Kempeleen raiskaus: opetushallituksen sensuurivaatimus perustuu juutalaistaustaisen tutkijan teorioihin

Päivitys artikkeliin klo 20:00: Julkaisun jälkeen opetushallitus yritti kaikessa hiljaisuudessa piilottaa raskauttavimmat tekstit sivuiltaan. MV-lehti kuitenkin huomasi vilpin ja linkitti Wayback Machinen tallentaman arkistoversion opetushallituksen alkuperäisestä tekstistä. Iso nippu risuja opetushallituksen suomalaisvihamielisille valehtelijoille.

Viime viikolla Suomea kuohutti monikulttuurinen raiskausskandaali, joka tapahtui pääministeri Juha Sipilän kotikunnassa Kempeleessä. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan 14-vuotias uhri tunsi raiskaajan entuudestaan.


Video: Kempeleen mielenosoitus vastaanottokeskusta vastaan oli viikonlopun pääuutisia.

MTV3:n mukaan suomalaislapsi oli viettänyt aikaa itseään vanhemman ”turvapaikanhakijan” kanssa samana päivänä, kun raiskaus tapahtui. MTV3:n uutinen tukee huhuja, joiden mukaan opettajat ovat kannustaneet aktiivisesti koululaisia viettämään vapaa-aikaa sota-alueilta saapuneiden siirtolaismiesten kanssa.

Opetushallituksen verkkosivuilta selviää, että lasten aivopesu monikulttuurisuuden kannattajiksi on järjestelmällistä toimintaa. Opettajille suunnatun ”suvaitsevaisuutta, rasismia ja sortoa” käsittelevän oppaan mukaan nuorista täytyy kitkeä väkisin suomalainen identiteetti pois ja istuttaa tilalle monikulttuurinen maailmankansalaisuusaate. Lisäksi opas muistuttaa, että ulkomaalaisia tulee suosia suomalaisten kustannuksella ja että lapset on pakotettava hyväksymään tämä:

”Suomen kotouttamispolitiikalla pyritään tasa-arvon ja autonomian väliseen tasapainoon. Keinona on positiivisen diskriminaation oikea määrä. Vähemmistöjen on tarkoitus nauttia etuoikeuksia tai tukea siten, että oman kulttuurin säilyttäminen on mahdollista […]

Tasapainon saavuttaminen edellyttää eri yhteisöissä, kuten esimerkiksi koulussa, avointa keskustelua ja kaikkien hyväksymiä yhteisiä arvoja toiminnan pohjaksi.”

Häiritsevin kohta Kempeleen raiskauskontekstissa on oppaan lopussa. Siinä kerrotaan, että opettajien on sensuroitava ”kaikki negatiiviset kertomukset” maahanmuuttajien toiminnasta. Ohjetta on myös noudatettu orjallisesti, kuten MTV3:n uutisesta selvisi. Uutisessa haastatellun tytön mukaan opettajat eivät edes hyväksy maahanmuuttopoliittista dialogia, vaan nuorten on nieltävä propaganda sellaisenaan.

Opehall
Klikkaa suuremmaksi!

Suomalaislapset pakotetaan itsetuhoon

Toisin sanoen Kempeleen opettajat usuttivat nuoret ensin viettämään aikaa raiskaajien kanssa ja tämän jälkeen kieltävät aiheesta keskustelun, jotta uljas monikulttuurinen projekti ei kokisi kolhua! Opettajilla ei siis ole aikomustakaan viisastua viikon takaisesta tragediasta, vaan sama suomalaisvastainen teurastus tulee jatkumaan.

Mielenkiintoista opetushallituksen julkaisemassa oppaassa on se, että tekstissä vedotaan ainoastaan yhteen ”tutkijaan” – Helsingin yliopiston juutalaiseen sosiaalipsykologian professori Karmela Liebkindiin. Liebkind on siis suomalaislasten monikulttuurisuuskasvatuksen korkein auktoriteetti! Opetushallitus kirjoittaa esimerkiksi:

Karmela Liebkindin mukaan rasismin kehittymisen taustalla ovat stereotypiat ja ennakkoluulot. Ennakkoluuloisella ihmisellä on valikoivat aistit, hän havaitsee toisissa ihmisissä vain sellaista, joka tukee hänen stereotyyppisiä ja ennakkoluuloisia käsityksiään.

Kaikki vastakkaiset esimerkit hän näkee poikkeuksina säännöstä. Ennakkoluuloinen ihminen selittää pahan ryhmästä johtuvaksi, ennakkoluuloton näkee pahan yksilöihin liittyvänä. Rasistiksi kehittyvä yksilö kuuluu yleensä myös ryhmään, jolla on kovat arvot: iso ja voimakas on hyvää, pieni on halveksuttavaa.”

Tämä on tietysti täyttä palturia. Vastaanottokeskusten vastaisessa liikkeessä ei ole kyse irrationaalisista ”ennakkoluuloista” vaan kylmistä tilastollisista tosiasioista: Lähi-idästä ja Afrikasta tulevat raiskaavat 17-18 kertaa suomalaisia useammin, vaikka Liebkind yrittäisi selittää tämän parhain päin. Mustat pahoinpitelevät valkoisia 60 kertaa useammin kuin valkoiset mustia. Tämä ei ole stereotypia vaan viranomaisten keräämää statistiikkaa.

Karmela Liebkind.
Karmela Liebkind.

Yksi laki Israelille – toinen Suomelle

Liebkind vastustaa suomalaisnuorten isänmaallisuutta mutta kannattaa Israelia eli juutalaisten poliittista suosimista miehitetyssä Palestiinassa. Hän väittää parantavansa suomalaisnuoret ”ksenofobiasta” ja etnisestä yleistämisestä, mutta on itse luonnehtinut ”antisemitismiä” eurooppalaisen rodun perinnölliseksi sairaudeksi!

Onkohan sattumaa, että opetushallituksen rasismioppaassa on aivan oma osionsa holokaustipropagandalle. Toisen maailmansodan propagandavalhe ”juutalaisten joukkotuhonnasta” ansaitsee kokonaisen sivun, mutta esimerkiksi Suomen sortokausi kuitataan sivulauseessa. Opetushallituksen mukaan juutalaisilla on historiallinen ”erityisasema”, jonka kyseenalaistaminen on ”ajatusvääristymä” jolle ei tule antaa ”elintilaa”. Opetushallitus kirjoittaa:

”Juutalaisten vainoa/kansanmurhaa voidaan käsitellä eri yhteyksissä. Se on osa eurooppalaisuutta ja auttaa käsittelemään muita kansamurhia ja vastaavia vaikeita tapahtumia. Etenkin jos oppilaat ottavat esille juutalaisten vainoja, natsi-ideologiaa, Hitleriä tai näitä aiheita sivuavia kysymyksiä, aihetta tulisi käsitellä ja kysymyksiin etsiä vastauksia.

Aiheen käsittely on tärkeätä etenkin niiden oppilaiden kanssa, joilla vielä ei ole historian opetusta ja joilla on vain hajanaisia, mahdollisesti vääriä tietoja historian tapahtumista. Yllättävästi pienetkin oppilaat ovat kuulleet jotain ja muodostaneet positiivisen tai negatiivisen mielikuvan esim. Hitleristä tai natsismista. Yad Vashem -instituutti tarjoaa opastusta kaikenikäisille, myös pienille oppilaille suunnattuun holokaust-opetukseen.”

Opetushallitus kannustaa opettajia käyttämään hyväkseen Yad Vashem –holokausti-instituutin materiaalia. Yad Vashem on tiukan linjan sionistijärjestö, eli se pyrkii propagandallaan oikeuttamaan juutalaisten sortotoimenpiteitä palestiinalaisia vastaan. Miksi ihmeessä instituutin materiaalia käytetään sitten lyömäaseena tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa vaativia suomalaislapsia vastaan?

Opetushallitus vaikuttaa olevan kiinnostuneempi juutalaisesta historiasta kuin suomalaislasten tulevaisuudesta. ”Rasismia” (lue: tervettä isänmaallisuutta) käsittelevää oppimateriaalia eivät laadi kantasuomalaiset vaan tunnustuksellinen juutalainen sionisti. Olikin osuvaa, että Kempeleen vastaanottokeskuksen vastaisessa mielenosoituksessa vaadittiin Israelia ”poistumaan Euroopasta” sekä kysyttiin, ”miksei ISIS hyökkää koskaan Israeliin”.

Maailmanpolitiikka ja pienen pohjoissuomalaisen kunnan synkät kohtalot ovat tänä syksynä kietoutuneet irvokkaalla tavalla yhteen.

 

Arvi Pihkala

 

Lue myös:

Suomalaislapsilla ei oikeutta kieltäytyä maahanmuuttoaivopesusta koulussa
Helsingin juutalaisseurakunta: rajat auki pakolaisille!
Antirasismin ”ruskea” mannekiini onkin juutalainen

17 kommenttia

 1. Artikkelissa kuvattu monikulttuurisuustoiminta on kansanmurhaa, ks. esim. seuraavan videon kohta 15.-19. min.:

  https://www.youtube.com/watch?v=Zh4_i87OMXw

  Kuka tuollaista kansanmurhaa puuhailee/suorittaa (siitä Mmedia vaikenee visusti)? Sitä suorittaa Suomen kansa, tännekin kirjoittavat krvät. Ajatuksensa ja oppinsa he ovat saaneet mm. juutalaisilta ja muilta ”valkoisen ihmisen” mailta ja hallituksilta. Suomessa valtaa pitää ja kaikkea hallitsee Suomen kansa: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§).

  Krpälauma (Suomen kansa) siis asioista vastuullisena ja vallan ylimpänä haltijana imee tänne muiden ja vihamielisten kulttuurien/uskontojen ihmismassoja, koska luulee niin tekevänsä itsensä krvästä ei-krväksi. Se järjestää vihamielisille massoille asunnot, elannon, villasukat, rahaa, alapään käytön opetuksen, vapaat riistamarkkinat ja komentokeskukset (moskeijat). Krpälauma tuo viholliset maahan, antaa heille tukikohdat, ojentaa heille aseet, näyttää kuinka aseita käytetään, näyttää, kuinka krvän krpänuppia kohti tähdätään ja kuinka aseiden liipasinta vedetään. Näin krpälauma (Suomen kansa) suorittaa kansanmurhan. Se yksin on kansanmurhan suorittaja aivan samoin kuin se on krpälauman lasten massamurhan (abortit, pian miljoona lasta murhattu) suorittaja jo ennestään. Kansanmurha on krpälaumalla verissä. Siitä Mmedia vaikenee (ja kaikki koko krpämaassa).

  Itse havaitsin krpälauman luonteen jo varhain pikkulapsena. MMedian mainitseman Opetushallituksen (josta siis krpälauma kaikkivallassaan on vastuussa) opin tuntemaan vuonna 2008 luettuani sen julkaiseman ja superkrpä Paavo Lipposen maahamme tuoman holokaustihuijauskirjan Stephane Bruchfeld – Paul A. Levine: ”Kertokaa siitä lapsillenne – Kirja juutalaisten joukkotuhonnasta Euroopassa 1933-1945”. Kirjassa ei ole yhtäkään asiaa, joka pitäisi paikkansa. Kirjoitin siitä arvostelukirjoituksen, jossa osoitin kirjan haitallisen propagandaluonteen ja jonka toimitin Opetushallituksen pääjohtajalle, opetus- ja kulttuuriministerille, pääministerille, oikeusasiamiehelle ja valtakunnansyyttäjälle. Pääministeri (krpä nimeltä Vanhanen) vain kiitti eikä sitten muuta. Oikeusasiamies ja valtakunnansyyttäjä totesivat holokaustin olevan totta ja vetosivat johonkin saksalaiseen oikeudenkäyntiin. Opetushallitus ja Opetusministeriö eivät vastanneet (vaikka olin vaatinut mainitun kirjan vetämistä pois koulujen opetusmateriaalista).

  Näin siis krpälauma (Suomen kansa) vastasi minulle edustajiensa välityksellä.

  Alun alkaen siis katsoin ainoaksi väyläksi vedota suoraan päättäjiin, koska tiesin, mikä satanallinen krpälauma tämä kansa on (sille ei kannata kirjoittaa mitään eikä siihen voi vedota, tulee vain turpaan ja myrkyllistä myrkkyä päälle).

  Sitten, lähinnä ajankuluksi, pidin blogeja, joissa kirjoitin joistakin huijauksista, joihin krpälauma tämän maan on hukuttanut. Kirjoittamiseni oli täysin turhaa, kuten tiesin jo etukäteen. Kun sitten havaitsin krpälauman suunnittelevan edustajiensa välityksellä lakeja, joissa määrätään rikolliseksi paljastaa huijauksia (esim. siis holokaustihuijauksen), lopetin blogini. Krpälauma oli ajamassa minua vankilaan. Krpälaumalle, maan hirmuhallitsijalle, on turha kirjoittaa totuutta. Tulee turpaan. Olenkin, edelleen ajankuluksi, kirjoitellut vain silloin tällöin sinne tänne, välillä olin yli vuoden ilman internettiä (hyvää aikaa!), koska en tarvitse yhteyttä krpälaumaan. Nyt huvittaa katsella, kuinka tämä krpälauma tappaa itsensä yrittäessään todistaa itselleen, ettei oikeasti ole krpä vaan ei-krpä (kaiken rakastaja, vihollisten, murhaajien, Kristuksen kiroajien rakastaja). Pian krpälauma saa nuppiinsa valmistelemansa luodin.

  Mmedian artikkelin viimeinen lause voisi kuulua näinkin: ”Maailmanpolitiikka ja pienen pohjoisen krpäjoukkion (Suomen kansan) synkät kohtalot ovat tänä syksynä kietoutuneet irvokkaalla tavalla yhteen.”

  En tiedä mitään vastenmielisempää nykyisin kuin tännekin (ja joka foorumille; eikä näillä ole edes oikeita nimiä, siis oikeaa vastuuta) kirjoittavat Suomi-krvät (muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta).

  No, pianhan kuuluu armonlaukaus, krpälauman itsensä valmistelema laukaus. Eikä sitä oikeastaan voi kukaan estää.

  Plusääni(19)Miinusääni(7)
  1. Vesa-Ilkka Laurio. Sinulla on valtavasti tietoa Rothschild-sionisti-juutalaisten (eli pedon) kuviosta, joka on näiden valheiden ja huijausten taustalla ja sitä myöten sinulla on myös paljon annettavaa Magneettimedian lukijoille. Ymmärrän täysin turhautumisesi siitä, että olet vuosien saatossa vilpittömästi yrittänyt herätellä sekä vallanpitäjiä, etta suomen kansaa näkemään todellisuuden, joka on kuitenkin ollut sanomallesi kuuro. Aika on kuitenkin muuttunut/muuttumassa – kansa on heräämässä – joten toivottavaa olisi, että näyttäisit meille viisautesi ja antaisit vanhan kaunan kuolla. Meille kaikille paiskataan toisinaan ovi silmille, meitä uhkaillaan, meille valehdellaan ja vittuillaan vittuilemisesta päästyäänkin mutta ”etteenpäin, sano mummo lumessa”. Vastoinkäymisiltä ei yksikään ihminen voi välttyä, mutta tuleen ei kannata jäädä makamaan.

   Kuten tiedät, Raamattu on maailman hämmästyttävin, upein ja nerokkain kirja, jonka todellista sanomaa monet eivät tavoita, tai kyllä me tavoitamme sen siltä tasolta mihin tietoisuutemme yltää. Se – eli ihmisen tietoisuus/ymmärrys – on juuri sitä mitä sen pitääkin olla, sillä Jumala teki ihmisen omaksi kuvakseen ja hänen talossaan on monta kerrosta. Pointtini on se, että toiset ovat meidän puolella ja toiset ovat meitä vastaan, sellainen on ihmisen elämä… elämän kiertokulku. Viha, uho ja katkeruus eivät johda ihmistä mihinkään – tieto on valtaa – ja valta saattaa kasvaa hyvinkin suureksi kun sen osaa yhdistää viisauteen. Sinulla, Lauri, on hämmästyttävän tarkkaa tietoa yhteiskunnan lukuisista epäkohdista (valheista) ja sitä kautta myös valtaa, joten käytäthän kyseisiä lahjoja viisaasti.

   Plusääni(14)Miinusääni(5)
   1. Talmud on vanhempi kuin Rothschildin dynastia. Kaikki juutalaiset opiskelevat samaa kirjaa kuin Rothschildit ja sitä kurssia ei voi reputtaa. Siinä kerrotaan Kristuksen keittämisestä elävältä. Todellisuudessa Kristuksen Tähti loistaa yhtä kirkkaasti kuin loisti 2000 vuotta sitten, jos joku vaan älyää nähdä omaa nokkaansa pidemmälle, mutta juutalaiset ovat muuntaneet itsensä Kristuksen ajoista ulostavasta ihmisestä ihmisen ulosteeksi. Eli tukehtuvat omaan paskaansa noin toisin sanoen.

    Plusääni(15)Miinusääni(2)
   2. Nimimerkki ei paljasta henkilöllisyyttään, vaikka keskustelee kanssani, joka kommentoin omalla nimelläni. Hän on siis normikrpä.

    Krvän paljastaa krväksi myös perverssi ja kaunainen ajatuksenkulku. Hän ei myöskään pyydä anteeksi eksytystoimintaansa, jonka paljastin eksytystoiminnaksi. Hän – kuten krvän kuuluu – ryhtyy hyökkäykseen.

    Nimimerkistä voidaan ensinnäkin todeta, että häneltä puuttuu Jeesus ja hänen mukanaan kaikki. Silloin keskustelulla ei ole mitään pohjaa. Muutama sana kuitenkin lukijoita silmällä pitäen.

    Se, minkä nimimerkki tulkitsee ”kaunaksi”, ”vihaksi”, ”uhoksi” ja ”katkeruudeksi”, on nuhtelua tälle vihanpitäjä-, lastenmurhaaja-, homo-, jumalanpilkkaaja-, selkäänpuukottaja-, huorintekijä-, viinan-huumeen-lääkkeenvetäjä- ja myrkynsylkijäkansalle, joka jumalattomuutensa vuoksi on joutunut Jumalan vihan alle. Äänestäessään vaaleissa kansa myös tekee valtavan maanpetoksen joka kerta, koska se äänestää asioista tietämättömänä (ei tunne esim. raha- ja pankkijärjestelmäämme, ja SILTI rohkenee äänestää – mikä maanpetos ja myös petos Jumalaa kohtaan, josta maalliset järjestykset – tässä oma maa, Ap. t. 17:26 – ovat!).

    Kansan syntien vuoksi Jumala on jättänyt tämän maan ja kansan vihollisten ja rikollisten armoille, kuten nähdään. Mamutus, juutalaiset ja heidän kaiken tuhoava velkarahajärjestelmänsä ja holokaustihuijauksensa, vihollisia palveleva ja kansan heidän käsiinsä jättävä esivalta, itsenäisyyden menetys, koko yhteiskuntarakennelman pervertoituminen ja luhistuminen jne. ovat Jumalan rangaistus. Tämän olen tuonut esiin lukuisia kertoja. Ainoa tie ulos vitsauksista on parannuksenteko (katumus ja usko Kristuksen sijaissovitukseen, jolloin yhteys Jumalaan palautuu). Ilman Jeesusta tämä kansa tuhoutuu syystä, ja koko maa tuhoutuu tavalla tai toisella. Pelkästään laillisista (eli koko kansan syyllistävistä) lastenmurhista eli aborteista Jumala on julistanut kuolemantuomion: ”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava” (1. Moos. 9:6). Samoin homoseksuaalisuudesta: ”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:13).

    Syynä siihen, että nuhtelen syntistä kansaa, on rakkaus ja huoli (ei kauna, viha jne.). Haluan, että kansa tekee parannuksen, jolloin Jumala johtaa – kristittyjensä rukoukset kuultuaan – kansan ulos vitsauksista. Jumalalla on kaikki valta. Olen monta kertaa tuonut esiin tämän nuhteluni syyn, ettei minua ymmärrettäisi väärin (silti nimimerkki tekee niin). Koska olen isänmaallinen ihminen, turvaan tietenkin Jumalaan, koska Jumalan käsissä on kaikki. Ja tie Jumalan yhteyteen on Jeesus, syntien anteeksiantamus.

    Jos kansaa ei nuhdella synneistä, se ei tule synnintuntoon eikä mikään voi mitenkään parantua, Jumala kun puuttuu. Jumalan sana nimenomaan käskee nuhtelemaan:

    ”Lyököön minua vanhurskas: se on rakkautta; kurittakoon hän minua: se on öljyä minun päähäni, siitä minun pääni älköön kieltäytykö” (Ps. 141:5) – – ”Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät” (1. Tim. 5:20) – – ”nuhdelkaa kurittomia” (1. Tess. 5:14) – – ”saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehota, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella” (2. Tim. 4:2).

    Nuhtelu tähtää pelastumiseen, ja se tulisi ottaa vastaan:

    ”Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden” (Jaak. 5:19-20) – – ”Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa” (Snl. 12:1) – – ”pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa” (Snl. 13:1) – – ”KÖYHYYS JA HÄPEÄ kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle! ” (Snl. 13:18).

    Jos nimimerkki on sitä mieltä, että sanani eivät ole nuhtelua vaan enemmänkin kuritusta, niin esitän seuraavaa:

    ”Kuule neuvoa, ota kuritus varteen, että olisit vasta viisaampi” (Snl. 19:20) – – ”Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi” (Snl. 4:13) – – ”Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy” (Snl. 10:17) – – ”Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin” (Snl. 1:7).

    Nimimerkki kirjoittaa, että kansa on heräämässä. Päinvastoin, kansa on yhä syvemmin syöksymässä tuhon syöveriin jumalattomuutensa kiihkossa. Kansa ei ole panemassa pois syntiä. Kansa päinvastoin yrittää pelastaa Jumalan vihalta tämän lastenmurha-, hintti-, jumalanpilkka- ja kirkontuhoamispesän! Synnintekopesän! Sitä julkea kansa pelastaa, ei oikeaa isänmaata. Ei se, että kansa on nousemassa puolustamaan syntiensä aikaansaannosta, lastenmurhien, riettauden, jumalanpilkan ja homojen pesää, ole heräämistä vaan jumalatonta uhoa, röyhkeää hybristä Jumalan edessä. Nykyinen totuuspuhe (ilman Jeesusta, totuutta) ja maan pelastamispyrkimys johtaa vain yhä syvempään tuhoon, koska Jumalan viha ei sillä tavalla poistu maan ja kansan yltä. Kansa on hukkumassa, ei heräämässä.

    Raamatusta nimimerkki ei ymmärrä mitään. Se ei ole mikään ”hämmästyttävä, upea ja nerokas kirja” vaan Jumalan kirja, hyvin yksinkertainen kirja. Sen todellinen sanoma on se, että ihmiskunta joutui syntiinlankeemukseen, mikä teki ihmiskunnasta Jumalan vihollisen ja helvetin oman. Ihminen joutui perkeleen orjuuteen (Ap. t. 26:18), mikä tarkoittaa sitä, ettei hän omin voimin kykene selviytymään lankeemustilastaan (kukaan ei voi maksaa lunnaita sielustaan; synnin palkka on kuolema, Room. 6:23). Siksi Jumalan Poika tuli ja – puhtaasta armosta – uhrasi henkensä hankkiakseen sijaissovituksellaan meille syntien anteeksiantamuksen. Tästä Jumala antoi lupauksensa jo heti syntiinlankeemuksen jälkeen, 1. Moos. 3:15 (”vaimon siemen” on Jeesus Kristus).

    Raamatussa on laki ja evankeliumi. Lain (käskyjen) tarkoitus on synnyttää sydämessä synnintunto, Room. 3:20, ja evankeliumi tarjoaa synnintuntoon tulleille syntien anteeksiantamuksen (Jeesuksen). Tämä syntien anteeksiantamus tulee vain sydämessä uskoa, sitä on kristinusko (evankeliumin sanassa vaikuttava Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä uskon, sitä ei ihminen voi itse synnyttää).

    Nimimerkin paljastaa eksyttäjäksi sekin, että hän vetoaa ihmisen tietoisuuteen ja ymmärrykseen ikään kuin ne olisivat syntiinlankeemuksen jälkeen turmeltumattomia (”juuri sitä mitä sen pitääkin olla, sillä Jumala teki ihmisen omaksi kuvakseen”). Kuitenkin syntiinlankeemus turmeli ihmisen kokonaisuudessaan niin että hengellisissä asioissa ihminen tuli täydellisen sokeaksi (ei voi ymmärtää niistä mitään) ja maallisissakin asioissa ihmisen järki jäi kovin hämäräksi. Siteeraan Lutherin aikana syntyneitä Tunnustuskirjoja (1990, s. 465-467):

    ”Ensiksi on varmaa: Ei riitä, että kristityt pitävät syntinä ja tietävät synniksi teoin tapahtuvan Jumalan käskyjen rikkomisen. Ennen kaikkea on todella pidettävä syntinä ja synniksi tiedettävä se kauhea, pöyristyttävä perinnöllinen sairaus, joka on turmellut koko ihmisluonnon. Se on jopa pääsynti, kaikkien tekosyntien juuri ja lähde. Tohtori Luther sanoo sitä luonnon- eli persoonansynniksi antaen ymmärtää, että ihmisen luonto ja persoona on syntinen, vaikka hän ei ajattelisi, puhuisi eikä tekisi mitään pahaa, mikä kuitenkin on ihmisluonnolle mahdotonta esivanhempiemme lankeemuksen jälkeen. Luonnon ja persoonan on perisynti hengellisenä leprana perin pohjin, läpikotaisin myrkyttänyt ja turmellut Jumalan silmissä. Siitä turmeluksesta, ensimmäisen ihmisen lankeemuksen perusteella, Jumalan laki syyttää luontoamme eli persoonaamme ja tuomitsee sen. Siten me olemme luontomme (Ef. 2:3) puolesta vihan, kuoleman ja kadotuksen lapsia, jos ei Kristuksen ansio pelasta meitä siitä tilasta.

    [- -]

    ”Kolmanneksi. Kuten Schmalkaldenin opinkohdissa sanotaan, mikään järki ei käsitä, mitä tämä peritty turmelus on, vaan se on opittava ja uskottava Raamatun ilmoituksen perusteella. Puolustuksessa se suppeasti esitetään seuraavina pääkohtina.

    ”1. Tämä peritty turmelus on yhtä kuin syyllisyys, se että me kaikki olemme Aadamin ja Eevan tottelemattomuuden tähden Jumalan epäsuosiossa, ’luonnostamme vihan lapsia’, kuten apostoli todistaa, Ef. 2:5 Room. 5:12.

    ”2. Toiseksi tulee täydellinen puutos, luomisessa annetun ja paratiisissa olleen alkuvanhurskauden häviäminen: POISSA ON SE JUMALAN KUVA, JONKA MUKAAN IHMINEN ALUSSA LUOTIIN (Ef. 4:24) ’totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen’. Samalla ihminen on kykenemätön ja kelvoton kaikkeen, millä on tekemistä Jumalan kanssa. Latinaksi asia ilmaistaan näin: Descriptio peccati originalis detrahit naturae non renovatae et dona et vim seu facultatem et actus inchoandi et efficiendi spiritualia; perisynnin kuvaus kiistää sen, että uudistumattomalla luonnolla olisi mitään lahjoja, voimaa tai mahdollisuutta hengellisissä asioissa panna jotakin alulle tai viedä päätökseen.

    ”3. Ihmisluonnon perisynti ei ole ainoastaan kaiken hyvän täydellistä puuttumista hengellisissä, jumalallisissa asioissa, vaan se merkitsee samalla sitä, että ihmisessä on menetetyn Jumalan kuvan tilalla syvä, paha, kauhea, pohjaton, tutkimaton ja sanoin kuvaamaton koko luonnon ja sen kaikkien kykyjen turmelus; erityisesti tämä koskee sielun korkeimpia ja etevimpiä voimia, jotka vaikuttavat älyssä, sydämessä ja tahdossa. Nykyään, lankeemuksen jälkeen, ihmiselle periytyy synnynnäinen, paha luonto ja sydämen sisäinen saastaisuus, paha himo ja taipumus. Niinpä me kaikki perimme luonnostamme Aadamilta sellaisen sydämen, mielen ja ajatustavan, joka korkeimpien kykyjensä ja järjen valon puolesta asennoituu jyrkästi Jumalaa ja hänen korkeinta käskyään vastaan. Mitä erityisesti jumalallisiin, hengellisiin asioihin tulee, se on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Muutoin, luonnollisissa, ulkonaisissa asioissa, jotka on alistettu järjelle, ihmisellä on yhä tallella jonkin verran ymmärrystä, voimaa ja kykyä, tosin varsin pahasti heikentyneenä. Sekin kaikki on siinä määrin perityn taudin myrkyttämää ja saastuttamaa, ettei se kelpaa Jumalalle.

    ”4. Jumala on määrännyt rangaistukseksi perisynnin turmelemille Aadamin jälkeläisille ja perisynnille itselleen kuoleman ja ikuisen kadotuksen.

    [- -]

    ”5. Viidenneksi. Tämä peritty turmelus on niin suuri ja hirmuinen, että Jumala yksin Herran Kristuksen tähden voi peittää sen silmillään ja antaa sen anteeksi, kuten hän tekee kastetuille, uskoville ihmisille. Sen vääristämä ja turmelema ihmisluonto voidaan parantaa vain yhdellä tavalla: Pyhän Hengen täytyy synnyttää ja luoda ihminen uudeksi. Tämä uudistuminen pannaan tässä elämässä vasta alulle; tulevassa elämässä se on oleva täydellinen.”

    Myös nimimerkin toivon tulevan parannukseen Jumalan sanan (siinä vaikuttavan Pyhän Hengen) vaikutuksesta. Silloin hänen sanoistaan alkaisi olla jotakin todellista hyötyä.

    Plusääni(12)Miinusääni(7)
    1. Yritin auttaa sinua auttamaan itseäsi ja samalla myös muita, mutta eihän kannettu vesi kaivossa pysy. Totesin, että sinulla on paljon kokemusta ja tietoa, mutta vesität kaiken sen halveksimalla avoimesti suomen kansaa. Kommenteistasi huokuu uskonnollinen pyhä viha, joka on ominaista keskiajan saarnaajille, jotka tuomitsivat seurakuntalaiset alimpaan helvettiin. Jeesus sanoi; ”älkää tuomitko, sillä niin kuin sinä tuomitset, sinut tuomitaan ja niin kuin sinä mittaat, sinulle mitataan”. Hän myös totesi; ”sinä päivänä monet heistä, jotka ovat ensimmäisiä, tulevat olemaan viimeisiä ja monet viimeiset, tulevat olemaan ensimmäisiä”. Edelliseen liittyen, sinun ei kannattaisi ilakoida niin suuresti meidän syntisten kadotukseen joutumisesta, sillä taivaspaikkoja ei onneksi uskovaisten johdolla jaeta.

     Toteat kommentissasi että ”pyhän hengen täytyy synnyttää ja luoda ihminen uudeksi” ja totta puhut. Ihmisen on tosiaankin löydettävä oma korkeampi minänsä, tietoisuus luomakunnan ja sitä kautta myös ihmisen jumaluudesta. Meissä jokaisessa on sisäisesti ”uusi ihminen”, joka löytyy vain ja ainoastaan armottoman itsetutkiskelun, ymmärryksen ja anteeksiannon kautta.

     Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen; kädessämme on siten tieto, mutta tiedolla ilman ymmärrystä ei ole mitään arvoa.

     Plusääni(4)Miinusääni(5)
  2. Miksi haukut Suomen kansaa kyrpälaumaksi? Todellisia kyrpiä ovat ne maailmanhallituksen hankkeessa mukana olevat päättäjät ja median edustajat, jotka johtavat kansaa tietoisesti harhaan. Älä syytä uhreja vaan todellisia syyllisiä! Kielenkäyttösi ei muuten ole soveliasta uskovaiselle kristitylle.

   Plusääni(11)Miinusääni(4)
   1. En hauku vaan totean. Krpälauma on krpälauma, näkeehän (ja tietäähän) sen jokainen.

    Kansa ei ole uhri vaan tämän maan yksinvaltias ylimmän lain määräyksellä: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§).

    ”Maailmanhallituksen hankkeessa mukana olevat päättäjät” ovat kansan itsensä valitsemia, mikä jo pelkästään tekee kansasta superkrvän (valitsee päättäjikseen kaltaisiaan). Koska kansa on tämän maan yksinvaltias lain määräyksellä, sen tehtäväkenttään kuuluu valvoa jatkuvasti, ettei kukaan sen edustajista (päättäjistä) ole mukana kansan edun vastaisissa hankkeissa. Kansan (EI KENENKÄÄN MUUN) tehtäväkenttään kuuluu myös valvoa, ettei maassa ole medioita, jotka johtavat kansaa harhaan.

    Koska maassa nimimerkin (tälläkään henkilöllä ei ole oikeaa nimeä, siis oikeaa vastuuta) mukaan ON maailmanhallituksen hankkeessa mukana olevat päättäjät ja kansaa harhauttava media, kansa ei ole hoitanut lain sille määräämää tehtävää maan ylimpänä vallanpitäjänä. Kansa yksin on syyllinen (kansa on vuosikymmenet hoitanut valtiovaltaansa ryyppäämällä, murhaamalla lapsia aborteissa, homoilemalla, pilkkaamalla Jumalaa, huoraamalla, järjestämällä piereskelyn SM-kilpailuja, olemalla viihteellä, katsomalla televisiota, makaamalla sohvalla, matkustelemalla, juonittelemalla, valehtelemalla, vainoamalla totuudenpuhujia, tuhoamalla lapset kouluissa opettamalla siellä seksuaalisia perversioita, valheita ja huijauksia, vesittämällä poislähtöuhkauksillaan [jolloin kirkon verotulot loppuisivat] kirkon opin, ottamalla edustajiensa välityksellä käyttöön kaiken väkisin tuhoavan velkarahajärjestelmän, keskittymällä tappelemaan puolueiden välisiä tappeluita, jolloin vihollinen on saanut toimintavapauden, lihottamalla itsensä lihapullaksi, rappeuttamalla itsensä joka asian impotentiksi, örisemällä sontaa kehdosta hautaan, kirjoittelemalla sontaa kaikkialle internettiin, esiintymällä kaikkialla joka asian krpänä, palvelemalla koko elämänsä ajan perkelettä [siis ”omaa itseään”], vetämällä huumetta ja lääkettä, kiroilemalla ja puukottamalla selkään).

    Koska kansa yksin on syyllinen maan tilaan ja Jumalan vihaan maatamme kohtaan, kansa ON krpä. Jeesus kutsuu sitä ”käärmeeksi”, ”kyykäärmeitten sikiöksi”:

    ”Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?” (Matt. 23:33).

    Nimimerkki on karkea valehtelija kääntäessään asiat päälaelleen (kuten kaikki muutkin tekevät). Kansa on siis valehtelijana, huijarina ja väkivaltaisena maan tuhoajana (esim. sen maahan tuoma tuhoisa velkarahajärjestelmä ja lasten tappaminen henkisesti kouluissa ja fyysisesti lastenmurhissa) perkeleestä:

    ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8:44).

    Tämä perkeleestä sikiävä krpälauma tuhoaa täältä kaiken, vetää Jumalan vihan maan päälle ja hukkuu lopulta ikuiseen helvettiin.

    Koska kansa kuitenkin tekeytyy jumaliseksi, se on äärimmäinen huijari, äärimmäinen krpä. Malliesimerkkinä nimimerkki.

    Kielenkäyttöni on yhteneväinen Jeesuksen kielenkäytön kanssa, kuten yltä selviää. En ole teeskentelevä fariseus, kuten nimimerkki ja koko kansa. En nuoleskele saatanalaumaa (Suomen kansaa).

    Tuhoatte kaiken. Hukutte lopulta helvettiin. Kun tämä saatanalauma tuhotaan, tapahtuu oikeus.

    Vesa-Ilkka Laurio

    Plusääni(5)Miinusääni(6)
    1. ”Kansa ei ole uhri vaan tämän maan yksinvaltias ylimmän lain määräyksellä: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§).”

     Tuolla logiikalla Maon ja Pol Potin kansandemokratian hirmuhallinnoissakaan ei ollut yhtään uhria. En tiedä heittäydytkö tahallaan tyhmäksi vai mitä, mutta on aivan sama mitä jossain lakitekstissä lukee jos päättäjät eivät sitä noudata tai soveltavat sitä kansan kannalta huonosti. Reaalimaailman olosuhteet ovat ne, jotka merkitsevät, eivät jotkut lait, joita päätäjät eivät edes noudata.

     Plusääni(9)Miinusääni(1)
 2. Kansalaiset! Älkää äänestäkö sosialidemokraatteja missään vaaleissa. Adolf Hitler teki aikanaan ihan oikein, kun kielsi sosialidemokraattisen puolueen Saksassa! Se pitäisi kieltää myös Suomessa. Vihervassaridemarihurrisionistifariseuskomento ei ole mikään vaihtoehto nykyiselle kelvottomalle hallitukselle. Ainakaan hyvä vaihtoehto…

  Plusääni(25)Miinusääni(0)
  1. Adolf Hitler kielsi myös anglosaksisen maltillisen juutalaisoikeiston. Mutta se ei oikein auttanut, kun palopommittivat maan tasalle kaupungin toisensa jälkeen lemmikkilapsensa kommunistisen Neuvostoliiton kanssa.

   SDP:n kytkökset kyllä tiedetään, mutta ketä tässä sitten pitäisi äänestää? Kuulostat vähän paniikissa olevalta persutrollilta. Käytit myös sanoja sionisti ja fariseus muttet sanaa juutalainen?

   Plusääni(8)Miinusääni(1)
 3. Arvi Pihkala kirjoittaa jälleen asiaan. Opetusministeriön sionistinen toiminta on suomalaislasten törkeää aivopesua, sillä lapsille annettu kuva monikulttuurisuuden rikkaudesta perustuu valheisiin. Totuutta salataan, valheilla ratsastetaan, se on tällä pimeyden aikakaudella maan tapa. Suomi on vajonnut syvälle välinpitämättömyyteen.

  Sionistinen opetusministeri ja ministeriön virkamiehet on saatettava valheellisesta aivopesusta välittömästi vastuuseen!

  Plusääni(31)Miinusääni(5)
 4. Tuo opetushallituksen holokaustituuba ja muu valehtelu ”monikulttuurisuudesta” ja aivopesu historiamme todellisista tapahtumista on niin irvokasta ja saatanallista p#skaa, että Pohjois-Korea ja DDR jäävät kakkoseksi. Rofl Mao !

  Olemme syvällä juutalaisessa kommunismissa jossa on vain yksi totuus ja se on juutalaisen satutarina holokaustista, johon pohjautuu koko heidän valtansa ja kaikki nyt tapahtuva (mm. mamutus tms).

  Tuo naurettava kummitustarina on murskattava, viekööt vaikka vankilaan.
  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/09/16/jurgen-graf-viimeinen-taistelu/

  Tässä lauluehdotus soihtumarssille !
  https://youtu.be/CYniRx6ETxI

  Ei mulla tässä muuta.

  Plusääni(19)Miinusääni(2)
 5. Tuolta ylempää on poistettu kommenttini. Puksuttakoon tämä juna kohti päämääräänsä ilman minua. Hyvästi Mmedia.

  Kommentoijille: älkää osoittako minulle enää viestejä, koska en ole enää vastaamassa.

  Uudistan kieltoni MMedialle (annoin kiellon 2.11.2015): Kiellä Magneettimediaa julkaisemasta kirjoituksiani (entisiä ja tulevia, jos tulevia jossakin joskus ilmestyy). Minun junani menee eri suuntaan kuin Mmedian juna. Pyydän Mmediaa myös poistamaan profiilini.

  3.12.2015

  Vesa-Ilkka Laurio

  Plusääni(5)Miinusääni(3)
 6. Minusta tuo Laurio on hyvin epäilyttävä tyyppi. Hän tosin puhuu valtamedian valheista, mutta on vanha kikka puhua osittain totta saadakseen uskottavuutta. Erityisesti hän syyllistää nimenomaan uhria eli Suomen kansaa eikä rikollisia. Hän on täällä lähinna moittimassa ihmisiä, jotka yrittävät tuoda totuutta päivän valoon omalta osaltaan.

  Plusääni(4)Miinusääni(8)
  1. Ihan oikein Laurio tekee. Katso nyt ympärille. Joulu tulee, ihmiset käy ostamassa puun sisälle, koristelee sen ja ihastelee sitä, sit vanhemmat valehtelee lapsilleen Joulupukista, joka tuo lahjoja lentävillä poroilla. Ateistit kittaa viinaa kun kalenteri näyttää jälleen kerran hienon syyn korkata, se ei riitä että sitä kitataan joka viikko Jumalan pyhäpäivänä lauantaina. Sit mennään nimikristittyinä luopio Kirkkoon, joka valehtelee Joulun olevan Jeesuksen syntymäpäivän kunniaksi, jossa kuullaan vaan miten täydellisiä kaikki ovat naispapin johdolla(!), kehoitetaan hyväksymään homot ja raiskaajat ja tulevat kurkunleikkaajat ja tuodaan koko maailma yhteen teurastettavaksi ja sit ihmetellään mikä meni pieleen. Suomen kansa on yhtä rikollinen kuin valtaa pitävät rikolliset Jumalan silmissä ellet tee parannusta. Kaikki on Jumalan käsissä.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat