Euroopan komissio vihainen Suomelle, koska ”holokaustin” epäily on laillista!

Yleisradion Brysselin kone –ohjelmassa haastateltiin viime viikolla rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melanderia, jonka mukaan eurokraatit ovat jo vuosia vaatineet Suomea tukahduttamaan kansalaisten sananvapauden nykyistäkin ankarammin ottein.

Melander itsekin osoittaa haastattelussa olevansa tiukempien mielipiderikoslakien ja -rangaistusten kannattaja. Hän ilmaisi esimerkiksi tukensa vihreiden nuorten käynnistämälle #Rasismirikoslakiin-kampanjalle, jonka mukaan laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei ole tarpeeksi.

Aloitetta on moitittu laajasti siitä, että se pyrkii hämärtämään ”rasismin” käsitteen, jotta termiä voitaisiin vastaisuudessa venyttää loputtomiin, kun väärinajattelijoita vainotaan. #Rasismirikoslakiin-väen tavoite on antaa lainopillinen erityissuoja kaikille kulttuurimarxistien kannalta tärkeille poliittisesti, etnisesti, uskonnollisesti, kielellisesti ja sukupuolisesti määritellyille ryhmille.

Melander muistuttaa haastattelussa, että EU on jo kauan pommittanut jäsenmaitaan direktiiveillä, joiden tavoitteena on ajaa ”yhdenvertaisuutta” eli kohentaa keinotekoisesti esimerkiksi maahantunkeutujien yhteiskunnallista asemaa suhteessa alkuperäisväestöön.

Melander painottaa, että EU-Suomessa myös totuudenmukaiset argumentit voidaan tulkita ”kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan”. Tämä tuli esille muun muassa Magneettimedian oikeudenkäynneissä, joissa tuomio tuli siitä huolimatta, ettei syyttäjä onnistunut kumoamaan yhdenkään artikkelimme argumentteja.

Apulaisprofessorin mukaan kiihottamistuomioita voidaan nykylakien puitteissa antaa myös esimerkiksi ihmisille, jotka tuovat julki virallista tilastotietoa eri maahanmuuttajaryhmien rikollisuudesta. Totuus on ”vihatotuutta”, mikäli se esitetään valtaeliitin markkinoimaa monikulttuurisuususkontoa kritisoivassa asiayhteydessä.

Melanderin mielestä erityisesti ”rasististen ryhmien” toimintaan tulisi Suomessa puuttua nykyistä ankarammin ottein. Melander ei kuitenkaan mainitse nimeltä yhtään Suomessa tällä hetkellä toimivaa ryhmää, jonka aktivismi täyttäisi laissa ”rasistisen rikollisuuden” tunnusmerkistön.

Viime aikoina eliitti on vaatinut erityisesti Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kieltämistä ”järjestäytyneeseen rasismiin” vedoten, vaikka järjestön jäseniä ei ole koskaan tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Sen sijaan hallituspuolue perussuomalaisten nimekkäitä jäseniä on viime viikkoina syytetty ja tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Perussuomalaiset ovat kuitenkin valtaeliitin sylikoiria (1, 2), joten kukaan vaadi puolueen kieltämistä, vaikka tuomioiden perusteella kyseessä on Suomen ainut ”järjestäytynyt rasistinen ryhmä”. Melander ja Yle eivät tietenkään ota epäkohtaan kantaa vaan antavat ymmärtää, että Suomessa toimisi jopa useita järjestäytyneitä ”rasistiryhmiä”.

spying

YK: Yksi laki Euroopalle, toinen Israelille

Melander muistuttaa, että myös Suomi on sitoutunut YK:n vuoden 1965 niin sanottuun rotusyrjintäsopimukseen, joka ”yksiselitteisesti kieltää rasistiset järjestöt ja niiden toimintaan osallistumisen”.

Magneettimedia paljasti YK:n rasismijulistusten hataruuden ja kaksinaismoralismin jo vuosi sitten artikkelissa ”Juutalaiset ja rasismi, osa 4”:

”[YK:n rasismijulistuksen mukaan] ’rasismi on väärässä väittäessään, että ihmiset voidaan asettaa hierarkkiseen järjestykseen muuttumattomien ja synnynnäisten psykologisten ja kulttuurillisten ominaisuuksien mukaan’.

Roturealistit eivät kuitenkaan väitä asettavansa ihmisryhmiä johonkin tiettyyn yleispätevään hierarkkiseen järjestykseen. Unescon julistus on tyypillinen kulttuurimarxistinen olkiukko. […]

Unesco on tuottanut kuluneina vuosikymmeninä useita rasisminvastaisia tekstejä, jotka toimivat nyt suomalaiskoulujen monikulttuurisuuskasvatuksen perustana.

Ensimmäinen kannanotoista oli 1950 julkaistu The Race Question, jonka laatimiseen osallistuivat muun muassa meille jo tuttu Israel Ehrenburg, ranskanjuutalainen Claude Lévi-Strauss, englanninjuutalainen Morris Ginsberg sekä viisi muuta liberaalia antropologia ja psykologia eri mantereilta. Juutalaisten yliedustus YK:n rasisminvastaisessa toiminnassa on silmiinpistävää.

Julistuksessa ei pyritty kumoamaan sitä tosiasiaa, että esimerkiksi eurooppalaisten ja afrikkalaisten välillä on merkittäviä synnynnäisiä eroja. Sen sijaan ”rasismi” tuomittiin siksi, että rotuajattelu vaan sattuu olemaan moraalisesti väärin. […]

Vuosi 1950 oli lännen kohtalon kannalta symbolinen: voimakkaasti juutalainen Unesco-työryhmä laati tuolloin ensimmäisen ’gojimille’ suunnatun rasisminvastaisen julistuksen – ja samalla Israel sääti rotulakinsa suojelemaan juutalaisväestön ’puhtautta’ miehitetyssä Palestiinassa.

Poliittisen korrektiuden vuoksi tätä epäsuhtaa ei kuitenkaan saa julkisuudessa tuoda esille.

YK:n ”rasisminvastaiset” julistukset ja EU:n ”rasisminvastaiset” lait eivät siis lopulta perustu mihinkään muuhun kuin siihen, että kansainvälinen eliitti on päättänyt, että vain Israelilla on oikeus asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan rodullisen taustan perusteella.

Harva uskaltaa kuitenkaan tuoda epäkohdan julki, koska nykyään totuudenpuhuminenkin voidaan tulkita viharikokseksi.

marxismi-nykyaan

”Liian vähän oikeudenkäyntejä”

Melander toteaa, että muun muassa Euroopan neuvoston mielestä Suomessa valtiovalta vainoaa toisinajattelijoita edelleen liian harvoin. Euroopan neuvosto ei ole virallisesti osa Euroopan unionia, mutta molemmat järjestöt ajavat käytännössä samaa kulttuurimarxistista ja globalistista politiikkaa.

Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on jo useiden vuosien ajan valittanut siitä, ettei Suomessa ole ”tarpeeksi oikeudenkäyntejä”, joissa kansalaisia syytettäisiin esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

”Sinänsä [oikeudenkäyntejä] on, mutta ei erityisen paljon,” Melander kommentoi ECRI:n kantaa Suomen tilanteeseen.

Eurokraattien mielestä Suomi tarvitsisi siis ”erityisen paljon” ajatusrikosoikeudenkäyntejä. Sillä ei ole väliä, moniko suomalainen on todellisuudessa rikkonut esimerkiksi kansanryhmän vastaisen kiihottamisen kieltävää lakia. Tärkeää on vain se, että oikeudenkäyntejä on paljon ja että poliittiset tuomiot ajavat säikyn kansan itsesensuuriin!

ECRI:n kannanotot ovat kolkko kaiku Neuvostoliiton ajoilta, jolloin ”oikeusjärjestelmän” periaate oli, että mikäli syyllinen on tiedossa, keksitään kyllä sopiva ”rikoskin”. Nykyisten eurokraattien mukaan syylliset (kansallismieliset) ja rikosnimike (”rasismi”) ovat jo tiedossa, joten politisoituneen tuomioistuimen tehtäväksi jää se, että syylliset yhdistetään rikosnimikkeeseen jollain sopivalla tekosyyllä.

Vaikka tuomioiden määrä ei ole vielä ampaissut historiallisen jyrkkään nousuun, on esimerkiksi Suomen poliisihallitus nöyristellyt viime aikoina Euroopan neuvoston jalkojen juuressa. Kun Euroopan neuvosto vaati Suomen valtiovaltaa tappamaan maahanmuuttokritiikin, vastasi poliisihallitus ilmoittamalla, että joka puolelle Suomea perustetaan uusia ajatuspoliisiyksiköitä.

Holokaustirevisionisti Germar Rudolf muistutti vuonna 2000 Kalifornian Irvinessä pitämässään esitelmässä, että 1999 lähtien Saksassa on voinut saada tuomion pelkästään toteamalla, että sananvapautta rajoittavien uusien lakien takana ovat valtiota poliittisesti manipuloivat ”ulkomaiset voimat”.

EU:n ja Euroopan neuvoston koko toiminta perustuu siihen, että ”ulkomainen voima” (eli ylikansalliset poliittiset elimet) painostaa ”itsenäisiä” kansallisvaltioita.

Saksan kehitys – jota koko Eurooppa seuraa muutamia vuosia jälkijunassa – kuitenkin osoittaa, ettei ”ulkomainen voima” salli edes sitä, että sen toiminnasta puhutaan avoimesti. Jopa poliittisista valtasuhteista puhuminen pyritään kieltämään ankarien rangaistusten nojalla.

Goldman Sachs hallitsee Euroopan unionia.
Goldman Sachs hallitsee Euroopan unionia.

Euroopan komissio on pankkiirien orja

Melanderin mukaan Euroopan unioni ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pitävät aivan erityisen vakavana sitä, jos ajatusrikollinen sattuu Germar Rudolfin tavoin epäilemään juutalaisten ”holokaustia”.

Melander toteaa, että kysymys holokaustirevisionismista on ”viharikossääntelyn ytimessä” eivätkä holokaustin kyseenalaistajat ”nauti sananvapauden suojaa”.

Huvittavinta kuviossa on se, etteivät holokaustirevisionismin kieltävät lait ole edes eurooppalainen keksintö, vaan juutalaiset lobbausjärjestöt toivat ne Eurooppaan Israelista. Jälleen ”ulkomainen voima” painosti siis eurooppalaisvaltiota kaventamaan kansalaistensa perustavia poliittisia vapauksia.

Melanderin mielestä ”suurin ongelma” ajatusrikoslakeihin liittyen onkin se, ettei holokaustirevisionismia ole vielä kielletty lailla Suomessa. Hän muistuttaa, että jopa Euroopan komissio on jyrähtänyt Suomelle siitä, ettemme ole kirjanneet juutalaisten historiallista erityisroolia lakiimme eli kriminalisoineet holokaustin kiistämistä.

Euroopan komission holokaustilobbausinnon ei tulisi yllättää ketään, sillä komissio on juutalaisomisteisen Goldman Sachsin kaltaisten megapankkien talutusnuorassa.

Samalla kun Goldman Sachs vaatii komission suulla monikulttuurista Eurooppaa, Israelissa sama pankki tukee juutalaissiirtokuntia ja etnistä puhdistusta. Tämä osoittaa jo itsessään, että ”rasisminvastainen” lainsäädäntö on kaksinaismoralistinen huijaus, jonka uhreja ovat valkoiset eurooppalaiset.

 

Arvi Pihkala

 

Lue myös:

Maahanmuuttovastaisuus – nyt järjestäytynyttä rikollisuutta!
Saksan oikeusministeri: vaihtoehtomedioiden kannattajat on vangittava!
Eliitti värvännyt armeijoita ”rasisminvastaiseen taisteluun” – miksei Halla-aho vastusta tätä?

24 kommenttia

 1. Pitää siis alkaa puhumaan ja kirjoittamaan niin, kuin he haluavat, mutta yliampuvan karrikoiden.
  Hunajaa sokerin päälle ja apartaamia koristeeksi. ”Muinoin KAUHEAT revisionistit kehtasivatkin LOUKATA YLVÄITÄ ja sangen jumalaisia siionisteja, väittämällä räävittömästi ja OIKEAN TOTUUDEN VASTAISESTI….”
  ”Puliveivarin katu kahden kohdalla tapahtunut PAHOINPITELYn uhri oli KANTASUOMALAINEN ja tekijä mahdollisesti, mutta emme väitä että näin olisis aivan varmasti, mutta pieni mahdollisuus on aina olemassa , että on Irakilainen maahanmuuttaja .”

  Plusääni(36)Miinusääni(0)
 2. PS-puolue ajoi innokkaimmin vihapuhelakeja, joissa totuus voidaan kriminalisoida. PS-puolue halusi nimenomaan kitkeä antisemitismin ja juutalaispuheet. PS-puolue ajoi nuo lakit Suomeen jättämällä oppositiopolitiikan pois kokonaan tuolloin ja tukemalla lakeja. Näisen lakien pkäliä voidaan venyttää vaikka mihin ja miten. PS-puolue on vastuussa nykyisestä kommunismista. Satuin huomaamaan, kuinka MV ja Janitskin saivat tukea juuri James Hirwisaarelta. James Hirwisaari oli vihapuhelakien säätämisen aikaan perussuomalainen ja vuosia sen jälkeenkin. Hän ja persut ajoivat minusta melko suoraann sanoenkin vihapuhelakeja juuri juutalaistahojen mieliksi. Nyt sitten MV ja JH meuhkaavat sananvapaudesta, kuten myös tuohonn aikaan. Silloinkin tapahtui hirvittävä petos ja kansa luuli äänestävänsä persujen kautta sananvapauden puolesta. MV-lehti ajoi PS-puoluetta ja halla-aholaisia vuiime vuoteen saakka eli oli tukemassa puoluetta toiseen vaalivoittoon. Nyt PS-puolue ajaa natsijahdin mahdollistavaa kansalaisoikeuksien vastaista hyökkäystä eli urkintalakeja. Kun holohoax pyhitetään, PS-puolue tarjoaa myös avaimia jäljittää epäilijöitä. PS-puolue on ajanut urkintalakeja kaikkein kiivaimmin.

  Plusääni(28)Miinusääni(1)
 3. Kiitos taas kerran artikkelista! Ei kyllä kummastuttanut yhtään tietäen jutikoiden vallan ympäri eurooppaa! Onkohan kiinassa ja intiassakin jonkunlaisia holokausti lakeja??

  Plusääni(33)Miinusääni(0)
 4. Se on EU:n oikeus. Mutta onneksi sota-ajan arkistot aukenevat viimeisinkien asiakirjojen osalta tänä vuonna. Sen jälkeen voidaan alkaa kirjoittamaan historiaa uusiksi. Ellei sitten syty uusi sota tai arkistot vahingossa pala.

  Plusääni(28)Miinusääni(0)
 5. Aina paljastuu EU:sta uusia ihanuuksia. ECRI soveltaa vanhaa kunnon stalinistista käytäntöä, jossa vankileireille tuomittaville oli asetettu määrälliset kiintiöt piirikunnittain. Tämmöistä on historiateoksestakin puistattavaa lukea, mutta kiitos EU:n, käytäntö on jälleen täyttä todellisuutta. Kansallisten oikeuslaitoksien politisointia johdetaan nyt tehokkaasti EU:n ja YK:n toimielimistä käsin. Suomen perustuslain pilkkaamisessa on myös saavutettu uusi taso.

  Plusääni(26)Miinusääni(0)
 6. Anteeksi off-topic, mutta osuvampaa artikkelia odotellesaa voi vierähtää tovi. Katson aiheelliseksi ja toivon, että jokin totuusmedia puuttuisi tähän.

  Kuinka moni teistä on huomannut Soroksen rahoitt.. anteeksi, yleisen kehityksen Youtubessa, jossa menestyvimpien tubettajien kärki muodostuu pikkutyttöjen aihepiireissä liikkuvista nuorista kakkosenkairaajista, jotka suoltavat ilmaan täysin aivotonta, sielutonta ja mitä turmiollisinta saastaa – jokaisen normaalin mittapuulla. Tämä ei siis ole loukkaus, vaan heidän julkitulonsa. Näitä keisareita seuraavat sadattuhannet nuoret, tai niin statistiikat meille kertovat. Kommenttiosiossakin näkyy vilinää, ja suurimman yleisösiivun muodostaa 5-10 vuotiaat.

  En pidä sattumana ajan hengen mukaista progressiivista homotusta myös Suomen suhteen. Transhumanismi, sukupuolettomuus yms tulevat siinä sivussa. Mutta nyt, saastutapa hetki korviasi ja mieltäsi esimerkkivideolla:

  Plusääni(23)Miinusääni(0)
  1. Toisaalta, mitäpä voi olla odotettavissa 2000-luvun lapsilta black goo-rokotteineen, koulujärjestelmän indoktrinaatioineen ja muune aivopesuneen ja huonoine ravintoineen… täytyy jotenkin, jollain tasolla tuo hyväksyä em. vuoksi mutta myöskin, itse kunkin on yritettävä osallistua järjen palauttamistalkoisiin. Jos nuo 5-10 vuotiaat ihannoivat tällaisia esikuvia kaiken muun ohella, ovat he luultavasti peruuttamattoman mädätettyjä aikuisena. Suklaajuna yltää Kiinaan asti ja naisillekin on oltava tuhatpäinen jaettu kapistus, luultavasti koneellinen ajan hengen mukaisesti. Kovalla vaihteella ajetaan mädätystä läpi, ja kotimaan puolustelijatkin ovat nyt ”uusnatseja” ja ”äärioikeistoa”.

   Plusääni(20)Miinusääni(0)
 7. Pidetäänköhän Perussuomalaisia väkisin pystyssä kokoomusmafian rahoilla, vaikka kannatus pyöriikin vain siellä kymmenen prosentin nurkilla niin Persut kuitenkin keräävät niiden maahanmuuttokriittisten äänet jotka eivät vieläkään ole sitä Persu kusetusta tajunneet.
  Tuokin kymmenen prosenttia on kuitenkin pois niiltä tahoilta jotka ehkä eivät olisi niin petollisia kuin Persut. Ja kokoomusmafia hieroo taas käsiään kun kansaa on niin helppo kusettaa.

  Plusääni(25)Miinusääni(0)
 8. Tämä tarkoitushakuinen valheuutisointi tullaan kieltämään, hyvä niin. Feikkiuutisointi, valheilla manipulointi ja nettiaivopesu valheilla, yksisilmäisellä vain tyhmiin ja simppeleihin uppoavalla propandasepustamisella, on noussut uutisiin Usan vaalien takia ja on tiedetty jo kauan muutenkin kaikissa salaisissa palveluissa nämä verkosto ja motiivit. Voivat jäädä jauhamaan typeryyksiään – tyhjäkäyntiä jolta menee kaikki uskottavuus .. itseään toistavassa naiivissa kyynisessä katkerassa vihassa ja kateudessa lillumisessaan kun ilmeisesti muuta oleellisempaa tehtävää ei maan päällä ole..eikä kiinnostusta sivistää itseään..
  Koska Hitler ei ollut puhdasrotuinen( koska kukaan ei ole DNA;saan vaan kirjsava sekoitus vuosisadoilta) vaan juutalais- afrikkalainen geenitutkimuksen mukaan, siis ei edes olisi saastuttamassa ” arjalaisuutta ” ja häpeäksi, mutta koska ilman häntäkään puhdasrrotuisia ja ennenmuuta puhdassydämisiä ei enää ole,
  vaan kaikki haisee raatokärpäsiltä mätänevissä kasoissaan tonkimassa…puhdasmieliinen ja sivistynyt ihmislaji on sukupuuttoon kuolemassa. Lisäski negatiivinen iraateleminen ja oksettava pahansuopa asioiden kaivelu mustavalkoisessa ääripuolueelllisessa asiattomuudessa. Suomi on maa jossa on asiat paremmin kuin juuri missään – ilmainen koulutus ja terveydenhoito, tietoa, vapautta, sosiaaliturvaa, oikeutta.. verrattuna moneen maahan, sama koskee pohjoismaita yleensä..
  ei olla kiitollisia mistään vaan petomainen irvistely. koska liian hyvin kaikki! helppoa! Jospa saisitte fasiistisen yhteiskuntanne, Filippiinit, Pohjois- Korean, tai kulttuurit joissa eletään kaduilla nälässä ja myydään sisäelimiänne kun teidät ensin lahdataan.. raahataan vankilaan ja annetaan sähköshokkeja mielipiteidenne vuoksi..olkaa hyvä jos kiinnostaa enemmän ja ei kelpaa demokratia.

  Plusääni(1)Miinusääni(43)
  1. gamma <—– totuudessa on se hyvä puoli että huomaa kuinka sekasin nää ihmiset on. Tuonkaan jutussa ei ollut järjen häivää. Eikä näköjään oikein kirjoituskaan tahdo sujua.

   Suomessa kohta samat kaksi suurinta ongelmaa kuin Venäjällä, tiet ja hullut, ja toiset on jo.

   Plusääni(21)Miinusääni(0)
  2. Hoh, hoijaa ”Gemma”. Etpä paljoa maaimasta tiedä. Jos on olemassa vain se yksi puoli asiassa kahden sijaan. Silloin ollaan hakoteillä ja pahasti. Trumphia on turha syyttää tai tyhmiä äänestäjiä. Tuossa maassa toimitettiin demokraattiset vaalit ja Yhdysvaltain enemmistö oli lopullisesti kyllästynyt ”Yes, we can” -miehen kahdeksanvuotiseen hallintoon (muslimi, homo, kommunisti).
   Trumphin äänesti valtaan huomattavasti myös muiden kuin valkoisten äänten tuella ja peräti tuohon joukkoon sisältyy paljon naisäänestäjiäkin. Jatkuvat ”rotumellakat”, kulttuurimarxismi, juutalais -media, poliisi ja hallintovirkamiehet/ naiset, jotka kuten täällä Suomessakin suosivat mustia, muslimeja, latinoja ym. vähätellen valkoisiin kohdistuneita selviä viharikoksia sekä murhia sen rinnalla vastaavasti ”valkoisten” ”tekemät” rikokset ”kirjoitettiin lentokoneella taivaalle” ja reviteltiin siten, että viimeisimmätkin ”jälkeiset” revittiin jutusta märehtimällä.
   Suomi ja Eurooppa on kulttuurimarxistisen eliitin ja vihervasemmiston / -feministien temmellyskenttä, jossa ns. ”ihmisoikeudet” ovat irvikuva jota tuo korkealentoinen politisoitu ilmaus tarkoittaakaan. Parempi kuolla patrioottina ja tietän sen misät ilmansuunnasta vihollinen tulee. On parempi olla suoraselkäinen periaatteen ihminen kuin ikänsä kontallaan aikaansa viettänyt mahmuttien , negridien ja juutalaisten perseen nuolijana alentaen itsensä, esi-isäntä, vanhempansa, lapsensa ja koko kansakuntansa, jolla on täysi olla olemassa ja vaikuttamassa tässä maailmassa, jossa on itseisarvollisesti AINA yhtä paljon tilaa kuin ennenkin.
   Ja jos valkoisten asema yököttää. Kehoitan matkustamaan Etelä-Afrikkaan ja tutustumaan tuon ”runsaudensarven” vertahyytävään ”monikulttuurisuuten” ja valkoisten buurien nykyelämään -(kuolemaan) siellä. Mutta ymmärtääkseni se ei kiinnosta ”arvoliberaalia kulttuurimarxismin” mantroja lausuvia oman rotunsa kurkunleikkaajia.

   Plusääni(21)Miinusääni(0)
  3. Voi jessus sinä Gamma olet tyhmä ihminen. Jätä ajattelu kyvykkäämmille ihmisille, sinulla ei rahkeet riitä näin monimutkaisten asiakokonaisuuksien tarkasteluun saati hallintaan ja ymmärtämiseen.

   Osta Aku Ankka ja lue se, se on sinulle tarpeeksi haastavaa luettavaa.

   Plusääni(21)Miinusääni(0)
 9. Äärioikeisto ryhmiä luokitellaan yhä yleisemmin Euroopassa jopa Isisiin verrattaviksi radikalisoituneiksi terroristeiksi.

  http://yle.fi/uutiset/3-9394789

  Saksan poliisi jahtaa satoja maan alle menneitä uusnatseja

  Vetäytyminen maan alle voi luoda uusia terrorirakenteita…

  http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/uusnatsin-potku-suomessa-luokiteltiin-terrori-iskuksi-maailmalla-iskuissa-tapettiin-jalleen-tuhansia/?shared=952284-2be8135b-1

  Uusnatsin potku Suomessa luokiteltiin terrori-iskuksi – Maailmalla iskuissa tapettiin jälleen tuhansia…

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 10. EU Komission työohjelmasta 2017
  EU Maahanmuuttopolitiikka 2017
  http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_fi.pdf

  Kohti uudenlaista maahanmuuttopolitiikkaa

  EU, joka suojelee unionin rajoja ja toteuttaa vastuullista muuttoliikepolitiikkaa.
  Muuttovirtojen hallinta samalla kun varmistetaan, että turvapaikkaa hakevat saavat
  Euroopassa suojelua, on edelleen päivittäinen haaste.
  Viime vuonna komissio vauhditti Euroopan parlamentin, neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa
  Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvia toimia, joiden avulla varmistetaan nopea ja
  koordinoitu vastaus pakolaiskriisiin ja hahmotellaan solidaarisuuteen ja vastuuntuntoon perustuvaa pitkän aikavälin toimintakehystä.
  EU:n määrätietoinen päätös puuttua kriisin vaikutuksiin on johtanut ennenäkemättömän
  laajoihin päivittäisiin käytännön toimiin. Komissio, EU:n virastot ja jäsenvaltiot ovat yhdessä
  pelastaneet ihmishenkiä merellä ja tukeneet suurimman paineen alaisiksi joutuvia
  jäsenvaltioita. EU:n talousarviosta on osoitettu yli 15 miljardia euroa pakolaiskriisin
  hoitamiseen. EU:n ja Turkin julkilausuma on osoittautunut ratkaisevaksi toimenpiteeksi,
  jonka avulla ihmissalakuljetus voidaan pysäyttää, muuttovirrat saada hallintaan ja estää
  ihmishenkien menetykset. Vuonna 2017 komissio jatkaa toimia samalla intensiteetillä, jotta
  pakolaisille voidaan antaa suoraa tukea ja edistää heidän kotoutumistaan vastaanottaviin
  yhteisöihin Euroopassa ja kolmansissa maissa. Lisäksi on parannettava muuttoliikkeen
  hallintaa eniten tulijoita vastaanottavilla rajoilla, torjuttava ihmisten salakuljetusta ja
  ihmiskauppaa, erityisesti kun on kyse ilman huoltajaa olevista alaikäisistä, sekä palaute
  ttava EU:n alueelle sääntöjenvastaisesti tulleet henkilöt.
  Koska unionin sisällä vallitsee oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, unionin ulkorajojen
  turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu yhteisen vastuun piiriin selvemmin kuin koskaan.
  Schengen alueella on toteutettu toimenpiteitä, jotta oikeus vapaaseen liikkuvuuteen voisi
  toteutua jälleen normaalilla tavalla. Saattamalla eurooppalainen raja ja merivartiosto
  toimintavalmiiksi EU:ssa on vajaassa vuodessa luotu pysyvä järjestelmä, jonka avulla taataan
  rajaturvallisuus ja korjataan EU:n alueelle saapuvien henkilöiden tarkastuksissa ilmenneet puutteet.
  Jotta muuttoliike saataisiin pysyvästi hallintaan uskottavalla ja kestävällä tavalla, kaikkien
  tähän liittyvien välineiden on oltava käytettävissä. Kaikkia tarvittavia osatekijöitä koskevat
  ehdotukset ovat nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Nyt on olennaisen
  tärkeää hyväksyä nopeasti keskeiset ehdotukset, kuten
  Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista koskevien Dublinsääntöjen uudistus,
  Euroopan turvapaikka asioiden tukiviraston muuttaminen täysivaltaiseksi EU:n turvapaikkavirastoksi,
  Eurodacin lujittaminen,uusi uudelleensijoittamiskehys sekä hallittua laillista maahanmuuttoa koskevat toimenpiteet.
  Näin luodaan kattava ja johdonmukainen kehys, jonka avulla Euroopan unioni
  voi saada muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet hallintaan.
  Euroopan muuttoliikeagendan pohjalta kolmansien maiden kanssa käyttöön otetun uuden
  kumppanuuskehyksen alustavien tulosten perusteella EU:n toimielinten ja
  jäsenvaltioiden on jatkettava toimia, joiden myötä muuttoliikekysymykset otetaan keskinäisten suhteiden
  ytimeen ja niiden laadun edellytykseksi kaikkien sellaisten keskeisten kumppanimaiden
  kanssa, jotka ovat muuttoliikkeen lähtö ja kauttakulku maita. Lähtö ja kauttakulkumaat ovat
  alkaneet syventää osallistumistaan laittoman muuttoliikkeen ehkäisemiseen ja palauttamiseen
  liittyvään yhteistyöhön. Näiden toimien ohella on myös parannettava laillisia väyliä saapua
  unionin alueelle joko laillisen muuttoliikkeen tai uudelleensijoittamisen perusteella.

  Ensi vuonna tarkastellaan lähemmin strategian eri osa-alueilla toteutettuja toimia,luodaan
  kattava tilannekatsaus siihen, miten muuttoliikkeen tehokkaamman ja kestävämmän hallinnan
  toteuttamisessa on edistytty, ja selvitetään, mitä lisätoimia vielä tarvitaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Brexit ja Trump hyödynnetään EU federalismiin…
  http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/sdp-n-edustajat-trumpista-usa-kapertyy-puhe-oli-juuri-niin-paha-kuin-pelattiin/6272652

  SDP:n edustajat Trumpista: USA käpertyy, puhe oli juuri niin paha kuin pelättiin

  Yhdysvallat käpertyy Donald Trumpin virkaanastujaispuheen perusteella, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne Twitterissä.

  Rinteen mielestä nyt tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä.

  Myös SDP:n puheenjohtajapaikkaa tavoitteleva Tytti Tuppurainen luonnehti puhetta tuoreeltaan Twitterissä. Hänen mukaansa se oli ”juuri niin paha kuin pelkäsimme”.

  http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/Henriksson_EU-60519

  Anna-Maja Henriksson: Aktiivinen ja yhtenäinen EU on Suomen etu

  RKP:n puheenjohtaja huolestui Yhdysvaltain tuoreen presidentin virkaanastujaispuheesta

  Anna-Maja Henriksson peräänkuuluttaa hallitukselta vahvempaa ja näkemyksellisempää EU-politiikkaa.

  – Brexitistä johtuen on yhä tärkeämpää hyödyntää nyt tarjottu mahdollisuus uudistaa EU:ta…

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 12. https://www.msn.com/en-us/news/world/merkel-urges-eu-to-stay-united-on-brexit/ar-AAlNleu
  (kääntäjä)
  Saksan liittokansleri Angela Merkel varoitti EU Torstaina ei pitäisi luottaa ”ikuinen” Yhdysvaltain tukea, kuten huoli kasvaa Euroopassa noin Donald Trump sitoutumisesta transatlanttisia suhteita.

  Merkel, joka kohtasi pienen protestin äärioikeiston kannattajat vierailevat Belgiassa, kertoi myös Euroopan unionin on pidettävä yhtenä rintamana neuvotteluissa Britanniassa yli sen poistumisen yhtenä ryhmänä.

  ”näkökulmasta joitakin perinteisiä kumppaneita – ja ajattelen samoin noin transatlanttisista suhteista – ei ole ikuinen takuu tiiviissä yhteistyössä meidän eurooppalaisten,” Merkel kertoi yleisölle, kun hän sai kunniatohtorin väitöskirjan Brysselissä.

  Merkel sanoi, että ”Euroopalla on edessään suurimmat haasteet vuosikymmeniä” konfliktit sen rajoilla kuin että Ukrainassa, mutta se olisi ”naiivi aina luottaa muihin joka ratkaisisi ongelmia meidän naapurustossa.”

  Saksan johtaja sanoi Brexit erityisesti tehnyt tärkeää lisätä solidaarisuutta muualla EU: ssa, joka on keskustellut keinoja edistää puolustusyhteistyön ja muita asioita vanavedessä Britannian shokki äänestyksen lähteä.

  ”Meidän pitäisi nähdä tämä päätös kannustimena työskennellä yhdessä (tavoitteelle), pitää Euroopan koossa nyt enemmän kuin koskaan, parantaa sitä edelleen ja tuoda kansalaisia ​​toisiinsa uudelleen”, hän sanoi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/osmo-soininvaara-populismin-pelko-pakottaa-muuttamaan-suuntaa/?shared=953390-f80d9fd2-4

  Osmo Soininvaara: Populismin pelko pakottaa muuttamaan suuntaa

  NÄKÖKULMA: Uudenlaisia ratkaisuja saattaa löytyä vasemmistolaisten liberaalien suunnalta.

  Kommunismin pelkoa pidetään yhtenä syynä ihmiskasvoisen kapitalismin aikaan, jota kesti 1980-luvun lopulle. Ellei työväestöä olisi kohdeltu kunnolla, olisi tullut vallankumous ja sosialismi. Neuvostoliiton romahdettua voitiin käynnistää kapitalismin turbovaihe.

  Luonnollisempi selitys kuitenkin löytyy teknologian kehityksestä. Työväestöllä meni hyvin niin kauan kuin työn kysyntä kasvoi ja huonosti, kun digitalisaatio ja robotit alkoivat korvata ihmistyötä.

  Silti totta toinen puoli. Toisissa poliittisissa oloissa globalisaation ja digitalisaation yhteiskunnallista hintaa olisi varmaan yritetty pehmentää tarmokkaammin.

  Kansainvälisessä lehdistössä kirjoittaa lähes viikoittain joku poliittista oikeistoa edustava tarpeesta pehmentää kapitalismia, koska muuten populismin voittokulkua ei pysäytä mikään. Populistit ovat korvanneet uhkana kommunismin. Tietysti kirjoittajissa on myös hyväsydämisiä ihmisiä, jotka surevat ihmisten ja alueiden ahdinkoa.

  On hyvä, että uhka toimii, vaikka populistien tarjoamat ratkaisut toimivat juuri yhtä huonosti kuin sosialismi.

  Englanninkielisissä kirjoituksissa populisteja kutsutaan estottomasti taantumuksellisiksi, koska he haluavat takaisin menneisiin hyvin aikoihin. Suomessa pitäisi saada neuvostokauppa takaisin ja selluloosan keitto eukalyptuksesta kielletyksi, eikä paluu menneeseen olisi muuallakaan sen helpompaa. ”Historian kulkua ei taaksepäin voi tuupata.”

  Jalkapalloilijoiden tulonjako kertoo jotain siitä, mitä seuraa, kun avainosaajat alkavat hinnoitella itseään estottomasti. Mitä Nokian olisi kannattanut maksaa Steve Jobsille vuonna 2006, jos tämä olisi ollut tarjolla yhtiön pääjohtajaksi? Miljardi vuodessa?

  Tulonjako ei ole Suomessa vielä mennyt niin kohtuuttomaksi kuin muualla, mutta perässä tullaan. Olemme valinneet työttömyyden pienten palkkojen sijaan.

  Tavaroiden valmistus ei jatkossa juuri työllistä.

  Tuloeroja on tasattava reilusti, vaikka se vähän heikentääkin kannusteita. Olisi silti kivaa olla hyväosainen ja kurjaa olla huono-osainen. Pieniä palkkoja pitäisi tukea tulonsiirroin. Perustulo on yksi tapa, mutta on muitakin tapoja tukea pieniä palkkoja.

  On hyväksyttävä pienet palkat massatyöttömyyttä pienempänä pahana – mutta siis tulonsiirroilla täydennettyinä.

  Perustulon mahdollista laiskistavaa vaikutusta on kokeiltu tuhansilla nuorilla, jotka saavat pääomatuloa perimästään omaisuudesta. Voi tietysti väittää, että niillä, joilla on perittyä omaisuutta, on myös sosiaalista pääomaa, mutta silti.

  Tavaroiden valmistus ei jatkossa juuri työllistä. Uusien tuotteiden kehittäminen on kannattavaa, mutta siinä suurin osa ihmisistä pärjää yhtä huonosti kuin minä jalkapalloammattilaisena.

  Palveluammatit ovat ratkaisu, mutta se on Suomessa hidas tie. Palvelujen käyttö ei kuulu kulttuuriimme eivätkä palvelut menesty kunnolla kuin suurissa kaupungeissa. Jos palvelujen kysyntää halutaan nopeasti lisätä, palveluiden olisi oltava nykyistä halvempia. Verotus ja jäykät työehdot!

  Alueellisesti eriarvoisuus näyttää samanlaiselta kaikkialla teollisuusmaissa. Vauras luova luokka asuu suurten kaupunkien keskustoissa – ennen se muuten asui pientaloissa kaupunkien laidoilla. Maaseudulla ja pikkukaupungeissa vallitsee talouden alakulo ja näköalattomuus.

  Suomessa kärsitään nyt Kekkosen ajan aluepolitiikan nurjista puolista. Teollisuutta hajautettiin väkisin pienille paikkakunnille. Kun tehdas hiljenee, ei yhden savupiipun paikkakunnasta jää paljon jäljelle. Oikeat kaupungit kuten Tampere ja Pori pystyvät siirtymään liukuen teollisesta ajasta urbaaniin aikaan.

  Miten paljon paremmin asiat olisivatkaan, jos Nokia olisi nousun vuosina sijoittanut Salon toimintansa Turkuun! Turku olisi selvinnyt Nokian alasajosta ihan niin kuin Oulukin.

  Koulutettu nuoriso on muuttanut syrjäseuduilta suuriin yliopistokaupunkeihin. Nyt aivovuoto uhkaa koko Suomea. Tytäryhtiötaloudessa valovoimaisimmat houkutellaan ulkomaille pääkonttoreihin. Akateemiselle uralle tähtäävät katselevat ulkomaisia yliopistoja. Tämä on pitkän ajan uhistamme suurimpia.

  Populistien ”takaisin menneisyyteen” ei toimi.

  Bernie Sandersista olisi ilmeisesti tullut Yhdysvaltain presidentti, jos hänet olisi päästetty demokraattien ehdokkaaksi. Suuri enemmistö haluaa muutosta ja ajan myötä demokratiassa se myös toteutuu. Nykymeno ei tule jatkumaan.

  Muutosta haluavat olisivat jo voittaneet jokseenkin kaikki vaalit, jos joku olisi osannut uskottavasti kertoa, miten suuntaa muutetaan.

  Populistien ”takaisin menneisyyteen” ei toimi, mutta paljon parempaa ei ole tarjota perinteisellä vasemmistollakaan. Vasemmisto on kyllä voittanut vaaleja eri puolilla Eurooppaa, mutta seuraavat vaalit se onkin sitten yleensä hävinnyt lupausten osoittauduttua tyhjiksi. Ranskan François Hollande ei asetu edes ehdolle.

  Vasemmisto on jäänyt työpaikkansa säilyttäneiden vangiksi puolustamaan saavutettuja etuja – käytännössä työmarkkinoille pyrkiviä nuoria vastaan. Jarrupolkimella ei voi ohjata.

  Timo Harakalla on edes yritystä, koska hän tulee tämän tradition ulkopuolelta, mutta katsotaan miten äijän käy.

  Kannattaa vilkuilla liberaalien ekonomistien suuntaan – liberaalien sekä talousteoreettisessa että perinteisessä yhteiskunnallisessa merkityksessä. Jotkut kutsuvat tätä joukkoa vasemmistolibertaareiksi. Sieltä saattaa ilmaantua aivan uudenlaisia ratkaisuja.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 14. Euroopan Neuvosto on maailmanhistoriaan pöyrityttävin OLEMATTOMIEN SOTAPROPAGANDA”KANSANMURHIEN” SEPITTÄAJÄ!!!

  (Sepittäminen on EN:ssä ”TÄYSIN LAILLISTA” ja myös KOVASTI TOIVOTTAVAA!!!!

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/08/miten-halosen-ja-hautalan-tilastokeskus-sepitti-eu-lle-70-miljoona-tapettua-maon-uhria

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/08/miten-maailman-paras-yliopisto-sepitti-ukrainan-jarjestetyn-nalanhadan

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. Netissä Areenassa ” Keskitysleirien salattu totuus.”

  Luen näitä sivustoja sairaskertomuksena, nähtävissä kaventunut tajunnantaso eli pakkomielle juutalaisista, jossa on vainoharhaisuus vakavasti. Jokin pieni maapläntti toisella puolen maapalloa josta on tullut obsessio joillekuille niin että he näkevät varmaan aamupuuroaan tehdessään harhoja juutalaisista suunnittelemassa juoniaan ulko- oven takana ja mikkejä katossa.. kaikki heidän henk. koht. angstinsa ja pelkonsa ja epäonnistumisensa selittyvät myös hirveällä pahuuden joukkiolla juutalaisia joka kiusaa ja orjuuttaa heitä lakkaamatta. On verrattavissa ihmisjoukkoon joka elää koko ajan humanoidien kanssa; heillä on ihan tosissaan teorioita ufoista, elämästä avaruudessa, avaruusmatkoista, keskusteluista humanoidien kanssa.. osa heistä uskoo humanoidien hyökkäävän tänne ja kidnappaavan ihmisiä kokeisiinsa. Samoin on erilaisia uskonlahkoja teorioineen: on turha alkaa keskustella sellaisten kanssa asiallisen älyllisesti ja esittää älyllistä analyysia. Tämä sivusto on eräälla tavalla patologisten tapausten vertaustukijuttu eräänlaisessa pakkomielteisessä fobiassa ja elämää lakkaamatta täyttävästä abstraktista traumasta joka on vihan sävyttämä ja hallitsematon ja kaikkea älyllistä faktaa kaihtava eräänlainen kupla josta on tullut koko universumin selitysmalli – sääli tätä hyvin kapeaksi tullutta tietoisuuden vankilaa. Osa tapauksia selittyy eräänlaisella ulkoaohjatulla hypnoosin kaltaisella tillalla: mind- training jossa niiden kohtyeet toistavat automaattisesti yhtä ja samaa ja toimivat ja ajattelevat kuin robotit tilassa joka ei muutu koskaan. Samaan syndroomaan kuuluu muitakin irrationaalisia vihan ja pelon tiloja erilaisia vähemmistöjä kohtaan. vaikkei vähemmistöt heitä uhkaa tietenkään, hehän ovat vähemmistö. Suomen maaperällä ei myöskään ole faktisesti juutalaisia meitä ahdistelemassa. Olen itse tavannut joitain juutalaisia keski- Euroopassa ja olivat symnpaattisempia persoonia kuin suuri osa suomalaisia joita tulee kadulla vastaan tympeinä, hymyttöminä ja negatiivista energiaa täynnä.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 16. EU:n yhteinen turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikka:
  Jos nämä CEAS-suunnitelmat eliitin tahtomana toteutuu niin ei tule maahanmuutto todellakaan loppumaan saati vähenemään;siitä tulee vaan järjestäytyneempää ja kontrolloidumpaa,sekä vakiintunut käytäntö.
  Solidaarisuus,tasaus ja taakanjako periaatteet pitävät myös huolen siitä että maita tullaan kiristämään eri konstein hoitamaan oman osuutensa.
  Edelleenkin muistutan monista eliittimme puheista,joissa on vaadittu n.miljoona tulijaa EU:hun vuodessa,joista Suomen osuudeksi oli EU:n papereissa laskettu vähintään n.10,-15, 000/ vuosi.
  Sitten tuossa EU:n yhteisessä maahanmuuttopolitiikassa puhutaan pakolaisten lisäksi vielä myös työperäisestä muutosta laillisilla viisumeilla kehitysmaista tänne,joka tuo vielä rutkasti lisää porukkaa.
  Tässä mennään tod.näk USA:n kaltaiseen malliin joka tuo vuosittain maahan jatkuvasti maailmalta porukkaa työperäisesti;viisumeita,oleskelulupia sekä pakolaisohjelman kiintiöillä.ja näinollen pysyvästi monikulttuurillistaa maan.
  Tämä on kaikki liittovaltio kehitystä.

  Muutamia otteita:
  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/HaVL_42+2016.aspx

  Hallintovaliokunta korostaa, että tilanteessa, jossa maahanmuuton määrä saa aikaan ylivoimaisen paineen jossakin jäsenvaltiossa ja/tai aiheuttaa vakavaa häiriötä koko EU:lle, jäsenvaltioiden on yhdessä päätetyn mukaisesti osallistuttava turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin. Mikäli jäsenvaltio haluaa korvata osan velvoitteestaan muilla toimilla, tulee näiden toimien valtioneuvoston kannan mukaan olla vaikutuksiltaan ja konkretian tasoltaan sellaisia, että ne aidosti kompensoivat sisäisten siirtojen aiheuttamaa taakkaa. Tältä osin hallintovaliokunta täydentäen tähdentää, ettei esimerkiksi rahasuorituksilla voi vapautua kuin korkeintaan rajoitetusti ottamasta vastaan turvapaikanhakijoita. Kyseinen ”ostomahdollisuus” johtaisi koko järjestelmän helposti umpikujaan.

  Hallintovaliokunta kiirehtii yhtenäisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän säädösperustan hyväksymistä komission CEAS-paketin pohjalta sekä järjestelmän toimeenpanon käynnistämistä ensi tilassa. Toimeenpanossa tulee korostaa yhdenmukaista säännösten käytännön soveltamista. Maahanmuuttokriisi on jäsenmaiden yhteinen ongelma, eikä sitä voida ratkaista yksittäisen jäsenmaan toimin tai vain yksittäisen jäsenmaan näkökulmasta. Etujen ja intressien jäsenvaltiokohtainen osaoptimointi ei tuota kokonaisuudessa myönteisiä vaikutuksia myöskään niille jäsenmaille, jotka sivuuttavat yhteisen vastuun, vaan johtaa helposti jäsenmaat osaoptimoinnin kierteeseen, mistä on jo esimerkkejä

  Hallintovaliokunta korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden oikeasuhtainen osallistuminen taakanjakoon tulee varmistaa. Kuten valtioneuvosto toteaa jatkokirjelmässään U 31/2016 vp — UJ 33/2016 vp, kaikkien jäsenvaltioiden on osallistuttava taakanjakoon kriisitilanteessa myös ottamalla vastaan turvapaikanhakijoita muista jäsenvaltioista.

  Laittoman maahantulon torjumisen ohella muuttopaineiden hallitsemiseksi tarvitaan laillisia muuttoväyliä ja -mahdollisuuksia muun muassa työperusteisesti. Laillinen maahantulo ei myöskään aiheuta esimerkiksi viranomaisille vastaavia ongelmia kuin laiton muuttoliike.

  Yhtenäisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittämisen yksi keskeisimmistä tavoitteista tulee olla se, että järjestelmä takaa yhdessä sovitun mukaisen suojelun sitä tarvitseville kaikissa jäsenvaltioissa (HaVL 34/2016 vp). Turvapaikkajärjestelmän on oltava selkeä ja toimiva.

  Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että unionissa on olemassa eri maiden alueellisten kehityserojen tasaamiseksi yhteisesti hyväksyttyjä solidaarisuusmekanismeja esimerkiksi rakennerahastojen muodossa. Tältäkään osin ei voida loputtomasti ajatella, että jokin valtio voi olla vain myönteisen solidaarisuuden vastaanottaja ja että sama valtio voi kieltäytyä toisessa asiassa osoittamasta solidaarisuutta muille maille. Lisäksi solidaarisuusmekanismien kokonaisuudessa tulisi valiokunnan mielestä harkita esimerkiksi sisäisiin siirtoihin liittyen vastuun kantamisen suosimista ja kehittää mekanismeja myös tästä lähtökohdasta.

  Viimeksi mainittu komission ehdotus jäsenvaltioiden välisestä solidaarisuudesta toteutettaisiin siirtämällä henkilöitä jäsenvaltiosta toiseen. Vastuunjakoa jäsenvaltioiden välillä tasattaisiin automaattisella jakomekanismilla, joka otettaisiin käyttöön tilanteessa, jossa johonkin jäsenvaltioon saapuu suhteettoman suuri määrä turvapaikanhakijoita. Uusi mekanismi perustuisi 1) automaattiseen jäsenvaltioiden hakijamäärien ja uudelleen sijoitettujen määrien valvontaan, 2) jako-avaimeen, jolla määritetään kullekin jäsenvaltiolle hakijamäärää koskeva viitearvo ja maksimikantokyky ja 3) kantokyvyn ylittävän hakijamäärän siirtämiseen jäsenvaltioihin, joiden vastuulla olevien turvapaikanhakijoiden määrä jää alle oman viitearvon.

  Lisäksi komissio on antanut keväällä 2016 tiedonannon yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomisesta (Common European Asylum System). Tiedonannossa tarkoitettu ensimmäinen CEAS-lainsäädäntöpaketti, joka koskee Dublin-asetusta (HaVL 34/2016 vp — U 31/2016 vp), Eurodac-rekisteriä (HaVL 31/2016 vp — U 30/2016 vp) ja Euroopan unionin turvapaikkavirastoa (HaVL 33/2016 vp — U 29/2016 vp), on annettu kuluvan vuoden toukokuussa. Sen lisäksi komissio on antanut toisen säädösehdotuskokonaisuuden heinäkuussa 2016: määritelmäasetus (HaVL 36/2016 vp — U 35/2016 vp), menettelyasetus (HaVL 35/2016 vp — U 34/2016 vp) ja vastaanottodirektiivi (HaVL 37/2016 vp — U 37/2016 vp). Jälkimmäisen lainsäädäntöpaketin yhteydessä komissio on antanut laillisten maahantuloväylien lisäämiseksi ehdotuksen asetukseksi uudelleensijoittamisesta (HaVL 38/2016 vp — U 36/2016 vp).

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 17. EU yrittää nyt rakentaa esim.USA:n tapaan tällaista ”liberaalinationalismia” tai ”patriotismia” myös Eurooppaan mitä syvemmälle liittovaltio kehitykseen mennään.Että eri kansat saadaan yhdistettyä ”saman lipun alle” vaikkapa ulkoisia uhkia vastaan.Kansallisvaltiot ja ns.etnonationalismi halutaan hävittää.

  Jopa vasemmistolaisena tunnettu Jaakko Hämeen-Anttila nyt tällaista mainostaa.
  Valtiollisuuteen tai yhteiseen ideologiaan perustuvaa monikulttuurisuuden ja isänmaallisuuden yhdistelmää;
  http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005065894.html

  Olen nationalisti ja rakastan maatani ja maailmaa – isänmaallisuudella ei ole mitään tekemistä vihan kanssa
  Oman elämäni kautta en ymmärrä, miksi kyky liikkua kansainvälisessä kulttuurissa olisi ristiriidassa sen kanssa, että Suomi on kaikesta huolimatta jotain erityistä, kirjoittaa kolumnissaan Jaakko Hämeen-Anttila.

  https://sarastuslehti.com/2017/02/01/nationalismia-ilman-kansakuntaa/

  Nationalismia ilman kansakuntaa?
  TUUKKA KURU

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. http://www.iltalehti.fi/politiikka/201702102200068613_pi.shtml

  Suomi lähtee mukaan rakentamaan Euroopan syyttäjävirastoa

  Suomi kannattaa EU-tukien väärinkäyttöä suitsivan Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) perustamista.

  Yhteisestä syyttäjävirastosta ei ole onnistuttu löytämään yhteisymmärrystä kaikkien jäsenmaiden kesken, mutta asiaa viedään eteenpäin kiinnostuneiden johdolla.

  Tähän mennessä jo niin moni jäsenmaa on ilmoittanut kiinnostuksensa, että syyttäjäviraston perustaminen näyttää varmalta.

  Syyttäjävirasto olisi itsenäinen toimielin, joka tutkisi ja nostaisi syytteet EU-rahojen väärinkäytösepäilyistä tai rikoksista, joista on taloudellista haittaa EU:lle. Tähän asti vain kansalliset syyttäjävirastot ovat voineet tutkia väärinkäytöksiä, mutta niillä ei ole toimivaltaa puuttua EU-tason väärinkäytöksiin.

  Suomi on mukana viraston valmistelussa, ja arvioi toimintaan osallistumista myöhemmin.

  EU laittamassa nyt myös oman Syyttäjäviraston pystyyn.
  Tämä laitos on siis riippumaton kansallisista,ja sillä on oikeus tutkia,nostaa syytteitä ja saattaa oikeuteen sellaista rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta joka on EU:n omia etuja vastaan.

  Tässä IL:n uutisessa ei tarkoituksella mainita kaikkia sen tomivaltuuksia,mutta niitä löytyy kyllä netistä kaivamalla,esim. hakusanalla European Public Prosecutor’s Office(EPPO),niin saa monia lisätietoja.

  Eikös niitä ”rasistisia ryhmiäkin” alettu vastikään myös nimittää järjestäytyneen rikollisuuden piiriin.
  http://www.uusimaa.fi/artikkeli/435867-rasistiset-rikollisryhmat-ovat-jarjestaytynytta-rikollisuutta-lindstrom-valayttaa

  Eli luultavasti tämä on se taho,joka voi tulevaisuudessa kehityttyään alkaa nostamaan syytteitä EU vastaisia toimijoita vastaan,olivatpa ne sitten terroristeja,kansallismielisiä ryhmiä tai mitä vaan muita…Lisäksi tämä keskitetty syyttäjälaitos aikoo soluttaa myös omat sivutoimipisteensä jäsenvaltioiden omiin kansallisiinkin oikeuslaitoksiin.
  Liittovaltio kehitystä tämäkin,rikosoikeudellista yhtenäistämistä.Tavoitteena EU:n yhteinen lainvalvonta.
  EU saa vaan lisää toimivaltaa jäsenmaista.

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0173+0+DOC+XML+V0//FI

  toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 86 artiklan nojalla on mahdollista laajentaa Euroopan syyttäjänviraston toimivaltuudet koskemaan rajatylittävää vakavaa rikollisuutta; huomauttaa, että neuvosto voi hyödyntää tätä mahdollisuutta sitten, kun Euroopan syyttäjänvirasto on perustettu ja se toimii hyvin;

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat