Katsaus D-vitamiinin hyötyihin ja suosituksia

Sekä tieteellinen näyttö että tietoisuus D-vitamiinin tärkeydestä terveydelle kasvaa koko ajan. Alunperin tutkijat arvioivat, että D-vitamiinilla on tärkeä rooli vain riisitaudin ja muiden luusairauksien ehkäisyssä. Nykyään kuitenkin tiedetään, että D-vitamiini vaikuttaa muuallekin kuin vain luihin.

Iho kykenee itse muodostamaan D3-vitamiinia (kolekalsiferoli). Ultravioletti-B-säteily (UVB) reagoi 7-dehydrokolesterolin kanssa, mikä käynnistää lämpökemiallisen reaktion. (D-vitamiinia saa myös joistain ruoka-aineista tai ravintolisistä). D-vitamiini siirtyy verenkierrosta maksaan, missä siihen liitetään hydroksyyli-radikaali (-OH), jolloin muodostuu 25-dihydroksivitamiini-D:tä (kalsidioli). Kun puhutaan henkilön ”D-vitamiinitasoista”, viitataan veren kalsidiolipitoisuuteen. Kalsidioli virtaa verenkierron mukana ja voi muuttua 1,25-dihydroksivitamiini-D:ksi (kalsitrioli), joka on D-vitamiinin aktiivinen aineenvaihduntatuote. Kalsitrioli auttaa säätelemään kalsiumin imeytymistä suolistosta ja veren kalsiumpitoisuutta. Kalsitrioli toimii avaimena, joka avaa D-vitamiinireseptorit, joita on lähestulkoon kaikissa soluissa. D-vitamiinireseptorit ovat kiinni kromosomeissa. Kun ne aktivoituvat, ne voivat vaikuttaa satojen geenien ilmenemiseen, jolloin osa ilmenee voimakkaammin ja osa heikommin. Myös muut D-vitamiinia tarvitsevat elimet voivat valmistaa kalsitriolia kalsidiolista.

Tieteellisessä mielessä D-vitamiinin vaikutuksia voidaan arvioida monelta kantilta. Auringon UVB-säteily on tärkein D-vitamiinin lähde suurimmalle osalle ihmisistä. Tämän vuoksi on aiheellista tarkastella tutkimuksia, joissa verrataan auringonvalon UVB:n määrän vaikutusta terveyteen ja tautien esiintyvyyteen. Alueelliset tutkimukset on toinen loistava tapa tarkastella UVB:n vaikutusta kokonaisterveyteen. Maantieteellisissä alueellisissa tutkimuksissa tutkijat tekevät tilastollista tutkimusta tietyllä alueella, kuten esimerkiksi osavaltiossa, asuvan väestön keskimääräisen UVB-altistuksen ja terveyden välisestä yhteydestä. Näissä analyyseissä myös muut sairastavuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon. Tämänkaltaiset tutkimukset ovat osoittaneet syöpätyyppejä, joiden riskiä UVB-altistus ja D-vitamiini pienentävät [Moukayed, 2013]. Myös ajallisesti rajoitettuja alueellisia tutkimuksia voidaan käyttää. John Cannell ehdotti, että influenssan riski on suurimmillaan talvella, sillä silloin auringon UVB-säteily ovat heikoimmillaan [Cannell, 2006]. Alueelliset tutkimukset ovat usein ensimmäisiä kun etsitään D-vitamiinin hyötyvaikutuksia. Yleensä havainto- ja mekanismitutkimukset ja kliiniset tutkimukset tukevat näiden tutkimusten tuloksia [Grant, 2016]. Havaintotutkimuksissa tarkastellaan terveyttä suhteessa D-vitamiinitasoihin, tai joskus myös UVB-altistushistoriaan. Tapaus-verrokkitutkimuksissa mitataan D-vitamiinitasot silloin kun potilaalla on diagnosoidaan sairaus, kuten rintasyöpä [Grant, 2015]. Prospektiivisessa tutkimuksessa tutkijat ottivat verinäytteen osallistujilta ennen tutkimuksen aloittamista ja seurasivat muutoksia usean vuoden mittaisella ajanjaksolla. Laboratoriotutkimusten avulla tutkijat voivat päätellä kuinka paljon D-vitamiini vähentää terveydelle haitallisia ilmiöitä. Vaikka kaikki mainitut lähestymistavat ovat päteviä, terveydenhuoltojärjestelmämme on suunniteltu lääkkeiden käytön ympärille, minkä vuoksi tarvitaan satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia, joilla voidaan osoittaa tehokkuus tai haittojen puute. Valitettavasti monet D-vitamiinilla suoritetuista satunnaistetuista tutkimuksista on suunniteltu huonosti, sillä ne on laadittu lääkkeille tarkoitettujen käytäntöjen pohjalta. Näissä tutkimuksissa oletetaan, että koehenkilö ei saa yhdistettä muualta kuin tutkimuksen suorittajalta ja että annoksen ja vasteen välinen suhde on lineaarinen. Niiden tulisi perustua D-vitamiinitasoihin [Heaney, 2014] kuten tuoreessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin raskaana olevia naisia ja ennenaikaisia synnytyksiä [Wagner, 2016]. Näin ollen, ainakin tällä hetkellä, muuntyyppiset tutkimukset tarjoavat parhaat todisteet UVB-altistuksen ja D-vitamiinin hyödyistä.

Syöpä

Syöpäsolut selviytyvät hyödyntämällä solujen erilaistumista; jakautumista; ja apoptoosia; angiogeneesiä ja metastaasia. UVB-altistus ja D-vitamiini laskevat 15-20 endoteelisyöpätyypin riskiä [Moukayed, 2013]. Todisteet ovat vahvimpia paksusuolen- ja rintasyövän kohdalla [Grant, 2015]. Riski laskee nopeasti kun D-vitamiinitasot nousevat 20 ng/ml (50 nmol/L) ja hieman hitaammin kun arvot nousevat yli 40 ng/ml. (Valkoisilla amerikkalaisilla keskimääräinen D-vitamiinitaso on noin 25 ng/ml, kun taas mustilla amerikkalaisilla lähellä 16 ng/ml:aa. D-vitamiinitasot ovat korkeimmillaan kesällä ja matallimmillaan talvella [Kroll, 2015].) Kolmessa eri tutkimuksessa 1000-2000 IU/päivä D3-vitamiinia yhdessä kalsiumin kanssa laski kaikkien syöpätapausten esiintyvyyttä [Lappe, 2007; Bolland, 2011; Lappe, 2016]. Ihmiset, joiden D-vitamiinitasot olivat yli 30 ng/ml, elivät huomattavasti pidempään syöpädiagnoosin jälkeen [Tretli, 2012]. Nykyisten todisteiden valossa siis voidaan sanoa, että D-vitamiinilisän nauttiminen ja kohtuullinen altistus auringon UVB-säteilylle pienentää mahdollisuutta sairastua syöpään [Grant, 2016].

Sydän- ja verisuonisairaudet

Sydän- ja verisuonisairauksia (esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa, sepelvaltimotautia ja aivojen verenkiertohäiriöitä) esiintyy enemmän talvella, jolloin D-vitamiinitasot ovat matalimmillaan, kuin kesällä. Epäkokeellisissa tutkimuksissa matalammat D-vitamiinitasot on yhdistetty korkeampaan sydän- ja verisuonisairauksien riskiin [Wang, 2012]. Mekanismi voi liittyä infektioiden, tulehduksen ja suonten kalkkeutumisen vähentymiseen. D-vitamiinin rooli sydän- ja verisuonisairauksien riskin alentamisessa tyydyttää suurimman osan Hillin kriteereistä kausaliteetille biologisessa systeemissä [Weyland, 2014]. Satunnaistetuissa ja kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa ei ole kuitenkaan havaittu, että D-vitamiinilisän nauttiminen alentaisi sydän- ja verisuonisairauksien riskiä [Veloudi, 2016]. Näin ollen, jos satunnaistetut kontrollitutkimukset ovat oikeassa, D-vitamiinitasot voivat olla yhteydessä matalampaan sydän- ja verisuonisairauksien riskiin pienemmän auringon UVB-altistuksen vuoksi, tai koska riski on korkeampi talvella kun on kylmempää.

Tartuntataudit

D-vitamiini alentaa monien tartuntatautien riskiä, olipa kyseessä sitten bakteeriperäinen (esim. pneumonia, sepsis) tai virusperäinen (esim. akuutti hengitystieinfektio, influenssa) sairaus. Vaikutus välittyy ainakin kahdella mekanismilla: (i) edistämällä katelisidiinin ja defensiinien toimintaa ja (ii) siirtämällä sytokiinitasapainoa pois proinflammatorisista sytokiineista [Grant, 2009]. Satunnaistetuissa kontrollitutkimuksissa D-vitamiinilisä laski akuuttien hengitystieinfektioiden [Camargo, 2012] ja influenssan [Urashima, 2010] riskiä. D-vitamiini alentaa influenssan riskiä vähintään yhtä tehokkaasti kuin rokotteet. D-vitamiini myös ehkäisee hammasmätää [Hujoel, 2012].

Autoimmuunisairaudet

UVB-altistus ja D-vitamiini molemmat alentavat monien autoimmuunisairauksien riskiä ja lievittävät niiden oireita. UVB-altistus vaikuttaa multippeliskleroosiin, ja vaikutus välittyy D-vitamiinin muodostumisen ja muiden, tuntemattomien mekanismien avulla [DeLuca, 2016].

Yleinen kuolleisuus

Keskeisin kysymys D-vitamiinista on se, onko korkeammat tasot yhteydessä matalampaan kuolleisuuteen. Eräs meta-analyysi analysoi kolmeakymmentäkahta prospektiivista tutkimusta, joissa tutkittiin sekä terveitä että sairaita henkilöitä. Havaittiin, että kuolleisuus laski 36 ng/ml asti [Garland, 2014]. Tuore tutkimus Ruotsista osoitti, että eniten auringolle altistuneiden ihmisten elinajanodote oli 0,6-2,1 vuotta pidempi kuin aurinkoa välttelevien [Lindqvist, 2016]. Aiempi analyysini väestön D-vitamiinitasojen kasvattamisen hyödyistä 22 ng/ml:sta (monien maiden keskiarvo) 44 ng/ml:aan laskisi kuolleisuutta noin 15 % ja nostaisi elinajanodotetta noin kahdella vuodella [Grant, 2011].

Raskaus

Korkea D-vitamiinitaso raskauden ja imetyksen aikana on tärkeä sekä äidille että lapselle. Geenit säätelevät pitkälti sikiökehityksen aikaisia tapahtumia, ja koska D-vitamiini säätelee geenien ilmenemistä, optimaalinen konsentraatio on tärkeä. Etelä-Karolinassa tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa raskaana olleet ja imettävät naiset tarvitsivat 4000-6000 IU D3-vitamiinia päivässä jotta kalsidiolitasot nousisivat 40 ng/ml, jolloin kalsitriolitasot tasoittuivat [Hollis, 2011]. Havaintotutkimuksissa korkeammat kalsidiolitasot raskauden aikana olivat yhteydessä pienempää keisarinleikkauksen tarpeeseen synnytyksen yhteydessä sekä matalampaan raskausmyrkytyksen, raskausdiabeteksen, ennenaikaisen synnytyksen riskiin [Karras, 2016].

D-vitamiinin muut vaikutukset

On olemassa monia vaikutuksia jotka liitetään D-vitamiiniin. Löydät lisätietoa täällä mainituista ja muista vaikutuksista alla olevista lähteistä.

Korkeisiin D-vitamiinitasoihin liittyvät huolenaiheet

Useat tutkimukset ovat todenneet, että ihmisillä, joiden D-vitamiinitasot ovat yli 70-100 nmol/l, on korkeampi haittavaikutusten riski kuin ihmisillä joiden arvot ovat 30 ng/ml tienoolla. Käydessämme läpi lääketieteellistä kirjallisuutta kollegani ja minä havaitsimme, että vain muutaman löydöksen voitiin selkeästi osoittaa olevan kytköksissä D-vitamiinitasoihin. Monet haittavaikutuksista kärsineet, joilla oli korkeat D-vitamiinitasot, saattoivat aloittaa D-vitamiinin käytön hieman ennen prospektiivisia tutkimuksia, ehkäpä koska heidän lääkärinsä havaitsivat oireita jotka liittyvät D-vitamiinin puutostilaan. Näin ollen heidät luokiteltiin väärään D-vitamiiniluokkaan [Grant, 2016].

Altistuminen auringon UVB-säteilylle

Koska auringon UVB-säteily on monille ihmisille tärkein D-vitamiinin lähde, UV-säteilyyn liittyvien kiistakysymyksiä on syytä käsitellä. Ehkäpä paras osoitus siitä että ihminen on tarkoitettu hankkimaan D-vitamiininsa altistumalla auringon UVB-säteilylle on se, että ihon pigmentti vaihtelee riippuen siitä missä kansa on elänyt useiden sukupolvien ajan. Tumma pigmentti esimerkiksi suojaa ihosyövältä ja folaatin tuhoutumiselta, mutta sallii tarpeeksi suuren määrän UVB:tä läpäistä ihon, jotta D-vitamiinia muodostuu trooppisella alueella. Vaaleasta ihon pigmentistä taas on hyötyä korkeilla leveysasteilla, koska UVB-säteilyä on vähemmän [Grant, 2016]. Riittävän D-vitamiinin tuottamiseen tarvittava aika riippuu monista tekijöistä, kuten auringon tulokulmasta, joka vaihtelee kellon- ja vuodenajan [Engelsen, 2010], altistuneen ihoalueen, ja iän mukaan (kun ihminen ikääntyy, iho tuottaa vähemmän D-vitamiinia). Vaikka osa pelkää että auringonvalo altistaa ihosyövälle ja melanoomalle, on syytä ottaa huomioon muutama tosiasia. Ensinnäkin, ihmisten auringossa viettämä aika on lyhentynyt huomattavasti viimeisen 70 vuoden aikana, koska työ on siirtynyt pitkälti sisätiloihin. Melanooman esiintyvyys on kasvanut dramaattisesti tuona aikana, mutta kuolleisuusaste on pysynyt lähestulkoon samana. Näin ollen suuri osa diagnosoitujen melanoomatapausten ”kasvusta” selittyy ei-tappavien melanoomien kasvulla. Toisekseen riski kuolla ihosyöpään tai melanoomaan on paljon pienempi kuin sisäisiin syöpiin (3% vrt. 97%), ja auringolle altistumisella on muita hyötyjä.

Suositukset

Pitkälti havaintotutkimusten pohjalta pääteltynä optimaalinen D-vitamiinitaso on yli 30 ng/ml [Holick, 2011; Pludowski, 2012] mutta 40 ng/ml on vielä parempi [Garland, 2014; Lappe, 2016; McDonnell, 2016]. Institute of Medicine suosittelema arvo on 20 ng/ml, ja he suosittelevat 600-800 IU D3-vitamiinin päivittäisannosta. Nämä arvot perustuvat ensisijaisesti kliinisiin luuterveystutkimuksiin ja niistä tehtyihin perusteellisen virheellisiin johtopäätöksiin luiden kunnon ja D-vitamiinitasojen välisestä suhteesta [Heaney, 2011]. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto, National Institutes of Health ja Health Canada rahoittivat kyseisen katsauksen. Vaikka D-vitamiinin hyödyistä ja haitoista ei ole olemassa täyttä varmuutta, käytännössä kaikki todisteet puhuvat sen puolesta. Se, että nykyinen terveysjärjestelmä edellyttää satunnaistettuja kontrollitutkimuksia ennen kuin D-vitamiinia voidaan hyväksyä, asettaa riman erittäin korkealle, mikä on uskoakseni tehty suojelemaan status quota. Kuten saksalaisfilosofi Arthur Schopenhauer sanoi: ”Kaikki totuudet käyvät läpi kolme vaihetta. Ensimmäisessä se tehdään naurunalaiseksi. Toisessa sitä vastustetaan väkivaltaisesti. Kolmannessa se hyväksytään itsestäänselvyytenä.” D-vitamiini on nyt keskellä toista vaihetta. Suhtaudu D-vitamiiniin edullisena terveys- ja henkivakuutuksena. Vuoden annos maksaa 10-20 dollaria. Katso kuinka viralliset suositukset ovat muuttuneet ajan myötä, niin huomaat että positiiviset muutokset tapahtuvat hitaasti. Kesti noin sata vuotta ennen kuin ymmärrettiin, kuinka keripukkia voidaan ehkäistä ottamalla laivalle mukaan sitrushedelmiä. Ja lääkäreiltä kesti vuosikymmeniä ennen kuin he alkoivat pestä käsiään ruumiinavausten ja raskaana olevien naisten tutkimisen välillä, sen jälkeen, kun Semmelweis osoitti sen laskevan kuolleisuutta.

Lähteitä

D-vitamiinista tehtyjä vertaisarvioituja tutkimuksia löytyy National Library of Medidice PubMed –tietokannasta (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) ja Google Scholar –hakukoneesta (https://scholar.google.com/). Julkaisuja voi hakea aiheen, otsikon tai tekijät mukaan. Koko artikkeli on usein luettavissa ilmaiseksi, ainakin Google Scholarin kautta tai lähettämällä sähköpostia tekijöille. Lisäksi lukuisat D-vitamiinijärjestöt pysyvät ajan hermolla ja päivittävät tietoa UVB-altistuksen ja D-vitamiinin hyödyistä. Kaksi ensin mainittua järjestöä tarjoaa verikokeita D-vitamiinitasojen määrittämistä varten 60 dollarin hintaan. He suosittelevat veriarvojen mittauttamista ennen ravintolisän aloittamista ja muutaman kuukauden kuluttua ravintolisän aloittamisesta. Ihmiset reagoivat hyvin vaihtelevasti UVB-säteilyyn ja suun kautta nautittavaan D-vitamiiniin.

  • Grassroots Health –järjestöllä on asiantuntijalautakunta, johon kuuluu 50 johtavaa D-vitamiinitutkijaa, he tarjoavat useita asiantuntijoiden videoita ja tukevat ohjelmia, jotka tarjoavat D-vitamiinilisiä raskaana oleville naisille.
  • Vitamin D Council on D-vitamiinin puolesta puhuva järjestö, joka tarjoaa tietoa D-vitamiinin hyödyistä moniin terveysongelmiin ja enemmän kuin kymmenen podcastia johtavilta D-vitamiinitutkijoilta.
  • Vitamin D Society on kanadalainen järjestö, jonka mielenkiinnon kohteena on sekä UV-altistus että D-vitamiini.
  • Vitamin D Wiki tarjoaa tekstejä, jotka on käännettävissä yli 90 kielelle.

 

Lähde: GreenMedInfo

Lue myös:

Mitä D-vitamiini on?
Tutkittua D-vitamiinista
Mielipide: Mihin tarvitsemme D-vitamiinia ja kuinka paljon
D-vitamiinista jaksamista talveen
Näin D-vitamiini pysäyttää syövän kantasolut
D-vitamiinin puute raskauden aikana voi aiheuttaa hammasmätää
Tutkijat huomasivat Omega-3:n ja D-vitamiinin vahvistavan immuunijärjestelmää
Unohda laihdutuslääkkeet, luonnollinen D-vitamiini auttaa painon hallinnassa
D-vitamiini auttaa ikänäköön, sen puute nostaa verenpainetta
Allergioilla saattaa olla yhteys D-vitamiinin puutokseen
D-vitamiinin puutos aiheuttanut riisitautiepidemian
Japanilainen tutkimus: D-vitamiini suojaa influenssalta rokotteita varmemmin
Auringonvalon merkitys hyvinvoinnille
Auringonvalo on hyväksi iholle
Auringonvalo voi oikeasti suojata ihosyövältä
Auringonvalo estää ihosyöpää
Aiheuttaako liika auringonotto oikeasti melanoomaa?

1 kommentti

  1. Itse otan yhden 100 mikrogramman kapselin päivässä. Se on Amerikkalaiseen holistiseen koululääketieteesen verrattuna moninkertainen määrä. Mutta siitä kun ei ole haittaa.

    Plusääni(7)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat