Aivosolut uusiutuvat – ilmiö on todellinen ja sitä voi edistää

Haluaisitko takaisin kaikki opiskeluaikoina menetetyt aivosolut? Oletko huolissasi aivojesi rapistumisesta? Lääketiedettä kirjoitetaan uusiksi, sillä aivojen terveyttä on mahdollista edistää, ja vaurioiden korjaaminen on mahdollista sekä jotain mihin kuka tahansa kykenee.

Yleisen väärinkäsityksen mukaan aivojen vauriot eivät enää korjaudu. Jopa lääketieteen valtavirran mukaan kerran kuolleet aivosolut on menetetty pysyvästi. Oikeasti aivot kykenevät korjaamaan itsensä, ja kuten tiede nyt osoittaa, yksinkertaisin konstein aivot pysyvät terävänä ja muovautumiskykyisinä koko eliniän.

Käsitys aivoterveydestä uusiksi

Kognitiivinen neurotiede on tieteenalana suhteellisen uusi – vasta noin sata vuotta vanha – joten ei yllätä että käsityksemme ihmisaivojen neuroverkkojen vaikutuksesta aivotoimintaan uudistuu ja tarkentuu.

Näistä sadasta vuodesta suurimman osan aikaa uskottiin, että kun aivot ovat kerran vaurioituneet, ne eivät enää uusiudu. Aivosolujen määrä on rajallinen, ja kaikki kuolleet aivosolut tai aivovammat pysyvät henkilön lopun eliniän ajan. Tästä syntyi virheellinen käsitys että aivot käytännössä rapistuvat ihmisen ikääntyessä.

Vaikka päinvastaisesta esitettiin näyttöä jo 1960-luvulla, lääketieteen vallitseva näkemys muuttui (ja muuttuu yhä) hitaasti. Vasta 1980-luvulla kun Fernando Nottebohmin Rockefeller-yliopistolla tekemissä tutkimuksissa havaittiin selkeitä merkkejä neurogeneesistä – uusien hermosolujen eli neuronien synnystä – täysikasvuisten selkärankaisten aivoissa.

Vaikka seuraavaan suureen harppaukseen tieteellisessä kehityksessä tulisi kestämään yli kolmekymmentä vuotta, käsityksemme aivojen kytköksistä tulisi ottamaan valovuosien harppauksen eteenpäin.

Muovautumiskykyiset aivomme

Vuonna 1992 havaittiin ensimmäistä kertaa että täysikasvuisten nisäkkäiden aivosolut uusiutuvat, kun tutkijat eristivät hermoston kantasoluja hiiristä ja kasvattivat niitä petrimaljassa. Uusiutuminen toistettiin tuhansia kertoja monissa eri tutkimuksissa seuraavan kahdenkymmenenviiden vuoden aikana.

Nykyisin lääketieteellisessä yhteisössä on hyväksytään että täyskasvuiset aivot kykenevät kasvattamaan uusia neuroneita ja gliasoluja, jotain mitä lääketieteellinen yhteisö ei aiemmin uskonut tapahtuvan. Nykyään aivoja pidetään kimmoisina, notkeina – muovautumiskykyisinä.

Termi neuroplastisuus viittaa aivojen kykyyn muodostaa uusia kytkentöjä kun tiettyä taitoa harjoitetaan. Uudet solut ja uusien asioiden opettelu tekevät siitä mahdollista. Kun tuoreita hermosoluja stimuloidaan (ts. harjoitetaan tietynlaisilla harjoitteilla), ne muodostavat uusia yhteyksiä. Toisin sanoen niistä kasvaa terveitä aivosoluja, jotka edistävät uusien taitojen oppimista ja kehittymistä.

Aivan kuten vartalon lihaksetkin, kun aivoja ravitaan oikein ja niitä stimuloidaan oikeanlaisella harjoittelulla, ne kehittyvät ja kasvavat. Oikeanlaisella hoidolla ja ravitsemuksella aivot voivat uusiutua koko elämän ajan.

Jotta asiat onnistuisivat helposti, GreenMedInfo on koonnut yksinkertaisen listan tavoista, joilla voi suojella aivojen terveyttä, stimuloida uusien aivosolujen kasvua ja jopa parantaa aivot.

1.Liiku usein

Kun kuulet sanonnan ”treenaa aivojasi”, mieleesi ei välttämättä juolahda painojen nostelu. On havaittu, että fyysinen harjoittelu on yksi parhaista asioista joita voit tehdä kehollesi ja aivoillesi.

Liikunnasta on kaksinkertainen hyöty aivoille. Ensinnäkin, aivot kuluttavat ahnaasti glukoosia ja happea, eivätkä ne kykene varastoimaan ylijäämää myöhempää käyttöä varten. Ravinteita on saatava jatkuvasti, jotta optimaalinen suorituskyky säilyisi.

Fyysinen harjoittelu lisää verenkiertoa aivoihin, jolloin nälkäiset aivosolut saavat tuoretta happea ja glukoosia. Vuonna 2014 julkaistu tutkimus osoitti, että jo 30 minuuttia kohtuullisesti kuormittavaa liikuntaa riitti tehostamaan kaikenikäisten aikuisten aivojen toimintaa.

Hyödyt eivät kuitenkaan rajoitu tähän. Liikunnan uskotaan stimuloivan aivoturson hermosolujen uusiutumista. Se on aivojen alue, joka on yhteydessä pitkäkestoiseen muistiin ja tunteisiin. Terve solujen kasvu tällä alueella on tärkeää ikääntyville aivoille, ja sen uskotaan auttavan ehkäisemään Alzheimerin tautiin ja dementiaan liittyvää kognitiivista rappeutumista.

2.Käytä stressinlievitystekniikoita

Nykymaailma pyörii stressillä, joten lievityksen tarve on helppo ymmärtää. Et välttämättä aiemmin tiedostanut kuinka haitallista jatkuva taistele tai pakene -stressihormoneissa rypeminen voi olla aivoillesi.

Stressi on yksi tärkeimmistä ikääntymiseen liittyvään kognitiiviseen rappeutumiseen liittyvistä tekijöistä. Tämän vuoksi säännölliset vapaa-ajan aktiviteetit eivät ole vain mukavaa tekemistä vaan myös tärkeä askel kohti optimaalisen aivoterveyden takaamista.

Lievittääksesi stressiä ratkaisua ei tarvitse hakea kaukaa. Anna mielenkiintosi ohjata. Tärkeintä on välttää passiivisia aktiviteetteja, kuten TV:n katsomista, ja niiden sijaan valita stimuloivia harrastuksia, joissa käytetään aivoja, kuten palapelit ja ongelmanratkaisu.

Vuonna 2011 Journal of Neuropsychiatry –lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että aktiviteetit kuten pelit, kirjojen lukeminen, ja käsityöt kuten tikkaus ja neulonta alentavat kognitiivisen rappeutumisen esiintyvyyttä jopa 50 prosentilla.

Myös taiteiden harrastaminen sijoittuu korkealle aivoterveellisten harrastusten listalla. Tutkimukset todistavat jälleen kerran, että pelkkä passiivinen seuraaminen ei riitä. Aivoille suotuisa vaikutus saadaan aikaan vain osallistumalla.

PLOS One -julkaisussa raportoidussa saksalaistutkimuksessa tutkijat tarkastelivat kahta ryhmää: ryhmää joka katseli taidetta ja ryhmää joka tuotti taidetta. Tutkimuksessa tehtiin johtopäätös, että verrattuna niihin jotka katselivat taidetta, taiteen tuottajien aivojen frontaali- ja parietaalikorteksien välinen aktiivisuus oli suurempaa. Tämä aivojen parempi kytkeytyvyys johti parempaan psykologiseen joustavuuteen taiteentuottajien ryhmässä. Toisin sanoen heidän kykynsä sietää stressin negatiivisia vaikutuksia parani.

Haluatko tietää muita matalan kynnyksen tapoja lievittää stressiä? Miten olisi kauniin musiikin kuuntelu tai mietiskely kaikessa hiljaisuudessa? Meditaation on osoitettu alentavan verenpainetta, lievittävän tulehdusta ja jopa lisäävän vastustuskykyä ahdistuksen ja masennuksen tunteille. Ja vaikka musiikin kuuntelu voi vaikuttaa passiiviselta aktiviteetilta, tutkimukset viittaavat siihen, että musiikin kuuntelu saa aikaan hermosolujen uusiutumista aivoissa.

Sekä meditointi että musiikin kuuntelu vaikuttavat aivojen muovautumiskykyisyyttä tehostavien hormonien eritykseen, muuttaen tapaa jolla reagoimme stressiin. Voisiko parempaa lääkettä olla!

3.Käytä aivotoimintaa edistäviä ravintolisiä

Kurkuma

Tiedät varmasti ainakin yhden henkilön, joka vaahtoaa kurkuman terveyseduista. Tätä tummanoranssia juurta on käytetty rohtona kaikkeen jomottavista nivelistä tulehduksen lievitykseen ja sepelvaltimotaudin riskin alentamiseen. Ja tietoisuutemme tämän muinaisen lääkeyrtin hyödyistä jatkaa kasvuaan.

Kurkuma on esimerkki remyelinoivasta yhdisteestä, millä tarkoitetaan yhdistettä, jolla on osoitettu olevan hermostoa uusiva vaikutus.

Remyelinoivat yhdisteet toimivat korjaamalla hermonippua suojaavaa kerrosta joka tunnetaan myeliininä. Se on alue joka usein vahingoittuu autoimmuunisairauksissa ja rokotteiden aiheuttamissa sairauksissa. Tutkimus osoittaa, että jopa pienetkin määrät näitä palauttavia yhdisteitä voivat saada aikaan merkittävän hermosoluja uusivan vaikutuksen.

Länsimainen lääkintäkäytäntö on synnyttänyt kulttuurin, jossa pyritään yksilöimään ja eristämään ”aktiivinen aineosa” luonnollisesta yhdisteestä. Mitä tässä lähestymistavassa unohdetaan ottaa huomioon on se että luonnolliset yhdisteet toimivat useimmiten yhdessä: eristämällä ne toisistaan saattaa puuttua kriittisen tärkeä tekijä, jonka kasvin toinen ainesosa tarjoaa.

Kurkumiini on yksi kurkumasta eristetyistä aktiivisista ainesosista. Uusi tutkimus kuitenkin osoittaa, että toisella kurkumasta eristetyllä yhdisteellä on itsessään ihmeitä tekeviä vaikutuksia.

Stem Cell Research & Therapy –lehdessä julkaistussa kiinnostavassa tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että kurkuman heikosti tunnettu yhdiste, ar-tumeroni, voi olla ”lupaava ehdokas [hermosolujen] uusiutumista edistäväksi [yhdisteeksi] neurologisissa sairauksissa.”

Tutkimuksissa havaittiin, että kun aivosolut altistettiin ar-tumeronille, hermoston kantasolujen määrä ja monimutkaisuus kasvoivat, mikä viittaa siihen, että parantumista tapahtui. Vaikutus toistettiin rotilla, joiden hermoston kantasolujen tuotanto lisääntyi ja uusien terveiden aivosolujen sukupolvi muodostui altistettaessa ar-tumeronille.

Vihreä tee

Vuonna 2014 julkaistussa paperissa, jossa käsiteltiin vihreän teen aktiivisia ainesosia (jotka tunnetaan katekiineina, mikroravinteiden pääluokkana), pääteltiin, että vihreän teen katekiineilla ei ole vain antioksidatiivinen ja hermostoa suojaava vaikutus, vaan ne myös stimuloivat aivoja tuottamaan lisää neuroneita.

Koska vihreällä teellä on tällainen terapeuttinen vaikutus aivojen vaurioituneilla alueilla, sen käytöllä on mielenkiintoisia vaikutuksia ’parantumattomien’ hermostorappeumasairauksien kuten Alzheimerin taudin, Parkinsonin taudin ja Huntingtonin taudin hoidossa. Tämän vuoksi tutkijat julistivat vihreän teen katekiinit ”… hyvin hyödylliseksi täydentäväksi lähestymistavaksi..” hermostorappeumasairauksien hoidossa.

Jatkotutkimuksissa tutkittiin mustikoiden, vihreän teen ja karnosiinin yhdistelmää ja havaittiin sen edistävän uusien neuroneiden ja aivojen kantasolujen kasvua hermostorappeumasairauksien eläinmalleissa.

Neidonhiuspuu

Neidonhiuspuuta pidetään yrttilääkinnän voimanpesänä, ja sen vaikutus aivoterveyteen ovat yhtälailla nimensä mukainen. Neidonhiuspuulla on osoitettu olevan ainakin 50 eri terveyshyötyä, ja sillä on osoitettu olevan lääkinnällistä arvoa yli 100 eri sairauden hoidossa.

On olemassa lukuisia tutkimuksia neidonhiuspuun kyvystä stimuloida aivoille erittäin tärkeän BDNF-proteiinin, aivoperäisen hermokasvutekijän, pitoisuuksia. Tämä proteiini vaikuttaa paranemiseen aivojen vaurioituneilla alueilla, ja se on välttämätön aivosolujen säätelyssä, kasvussa ja selviytymisessä, mikä tekee siitä erityisen tärkeän pitkäkestoiselle muistille.

Neidonhiuspuu on niin tehokasta, että vuonna 2006 European Journal of Neurology –lehdessä julkaistussa paperissa havaittiin, että se on yhtä hyödyllinen Alzheimerin taudin hoidossa kuin myyntimenestyslääke donepetsiili.

Hiljattain neidonhiuspuun aivoja parantavasta vaikutuksesta vastaava uusi mekanismi näki päivänvalon Cell and Molecular Neurobiology –lehdessä julkaisussa artikkelissa. Tutkijat päättelivät että neidonhiuspuu on tehokas osittain siksi, koska se kykenee muokkaamaan hermoston kantasoluista sellaista tyyppiä, jota tarvitaan aivojen niillä alueilla, joilla BDNF-proteiinit ovat aktiivisia.

Hermoston kantasolut ovat monikykyisiä soluja: niillä on uskomaton kyky muuntautua eri fenotyyppien soluiksi, joista aivot koostuvat. Neidonhiuspuu stimuloi oikeiden fenotyyppien kasvua aivojen kärsineillä alueilla, antaen aivoille juuri mitä tarvitaan ja missä tarvitaan.

4.Muista syödä vihreää

Haluatko stimuloida aivosolujen uusiutumista lounaalla? Laita lautaselle tuoretta höyrytettyä parsakaalia!

Tiede on lisännyt sulforafaanin, jota löytyy rikkipitoisista kasviksista kuten parsakaalista, neuritogeenisten yhdisteiden kasvavalle listalle, joiden on osoitettu stimuloivan hermojen kasvua aivoissa.

Genesis-lehdessä julkaistu tutkimus paljastaa, että sulforafaani, sen lisäksi että se stimuloi uusien hermosolujen kasvua, on myös osoittanut merkittäviä parantavia vaikutuksia antioksidanttina ja tulehdusta lievittävänä yhdisteenä, sekä ehkäisee terveiden neuronien sairastumista ja kuolemista.

Mikä tekee tuloksista vielä mielenkiintoisempia on se, että tutkijat havaitsivat hyödyllisen vaikutuksen hermoston kantasoluihin, joka johtuu niiden erilaistumisesta juuri oikeanlaisiksi neuroneiksi, mikä tukee vahvasti hypoteesia siitä, että sulforafaani stimuloi aivojen korjautumista.

Sulforafaania sisältäviä kasviksia ovat parsakaali, ruusukaali, kaali, kukkakaali, piparjuuri, lehtikaali, kyssäkaali, sareptansinappi, retiisi, nauris, isovesikrassi ja pinaattikiinankaali. Terapeuttisen vaikutuksen saamiseksi käytä kolme annosta päivässä raakana tai kypsennettynä.

5.Tarjoa aivoillesi jatkuvasti haasteita

Ikääntyminen on usein yhteydessä kognitiiviseen heikkenemiseen sekä tutkimusten että kokemusperäisen tiedon perusteella. Yhä kasvava määrä tiedekirjallisuutta kuitenkin osoittaa, että pitämällä aivomme terävinä ja kirkkaina edellyttää jatkuvaa kriittisen ajattelun harjoittamista.

Tarve jatkuvaan haastamiseen ja ajattelun laajentamiseen osoitettiin edellä mainitussa vuoden 2011 tutkimuksessa, joka julkaistiin Journal of Neuropsychiatryssa. Tässä tutkimuksessa vanhusryhmän (70-89-vuotiaat) vapaa-ajan aktiviteetteja seurattiin ja tarkasteltiin niiden vaikutusta lievän kognitiivisen heikkenemän esiintymiseen.

Tutkimuksessa pääteltiin että aktiviteettien monimutkaisuus oli selkeässä yhteydessä siihen kuinka hyvin se ehkäisi lievää kognitiivista heikkenemistä. Tietokoneiden kanssa työskentely, kirjojen lukeminen sekä kuvioihin ja ongelmanratkaisuun liittyvät aktiviteetit alensivat merkittävästi lievän kognitiivisen heikkenemän kehittymisen todennäköisyyttä. Vähemmän stimuloivilla aktiviteeteilla ei havaittu tilastollista vaikutusta. Tämä korostaa haasteellisuuden ja stimuloitumisen kokemuksen merkitystä ikääntyessämme.

Nämä tulokset saivat vahvistusta vuonna 2014 julkaistusta tutkimuksesta, jossa haastateltiin lähes 3000 vapaaehtoista, ja joka kesti yli kymmenen vuotta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kognitiivisen harjoittelun mahdollisia pitkäaikaisia hyötyvaikutuksia vanhuksilla. Tulokset osoittivat, että osallistujien aivojen käsittelynopeus ja päättelytaidot olivat paremmat jopa kymmenen vuotta harjoittelun lopettamisen jälkeen.

Nämä konkreettiset aivohyödyt näkyivät jokapäiväisessä elämässä, ja niitä mitattiin osallistujien kykynä suoriutua normaaleista päivittäisistä askareista, joita olivat esimerkiksi henkilökohtaisten raha-asioiden hoitaminen, ruoan valmistus ja itsestään huolehtiminen. Tutkimuksesta sanottua: ”Ajatus on se, että mitä virikkeellisempi ympäristö, sitä monimutkaisempia kytköksiä aivoissasi on.”

 

Lähde: GreenMedInfo

Lue myös:

7 tutkittua tapaa pitää aivot nuorekkaana
Parhaat aivojen toimintaa edistävät ruoka-aineet
Mieliala, muisti, multitaskaus – salviasta hyötyä aivoille
Punajuuri – hyötyä aivoille ja koko keholle
Punajuurimehu tehostaa kognitiivista suorituskykyä – yksikin annos vaikuttaa
Neidonhiuspuu suojaa aivoja raskasmetallien vaikutukselta
Käveleminen tehostaa aivotoimintaa
LSD:n, sienien ja hallusinogeenien mikroannostelu – lisää luovuutta ja tehostaa aivotoimintaa?
Kananmunalla myös aivotoimintaa tehostava vaikutus
Tutkimukset: vaahterasiirapilla aivosoluille suotuisia vaikutuksia
Neidonhiuspuu parantaa muistia ja auttaa aivosoluja uusiutumaan
Kookosöljy ja Alzheimerin tauti: rasvaton dieetti ja kolesterolilääkkeet osa ongelmaa?
Kookosöljy voi olla ihmelääke Alzheimeriin

5 kommenttia

 1. Uskon kurkuman voimaan. Niin monesti olen alkavan tulehduksen sillä kurittanut. Kannattaa kokeilla..
  Vähän tietty epäilyttää kun sitä tuotetaan Intiassa, joka ei todellakaan ole kovin puhdas maa. Kyllä kai luotettavasta lähteestä saatua luomu-kurkumaakin löytyisi, kun etsisi.. etsivä löytää.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 2. Mutta ei vapaamuurareiden heidän aivosolut osottaa kompassin tavoin israeliin ja euroopan keskuspankin nähdessään heidän aivosolut ylikuumenevat kiihkosta ja kuolevat pois ja kaikki järjellinen omatuhoinen ajattelu ottaa vallan!!

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 3. olisi niin paljon sanottavaa öljystä!! Edes magneettimediassa ei tunnuta ymmärtävän asiaa valitettavasti!

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. Oli mielenkiintoinen juttu. Pieni tarkennus siihen, että minkälaisia pelejä tarkoitettiin olisi ollut hyvä.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat