Eliitti värvännyt armeijoita ”rasisminvastaiseen taisteluun” – miksei Halla-aho vastusta tätä?

Maahanmuuttovastaisuuden kasvaessa eliitti on alkanut yhä avoimemmin leimata kansallismielisiä sotilaalliseksi uhaksi. Viimeisin esimerkki tästä nähtiin Ruotsissa, uutisoi valtavirtainen Aftonbladet.

Aftonbladet uutisoi Ruotsin afrikkalaistaustaisen ”demokratiaministerin” Alice Bah Kuhnken julistuksesta, jonka mukaan länsinaapurimme on laatinut ”ennaltaehkäisen suunnitelman rasismin ja viharikosten torjumiseksi”.

”Ennakoiva rasisminvastainen työ” tarkoittaa selkokielellä – kuten lukijamme jo hyvin tietävät – maahanmuuttokriittisten ihmisten kokoontumis- ja sananvapauden radikaalia rajoittamista sekä toisinajattelijoiden eristämistä yhteiskunnasta.

Hälyttävintä Kuhnken ohjelmassa on se, että puolustusvoimien rooli on entistä näkyvämpi hallituksen ”rasisminvastaisessa työssä”. Monet pelkäävät, että Ruotsi (ja monet muut länsimaat) ovat siirtymässä pienin askelin kohti monikulttuurista sotilasdiktatuuria.

Aftonbladet kirjoittaa, että hankkeen keskiössä tulee olemaan Ruotsin puolustustutkimuslaitos FOI, joka on yksi Euroopan johtavista maanpuolustuksen ja turvallisuuden parissa työskentelevistä instituutioista.

FOI toimii suoraan puolustusministeriön alaisuudessa, ja Ruotsin armeija on tutkimuslaitoksen tärkein asiakas. On vähintäänkin ironista, että länsimainen ”demokratiaministeri” käyttää armeijaa aseenaan poliittista oppositiota vastaan!

Kuhnken ohella ”rasisminvastaista” ohjelmaa koordinoi Ruotsin sisäministeri Anders Ygeman. Aftonbladetin mukaan hallitus ei ole koskaan aiemmin aloittanut yhtää laajaa hanketta ”rasismia” eli poliittista kansallismielisyyttä vastaan.

Ketään ei varmaankaan enää yllätä, että armeijan lisäksi Ruotsin hallitus on valinnut hankkeen pääasialliseksi yhteistyökumppanikseen juutalaisen kulttuurimarxistin johtaman järjestön, Ruotsin elävän historian foorumin.

Juutalaisen Lomforsin mielestä ruotsalaisilla ei ole omaa kulttuuria.
Juutalaisen Lomforsin mielestä ruotsalaisilla ei ole omaa kulttuuria.

Valkoisia vihaava juutalainen liittoutui armeijan ja hallituksen kanssa ”rasismia” vastaan

Magneettimedia kirjoitti Ruotsin elävän historian foorumista viimeksi vuosi sitten, kun uutisoimme järjestön juutalaisen johtajan, Ingrid Lomforsin, härskistä ruotsalaisvastaisesta rasismista.

Ruotsin hallituksen rakastama Lomfors totesi, ettei Ruotsin valkoisella kansalla ole omaa kulttuuria (toisin kuin esimerkiksi juutalaisilla ja afrikkalaisilla), minkä vuoksi on turha pelätä, että joukkomaahanmuutto voisi tuhota ruotsalaisen kulttuurin.

Lomfors palkittiin valkoisia ruotsalaisia halventaneesta rasistisesta lausunnosta siis asettamalla hänet uuden ”rasisminvastaisen” hankkeen johtoon. Ruotsin kulttuurimarxistinen hallitus, asevoimat ja avoimesti ruotsalaisia halveksuva juutalainen aktivisti aikovat varmistaa, ettei kansallismielisyys nouse lännessä!

Lomfors on saanut koulutuksensa Jerusalemin ja Bostonin heprealaisissa yliopistoissa. On arveltu, että Lomfors on oppinut poliittisen argumentaationsa salat Israelissa opiskellessaan. Juutalaisvaltion pääministeri Golda Meir nimittäin muistetaan vastaavasta väitteestä, jolla hän yritti oikeuttaa palestiinalaisten rasistista vainoa. 1969 Meir totesi, ettei ”ole olemassakaan sellaista kansaa kuin palestiinalaiset”.

Lomforsin järjestö on valkoisten veronmaksajien ylläpitämä laitos, joka omien sanojensa mukaan rakentaa ”demokratiaa” keskittymällä tiedottamaan ruotsalaisia ”holokaustista”. Hallitus ei edes yritä piilotella uuden sananvapautta tukahduttavan hankkeensa sionistisia juuria.

Aftonbladetin mukaan Kuhnke käytti aggressiivista sotilassanastoa ja totesi, että Ruotsin on ”taisteltava strategisesti rasismia vastaan”.

Puolustustutkimuslaitos FOI:n pääasiallinen tehtävä uudessa hankkeessa on ainakin aluksi maahanmuuttokriittisten ihmisten vakoilu Internetissä. Ruotsin hallitus rinnasti julistuksessaan maahanmuuttokriitikot ääri-islamisteihin.

Kuhnke kehui, että FOI:n vakoilukyvyt ovat ”hyvin edistyneitä”. Demokratiaministerin mukaan millään muulla järjestöllä kuin FOI:lla ei ole tarvittavia teknisiä edellytyksiä maahanmuuttokriitikoiden vakoilemiseen.

Valtamedian valheita paljastavat vaihtoehtomediat käyvät eliitin mukaan kybersotaa yhteiskuntaa vastaan.
Valtamedian valheita paljastavat vaihtoehtomediat käyvät eliitin mukaan kybersotaa yhteiskuntaa vastaan.

”Afrofobia”: tapausesimerkki siitä, kuinka ”rasisminvastustajat” valehtelevat alkuperäisväestöä vastaan

FOI:n kohteita tulevat Aftonbladetin mukaan olemaan muun muassa ”afrofobit”, ”antisemitistit”, ”mustalaisvihaajat” sekä ”homo- ja transfobit”. Toisin sanoen kaikki kulttuurimarxismista poikkeava ajattelu on hallituksen mielestä potentiaalinen sotilasuhka.

Monet saattavat ihmetellä, miksi joku käyttää sanaa ”afrofobia” perinteisen ”rasismi”-sanan sijaan. Termi on yleistynyt Ruotsissa nopeasti siksi, että monet maahanmuuttajaryhmät pitävät mustia afrikkalaisia itseään alempana ihmisryhmänä.

Koska virallisen totuuden mukaan ”vain valkoiset voivat olla rasisteja”, uutisoi valtamedia maahanmuuttajien välisistä tappeluista ”afrofobisina” iskuina, mikäli uhri on musta afrikkalainen. Tällöin hyökkääjän rotua ei tietenkään kerrota yleisölle.

”Afrofobia”-termiä viljelevän uutisoinnin tarkoituksena on siis luoda keskivertoruotsalaisille virheellinen mielikuva valkoisten suorittamasta rasistisesta iskusta, vaikka todellisuudessa musta uhri olisi joutunut vaikkapa irakilaisen maahantunkeutujan pahoinpitelemäksi.

”Afrofobia”-termin todellinen merkitys selvisi viimeistään 2013, kun valtamedia uutisoi näyttävästi ghanalaismaahanmuuttaja Yusupha Sallahin ”afrofobisesta” pahoinpitelystä Malmössa. Kun selvisi, että pahoinpitelijät olivat arabeja (hyökkäyksestä tuomittiin 21-vuotias Abdullah Khodr), sensuroi media röyhkeästi hyökkääjien etnisen taustan.

Ruotsin hallituksen, puolustustutkimuslaitos FOI:n ja juutalaisen Lomforsin ensisijainen kohde ovat nyt maahanmuuttokriittiset vaihtoehtomediat, jotka olivat ainoita viestimiä, jotka uutisoivat Sallahin pahoinpitelystä rehellisesti ja hyökkääjien taustat paljastaen.

Ruotsin hallitus ei ole suinkaan ainut instituutio, joka pitää maahanmuuttokritiikkiä ja kansalaisten ylläpitämiä totuusmedioita sotilaallisena uhkana.

Kuten uutisoimme viime keväänä, myös sotilasliitto Nato on alkanut levittää salaliittoteorioita, joiden mukaan ”muukalaisvihaa lietsotaan Euroopassa järjestelmällisesti”. Naton mukaan maahanmuuttovastaisuus ei johdu maahanmuuttajien käytöksestä vaan pahantahtoisten agenttien provokaatioista.

Nato on ilmoittanut, että sen informaatiosota-asiantuntijat pyrkivät nyt aktiivisesti selvittämään kansallismielistä materiaalia verkossa levittävien ihmisten henkilöllisyydet. Nato siis pitää maahanmuutovastaisuutta yhtenä hybridisodankäynnin menetelmänä. Maahanmuuttovastaiset kansalaiset ovat sotilaallisia uhkia Naton silmissä.

2014-s-271

Myös EU pyrkii leimaamaan nationalistit sotilasuhaksi

Samanlaiset salaliittoteoriat leviävät nyt EU-parlamentissa, joka pyrkii Ruotsin hallituksen tavoin rajoittamaan ankarasti kansallismielisten sananvapautta ”Euroopan turvallisuuden ja yhtenäisyyden” nimissä.

MV-lehti ja Magneettimedia saivat tällä viikolla itsensä Jussi Halla-ahon vihat niskoilleen, kun uutisoimme siitä, että Halla-aho oli äänestänyt europarlamentissa sananvapauden rajoittamisen puolesta. Parlamentti verhosi kulttuurimarxistiset tavoitteensa ”Venäjä- ja ääri-islamismikritiikin” kaapuun, jotta mahdollisimman harva olisi uskaltautunut nousta hanketta vastaan.

Kuten ennenkin (1, 2), Halla-aho ei tälläkään kertaa kumonnut uutistemme sisältöä vaan syytti häntä kritisoineita viestimiä Venäjän agenteiksi. Omaperäistä (1, 2)!

Halla-aho kannatti europarlamentin mietintöä, jossa muun muassa todetaan seuraavasti (muista, että esimerkiksi ”vihapuhe” ja ”syrjintä” ovat eliitin propagandatermejä, joilla tarkoitetaan kansallismielisyyttä ja maahanmuuttovastaisuutta):

”…unionilla ja sen jäsenvaltioilla ja kansalaisilla on jatkuva ja kasvava tarve vastata tiedotuskampanjoihin sekä väärää ja vääristeltyä tietoa levittäviin kampanjoihin ja propagandaan […] joiden tarkoituksena on murentaa objektiivisen tiedottamisen tai eettisen journalismin peruskäsitteitä ja tehdä kaikesta tiedosta puolueellista tai poliittisen vallan väline, ja toteaa, että tämä kohdistetaan myös demokraattisia arvoja ja etuja vastaan.”

”…informaatiosota […] ei kohdistu pelkästään unionin kumppaneihin vaan myös unioniin itseensä, sen toimielimiin ja kaikkiin jäsenvaltioihin…”

”…kaikki propaganda sodan puolesta ja kaikki kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen, joka merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kielletty lailla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 20 artiklan mukaisesti.”

”… rahoituskriisi ja digitaalisen median uusien muotojen eteneminen ovat asettaneet vakavia haasteita laatujournalismille ja johtaneet kriittisen ajattelun vähenemiseen yleisön keskuudessa ja tehneet sen samalla alttiimmaksi disinformaatiolle ja manipuloinnille.”

”…painottaa, että unionille vihamielisellä propagandalla on monia muotoja ja useita eri välineitä, jotka on usein mukautettu unionin jäsenvaltioiden profiilin mukaan, ja että sen tavoitteena on vääristää totuutta, synnyttää epäilyä, jakaa jäsenvaltioita, luoda strategista kahtiajakoa unionin ja sen Pohjois-Amerikan kumppanien välille, lamauttaa päätöksentekoa, heikentää unionin toimielinten ja unionissa turvallisuus- ja talouspoliittisesti merkittävien transatlanttisten kumppanuuksien arvostusta…”

”…unioni on yhdentymisen onnistunut malli, joka kriisienkin keskellä houkuttelee maita, jotka haluavat jäljitellä tätä mallia ja tulla sen osaksi; korostaa siksi, että unionin olisi päättäväisesti ja rohkeasti välitettävä myönteinen viesti menestyksestään, arvoistaan ja periaatteistaan ja oltava pikemminkin hyökkäys- kuin puolustuskannalla narratiivinsa esittämisessä.

”…korostaa, että olisi merkittävästi vahvistettava unionin ja Naton välistä yhteistyötä strategisen viestinnän alalla.”

”…arvostelee voimakkaasti Venäjän pyrkimyksiä häiritä unionin yhdentymisprosessia ja pitää tässä yhteydessä valitettavana tukea, jota Venäjä antaa unionin vastaisille voimille unionin sisällä ja erityisesti äärioikeistolaisille puolueille sekä populistisille voimille ja liikkeille, jotka kieltävät liberaalien demokratioiden perusarvot.”

”…pyytää toimivaltaisia unionin toimielimiä ja viranomaisia seuraamaan tarkasti unionin vastaisen propagandan rahoituslähteitä.”

”…kaikki EU:ta tai sen toimintapolitiikkaa vastaan etenkin poliittisten näkemysten ilmaisun yhteydessä esitetty kritiikki ei välttämättä ole propagandaa tai disinformaatiota, mutta mahdollinen manipulaatio tai tuki, […] jolla pyritään lietsomaan tai kärjistämään tätä kritiikkiä, antaa aiheen kyseenalaistaa näiden viestien luotettavuus.

”… rajoittamaan rahoitusvirtoja sellaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen rahoittamiseksi, jotka osallistuvat strategisen viestinnän toimiin yllyttääkseen väkivaltaan ja vihaan.”

”… on huolissaan sosiaalisen median ja verkkoalustojen käytöstä rikolliseen vihapuheeseen ja väkivaltaan yllyttämiseen ja kannustaa jäsenvaltioita mukauttamaan ja päivittämään lainsäädäntöä nykyisen kehityksen perusteella tai panemaan täysimääräisesti täytäntöön ja valvomaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka koskee vihapuhetta verkossa ja sen ulkopuolella; katsoo, että tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä verkkoalustojen sekä johtavien internet- ja mediayhtiöiden kanssa.”

”…vahvistamalla yhteistyötä sosiaalisten foorumien kanssa ja edistämällä yhteisiä aloitteita, joilla puututaan vihapuheeseen, väkivaltaan yllyttämiseen ja verkossa tapahtuvaan syrjintään.”

Halla-ahon mielestä kaikki häntä kritisoivat ovat nykyään Venäjän agentteja.
Halla-ahon mielestä kaikki häntä kritisoivat ovat nykyään Venäjän agentteja.

Miksi Halla-aho tukisi EU-eliittiä?

Äkäisessä Facebook-vastineessaan Halla-aho kysyy: ”Miten todennäköistä on, että kannattaisin julkilausumaa, jossa vastustetaan maahanmuutto- tai EU-kriittistä mielipiteenilmaisua? Miksi tekisin niin?”

Moni esitti samanlaisia kysymyksiä, kun Halla-aho osoitti kannattavansa Suomen itsenäisen lainsäädännön lakkauttavaa TTIP-pankkivaltasopimusta, terroristivaltio Saudi-Arabian kanssa käytävää asekauppaa sekä EU-johtoista maahanmuuttopolitiikkaa.

Vastaus visaisiin kysymyksiin on yksinkertainen: Halla-aho ei ole imagostaan huolimatta kansallismielinen suomalainen vaan tyypillinen sionistipoliitikko. Lopulta kaikki hänen tärkeät päätöksensä tähtäävät uusliberaalin EU-liittovaltion vahvistamiseen. TTIP-myönteisyys on tästä hälyttävin esimerkki.

Jos Halla-aho olisi periaatteitaan vaaliva kansallismielinen, vastustaisi hän kulttuurimarxistisen EU:n vallanhimoa aivan yhtä kiivaasti kuin vaikuttamistavoiltaan huomattavasti kömpelömmän ja resursseiltaan yleisesti köyhemmän Venäjän. Lisäksi hän pilkkaisi europarlamentin orwellilaista kielenkäyttöä, jossa kulttuurimarxismista pyritään tekemään isänmaallinen arvo.

Halla-aho valehtelee kannattajilleen epätoivoisesti, että europarlamentin mietintö olisi koskenut vain ”islamistista ja venäläistä propagandaa”, vaikka kuka tahansa voi lukea mietinnön parlamentin sivuilta ja todeta, että vaihtoehtomedioja, kansallismielisyyttä ja EU-vastaisuutta koskevat lainauksemme ovat autenttisia.

Se, että europarlamentti käyttää ”äärioikeiston” (eli isänmaallisten ihmisten), ”eettisen journalismin” (eli valehtelevan valtamedian), ”demokratian” (eli kulttuurimarxismin ja vanhojen puolueiden ylivallan) tai ”unionin yhdentymispropsessin” (eli totalitaristisen liittovaltioprojektin) kaltaisia orwellilaisia propagandatermejä, ei muuta mietinnön todellista sisältöä lainkaan

Oletko EU-eliitin puolella vai sitä vastaan?
Oletko EU-eliitin puolella vai sitä vastaan?

Mediakritiikkiä, herra Halla-aho!

Halla-aho voi tietysti esittää typerää ja väittää, että hyväntahtoinen EU ajaa ”eurooppalaisten etua” rajoittamalla maahanmuuttovastaisten kansalaisten sananvapautta ”hybridisodankäynnin” uhan torjumiseksi.

Halla-aho tietää kuitenkin itsekin varsin hyvin, että äänekkäimmin ”hybridisotaa” käyttävät poliittisena lyömäaseena Jessikka Aron, Janne Riiheläisen ja Saara Jantusen kaltaiset monikulttuurisuusfanaatikot, joille ”Venäjän uhka” on vain avoimien rajojen maahanmuuttopolitiikan tökerö veruke.

Poliitikkojen lisääntyvä sotilaallinen retoriikka sekä armeijan entistä näkyvämpi värvääminen osaksi kansallismielisyyden vastaista taistelua on äärimmäisen huolestuttava trendi. Toistaiseksi vaihtoehtomediat ovat kirjoittaneet aiheesta aivan liian vähän.

Kriittisten kirjoittajien ja aktivistien on vastaisuudessa seurattava tarkasti ”rasisminvastaisen” retoriikan militarisointia sekä nimetä näkyvästi Halla-ahon kaltaiset poliitikot, jotka antavat tukensa tappavalle trendille.

 

Arvi Pihkala

 

Lue myös:

Maahanmuuttovastaisuus – nyt järjestäytynyttä rikollisuutta!
Helsingin Sanomien romahdus: maahanmuuttokriittisyys onkin venäläisten ”nerokas” juoni
Helsingin Sanomat tekee jälleen ”Venäjä-kritiikkiä” juutalaisen ammattirikollisen ehdoilla
Kuka on Jessikka Aron juutalainen miljardööriystävä Bill Browder?
Israel käyttää Vladimir Putinia suojakilpenään länttä vastaan?

15 kommenttia

 1. Pelottavaa, mutta toisaalta nämä ovat hyviäkin uutisia. Mitä epävarmempana eliitti näkee oman tulevaisuutensa, sitä kovempia heidän käyttämänsä retoriikka ja keinot tulevat olemaan. Se on selvää ettei eliitti kaadu ilman parkaisua.

  Mitä epätoivoisemmilta he vaikuttavat, sitä lähempänä maailma on vapautumista.

  Plusääni(43)Miinusääni(0)
 2. Persut ovat kannattaneet tietoliikenteen massavalvontaa ja lisää valtuuksia sotilastiedusteluun ja poliiseille. He ovat vahvimmat kannattajat tälle, tietenkin terrorismin torjunnan nimissä. Tosiasiassa tavallisen kansalaisen sähköpostit ja ip:t ja viestintä halutaan nimenomaan sen vuoksi, että vihapuhujat kitketään ja/tai laitetaan rekisteriin.

  Persut ovat kannattaneet siis jo ennen 2011 vaaleja nimenomaan vihapuhelakeja. Halla-aho ei ole kritisoinut tätä, vaan äänestänyt kuuliaisesti aina sannavapautta vastaan. Ja kansalaisoikeuksia. Kaikki tuo nimenomaan on tähdätty toisinajattelijoita ja mamutuskriittisiä vastaan.

  Persut muutenkin julistavat kaikkialla vihaavansa natseja ja ylistävät juutalaisia. He ovat vuosia kaikilla foorumeilla ja eri rintamilla huutaneet näin. Halla-aho on ollut sionisti ja pseudoälykkö vuosikausia. Hän nousi pintaan n. 2008 jälkeen.

  Kuitenkin Halla-aholle on luotu maine ykkösäänenä mamutuskritiikille ja siksi kaikki uskovat, kun hän ratsastaa maineellaan ja kysyy, miksi hän teksisi niin kuin tekee. Mutta koska hän on sionisti, hän ajaa nimenomaan sionistisia asioita. Sionismi ajaa nimenomaan mamutusta mullin mallin Euroopassa. Halla-aho on massiivinen huijaus. On ihmeellsitä, että tätä ei tajuta, vaikka asia oli päivänselvä jo 2000-luvulla ja viimeistään hänen valittuaan perussuomalaiset puolueekseen.

  Plusääni(31)Miinusääni(2)
 3. On kova saavutus Halla-Aholta mennä ’suvakismissa’ Liisa Jaakonsaarenkin ohi. Maailma on lopullisesti tullut hulluksi, kun kansallissosialistinen julkaisu on kohta ainoa, joka puolustaa sananvapautta ja muita demokraattiseen järjestelmään kuuluvia poliittisia kansalaisoikeuksia. Kansallissosialisteja jopa jahdataan sen vuoksi, että ne kannattavat demokraattisen järjestelmän kumoamista. Maailma pyörii nykyisin pelkästään valheen ja mielipuolisuuden varassa. Halla-Ahostakin tuli vain osa tätä maailmaa ja mies on nyt parasta lopullisesti unohtaa.

  Plusääni(28)Miinusääni(2)
 4. Huijareita löytyy joka paikasta. Jopa mielipiteenmuokkauksen vastapuolelta. Täytyy olla tarkkana. Tässö esimerkki:

  http://mvlehti.net/2016/11/27/israelissa-kirkot-soittavat-muslimeille-rukouskutsut-video/

  Tekstissä kuten lukuisissa muissakin MV-lehden kirjoittajan asenteellisuus paistaa. Juutalaisen valloittajan puolella selvästi ollaan alkuperäiskansaa vastaan. Israelissa kristillinen kirkko ilmeisesti toimii tässä väärin kun se yhdistää kansoja yhteisen vihollisen harjoittaman ”hajoita ja hallitse” -politiikan periaatteiden vastaisesti.

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
 5. Uusi sisällissota näitä saatanan riistoporvareita vastaan on pelkkä ajan kysymys.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 6. EU on rakentamassa armeijaa monikulttuurista imperiumiaan puolustamaan:

  Hyväksytty päätöslauselma EU:n puolustusunionista/liitosta:
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//FI&language=FI

  EU:n yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikkakin meni parlamentissa läpi:
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0440+0+DOC+XML+V0//FI

  http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/europarlamentti_puolustusyhteisto-57962

  http://www.express.co.uk/news/world/735031/EU-votes-to-create-Super-Army-as-defence-plan-passes-through-parliament

  ”THE EU will today ratify the creation of a continent wide super army that will be up and running next year”
  http://www.express.co.uk/news/politics/734711/EU-army-agreed-strasbourg-defence-Britain-pays-bill-blame-Brexit-article-50-NATO-SHAPE

  Brittien Ukipissa pelätään EU armeijan olevan erityisesti EU:n sisäisiä ”kapinallisia” vastaan:
  http://www.express.co.uk/news/uk/735271/Brexit-EU-army-European-Union-Brexit-EU-referendum-subversion-Mike-Hookem-video

  EU armeija kontrolloi EU imperiumia tulevaisuudessa ja yhdistää maat liittovaltion osiksi:
  EU’s Brexit chief says bloc needs to become EMPIRE with an ARMY to take back control
  http://www.express.co.uk/news/politics/737862/Guy-Verhofstadt-EU-Brexit-empire-army-control

  Juncker vaatii yhtenäisyyttä ja EU armeijan voimaa ylläpitämään liittoa.Viimeinen niitti ”kapinallisille” sekä sisäisille ja ulkoisille vastustajille.
  ”NO COMPROMISE: Juncker says it’s more federalisation or nothing as he renews EU army call”
  http://www.express.co.uk/news/politics/737039/Jean-Claude-Juncker-EU-Commission-President-two-speed-Europe-Brexit-populist

  Trump, Putin and Erdogan a ’ring of autocrats’ trying to destroy Europe, says EU’s chief Brexit negotiator
  ‘Not only do they like each other, they also have one thing in common. Bashing and destroying our way of thinking, our values, our European liberal democracy,’ Guy Verhofstadt says
  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/donald-trump-vladimir-putin-president-erdogan-russia-turkey-europe-threat-guy-verhofstad-a7432206.html

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 7. NATSIPASKAT , teillä oli vain 200 NATSIPASKAA 6.12, ANTIFASISTEJA OLI 2000. REPIKÄÄ PASKAT SIITÄ HUUMORIA. NATSIPASKAT.

  Plusääni(0)Miinusääni(10)
 8. NATSIPASKAT , teillä oli vain 200 NATSIPASKAA 6.12, ANTIFASISTEJA OLI 2000. REPIKÄÄ PASKAT SIITÄ HUUMORIA. NATSIPASKAT. YEAH

  Plusääni(0)Miinusääni(12)
  1. Jaa jaa, ne teidän antifasistit on jotain tyhmimmästä päästä olevia teinityttöjä huutamassa rasisti, rasisti. Mee nyt siitä kotios leikkimään näiden ”pelottavien” antifasistien kanssa vaikka nukkeleikkejä.
   Ja jos siellä joku miespuoliseksi luokiteltu hörhö on seassa, niin nekin on vain varastelevia huumehörhöjä.

   Roskasakkia nyt löytyy tästä maailmasta, so what.

   Plusääni(12)Miinusääni(0)
 9. Niin mitenhän se oli?

  612-soihtukulkueessa paikalla on poliisin mukaan kolmisentuhatta osallistujaa.

  :DDD!!

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 10. Eläköön voitto!

  6.12.2016 pendulum kääntyi kohti vapautta.

  Tämä on aivan päivänselvää. Kun n. klo 15.30 Hakaniemen torille marssi määrätietoinen joukko kansallissosialisteja niin olin ylpeä saadessani olla mukana. Rauhallinen, tinkimätön, suorastaan järkkymätön ryhmä herättää aina huomiota ja kun tämä porukka ilmestyy kuvaan niin paikan karma muuttuu.

  Ei huutoja, ei elämöintiä, vain tunne siitä, että nyt ei anneta periksi enää tuumaakaan. Ei tuumaakaan.

  Jos joku ei ole ollut paikalla näissä tilaisuuksissa voin sanoa, että Vastarintaliikkeen voima ja aate suorastaan väreilee ilmassa. Se on PAIKALLA. Sitä ei voi olla huomaamatta.

  Puheet Kaisaniemenpuistossa olivat myös tinkimättömiä ja kuulijoille esitetyt kysymykset saivat selvän ja kauas kaikuvan vastauksen: Kyllä!

  Tämän päätteeksi 612-marssi ja 3000 ihmistä!

  Eilen, 6.12.2016, Suomen kansa nousi. Tämä päivä tulee jäämään historiaan, se muistetaan päivänä, jolloin maanpettureiden päiviä alettiin laskemaan.

  Kansan verta imevien (((demonien))) ja heidän lakeijoidensa shekelit juuttuvat vielä maanpettureiden kurkkuun. Jokainen kansaa halveksinut sana mitataan kultaisella vaa’alla ja jokaisen tervon jokainen sana muistetaan. Jokaisen toimittajan jokainen valhe muistetaan. Jokaisen poliitikon kansaa pettämällä ansaittu shekeli punnitaan ja se maksetaan kansalle takaisin muodossa missä hyvänsä.

  Eläköön voitto!

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 11. Totuus Niinistön uudenvuoden puheesta:
  Sauli Niinistö: ”Pahalle on pantava rajat”
  http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/sauli_niinisto_puhe-59695
  Karu tosiasia on selvä niille joilla on asiasta enemmän sisäpiirin taustatietoa,muille se voi olla hyvinkin epäselvä.
  Mutta valitettavasti tästä Niinistönkin puheesta kaikuu odotetusti joka suhteessa kaipuu vahvaan EU:hun jota nyt turvallisuudella muka perustellaan.Mutta realistisesti eihän EU voi olla mitenkään vahva ja toimiva ilman poliittisesti järjestäytynyttä liittovaltion tapaista rakennetta.
  Joten älkää antako eliitin hämätä itseänne näillä kielikuvilla ”pahalle on pantava rajat” puheilla,kun tiedämme mitä sillä käytännössä oikeasti tarkoitetaan.Eliittimme tekee tämän kaiken täysin tietoisesti ja tahallaan,heillä on koko ajan selvä suunnitelma ja päämäärä jota toteuttavat.Perus tuttu kaava: ”kaaoksesta ja kriiseistä järjestykseen”.Ei mitään uutta.Jatkoa odotellessa…

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Todellisen pahuuden inha kätyri Niinistö nimittää hyvää pahaksi. Pahinta tälle saastalle on kansallissosialismi, joka on tosiasiass aihmiskunnan ainoa pelastus

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 13. Jonain päivänä nämä ”juutalaisina” esiintyvät rikolliset saavat tuomionsa!!

  JA SE PÄIVÄ VIELÄ TULEE!!!! JA SE PÄIVÄ VIELÄ TULEE!!!!!!!!!!!!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat