoksen uskottavuuden peruuttamattomasti.

 

Germar Rudolfin alkuperäinen artikkeli lähteineen Inconvenient History –verkkosivuilla.

 

Lue myös:

Kokoelma naurettavimpia holokaustivalheita
”Holokaustivalokuva”: saksalaisten teloitus väärennettiin juutalaisten teloitukseksi!
Helsingin Sanomat pudotti ”holokaustilta” pohjan
Video: 86-vuotias rouva kumoaa holokaustimyytin Saksan televisiossa
Holokausti on huijaus
Kriittistä holokaustitutkimusta
Kriittistä holokaustitutkimusta: ihmisrasvan kerääminen polttokuopista
Kriittistä holokaustitutkimusta: Mengelen kokeet Auschwitzissa
Eliitin Auschwitz-juhla lähestyy
Holokausti on maailmanpoliittinen ase
Video: holokaustikriittisyys auttoi juutalaista löytämään ”murhatut” sukulaiset
Ilse Koch ei ollut ihmishirviö
Vanha holokaustimyytti heräsi henkiin: ”juutalaissaippua” lähetettiin tutkittavaksi
Holokaustimyytin synty ei ollut ”salaliitto”
”Holokausti” ja Euroopan politiikka – kaksi tärkeää videota

16 kommenttia

 1. Oletteko ylpeitä maineestanne Suomen uusnatsien päämölylähteenä?

  Plusääni(3)Miinusääni(23)
 2. Melkoisia veijareita nuo holopropagandistit. Ei mitään omantunnon tuskia, saati anteeksipyyntöä vaikka jäisivät kiinni räikeistäkin valheista. Silti me muut olemme ”velvoitettuja” pyytämään anteeksi jotain sota-aikaista propagandaa – ilman oikeutta asian kriittiseen tarkasteluun.

  Tuollainen käytös täyttää kaikki psykopatian määritelmät. (Psykopaatin ominaisin luonteenpiirre on patologinen valehtelu ja valikoiva empatia.)

  Elämme siis todella viheliästä aikaa. Psykopaatit ovat vallassa !

  Esimerkkinä tämä :

  Auschwitz Death Toll Ups and Downs
  https://youtu.be/EDNZsaFpwEY

  These clips are from:

  9,000,000
  Nuit et Brouillard (Night and Fog, title used in the English-speaking world) 1955 documentary, shown in France’s colleges and other secondary schools as well as on French television over the last 50 years.

  5,000,000
  US television series ’In Search Of…’ episode entitled ’Angel of Death’ first broadcasted in February 1979

  4,000,000
  BBC documentary series the Ascent of Man, first broadcasted in 1973

  1,100,000
  BBC drama/documentary series ’Auschwitz – The Nazis And The Final Solution’ from 2005

  Plusääni(20)Miinusääni(3)
 3. Löytyy paljon lehtileikkeitä ja propagandalehtisiä, joissa esitetään väitteitä Euroopan juutalaisten kärsimyksistä ja välittömästä tuhosta aina 1800-luvun lopulta alkaen. Artikkeleiden joukosta havaitaan juutalaisten käyttäneen kymmeniä kertoja ennen II Maailmansotaa mystistä lukua ”6.000.000” esittämään juutalaisten määrää, jotka ovat kuoleman tai tuhon partaalla eri konfliktien ja mullistusten aikoina niin Euroopassa kuin Venäjälläkin.

  http://moranen.blogspot.fi/2007/12/6-miljoonaa-on-myyttinen-luku.html

  SiX Million: 1920
  https://youtu.be/myiUfo9o3Jk

  Juutalaisten holokaustin myytti 6 miljoonasta uhrista

  Ja silti väitetään, että nuo holopsykopaatit puhuvat totta. Heitä suojellaan oikein. Joka tuota 6-miljoonan lukua epäilee on vähintään vihapuhe-rikollinen ja rasisti, joka on hiljennettävä ja tuomittava ja heti.

  Käypähoito suositukset eivät ilmeisesti koske näitä holokausti-propagandisteja, vaikka näyttöä suorastaan rikollisesta valehtelusta on vaikka kuinka paljon.

  Plusääni(19)Miinusääni(4)
 4. Melkoisia veijareita nuo uusnatsit. Ei mitään omantunnon tuskia, saati anteeksipyyntöä vaikka jäisivät kiinni räikeistäkin valheista. Silti me muut olemme velvoitettuja muistuttamaan mikä on objektiivisesti todettava tosiasia ja objektiiviset tosiasiat ovat ”kriittisen tarkastelun” ulkopuolella.

  Tuollainen käytös täyttää kaikki psykopatian määritelmät. (Psykopaatin ominaisin luonteenpiirre on patologinen valehtelu ja valikoiva empatia.)

  Elämme siis todella viheliästä aikaa. Psykopaatit ovat vallassa !

  Esimerkkinä tämä :
  Heinrich Himmler admits mass-murder of all European Jews.

  https://www.youtube.com/watch?v=Lsy6BvNKj28

  Plusääni(4)Miinusääni(22)
   1. – En ole trolli, sillä en ole väärässä
    – Himmlerin puhe ei ole väärennös
    – Himmleriä ei murhattu – hän tappoi itsensä
    – Jos Himmler olisi haluttu tappaa häntä ei olisi elvytetty
    – Näytösoikeudenkäynnit eivät totea syytettyjä syyttömiksi
    – Näytösoikeudenkäyntien perusteella tehtyjä tuomioita ei noudateta

    Eli mitätön sekopää Himmler tappoi itsensä koska ei kestänyt ajatusta saada selville tekosiensa rumaa todellisuutta jota hän ei kestänyt harhaisessa maailmankuvassaan. Olin taas oikeassa, sillä validia vastaväitettä ei kyetty esittämään.

    Plusääni(5)Miinusääni(19)
    1. Jos brittiläinen tiedustelulähde ja virallinen esitys väittävät elvyttäneensä Himmleriä, niin kyseessä ei ole objektiivinen tosiasia, vaan väite ilman todisteita. Todisteet paljastavat lähteen valehtelevan ja siis Britannian:

     https://sensuroituahistoriaa.wordpress.com/2015/04/22/britannia-murhasi-heinrich-himmlerin/

     Vastaväitteitä perusteluineen on myös täällä:

     https://sensuroituahistoriaa.wordpress.com/2015/04/17/kansallissosialistijohtajien-esityksia-on-vaaristelty-ja-vaarennetty/

     https://sensuroituahistoriaa.wordpress.com/2015/04/16/todistaja-f-gaus-nurnbergissa-haushoferien-ja-himmlerin-murhat/

     Kaksi viimeisintä K****-Kaalepin väitettä vaatisivat suomennoksen.

     Plusääni(11)Miinusääni(3)
  1. Kerroppa Kaaleppi missä esim. Carolyn Yeager on räikeästi valehdellut ? Ja väitätkö tosissaan ettei noita lehtileikkeitä, joita linkitin ole olemassa ? Miten selität ne ?

   Ja miksi hurjimpiakaan väitteitä natsien tuhotöistä (kuten yo. artikkelissa), jotka on kuitenkin myöhemin kumottu satutarinana, ei ole pyydetty anteeksi edes Saksalaisilta ? Nuohan ovat on vihapuhetta, jos mitkä. Ja jo noiden väitteiden keksiminen omasta päästä ja niiden väittäminen todeksi julkisesti lähes täyttää psykopaatin oireet.

   Plusääni(16)Miinusääni(3)
   1. Kerropa uusnatsi missä esim. Rudolf Höss on räikeästi valehdellut? Ja väitätkö tosissasi ettei kuolemanleirejä olemassa? Miten selität ne?

    Miksi ette pyydä natseilta anteeksi sitä että peittelette ja vähättelette heidän suurinta ja kestävintä saavutustaan? Sehän on tekopyhää toiveajattelua. Kerropa minne ne miljoonat ihmiset katoavat natsien hallinnoimilta alueilta. Treblinkassa yli 700 000 ihmistä mystisesti katoaa. Minne?

    Plusääni(0)Miinusääni(5)
 5. Älkää eläkö historiassa, juutalaisten vihaminen ja natsien ylistäminen ei vie suomea eteenpäin. onko teillä mitään ehdotuksia kansakuntamme ja kansalaistemme hyvinvoinnin parantamiseksi?
  teidän ohjeenne ovat Juutalaisten tappaminen ja kansallissosialismin nuosu. Eihän se onnistunut suurelta idoliltannekaan Hitleriltä. Onnistuisiko se teiltä? tommoisten paska juttujen spekulointi päivästä toiseen ei ole varmaan teidänkään jäsenmäärää lisännyt. Varmaan joitakin syrjäytyneitä murrosikäisiä olette joukkoihinne saaneet. Käyttäkää aikanne muuhun, Suomalaisia on maailmassa vain 0,035 prosenttia, eli rautalangasta taivutettuna 100cm= koko maailman väki suomalaisia siintä on 0,35mm, jotsta uusnatseja suomalaisia 0,0001 prosenttia. Laskekaa siintä mahdollisuutenne. Mielestäni teillä on taistelu tuulimyllyjä vastaan, en tuomitse toimianne, mutta en näe niissä mitään mahdollisuuksiakaan muuttaa mitään.

  Plusääni(4)Miinusääni(17)
  1. Ehdotus nro yksi: Rahajärjestelmän uudistus. Rahanluontioikeus vain itsenäisille kansallisvaltioille, pois yksityisiltä siionistien omistamilta koronkiskojapankeilta.

   Ehdotus yksi toteutuessaan mahdollistaisi myös poliittisen vallan ottamisen takaisin nykyisiltä siionistien marioneteilta. Se mahdollistaisi myös valtamedian kansallistamisen, joka lopettaisi siionistien törkeän valheellisen propagandan levittämisen. Myös virkakoneisto, opetus- ja kulttuuritoimi tulisi samalla puhdistettua siionistien soluttamasta kulttuurimarxilaisesta saastasta. Muutkin siionistien pelivälineet, kuten YK, Nato, Eurostoliitto, maailmanpankki, IMF, EKP, FED, .. tarpeettomina ajettaisiin vähin äänin alas.

   Tässä näitä ehdotuksia noin niinkuin aluksi. Ensimmäinen oli se tärkein.

   Plusääni(15)Miinusääni(1)
   1. Keskusvalta voidaan lakkauttaa joukkovoimalla. Tyhmää keskittyä EU:hun. Eduskunta alas, vaikkapa tuleen koko mörskä. Vastuuttomat poliitikot ja globalistilibertalistit hyvävelikerholaiset hirteen seuraaville materialistisille pyrkyreille malliksi poliittisesta vastuunkannosta. Päätösvalta kunnille, kuntien asukkaille sitovia äänestyksiä. Kuntien edustajat samaan pöytään tarvittaessa. Tullimaksuilla kauppa kuntoon (ulkomainen tuote kotimaista kalliimmaksi). Globaalit lobbaajat elintason tuhoaja -suuryhtiöt ikuiseen tuontikieltoon. Tässä tehtäisiin myös pesäero länteen ja vältyttäisiin muslimien tällä hetkellä vielä niin aiheelliselta vihalta ja kunnioituksen puutteelta.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Piti sanoa ’euroon’. Euro ei ole pääongelma. Kaikki taloudet ovat yhdessä pienen piirin paketissa Irania, Pohjois-Koreaa ja Kuubaa lukuunottamatta. Kansallinen valuutta johtaisi sotaan jossa olisimme täysin yksin kaikkia muita vastaan

     Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat