Suuren lehden yllättävä kannanotto: ”holokaustin” kiistäjien vainoamisen on loputtava!

Valtavirtainen ja kansainvälisesti arvostettu kansainvälistä politiikkaa käsittelevä Foreign Policy (FP) julkaisi hiljattain artikkelin, jossa yllättäen todettiin, että eliitti pyrkii useissa maissa riistämään kansalaisten sananvapauden esimerkiksi ”holokaustin” verukkeella.

Artikkelin otsikko on puhutteleva: ”First They Came for the Holocaust Deniers, and I Did Not Speak Out”. Teksti on merkittävä siksi, että viime vuosina nimenomaan valtamedia on kannattanut äänekkäästi sananvapauden rajoittamista. FP päätti kuitenkin uida vastavirtaan.

FP:n mukaan eurooppalaishallitusten viha holokaustirevisionismia kohtaan on johtanut ”moniin synkkiin seurauksiin”. Julkaisu muistuttaa, että länsi on viime vuosina kritisoinut ankarasti Venäjän sananvapauslakeja, jotka suurilta osin kieltävät Neuvostoliiton ja Puna-armeijan rikoksista puhumisen.

Lehti nostaa esimerkkitapaukseksi venäläisbloggaaja Vladimir Luzginin saaman 200 000 ruplan sakon, johon hänet tuomittiin, koska hän oli rikkonut lakia, joka kieltää ”Nürnbergin [näytös-] oikeudenkäyntien päätöksien kiistämisen”.

Eurooppa on kritisoinut Venäjää siitä, että maa tekee kyynistä politiikkaa kieltämällä avoimen keskustelun historiasta. Ironista kyllä, Venäjä on kopioinut sananvapauslakinsa Euroopan unionin mailta!

”[Venäjää] kritisoivat pyrkivät mielellään piilottamaan erään hyvin kiusallisen totuuden: EU ja Euroopan demokratiat olivat ensimmäisiä, jotka säätivät virallisen historiankirjoituksen epäilemisen kieltäviä lakeja.”

FP kirjoittaa, että nyt Euroopan holokaustilakeja käytetään tekosyynä opposition vainolle ympäri maailmaa Venäjältä ja Ukrainasta aina Ruandaan ja Bangladeshiin saakka. Banaanivaltioiden diktaattorien sortotoimet osoittavat, kuinka irvokkaita EU:n ”juutalaisia suojelevat” lait olivat alun alkaenkin.

Lehden mukaan on kiistatonta, että historiaa politisoivien ajatusrikoslakien alku ja juuri on ”holokausti”. Kun sananvapautta alettiin rajoittaa, perusteltiin tätä ”juutalaisten turvallisuudella” sekä juutalaisten ”historiallisella erityisasemalla”.

memorial-de-yad-vashem

Tutkija: ”holokaustilla” pyritty oikeuttamaan Euroopan liittovaltioprojekti

Artikkelissa siteerataan Amsterdamin yliopiston oikeustutkija Uladzislau Belavusauta, jonka mukaan ajatusrikoslait ovat olleet tärkeä osa Euroopan yhdentymis- eli liittovaltioprojektia.

Sekä EU että Euroopan neuvosto pyrkivät perustelemaan kasvavan vaikutusvaltansa suhteessa kansallisvaltioihin sillä, että vain voimakas liittovaltio kykenisi estämään ”uuden holokaustin” tapahtumisen. Onkin tärkeää, etteivät EU:n vastustajat hylkää holokaustirevisionismia poliittisessa työkalupakissaan.

FP toteaa, että holokaustiaiheiset sananvapauslait ovat erityisen kiusallisia siksi, ettei EU ole tahtonut soveltaa vastaavia lakeja kommunistien rikoksiin. Monet pitävät tätä osoituksena siitä, että Josif Stalin on saanut EU-byrokraateilta poliittisen synninpäästön. Ei ihmekään, että monet puhuvat ”eurostoliitosta”!

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on virallisesti päättänyt, että holokaustirevisionistit eivät nauti sananvapaudesta, kun taas kommunistien ja esimerkiksi Turkin veristä historiaa valkopesevät aktivistit nauttivat. Mitä tämä kertoo unionin arvoista?

Brutaalilla tavalla on huvittavaa, että esimerkiksi Ruandassa paikalliset sotaherrat ovat viitanneet suoraan EU:n jäsenmaiden holokaustilakeihin vangitessaan toimittajia ja poliittisen opposition jäseniä.

Foreign Policy muistuttaa, että Ruandassa toisinajattelijat voivat saada jopa 10–20 vuotta vankeutta, mikäli nämä ovat valtiojohdon mielestä syyllistyneet ”historian uudelleenkirjoittamiseen”:

”Kun ihmisoikeusjärjestöt kritisoivat maan [sananvapaus-] lakien laajuutta ja vaikeaselkoisuutta, Ruandan valtakunnansyyttäjä iski takaisin:

’He väittävät, että lakimme ovat pahantahtoisia ja tähtäävät poliittisen opposition ja sananvapauden tukahduttamiseen. Mikseivät he koskaan muistuta, että vastaavia lakeja on ollut Euroopassa jo vuosikymmenten ajan!

Valtakunnansyyttäjä vetosi erityisesti […] eurooppalaisten demokratioiden säätämiin lakeihin, jotka kieltävät holokaustin kiistämisen ja siihen, etteivät holokaustirevisionistit nauti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sananvapauden suojasta.”

FP:n mukaan EU:n on viimein aika myöntää, että historiaa politisoiva lainsäädäntö on alkanut rajoittaa jo kansalaisten akateemisia ja poliittisia vapauksia. Siksi unionin täytyisi uudistaa lainsäädäntöään.

Rabbi René-Samuel Sirat on Euroopan ajatusrikoslakien pioneeri.
Rabbi René-Samuel Sirat on Euroopan ajatusrikoslakien pioneeri.

Ketkä ovat vastuussa ajatusrikoslaeista?

Poliittisen korrektiuden vuoksi FP ei kertonut kovin tarkkaan siitä, mitkä ryhmät toivat ajatusrikoslait Eurooppaan. Aiheen rehellinen käsittely johtaisi nopeasti antisemitismisyytöksiin.

Lehti kuitenkin myöntää, että Euroopan ensimmäiset holokaustirevisionismin kieltävät lait säädettiin Ranskassa 1990. Saksassa kielto astui voimaan vasta 1994.

Holokaustirevisionismin ranskalainen isä Robert Faurisson oli aitiopaikalla todistamassa ensimmäisten holokaustilakien säätämistä. Ranskan alkuperäistä holokaustilakia kutsutaankin paitsi ”Gayssot-laiksi” myös ”lex Faurissonianaksi”, koska Faurisson on saanut kokea lain hampaat usein nahoissaan.

Kuten kirjoitimme artikkelissamme ”Kuinka juutalaisjärjestöt kielsivät vapaan historiankirjoituksen Ranskassa”, Faurisson alkoi varoitella jo 1980-luvun lopulla, että juutalaiset lobbausjärjestöt yrittivät painostaa hallitusta kieltämään ”holokaustin” objektiivisen tutkimisen.

Vain kolme vuotta Faurissonin varoitusten jälkeen holokaustirevisionismin kieltävä laki todellakin astui voimaan. Hieman tätä ennen juutalainen äärijärjestö oli ehtinyt yritää murhata Faurissonin.

Uusi laki kielsi ”holokaustin” epäilyn kymmenientuhansien eurojen sakkojen sekä ehdottoman vankeuden uhalla. Laki oli perustuslain vastainen, mutta poliitikot eivät uskaltaneet nousta vastustamaan sitä, koska he pelkäsivät ”antisemitistin” ja ”rasistin” leimaa.

Artikkelissaan ”The French anti-revisionist law” Faurisson kirjoittaa tarkemmin Euroopan ajatusrikoslakien pioneereista:

”Ranskan juutalaiset alkoivat vaatia lakia jo toukokuussa 1986. Samaan aikaan Israelissa oltiin säätämässä revisionismin kieltävää lakia, joka saikin parlamentin hyväksynnän kaksi kuukautta myöhemmin, heinäkuussa 1986.

Ranskassa revisionisminvastaista lakia ajoi erityisellä tarmolla maan johtava rabbi René-Samuel Sirat.

1986 Sirat sekä joukko juutalaisia akateemikkoja ja aktivisteja – kuten Pierre Vidal-Naquet, Serge Klarsfeld ja Georges Wellers – alkoivat vaatia Ranskaan samanlaista lakia kuin Israelissa. […]

Lakia olisi tuskin säädetty heinäkuun 13. 1990, ellei se olisi saanut Ranskan silloisen pääministerin siunausta. […] Ranskan pääministeri oli tuolloin Laurent Fabius, joka on juutalainen miljonääri ja sosialisti.

ckgw71aveaevv7j
Juutalainen LICRA on yksi Euroopan aggressiivisimmista sananvapaudenvastaisista järjestöistä.

Kuinka tauti kulki Israelista Euroopan kautta Ruandaan

Kun revisionisminvastaiset lait oli säädetty esimerkiksi Ranskassa, Itävallassa ja Saksassa, Euroopan unioni antoi vuonna 1996 jäsenmailleen FP:n mukaan julkisen kehotuksen kieltää ”Nürnbergin oikeudenkäynnin sisällön kiistämisen” lailla.

Länttä ja yhä useampia kehitysmaita riivaavat ajatusrikoslait saivat siis alkunsa Israelissa 1986. Ranskan juutalaislobbaajat ja juutalainen pääministeri toivat lait Israelista Eurooppaan.

Seuraavaksi EU alkoi painostaa jäsenmaitaan, jotta kaikki omaksuisivat juutalaisten lobbausjärjestöjen laatiman lainsäädännön. Tämän uskottiin edistävän liittovaltioprojektia. Ja nyt diktaattorit Ruandasta Bangladeshiin oikeuttavat sortotoimenpiteensä samoilla laeilla. Kiehtovaa!

Ajatusrikoslakien sadistisuutta kuvaa hyvin se, että nyt jo 87-vuotias Faurisson vietiin muutama kuukausi sitten jälleen ”oikeuden” eteen. Faurisson sai tuntuvan tuomion artikkeleista ja puheesta, jotka hän laati 10 vuotta sitten!

Vanhus tuomittiin ehdolliseen vankeuteen sekä maksamaan tuhansien eurojen sakot ja tuhansien eurojen korvausmaksut juutalaiselle LICRA-lobbausjärjestölle, koska hän puhui ”holokaustista” kriittisesti Teheranissa vuonna 2006.

Lisäksi Faurisson tuomittiin 2006 julkaisemastaan artikkelista ”The Victories of Revisionism”, jonka Magneettimedia on kääntänyt suomeksi: ”Holokaustin kiistäjien voitot 1, 2”.

Faurissonin artikkelin luettuaan jokainen ymmärtää, miksi Israel-lobbaajat eivät uskalla argumentoida revisionisteja vastaan vaan pyrkivät sen sijaan telkeämään nämä vuosiksi vankilaan.

 

Lue myös:

Isoäidille jälleen vankilatuomio ”holokaustin” epäilemisestä
Kiista ”holokaustin” todenperäisyydestä
GASR-raportti: Järjestäytyneiden juutalaisten yhteisö vastustaa sananvapautta
Eurooppalaishallitus reagoi jälleen salamannopeasti juutalaislobbareiden vaatimuksiin – maahanmuuttovastainen järjestö kiellettiin!
Historioitsija: juutalaiset lobbasivat tiukempien sananvapauslakien puolesta jo 1700-luvulla

74 kommenttia

 1. kuinka moni nykyaja nuorista pois luettuna maalaiskunnat harrastaa metsästystä ja luonnossa liikkumista isommassa mittakaavassa??? Kuinka monesta on edes pariksi päiväksi teltassa miinus 20-35 asteen pakkasiin?

  Kuinka moni nuorista ymmärtää hevon vittua miten ase toimii tai miten sitä korjata? Tai saati ennakot ym???

  Kuinka monen perhe oli riipuvainen siitä metsosta/ riista eläimestä jota sen perhe tarvititsi kipeästi? Miten kun perheesi on riippuvainen suurelta osin siitä riistaeläimestä, jota sinun isäsi aikoinaan metsästi antaen kaiken huonoilla aseilla verrattuna tähän päivään opetti sitä ihmistä luonnosta ja sama pätee sotaan!!!

  Kun puhutaan suomalaisesta sotilaasta, niin puhutaan entisaikojen miehistä ei nykyisistä!!

  Moniko edes tietää/tajuaa mitä luonnosta voi käyttää ruuaksi syksyllä ja talvella? Moniko tietää kaarnaleivän ym ja mistä sitä saa???

  Entisaikojen miehet eivät olleet vammaisia jenkkejä joilla on kauheet lihakset ja jotka eivät koskaan ole olleet luonnossa muutakuin heidän naurettavissa koulutuksissaan ja teeveessä näkyvissä selviytymis sarjoissa!!

  Esimerkiksi vietnamissa jokainen vietnamilainen oli moninkerroin kovempi kuin yksikään bodari jenkki ilman heidän tegnologiaansa ja juutalaisten tienaamisista sillä ym muilla sodilla!!

  Muuan ranskalainen sanoi puheessaan, että teitte sen ennenkin tehkää se uudestaan, mutta valitettavasti ne miehet ovat mennyttä, lukuunottamatta maalaiskuntia!!

  Kaikki ymmärtäminen ampumisesta, luonnossa liikkumisessa, saaliin väijymisessä ym, ovat historiaa pois lukien maalaiskylien/kaupunkien pojat!! Miksi annatte näille hyvin pukeutuneille ämmille edes mahdollisuutta! Minua oksettaa tuollainen naisellisuus, mutta valitettavasti kaupungit ovat täynnä näitä ämmiä, jotka luulevat 50cm hauiksella pärjäävänsä luonnossa eli siellä missä se juutalaisten masinoiva sota käydään!!

  Ei kalan perkausta ei eläimen nylkemistä!! Vain ja ainoastaan turhan päivästä käskyttämistä ja todella vähän kunnon koulutusta, niinkuin suomen armeija on!!!! Jokunen ammunta harjoitus, niinkuin se tekisi sotilaan ymmärrätämättä mitään aseen ballistiikasta tai luodin laskusta eri matkoille saati sitten perus ymmärrys ja hyväksi käyttäminen ympärillä olevasta luonnosta mitä tarjoaa! Se ei tule armeijasta vaan maakunnissa asuvilta miehiltä jotka ovat kymmeniä vuosia metsästäneet siellä ja käsitelleet asetta viikosta toiseen!!!

  rekyyliin tottuminen ja rauhassa/ hengityksen pysyminen on äärimmäisen tärkeä esim pitkälle ammuttaessa teertä kauaksi!

  Muutenkin kehä kolmosen sisäpuolella on ihmisiä todella suuria määriä jotka eivät näytä tajuavan vittuakaan elämästä tai siitä ketä heidän elämäänsä pitää yllä! Ei tietenkään kaikkia vielä järjen omaavia löytyy!!

  Ei vain suomen vaan koko maapallon suurin ongelma on koronkiskontaan perustava rahajärjestelmä ja sen juoksupojiksi lähteneet vapaamuurari ym eliitinjärjestöt suomessa ja muualla mailmassa!!!! Toisin kuin sairas valtamedia väittää tämä tarina on TOSI!!

  T:EN ALISTU IKINÄ!!!

  Plusääni(49)Miinusääni(1)
  1. Totta puhut. Isänmaallisena suomalaisena sanon suoraan: Suomi on perseestä! Nimenomaisesti tämä ”suomi”, jossa nyt elämme. Ja tämä kaikkinainen juutalaisvasemmistolainen mädännäisyys menee läpi yhteiskunnan joka tasolla.
   Kunnioitan suomalaisia sotaveteraaneja, naisia ja miehiä, jotka taistelivat uhrautuen maansa puolesta. He ”ostivat” tällä aikaa 70-vuotta elämäntasolle ja vapaudelle, jonka ”puhtautta” ja ”pätevyyttä” vähätelteltiin silloin. Mutta kun tätä aikaa verrataan nykyiseyyteen, se on sen rinnalla sellaista ylellisyyttä ja onnnen aikaa, josta ei voi enää kuin uneksua.
   Jo viime sodissa Kainuun, Keski-Suomen, Lapin ja Savon erämailla miehuuteensa kasvaneet miehet kaikkine taitoineen, jonka he olivat oppineet jokapäiväisessä elämässään, olivat se teräksinen ydinjoukko ja teräspalkki, joka piti Suomen vapaana ja elinkelpoisena estäen murhaavan miehityksen ja terrorin. Jo silloisen helsinkiläiset olivat vain lähinnä tiellä, puhumattakaan rantahurreista, joiden hommat kusi kerta toisensa jälkeen silkan pelkkuruuden ja mamma-ikävän takia.

   Plusääni(37)Miinusääni(0)
 2. Juutalaiset ei ole tehneet mitään pahaa meille. Voisi loppua tämä vainoaminern – saksa häpeää historiaansa ja koko Euroopan alennustahra!
  Hitler oli sosiopaatti kuten Stalinkin. Hitlerillä oli lisäksi sairaita mustamaagisia ajatusrakennelmia ja suuruudenhullu joka halusi valloittaa koko maailman.
  Kaikissa roduissa ja maissa ja kulttuureissa on sekä hyviä että pahoja ihmisiä. Vihapuheet eivät luo mitään rakkaudellista ja rauhaa maailmaan.

  Plusääni(5)Miinusääni(57)
  1. Juutalaiset itse asiassa ovat niitä, jotka pyrkivät valloittamaan maailman. Heidän takiaan rahajärjestelmämme perustuu velalla luotavaan valuuttaan. He pyrkivät tuhoamaan valkoisen rodun, kateuttaan ja pikkusieluisuuttaan, sekoittamalla meidät muihin. He ovat aivopesseet meidät olemaan kyvyttömiä puolustaakseen itseämme. He ovat kaikkien sotien takapiruja:

   https://www.youtube.com/watch?v=9aOhnK01wMY

   Päinvastoin kuin sinä ajattelet, todellisuudessa juuri aimo annos teoiksi muuttunutta vihapuhetta toisi keskuuteemme pitkäkestoisen rauhan.

   Plusääni(27)Miinusääni(0)
  2. Juutalaiset surmasivat kymmenisen vuotta sitten ohjusiskulla Yk:n sotilastarkkailijat kostoksi kritiikistä Palestiinalaisalueiden tapahtumista. Yksi murhatuista oli ystäväni. Suomalaisen sotilasasiantuntijan sanoin”niillä ohuksilla ei voi ampua harhaan” kun Israel väitti tapahtunutta vahingoksi. Sittemmin lausuntoa ei enää julkisuudessa nähty.Esimerkki juutalaisesta terrorismista ja ”politiikan” tekemisestä.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
   1. Sitä minäkin olen epäillyt, että ei ollut vahinko;kun Tarja Halonen vaati meriselitystä, niin sanottiin ”sattui inhimillinen erehdys”-siis siinäkö heidän inhimillisyytensä, kun sattuu pommi menemään ”väärään osoitteeseen”?
    Eikö todellista inhimillisyyttä ole, se että jätetään kokonaan pommittamatta!

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Juutalaisten onni nämä loputtomalla tyhmyydellä varustetut typerykset, kuten tämä maalaistyttö, jonka saa uskomaan vaikka maapallon litteyteen kun se vain lukee valtamediassa.

  Hitler oli suunnattoman älykäs, eläinrakas, ja kauneuteen ja ihmisen korkeampaan uskova, joka aidosti sai ihmiset alennustilasta kohti hienoa elämää.
  Edelleen miehitetystä Saksasta on kielletty kertomasta totuutta, kuinka onnellisia saksalaiset olivat Natsi-Saksassa. Hitlerjugendlaiset ovat kertoneet kuinka hienoa ja onnellista elämää he elivät.

  Jos haluaa etsiä sosiopaatteja stalinin rinnalle, voi aloittaa vaikka ville niinistöstä, patologisesta valehtelijasta ja vihanlietsojasta, joka haluaa tuhota oman maansa ja kansansa.

  Kukaan ei voisi kauempana näistä olla kuin Hitler, joka oli kaikessa mahdollisessa tämän kommunistihirmuhallitsijan täydellinen vastakohta.

  maalaistyttötakamailta edustaa ja edistää stalinin perintöä levittämällä juutalaisten aloittamaa kommunistista propagandaa jolla puolet Euroopasta tuhottiin ja köyhdytettiin alkeellisiksi totalitaristisiksi alusmaiksi.

  Tuon sata vuotta sitten aloitetun karmean soopan levittäminen yhä tänä päivänä on anteeksiantamatonta, vaikka olisi kuinka tyhmä ihminen.

  Plusääni(35)Miinusääni(2)
  1. Hitlerin Saksa pelasti läntisen sivilisaation tuholta.

   Hitler nimittäin aavisti juonittelevan Stalinin petoksen minkä Saksan tiedustelu myöhemmin varmisti:

   Neuvostoliitolla oli tarkoituksena hyökätä heinäkuussa 1941 länteen ( operaatio Groza ) ja valloittaa koko Eurooppa.Hyökkäystä varten NL:lla oli valmiina kolmessa portaassa yhteensä 258 divisioonaa, 23000 panssarivaunua ja 13300 lentokonetta. Saksa kuitenkin kerkesi viime hetkellä aloittamaan ennaltaehkäisevän iskun itään (operaatio Barbarossa) ja pilasi ryssien suuret suunnitelmat.

   Kiitos Saksan uhrautuvan taistelun kommunistien puna-armeija pääsi etenemään vain Berliiniin asti ja onnistui miehittämään puolet Euroopasta 50 vuodeksi.

   http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/Venaja_aikoi_hyokata_lanteen_heinakuussa%201941.htm

   http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/Suurhyokkayssuunnitelma_Groza.htm

   Plusääni(24)Miinusääni(0)
 4. Voisi osoittaa itsekukin – varsinkin itseään parempana pitävä – oman henkisyytensä, kaunosieluisuutensa ja hyvyytensä omissa asenteissaan ja puheissaan!

  Plusääni(2)Miinusääni(3)
 5. Kaikissa väestöryhmissä kaikkina aikoina tapahtuu joukkomurhia, ja rikoksia ihmisyyttä vastaan , varsinkin sodissa.Aina on ollut sotia ja tulee olemaan. Parhaillaankin pitkin maailmaaa. Lisäksi muutama ihminen sadasra on psykopaatti, kaikkialla( he eivät itse tajua sitä ja eivät ole parannettavissa.)
  Psykiatriassa puhutaan projisoinnista: pitää löytää aina vihollinen ulkoa kun ei pysty kohtamaan itsessä olevaa pimeää ja pahaa! Eräänlaista korviketta paikkojen hajottamiselle, potkimiselle ja riehumiselle se että verbaalisesti voi herjata laumana- itse edes itsenäisesti ajattelematta ja vailla tietoa – jotain täysin abstraktia väestöryhmää, joilden edustajia ei edes henk.koht. tunne.

  Plusääni(1)Miinusääni(15)
 6. Sanottakoon että Jeesus Kristus oli juutalainen! Hänet tuomitsi kuolemaan ei- juutalainen, ei- kommunistinen Rooman keisari!

  Plusääni(1)Miinusääni(23)
  1. Kyllä se tuomitsija oli Kaifas ja kumppanit. Jeesuksen juutalaisuus on kiistetty monen kuppikunnan taholta. Hänen toimintansa ei vaikuttanut lainkaan juutalaisielta. Juutalaisia olivat juudean fariseukset, joista rabbiinijuutalaisuus on tullut. Saddukeuksetko oli se toinen esi-isä näille. Toisten tietojen mukaan galilealaisia ei pidetty juutalaisina. Toiset ovat arvelleet roomalaista isää ym. Toisten mielestä tuolloin oli maahan tullut paljon edomilaisia, joista muodostui lopulta juutalaisten kantava voima myöhempien kasaarien lisäksi. Mene ja tiedä

   Plusääni(14)Miinusääni(2)
   1. Jännää, miten 2000v sitten kirjoiteluja juttuja pidetään tosina, vaikka nykypäivän media suoltaa saatanallisia valheita ihan järjestään? Uskotko 2000v. sitten kirjoitettuhin valtavirran tarinoita, vai oliko ne totuuttahakevan vaihtoehtomedian tuotoksia?

    En käyttäisi Raamattua minään viitteenä.

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
    1. No Kiafas nyt on ainakin ollut olemassa. Hauta on löytynyt. Kukas sen Jessen sitten tuomitsi? Mistä sitten lähde juutalaisten väitteeseen, että Pontius P olisi tuominnut? Raamatun stoorinkin mukaan oli yhtä munaton juutalaisten edessä kuin Britannian siirtomaaherrat Palestiinassa. Kuten esim. Israel Shakak on todennut vai kuka se oli, että selkeästi juutalaisten johto tässä on kukistanut ”harhaoppisen”. Melko uskottava kertomus valtataistelusta muuten. Aivan uskottava. Juuri noinhan se menee.

     Plusääni(6)Miinusääni(0)
 7. On epäloogista että natsistisesti ajattelevat vastustavat ” vihreää” ajattelua mutta tämä sivusto tulvii vaihtoehtoisia luoinnonmukaisia terveydenhoito- ohjeita! Noudatatteko niitä?
  Samoin vastustetaan ajattelua joka on puhtaan luonnon ja luonnonmukaisuuden puolella, luonnonsuojelun, vaikka palstanne on täynnä luontolääkintää sun muuta vastaavaa. Sehän on vain trikki – antaa hyvä vaikutelma. jonne upotettu sitten poliittista ideologiaa.
  Entä kansallismielinen taide– kuinka moni kuuntelee Sibeliusta ja lukee kantelettaren runoja, käy Ateneumissa, ihailee Gallen- Kallelaa, Helene Schjerbeckiä..jne. jne! Epäilen suuresti.
  Hitler hyväksyi Steinerin ajattelun: henkisen johon kuuluu esteettinen taide ja jälleensyntymÄ, karma. Kun ei ymmärrä jotain eikä hyvälksy sitten saa syntyä itse sellaiseen kokemaan omassa nahassa seuraavassa elämässä. Kun islamisteillakin on juutalaisviha, ja samanlainen kansallisintoisuus, ehkä se olisi hyvä rotu syntyä karmallisesti, jatkaa siellä… Kun tämä on karman laki johon Hitlerin okkultistina uskoi.
  Jeesus siis oli juutalinen jonka määräsi kuolemaan Rooman keisari koska halusi yksinvaltaansa.

  Plusääni(0)Miinusääni(22)
  1. Natsit ovat oikeasti vihreitä. Sinä et. Et tunnu tietävän luonnonsuojelusta mitään, vaan toistelet talmudistien valheita. Ei hiilidioksidivalehtelu ole mitään luonnonsuojelua. Viherhörhöt ovat Siionin Viisaiden strategiapöydillä suunniteltu keinotekoinen paskasakki. Missä muka vastustetaan puhtaan luonnon puolesta olevia? Siinäkö, että valkoisia kansakuntia ei haluta ajaa alas tai siirtää suomalaisia kaupunkeihin ja jättää metsiä susille ja somaleille ja pankkien omistukseen?

   Plusääni(25)Miinusääni(0)
 8. Onko jokainen ei- juutalainen hyvä ja täydellinen ihminen? Kyllä ”valkoisten” rikosliista nyt ja menneisyydessä on raskas!Eikö ei- juútalaisissa roduissa ja kulttuureissa – ja pankeissa, bisnesmaailmassa( josta suurin osa ei- juutalaista!) tapahtunut ja tapahdu rikoksia, petoksia, ahnehtimista koko ajan!
  Samoin väkivaltaisuutta, tuhoamista, vihaa! Vastaus on KYLLÄ. Ei tarvitse mennä tätä sivustoa etäämmälle kun jo kohtaa pahoja ajatuksia ja puheita!
  Lisäksi historioitsijoita ja akateemisia tutkijoita ei liiku täällä vaan kotitekoisia amatöörejä( ilman omaehtoisuutta) jotka siteeravat vuodesta toiseen fraaseja, väittämiä jotka on toistettu tuhannet kerrat, muiden sanomina:
  kuin oltaisiin joukkohypnoosissa.

  Plusääni(2)Miinusääni(21)
 9. Lisälksi nyt on ajankohtaista Syyrian sota ja miettiä sitä. Ei hautoa tuhansian vuosien takaisia rotuhygieniateorioita – meidän kulttuurissamme edes ei juurikaan ole juutalaisia!
  Siksi tuntuu totaalisen absurdille tämä dialogi! On ollut ja on joukkomurhia koko ajan ja on todellisia ongelmia koko ajan jotka eivä liity ljuutalaisuuteen. Kun ei osaa analysoida maailman monimurkaisuutta pitää alkaa jankuttaa kliseistä päässään joilla ei ole edes tekemistä asioiden kanssa nyt. Maailman ongelmat ei ratkea syyttelemällä naapuriaan tai jotain puoluetta Suomessa tai jotain ihmisrotua. Voi katsoa peiliin ja yrittää muuttaa itseään.

  Plusääni(0)Miinusääni(16)
 10. Luontorakkaus ja luonnonsuojelemisen halu ja rakkaudellisuus ja elämän kunnioittaminen ei liity poliittiseen suuntaukseen eikä rotuun eikä kulttuuriin missä on. Tämän tajuaa lapsikin. Yhtäkään – ellei ole vanhempiensa kieroon aivopesemä. Yhtään asiaa maailmassa ei voi yleistää! Jokainen on yksilö!
  Voi samoin tutkia sotahistoriaa, vaikkapa kaksi maailmansotaa ja kyllä siellä kaikki rodut olivat sotimassa. Sodan aloittivat ” valkoiset miehet.”
  Ei ole tyhjiöä, on jatkuva valtataistelu ja kilpailu joka ei lakkaa eikä päädy solidaariseen epäitsekkyyteen: vaikka maailmassa ei olisi ainoaa juutalaista hengissä, täällä jatkuisi keinottelu, olisi korruptio ja rahanahneus ja ahneet pankkiirit ja kaikki muutkin ongelmamme ja sotamme ja vihamme!

  Plusääni(1)Miinusääni(14)
 11. Lisäksi: kun jotkut kuvittelee olevansa tietoisia kristinuskonkin historiasta… Raamattu on täynnä Jeesuksen ennustuksia liittyen juuri siihen miten juutalaisia ja israelilaisia tullaan vainoamaan ja vihaamaan. On jopa laskettu ennustus pedon merkistä 666 joka löytyy Hitlerin nimestä. Myös tosiasiassa ennustus 3. maailmansodasta, Harmageddonista. Miksihän myös erityisesti syvästi uskonnollisille ihmisille Israel on pyhä maa! Ettei voi kristillisyydellään perustella vihapuheitaan! Päinvastoin.
  Kristus puhui lähimmäisenrakkaudesta ja ” rakastakaa vihollistanne” ja vastaavaa ja että ”heittäkäöön viaton ensimmäisen kuven…” Tämä on kohdallaan sanoa jouluna jonka tulisi olla rakkauden sanoman aika!

  Plusääni(1)Miinusääni(20)
  1. Kyllä WW3 alkaa heti kun tulee selväksi, että Hitler oli oikeassa Talmudin oppilaista, sekä rahanvaihtajista jonka pöydät Jeesus kaatoi. Joh. Ev 8:44 Isä perkeleestä te olette tulleet ja isänne oppeja tahdotte noudattaa, koska luulette että se on totuus, mutta se ei ole, vaan valhetta. Nämä rahanvaihtajat olivat varmaan jotain nykyisten Bankstereiden isoisiä.

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
 12. Jokainen voi lukea suomeksi Wikipediasta ” Juutalaisten historia” jos laajemmat analyysit englanniksi vaikeita.
  Juutalaiset olivat alunalkaenkin lähi- idässä Juudan alueella! Lisäksi he ovat olleet aina kaikkialla vähemmistöinä ja pikemmin muiden aggressioiden kohteina kaikkialla!

  Plusääni(2)Miinusääni(25)
 13. Ainoa puolue joka puhuu ympäristäasioista tärkeimpänä asianaan on Vihreät. Muut puoleet ja perussuomalaiset ja oikeisto ei anna luonnolle juurikaan painoa. Vasta nyt kun on ollut pakko miettiä vaihtoehtoja resurssien huvetessa ja yleisten arvojen muuttuessa ja luontoon liittyvien ongelmien tultua yleiseksi puhenaiheeksi myös oikeisto ja muut puolueet mainitsevat myös ympäristöasioita.
  Kyllä ihminen voi olla todella luontoa rakastava, elää vaikka keskellä metsää eläinystävänä, kasvissyöjänä ilman että hänen täytyisi samaan aikaan vihata yhtään mitään ihmisrotua tai ketään.
  Olla vaikkapa mietiskelijämunkki tai buddhalainen tai taiiteilija joka haluaa ykseyttä ja rakkaudellistga harmoniaa kosmoksen kanssa.

  Plusääni(1)Miinusääni(11)
   1. OIen suomalainen kotimaassani ja suurin osa tätä kansaa ajattelee laillani demokraattisesti ja Suomi yksi vapaimpia maita maailmassa, myös moniarvoisessa ajatuksen ja uskonnon vapaudessa, ja lehdistön vapaudessa, eli olen ihan oikeassa paikassa. Joskus sitä eksyy tälläisille marginaalisille ääriajattelusivustoille joiden takana on muutama prosentti kansaa. Heidän tulisi muuttaa Venäjälle tai johonkin muuhun autoritaariseen systeemiin kun sellaista kaipaavat.

    Plusääni(4)Miinusääni(11)
   2. Olen suomalainen Suomessa kotimaassani ja suurin osa kansaa ajattelee laillani, eli demokraattisesti – on vapaa maa jossa ajatuksen- ja uskonnonvapaus ja lehdistönvapaus ykkösenä maailmassa tutkimusten mukaan. Joskus eksyy tälläisille äärisivustoille jotka poliisinkin tarkkailussa. Voihan kukin muuttaa Venäjälle jos kaipaa autoritaarista systeemiä!

    Plusääni(2)Miinusääni(7)
    1. Heh. Ajatuksen ja uskonnon ja lehdistön vapaus on vain sionisteilla ja vapaamuurareilla. Muut ovat jo poliisin tarkkailussa. Mikäs tämä terroristi on, joka ei myönnä Eurostoliiton olevan maailman tähän asti suurin uhka? Kukas ne tutkimukset nykyisin vain saa tehdä

     Plusääni(16)Miinusääni(2)
  1. Totta dokumentin haastattelut. Saksa pelasti Suomen. Isä siirrettiin Maaselästä Tali-Ihantalaan JR25: ssa ja Kannas oli yhtä helvettiä -44 kesällä. Olen moneen kertaan kuullut, kuinka saksalaisten tuki oli korvaamatonta! Erittäin hyvä, että näitä nostetaan esille. Valtamedia ei takuulla aio tuoda Saksan merkittävää apua Suomen hyväksi esille tänäpäivänä, päinvastoin ihmisille valehdellaan ja heitä manipuloidaan. Ihmettelen, miten suomalaiset ovat täysin sokeita hölmöjä nykyään.

   Plusääni(17)Miinusääni(0)
   1. Se maailmanvaltio jota ollaan perustamassa tulee olemaan autoritaarinen. Täällä olevat yrittävät epätoivosesti vain estää sen syntymisen. Miten muuten voit hallita ihmisiä jotka eivät haluaisi elää niin? Ei demokratia maailmanvaltiossa toimi esim. Rooman aikana Keisari oli Jumala valloitetuilla alueilla jos et tunnustanut uskollisuutta Keisarille sinut surmattiin.

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
 14. Olen suomalainen kotimaassani ja suurin osa ajattelee demokraattisesti laillani, maassa jossa lehdistönvaoaus on tutkimusten mukaan maailman ykkösenä( vielä pahemmin siis muualla!) ja sanan- ja uskonnonvapaus.. ja muukin vapaus…joskus eksyy näille äärisivustoille jotka polisiinkin tarkkailussa eivätkä edusta tämän maan ja kulttuurin sielua.
  Voi muuttaa Venäjälle jotka kaipaa autoritaarista systeemiä!

  Plusääni(2)Miinusääni(14)
  1. Se maailmanvaltio jota ollaan perustamassa tulee olemaan autoritaarinen. Täällä olevat yrittävät epätoivosesti vain estää sen syntymisen. Miten muuten voit hallita ihmisiä jotka eivät haluaisi elää niin? Ei demokratia maailmanvaltiossa toimi esim. Rooman aikana Keisari oli Jumala valloitetuilla alueilla jos et tunnustanut uskollisuutta Keisarille sinut surmattiin.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 15. Koko raanattu kuvaa Israeliia ja juutalaisia, Aabraham oli juutalainen. Siksi tämä herjaaminen heitä kohtaan on Saatanasta. Usea kristillinen vaikuttaja ja pappi tuomitsee antisemiitismin! Olette paljon saatanaisempia kuin vapaamuurarit! Jos on syyn ja seurauksen laki ja perisynti.. juutalaisvainoajat nyt saisi joutua kaasukammioihin.. tai paikkoihin jossa palavat elävältä helvetissä. Sehän olisi niin pikkujuttu.. kuin kärpäsen paska maalman kärsivien joukkiossa. Myös jäkipolviensa kitkeminen viimeiseen rikkaruohoon maan päältä, nämä saatanan sikiöt..Valhe, siitä voisi sanoa. Liioittelu, pikkujuttu, yhdentekevä poppoo, merkityksetön!
  Se että vaikka Soros puolustaa demokratioita, on suuri rikos heille.. pitäisi ajaa vain totalitarismeja. Chilen sotilasjunhtam kidutuskammiot ja vastaavat merkitsee näille natseille ihanteellista järjestelmää.

  Plusääni(0)Miinusääni(12)
 16. Tekö katsoisitte vaiti, välittämättä, jopa ilkkuen jos ihmisiä viedään karjankuljetusautoissa näännytettäviksi ja tapettaviksi! Jopa pilkka on rikos. Juutalaisetkin on ihmisiä. Suurin osa heistä on tavallista kansaa, heissä on köyhiä, herkkiä, lapsia, vanhuksia, kilttejä mummoja, perheenäitejä, taiteilijoita, suurin osa ei ole missään tekemisissä pankkien tai vallan kanssa tai minkään senkummemmin kiuin kukaan meistä. Käsittääkseni Leonard Cohen on juutalainen, yksi loistavimmista muusikoista. Ihmiset jotka täällä leimaa ihmismassoja kasvottomasti ja olisivat valmiit murhaamaan heitä, sellaisia täytyy kutsua ali- ihmisiksi.

  Plusääni(1)Miinusääni(8)
  1. Karjavaunuissa ihmisiä vietiin tapettaviksi vain Neuvostoliitossa, joka oli juutalaiselitistinen Talmud-maa. Kaikkia muita vietiin, paitsi juutalaisia. Hitler evakuoi juutalaiset sivistyneesti. Mutta kaikki kansakunnat osallistuivat ilkkuen saksalaisten siviilien murhaamiseen sodan jälkeen tai katsoivat sivusta. Vieläkin ilkutaan. Kansakunnat kun ovat hyvin juutalaisia nykyisin.

   Plusääni(14)Miinusääni(2)
  2. ”… first we take Manhattan, then we take Berlin.”

   En minä, ja ei kokemukseni mukaan kukaan muukaan, halua murhata ketään. Haluan elää omieni joukossa omilla ehdoillamme, ja olen valmis tukemaan muita samassa pyrkimyksessä. En hyväksy sitä, että tietty etninen ryhmä soluttautuu muihin heimoihin alistaen ne salakavalasti työskentelemään tämän soluttautuja-ryhmän etujen mukaisesti, kunnes ne sairastuvat lopulta niin pahasti, että kuolevat pois. Minulla ei ole mitään niitä juutalaisia vastaan, jotka haluavat ja pyrkivät samaan kuin minä.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 17. Juutalaisten vaatimuksesta Rooman hallitsijan edustaja määräsi Jeesuksen murhattavaksi. Hänet nimenomaan murhattiin, hitaasti kiduttamalla ristillä.

  Mikään ei ole muuttunut noista ajoista.

  Juutalaiset(ja muslimit, se kolikon toinen puoli) huutavat nytkin kuorossa: Antakaa meille Barabbas!

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 18. Jeesus piti silti Israelia pyhänä maana ja kutsui sen ihmisiä valituksi kansaksi. Kristus opetti myös armoa eikä armotonta vihaa hamaan ikuisuuteen jotain ” rotua” kohtaan jossa suurin osa on viattomia meidän kaltaisia ihmisiä.
  Suosiittelen artikkelia ” Jari Tervoi joutui DNA- testiin – yllättävä lorahdus köytyi..” Suomen kuvalehden artikkeli josta käy ilmi tosiasia miten ihminen on YKSI. Meillä kaikilla on samat esi- isät ja äidit.. olemme Afrikasta. Kaikki rodut ovat jo sekoittuneet ajat sitten kymmenien tuhansien vuosien saatossa ja kansainvaelluksissa koko ajan. Ja emme edes tiedä mitä kannamme itsessämme. Olemme siis kaikki veljiä ja sisaria. Se oli Jeesuksenkin opetus.

  Plusääni(1)Miinusääni(5)
 19. Juutalaiset ei ole mikään yhtenäoinen yksi ME. Yhtävähän kuin suomalaisissa on fundamentalistiuskovaisia ja sitten vapaasti ajattelevia vapaasti uskovia ja lisäksi vähemmistölahkolaisia, sekä suurin osa tätänykyä ateisteja ja tiedeuskovaisia! Mitä tulee KAKSI TUHATTA vuotta sitten tapahtuneisiin asioihin, eihän edes 70 vuotta sitten tapahtuneita rikoksia( tai 7 v. sitten) ruodita ikuisesti leimaten väärintehneiden suvut, läheiset, rodut pilkkakirveellä ja vainolla maailman loppuun saakka. Kirvetappajien suvut pohjanmaalla saavat olla rauhassa tai – jonkun sarjamurhaajan omaiset puhumattakaan Stalinin suki, jopa Hitlerin..
  Rooman keisari oli muuten lopullisessa vastuussa koska hänellä oli YKSINVALTA ratkaista Kristuksen murha mutta hän armahtikin rosvon. Voisi lukea muuten tuon ajan ja senjälkeisten tuhansien vuosien historiaa ja murhia ja vääryyksiä joita tehty: niitä on jokaisessa mahdollisessa kulttuurissa ja rodussa ja jokaisessa maassa ja joka aikana, edelleen. Sodissa tapetaan lisäksi kaikkien uskontojen edustajia ja tyoisinajattelijoita ja toimittajia – ihan kaikilla puolilla. Jokainen luulee omistavansa yksin totuuden joka on vain yksi simppeli ahdas lokeronsa, piste. Sodat eivät koskaa lopu – ja eivät lopu vaikka ainutta juutalaista ei olisi elossa maan päällä. Aina löytyy vihollisia joiden rinnalla pullistella omaa hyvyyttään konbtra muiden viallisuus.

  Plusääni(1)Miinusääni(5)
 20. Euroopassa on myös ollut 30- vuotinen uskonsota. On olleet ristoretket. Kristityt tappaneet toisiaan ja valkoiset toisiaan, kaikkialla. Jumalan nimeen on tapettu ja tapetaan kaikkialla. Martin Luther King tapettiin vaikka oikeamielinen hyvä mies, uskovainen, oikeustaistelija: siksi siis koko valkoinen Usa on perisynnissä maailman loppuun saakka?
  Jeanne D´Arc ja lukuisia naisia poltettiin roviolla ja kidutettiin Jumalan nimeen kristityissä kultuureissa.
  Papit kaikilla puolilla( valkoiset kristityt papit) pvat siunanneet tappamaan lähtevät sotilaat. Sotilaat kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina ovat syyllistyneet hirveyksiin ja kidutukseen ja murhaamiseen.
  Ja mitä tulee geenitesteihin menemiseen.. voisi itsekutakin yllättää. Kysehän ei ole pikkupiiristämme lyhyessä ajassamme, ihmiskunnan historia on kymmenet tuhannet vuodet. Olemme lisäksi olleet ensin osa Ruotsia, sitten Venäjää jo aivan konkreettisen maantieteellisesti.

  Plusääni(1)Miinusääni(4)
 21. Ja mitä tulee vaikkapa Suomen uskovaisuuteen.. suurin osa on ateisteja ja vapaa- ajattelijoita ja tiedeuskovaisia nykyään. Lisäksi kristilliset lahkot jakautuvat kymmeniin ellei tuhansiin alalahkoihin joilla eri painotuksia, dogmeja ja jotka jopa eivät sympatiseeraa toisiaan ollenkaan!
  Sanon tämän siinä kontekstissa jos joku meinaa ettei juutalaisuus ihan uskonkuviona muka mahtuisi satojen muiden sekaan plus että suurempi osa enää ei usko mihinkään tuonpuoleiseen!
  Suomen kansan historia lisäksi ei ole uskovainen.. olemme kalevalainen luonnonuskontokansa joka harrasti luonnon palvontaa taikoineen ja shamanismia.

  Plusääni(1)Miinusääni(2)
 22. Ja mitä tulee vaikkapa Suomen uskovaisuuteen.. suurin osa on ateisteja ja vapaa- ajattelijoita ja tiedeuskovaisia nykyään. Lisäksi kristilliset lahkot jakautuvat kymmeniin ellei tuhansiin alalahkoihin joilla eri painotuksia, dogmeja ja jotka jopa eivät sympatiseeraa toisiaan ollenkaan!
  Sanon tämän siinä kontekstissa jos joku meinaa ettei juutalaisuus ihan uskonkuviona muka mahtuisi satojen muiden sekaan plus että suurempi osa enää ei usko mihinkään tuonpuoleiseen!
  Suomen kansan historia lisäksi ei ole uskovainen.. olemme kalevalainen luonnonuskontokansa joka harrasti luonnon palvontaa taikoineen ja shamanismia. Meidät väkisin käännytettiin vastoin tahtoa ristiretkien aikaan vasta 1200- luvulla!

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
 23. Jeesuksella taisi olla kotiseutu- ja sukurakkautta kuten lienee itsekullakin. Hän oli juutalainen joka syntyi Israelissa. Antoi anteeksi, puolusti ja nimesi valituikseen.
  Kyllä me pidämme rotumme, ja kotiseutumme puolta ja monasti lopulta jopa sukulaisten ja tuttujen jotka olleet inhottavia ja pettureita meitä kohtaan ja ymmärtämättömiä. Hahmotamme asiat ” omiemme” kannalta mekin viime juoksussa eikö vain. Kunhan osaisimme pitää huolen edes omista asioistamme emmekä esiinny asiantuntijoina asioissa jotka eivät ole mitenkään meihin liittyneet toisilla puolilla maapalloa ja ennen syntymäämme.

  Plusääni(0)Miinusääni(3)
 24. Se liittyy meihin juuri tälläkin hetkellä mitä suurimmassa määrin.

  Kristinusko ja länsimainen kulttuuri(jossa Rooman valtakunnan aikakaudella ja sen perinnöllä on keskeinen merkitys). Helsingin yliopistossa on Roomalaisen oikeuden professuuri.

  Globaali talous ja kansainvälinen juutalainen ajaa järjestelmää jossa nokka tungetaan muiden asioihin väkisin.

  Juutalaiset ovat rahalla ja vallalla ostaneet itselleen maailmanlaajuisen privileegion(etuoikeuden) – mikä tarkoittaa sitä että heihin ei saisi kohdistaa kriittistä tarkastelua julkisesti, puhumattakaan tuoda esiin heidän järjestelmällista, maailmanlaajuista rikollista toimintaansa. Ja nyt he ovat ottaneet vallan välikappaleiksi muslimit joita ei myöskään saisi tarkastella kriittisesti julkisuudessa. Koska jos me niin teemme täysin asiallisista syistä, meitä valkoisia syytetään tällöin heti rasisteiksi.

  Usein tuodaan esille kuinka vähän juutalaisia on ja miten vainottuja he ovat.

  Verratkaa kuitenkin vaikkapa virolaisiin joita on vain noin miljoona. Virolaisille olisi voinut käydä todella huonosti Neuvostoliiton miehityksen aikana. Entä Armenialaiset? Heitä on vain noin kaksi miljoonaa. Armenialaiset kokivat kansanmurhan ennen toista maailmansotaa. Siitä vain ei puhuta julkisuudessa koska muuten juutalaisten holokausti saaga jäisi sen varjoon, kuten jäisi myös Ukrainan kansanmurhalle. Ukrainan Holodomorista ei ole juuri kukaan kuullut. Juutalainen Hollywood ei pidä sitä minkään arvoisena. Vain juutalaisten kokemat pahat asiat nostetaan esille koko maailman nähtäväksi ja kuultavaksi.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 25. Netanyahu haluaa yliikorostaa inhoaan Obamaa kohtaan tässä samalla. Obama puolustanut palestiinalaisia mitä on voinut, koettanut. Nyt Usa ei tukenutkaan äänestyksessä Israelia, ja siitä mekkala Israelin taholta – jotta Trump saa paremmalla syyllä motiivia siihen että aikoo kaataa kahdenvaltion ratkaisun edes ideana kun pääsee valtaan ja aikoo tukea kaikin voimin Israelia. Netanjahu on äärioikeistolainen eikä edusta koko kansan näiiemyksiä. Perez oli aivan eri mieltä asioista vaikkapa.
  Sanottava ettei tämä näkemys palestiinalaisten oikeudesta omaan valtioonsa tasaveroisesti ole nyt esillä vaan sitä on puoltanut jopa Bush ja aina aiemmin, ja suurin osa maailmaa ja UK. Tämä tilanne vain paljastaa Trumpin fasistisen linjan joka tulee äärimmäisempi ja omavaltaisempi kuin ehkä kellään Usan pressalla aiemmin ja tämä on uhka koko maailmanrauhalle. Tavallaan vallankaappaus Usassa vastoin kansan tahtoa.. valheilla valtaan. Clinton sai enemmän ääniä 3 miljoonaa ja enemmän ääniä kuin Obama voittaessaan edellisen kerran.TTrumpilla ei muita arvoja kuin raha ja valta. Ei piittaa luonnosta eikä ihmisistä.Omavaltaisen diktatuurisuuden saattoi nähdä jokainen jos vain katsoi tarkasti – kaikki eivät katsoneet. Totuudet alkavat ilmentyä.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 26. Cllinton ei välttämättä saanut enemmän ääniä, vaan tämä on todennäköisesti valhetta. Kukaan ei halunnut Clintonia.

  Bush saattoi puhua, mutta teot olivat toista. Obama on myös rahoittanut Israelia ja eniten kuin kukaan. Hän oli sitäpaitsi Rotschildin tai rabbieliitin valinta, kuten Trump.

  Peres oli terroristi ja ns. keskustalinja muutenkin Israelissa silkkaa judaismia. Israel on sosialistijuutalaisten perustama.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Mutta kun Usan vaaleissa oli ehdolla vain Clinton ja Trump! Ei paavi Franciscusta eikä valaistuneita pyhimyksiä, sellaisia ei ole politiikassa. Kuka kelpaisi kaikille osapuolille?
   Clintonin ja Trumpin politiikassa oli todella suuret linjaerot, samoin kaikessa muussakin.
   Jos Suomessa vastakkain Björn Wahlroos kontra Tarja Halonen, kyllä heidän linjat ja arvot on kokonaan erilaiset! Jokainen tietää omat arvonsa ja niihin on oikeus, vapaa tahto ja valinta.
   Joskus voi äänestää jotakuta VASTAAN( joka PAHEMPI vaihtoehto) vaikkei äänestetty vaihtoehtokaan ole täydellinen!
   Kansasta Usassa äänesti vain 53 prosenttia.
   On vain se fakta että Usa on lupautunut puolustamaan Israelia, Israel vaatii sitä. Meillä on täällä omat liittomme ja piirimme, esim. Venäjä on aina vaatinut meiltä tietynlaista asennetta ja valintoja jopa vastoin tahtoamme. Obama koetti esittää radikaaleja vapaampia ajatuksia ja heti valtavan kritiikin kohde. Pitäisi tajuta politiikan kovat realiteetit. Ei siellä voi tehdä mitään ettei joku olisi kimpussa, aina joku on vastaan, koska kansakin jakautuu kahtia tai tosiasiassa satoihin osiin…
   Usassa on kyseessä Euroopan kokoinen manner!

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 27. Äänet on tarkastettu toiseenkin kertaan!
  Suurin osa kansaa ei äänestänyt kumpaakaan, 47 pros. ei äänestänyt ollenkaan!
  Nykyinen tilanne ei ole kansan tahto.
  Mikä politiikka kelpaisi näille nalkuttajille täällä, menisivät itse suurvallan johtoon tumput suorina mitään tajuamatta mistään, tai poliittiseen julkisuuteen massojen eteen, helppoa huudella sivusta. Siellä on jokainen kytketty globaalisti kaikkiin mahdollisiin seikkoihin tahtoi tai ei! Kaikkia ei voi miellyttää, aina joku raakkuu vikoja olkoot tilanne mikä tahansa.
  Sama kaikessa.
  Poliittinen kokemus, tieto ja yleissivistys on sentään plussaa siellä oleville. Valiitettavaa ettei tulevalla Trumpilla juuri niitä ole.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 28. Ja – Usassa on epädemokraattinen satoja vuosia vanha äänestyssysteemi jossa eniten ääniä valtakunnallisesti saava ei voitakaan vaan valitsijamiessysteemi osavalitioissa.
  Koskaan ennen näin suurella äänimäärällä voittanut ei ole menettänyt presidentin paikkaa Usassa.
  Lisäksi kyseessä on sovinistinen maa jossa nainen ei saa olla miesten paikoilla eikä fiksu, itsenäinen.
  Naisen paikka on miehen alamaisena: ole kaunis ja hymyile. Maa jossa oltava seksikäs, hyvännäköinen, se on naisen tehtävä. Tyhmät naiset hyväksyvät tämän.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 29. Kyllä sillä väliä mikä puolue vallassa: linja vastakkainen. Demokraatit ajavat kahdenvaltion ratkaisua palestiina- Israle- kuvioon, esimerkiksi, Trumpin hallinto kaasuttaisi palestiinalaiset jos voisi!
  Clintonin kohdalla hakkerointiskandaali.. viestejä kaapattiin ja leviteltiin, samaa ei tehty republikaaneille. Tahallinen mustamaalaus, eli rikollista. Voidaan valita kohteeksi joku joka halutaan eliminoida ja aletaan kaivella ja nostaa vriheitä– jokaiselta löytyy. Trumpin kohdalla ei nostettu esille lakijuttujaan huijausyliopistosta, myös fakta ettei maksanut verojaan, salaa asioitaan, kytköksiä.. hämärä säätiö hänelläkin, hämäriä seikkoja valtava määrä. Siis tietoinen puolueellisuus tiedotuksessa.
  Ihminen lienee sellainen että saa terapeuttista tyydytystä ja huvia kun voi kaivella poliitikkojen syntejä ja muiden julkisuuden vaikuttajien, Jos olisi itse siellä asemissa olisi saman kohde itsekin!
  Jokainen joutyy toimimaan satojen rustiriitaisten tahojen ja vastakkaisten intressien ristitulessa..
  asiat eivät ole mustavalkoisia kuten katselee.. asiat eivät ole hyv’ä- paha- akselilla joko tai.. vaan mitä monimutkaisin verkosto. Kun ihmiset ei osaa hoitaa edes omia asioitaan.. jokaisella on kaapissa rikoksia,
  petoksia, pahoja tekoja, epärehellisyyttä, sotkuja , ties mitä. Kun ihmiset haluaa katsoa ” Salattuja elämiä” ja vastaavaa.. ihmisten pahantahtoiset juorukerhot, tarve siihen.. näillä sivustoillakin. Muiden vikojen arvostelu taukoamatta. VJokainen joka jotain yrittää tehdä on pilkkaamisen kohteena heiltä jotka ei itse tee mitään…vaikka jokainen on vain vajaa ja inhimillinen.. ei voi toimia koskaan kaikkien mielen mukaan. Maailma koostuu lukemattomista täysin vastakkaisista näkemyksistä ja intresseistä!
  Vanha viisaus ” jos haluat muuttaa maailmaa, muuta itseäsi.”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 30. Tämän patologisen sivuston ainoa motiivi on haukkua ihmisiä, koettaa vetää lokaan. on herjaamiseen keskittynyt sivusto kokonaan.
  Ei löydy ketjuja joissa kehutaan ihmisiä miten hyviä ja mitä hyvää saaneet aikaan maailmassa tai hyviä päämääriä.
  Pelkkää negatiivisuutta. Todellisuuskuva vinoutuu vaarallisesti.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 31. Onko vapaassa Suomessa todella ihmisiä jotka haluavat tänne diktatuurin, yksipuoluejärjestelmän johon Hitler ajoi saksan ja alkoi hajottaa ja valloittaa muuta Eurooppaa, Hitlerin toiminta aloitti toisen maailmansodan.
  Keskitysleirejä rakennettiin aluksi Saksaan poliittisille toisinajattelijoille. Hitler lähetti myös joukkojaan tukemaan diktaattori Francoa Espanjaan. Tälläistäkö jotkut kaipaa, ei maistu eläminen näin vapaassa kulttuurissa kuin meillä on? Pitäisi olla kontrolli ja diktatuurinen hallitus. Älkää vitsailko asialla vailla mitään tajua mitä se TODELLA olisi, ette yhtään sotaa nähneet. Kaivataanko täällä uudellaan sisällissotaa vai?
  Ei maistu rauha? Kaivataanko maailmansotaa? Harmageddonia?
  Lisäksi dokumenteista käy ilmi että Hitler kehitti myytin juutalaisista ilman mitään todellista syytä.
  Kansa oli sokea lauma koska Hitler oli mustamaagikon lailla hypnoottinen ja osasi puhua.
  Hitlerin totesi psykopaattiseksi persoonaltaan jo sotilaslääkäri kun Hitler oli nuori.

  Plusääni(0)Miinusääni(7)
  1. Natsi-Saksassa ihmiset elivät paljon vapaammin kuin nykyisessä Suomessa puhumattakaan Itä-Euroopan maista, joissa ihmisillä on tänäkin päivänä vaikeuksia oman omaisuutensa hallintaan.

   Mene nyt psyko-ina lukemaan niitä iltasatujas jonnekkin muualle, äläkä yritä vaivata heikkolahjaista päätäs liian vaikeilla asioilla, kun sinne ei näköjään muuta mahdu kuin psykopaattia ja diktatuuria, joita et ilmeisesti löydä tästä maailmasta muualta kuin tuosta harhaisesta maailmankuvastas ja pelkästä valheellisesta propaganda-hörhö-jutuistas,
   jotka olet opetellut ulkoa jonkun umpirikollisen, juutalais-kommunistisen patologisen valehtelijan tekaistuista propagandaväitteistä.

   Vuosikymmeniä eläimetkin on yritetty luokitella mielipuolisiksi pedoiksi, jotka vain odottavat päästä raatelemaan ja repimään ja ties mitä sairasta juttua,
   mutta ne eläimet eivät ole edelleenkään muuttuneet näiksi mielipuoliksi, vaikka tätä sairasta samaa soopaa on yritetty ihmisille takoa päähän yhä uudestaan ja uudestaan. Ainoa kuka tässä yhtälössä on muuttunut mielipuoleksi on ihmiset.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 32. Te haluatte siis yksipuoluejärjestelmän joka natsistinen ja keskitysleirit toisinajattelijoille ja kriitikoille?

  Plusääni(0)Miinusääni(3)
 33. Kun tahdotaan sananvapautta, se merkitsee MONIäänistä demokratiaa, jossa vapaus eriäviin näkemyksiin eikä yksidogmihäkkyrää. Niissä kehää kiertävien päänupista lisäksi vaarallisesti katoaa todellisuudentaju.
  Katsokaa mitä tarkoittaa ” projisointi” psykologisesti… kun sanaa ” trolli” hoetaan koko ajan täällä.
  Suosittelen – jo variaatioiden vuoksi tässä fanaattisessa tylsässä toistossa ja mustavalkoisuudessa – lukemaan vaikkapa ketjun ” Kadonneet heimot Euroopassa” MV- mediassa.

  Mehän emme ole puhdasrotuisia. Alkuperämme ei ole täällä. Kaikki kansat ovat sekoittuneet jo ajat sitten!
  Kun ikiaikaiset etäisen lähi- idän asiat aiheuttaa tälläisen fanatismin, lienee perää väitteissä juuristamme geeneissä niihin suuntiin.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 34. Ps. Projisointi meni äärimmilleen Hitlerissä( Jung on kirjoittanut ” varjosta” psykiatrisessa merkityksessä)..
  Hitler halveksi ihmisiä joita hän tosiasiassa itse edusti! ( Yritys alitajuisesti eliminoida omat varjot ja lapsuus jossa isä pahoinpiteli taukoamatta?)
  On tehty DNA- tutkimus Hitleristä( menetelmää ei ollut aikoinaan): nyt se on paljastanut totuuden:
  Hitlerin DNa on harvinainen ja poikkeava länsieurooppalaiselle, mutta sensijaan sisältää sekä afrikkalaisuuden ja juutalaisuuden! Hitlerin DNA:n rakenne on yleinen Marokon, Tunisian, Algerian berbereillä sekä askesnaasi- ja sefardijuutalaisilla!

  Plusääni(0)Miinusääni(3)
 35. Jk. Eva Braun oli myös osin juutalainen DNA:n mukaan.
  Hitlerin Taisteluni- kirjassa on kirjoitettu selvästi ” rodunpuhdistuksen” ohjelma jotta vain arjalainen rotu olisi olemassa! Hitler ajoi julkisesti tätä ohjelmaa. Ja alettiin kehittää ja tutkia eugeniikkaa. 6000 vammaista lasta tapettiin kokeeksi, sitten siirryttiin vammaisiin aikuisiin ja romaneihin… ja edelleen…
  Todella pitkälle mennyt oman sisäisen yöpuolen ulkoistaminen. Samalla logiikalla toimivat sarjamurhaajatkin, heistä vain ei synny kellekään sankareita.

  Plusääni(0)Miinusääni(4)
 36. NatsiSaksan vapaus EI koskenut juutalaisia eikä – ihmisten ajattelunvapautta! Kyse oli diktatuurista.
  Toisinajattelijat eliminoitiin systemaattisesti. Elämme niin vapaassa maassa ja on niin hyvin asiat että voi kevyesti idealisoida diktatuureja. Häpeän asiaa.
  Hitlerin kirjoituksista käy ilmi että hänellä oli jo ennen sotaa selkeä juutalaisten eliminoinnin ( totaalisesti) ohjelma. Stalin laittoi leireille vain oman maansa kansalaisia, ja siellä ei kaasutettu ja moni selvisikin, mutta Hitler halusi laajentua läpi Euroopan ja maailman, murhasi muidenkin maiden ihmisiä leireillään. Kyse ei ollut vain juutalaisista vaan kyse oli eugeniikasta ja ” rodunpuhdistamisesta.”
  Hitler mainitsee tämän Mein Kamf- teoksessa ja puheissaan ja kirjeissään.Henkisesti sairaiksi katsotut, vammaiset elimointiin myös. Poliittisin perustein tapettiin. Suomessa tarkoittaisi paljon pahempaa kuin sisällissotamme ja tarkoittaisi armottomia julmia ” armomurhia” sadoille tuhansille omille kansalaisilemme noilla kriteereillä.
  Koska tarkoitus oli laskelmoidusti eliminoida jokainen juutalainen maan päältä, lukema 6 miljoonaa ei todellakaan ehtinyt kattaa heitä kaikkia vaan heitä jäi eloonkin, koska Hitler hävisi kesken projektin.
  Tämä ei koskenut vain ” verenrodun” lajia vaan myös jotka kääntyneet juutalaiseen uskontoon.
  Ja heitä jotka eivät hyväksyneet tätä. Sotilaat olivat kuin robotteja – koska sodissa ja tuollaisissa tilanteissa ihminen muuttuu kuin koneeksi ja sulkee tunteensa ulos. On samoin totteleva kone lauman mukana. ( On tehty useita kokeita ihmisillä, testejä: jotakuta aletaan kiusata, vaikkapa sähköshokeilla ja kokeessa mukana olivat turtunut kun se jatkuu ja voivat itse alkaa jatkaa entistä kovettuneempina kiusaamista. Tämä ilmiö vahvistuu aina laumassa, eikä yksin. Ihminen haluaa käyttäytyä lauman mukana osana laumaa.) Siksi sotilaat saattavat kiduttaa hengiltä jonkun ja senjälkeen viedä kotiin kukkia hymyillen. Ihminen on näin jakautunut.
  Erich Frommin teos: Fasismin massapsykologia. Suosittelen.

  Plusääni(0)Miinusääni(4)
  1. Stalinin leireillä juuri kuoiltiin ja toisinajatteijat eliminoitiin. Saksassa ei eliminoitu toisinajattelijoita, vaan oli kovat syyt vangitsemiselle. Stalin lastasi ihmisiä kaikkialta vaikutuspiiristään ja länsiliittoutuneet luovuttivat miljoonia ja taas miljoonia lisää orjiksi ja tuhottaviksi. Hitlerin leirit olivat hotelleja verrattuina juutalaisen Neuvostoliiton kuolemanleireihin. Stalin vangitsi ilman syytä ihmismassoja, joita kidutti massoittain ja tarvitsi orjiksi, joten kaikkia ei kidutettu kuoliaaksi. Kidutukseen ei lllut mitän muuta syytä useinkaan kuin puhdas sadismi. Myös murhaamiseen mitä hirviömäisimmilllä tavoilla. NL edusti saatanallista pahuutta eli talmudismia.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 37. Voitte katsoa Areenasta ”Keskitysleirien salattu totuus! ja ” Yö ja usva”
  Vanhaa dokumenttiaineistoa.

  Siellä kuoli 3 miljoonaa ihmistä myös jotka ei olleet juutalaisia.
  Maailmanhistorian raadollisin ja laajin ihmisoikeusrikos ja joukkomurha.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat