Omikronvariantti – totta vai tarua?

Sayer Ji haastattelee tri Andrew Kaufmania. Aiheena väitetyn koronaviruksen väitetty uusi variantti omikron,

IA – New COVID ‘Scariant’: Fact or Fiction Sayer Ji and Dr. Kaufman

Käsittelen videota kohtaan 35:06 asti (loppuosa videosta on yleisempää asiaa). Pääosin suomennosta, pienempi osa referointia. Muutaman kohdan jätän pois siitä syystä, etteivät ne liity aiheeseen.

Omat huomautukseni ja selvennykseni laitan hakasulkuihin [- -].

Haastattelija Sayer Ji, joka ei ole lääkäri, ei ole oikein kärryillä tässä haastattelussa kaikissa asioissa, ja kehotankin lukijaa keskittymään siihen, mitä todellinen asiantuntija Andrew Kaufman sanoo. Haastattelijan puheenvuoroja ei voinut oikein jättää poiskaan. Joissakin asioissa hän kyllä on oikeassa, jopa kiitettävällä tavalla.

SAYER JI: On todella suuri kunnia saada hyvä ystäväni tri Kaufman keskustelemaan kanssamme täällä. Elokuussa 2020 me keskustelimme Kochin postulaateista ja siitä, etteivät ne täyty ns. Covidin [koronataudin] tapauksessa, ja nyt me olemme periaatteessa globaalisti joutuneet kohtaamaan tämän väitteen, että meitä uhkaa uusi vaarallinen virus, omikronvariantti. Rajoja on alettu sulkea, ja ihmiset ovat kiihdyksissään, koska selväsikään rokotteet eivät toimi luvatulla tavalla ja saattaisimme tarvita uusia tehosteannoksia ja uusia rokotevariantteja.

Tästä syystä halusin kosketella näitä asioita kaltaisesi henkilön kanssa, jota pidän suurena eksperttinä maailmassa ja valmiina kohtaamaan hyvin syvää vastustusta vain siitä syystä, että astut esiin puhumaan totuutta sellaisena kuin sen näet, tukenasi suuri määrä todistusaineistoa.

Tahdonkin antaa puheenvuoron sinulle ja kuulla päivityksesi tästä ns. omikronvariantista. Onko se totta vai tarua? Pitäisikö meidän olla huolissamme?

ANDREW KAUFMAN: Kuten tiedät, Sayer, on hyvin tärkeää palata peruslähtökohtaan, joka on se, että syy kaikkeen siihen, mitä on ollut meneillään uusien toimenpiteiden, julkisen terveydenhuollon rukkaamisen ja muun sellaisen suhteen, perustuu sellaisen viruksen olemassaoloon, joka aiheuttaa sairautta.

Kuten olen osoittanut monta kertaa, he yksinkertaisesti eivät ole osoittaneet edes viruksen olemassaoloa. Jos ei ole virusta ensin, ei tietenkään voi olla sen varianttiakaan [sen muunnosta].

SAYER JI: Niille, joille tämä aihe ei ole tuttu, tuo on hyvin provokatiivinen lausunto. No, kysynkin sitten: sanotko, että he eivät ole eristäneet ja tunnistaneet niin sanottujen potilaiden seerumeista Wuhanissa tuota ”taudinaiheuttajaa” ja tunnistaneet sitä vain sairastuneista ihmisistä eivätkä terveistä ihmisistä tuossa väestössä? Siitäkö me puhumme?

ANDREW KAUFMAN: He eivät ole koskaan edes yrittäneet tehdä aivan sitä, mitä juuri kuvasit, mutta se, mitä on tapahtunut, on se, että he eivät ole koskaan itse asiassa löytäneet sellaista virusta sairaasta henkilöstä, jonka he voisivat sanoa olevan uusi virus, koska he itse asiassa eivät ole tehneet mitään eristämistoimenpidettä.

He ovat tehneet sen, mitä he kutsuvat ”viruksen eristämiseksi”, joka on kokonaan muuta kuin eristämistä. Se on kudosviljelmäkoe, ja on osoitettu, että samat tulokset, jotka he kudosviljelmäkokeessaan saavat, voidaan saavuttaa jopa ilman mitään läsnä olevaa virusta [= ilman sairaasta henkilöstä otettua näytettä, jossa oletetaan olevan viruksia]. Ja tuon [kontrollikokeen] teki alun perin tuon prosessin keksijä John Franklin Enders 1950-luvulla, ja sen teki sitten myös juuri viime vuonna saksalainen virologi Stefan Lanka, joka osoitti, että sama todiste viruksesta saadaan myös silloin, kun kokeessa ei ole lainkaan virusta [kokeessa viruksen aiheuttamaksi oletettu tulos ei siis johdukaan viruksesta vaan itse koemenetelmästä; virologian virusten osoittamismenetelmä on täysin käyttökelvoton, ja se aiheuttaa vain petosta ja nyt koko maailman laajuisen katastrofin].

SAYER JI: Tarina, että kirjaimellisesti miljoonia ihmisiä on kuollut virukseen, on varmasti vaikuttanut nyt moniin tätä kuunteleviin ihmisiin, ja myös jotkut omassa liikkeessämme väittävät, että kiertämässä on aseiksi muutettuja ”gain of function” [”vaikutukseltaan ”terästettyjä”] partikkeleita tai aaltomuotoja. Voiko tuo tarina millään tavalla olla olemassa yhtä aikaa tämän kanssa vai kumoaako tämä aika lailla psykologisena operaationa sen, että miljoonia olisi kuollut?

ANDREW KAUFMAN: Ei ole olemassa mitään todisteita mistään viruksesta. Ei siis ole todisteita mistään luonnosta tai lepakoista peräisin olevista villeistä viruksista. Ei ole todisteita mistään viruksesta, joka olisi luotu osaksi jonkinlaista aseohjelmaa. He eivät ole todellisesti eristäneet yhtään minkäänlaisia viruksia, ja, kuten tiedät, tämä on osoitettu todeksi monin eri tavoin. Yksi mielenkiintoinen tapa vahvistaa tämä ovat hallituksille ja yliopistoille ympäri maailmaa osoitetut Freedom of Information Act [Informaation vapautta koskeva laki; Suomessa Julkisuuslaki] -tiedustelut. Yhdessäkään tapauksessa ne eivät ole kyenneet esittämään minkäänlaisia tieteellisiä todisteita, että jokin virus olisi todella olemassa,

FOIs reveal that health/science institutions around the world (139 and counting!) have no record of SARS-COV-2 isolation/purification, anywhere, ever

STM myöntää virallisesti, että sillä ei ole todisteita koronaviruksen olemassaolosta

Siis se, mikä meillä on, on pohjimmiltaan simulaatio [= näennäis- eli valetoiminta; jäljittely]. Todellakaan mikään tiede – ja tulen osoittamaan tämän erityisesti varianttien kohdalla -, joka on julkaistu osoittamaan, että on olemassa virus, osoittamaan, että sillä on nämä ja nämä ominaisuudet sellaisen testin tekemiseksi, joka antaa oikeutuksen sosiaalisille eristämistoimille tai maskien pitämiselle, ei ole ollut todellisten organismien tutkimista todellisessa maailmassa. Kaikki se on ollut simulaatiota, ja se on ollut simulaatiota joko käyttämällä tietokonemallinnusta, siis tekemällä kokeita vain tietokoneessa, tai tekemällä itse asiassa valeviruksia tai jotakin, mitä ei ole olemassa luonnossa, koska he eivät kykene löytämään niitä luonnosta eikä niitä todellisesti ole olemassa. Siksi he tekevät keksityn valeversion siitä, kuten tulen osittamaan, ja sitten he tutkivat sitä laboratoriossa ja sanovat, että se todella heijastaa todellisuutta.

SAYER JI: Minun on sanottava, että on ällistyttävää ja shokeeraavaa havaita, ettei kuninkaalla ole lainkaan vaatteita. Ja mitä tulee jopa Maailman terveysjärjestön [WHO:n] tätä uutta ”varianttia” koskevaan sivuun, jonka tulet näyttämään meille, niin siinä ei ole mitään sitaatteja, ei mitään todisteita, siinä on vain tiedonantoja ja julistuksia, mikä onkin koko ”korkeaan asemaan perustuvan” lääketieteen takana oleva mieli. Se on auktoriteettikultti.

Tarkoitus, minkä vuoksi pyysin sinua tulemaan, on todella se, että ihmiset voisivat saada tosiasioita, koska tosiasiat puhuvat puolestaan. Meillä on nyt mahdollisuus kuulla yhtä eniten sensuroitua ja parjattua ihmistä planeetallamme, ja se olet sinä.

On toinenkin syy, miksi ajattelin, että tämä haastattelu on tarpeellista järjestää, ja se on se, että olemme nähneet, kuinka kokeellista ”geenejä muokkaavaa” vektoria, tai miksi tätä ”rokotetta” nyt kutsutaankin, työnnetään markkinoille ja kuinka tällöin, koska koevaiheessa olevista ”rokotteista” ei voida sanoa, että ne aiheuttavat haittavaikutuksia tai kuolemia, ne itse asiassa aiheuttavat valtavaa vahinkoa väestössä. Tästä he syyttävät sitten läpi murtautuvia variantteja, ja tämän perusteella he sanovat sitten, että se on syy jatkaa hätätilamääräyksiä edelleen pakollisine rokotuksineen ja kaikkine rajoituksineen.

Tilanne siis pahenee pahenemistaan, ja sitten he parjaavat meitä, jotka nousemme vastustamaan emmekä ota rokotuksia, ja sanovat, että me olemme syy siihen, että kaikki ovat kuolemassa.

ANDREW KAUFMAN: Sayer, se, että minua sensuroidaan voimaperäisesti, tarkoittaa, että olen oikealla raiteella. Otankin sen kunnianosoituksena.

Rohkaisen ihmisiä perehtymään verkkosivuiltani löytyvään lau

suntoomme ”Lausunto viruksen eristämisestä” (Statement on virus isolation),

Statement On Virus Isolation (SOVI)

Lausunto viruksen eristämisestä

Tein sen yhteistyössä Tom Cowanin ja Sally Fallonin kanssa, ja siinä me muutamassa yksinkertaisessa kappaleessa selitämme koko sen käsityksen, miksi viruksia ei ole olemassa.

Monet niistä kertomuksista, joita on julkaistu ja jotka ovat vääriä, sellaiset kuin vasta-aineriippuvainen voimistuminen, patogeeninen vauhdittuminen tai virusten variantit, ovat tapoja pitää meidät peloissamme ja viruksiin uskovina. Jos ymmärrämme, etteivät virukset aiheuta sairautta ja ettei niitä ole olemassa, silloin variantit tai mitkään viruksista johtuvat seuraamukset eivät voi aiheuttaa meissä pelkoa, koska tiedämme, ettei niitä ole olemassa. Monet ihmiset ovat kuitenkin suojattomia noita kertomuksia vastaan, ja heillä on vielä usko viruksiin.

Tulen osoittamaan, kuinka he käyttävät samanlaista simulaatiota ja todellisen näytön puuttumista tuodakseen esiin näitä variantteja. Nämä ovat epäilemättä tapa pitää meidät peloissamme ja ajaa läpi rokotusagendaa ja muita agendoja.

SAYER JI: Kun kuuntelette tri Kaufmania, tulette ymmärtämään, että virukset ja variantit ja niihin liittyvät asiat perustuvat tyhjään kuvitteluun. Se, mitä he nyt puskevat eteenpäin, on todellisuudessa tieteenvastaista. Se ei ole vain vale- tai näennäistieteellistä, se on kirjaimellisesti tieteenvastaisuutta.

ANDREW KAUFMAN: Tuo on hyvä kuvaus. Siirryn nyt omikron-esitykseeni ja sen slideihin. Puhun omikronista, niin sanotusta variantista, ja aluksi kerron siitä, mitä variantit yleisesti ovat.

[videon kohdassa 10:30 kaaviokuva ”Variants. What are they”].

Tämä on vanha kaaviokuva, joka on GISAIDilta (gisaid.org), tietokannasta, jossa ovat lueteltuina kaikki nämä niin sanotut variantit.

Ja mitä tässä pohjimmiltaan on tapahtunut, on se, että heillä oli alkuperäinen genomi, jota he kutsuvat in silico -genomiksi [= tietokoneella tehdyksi genomiksi]. Sitten he tekivät niin, että he ottivat jonkun Covidia [koronatautia] sairastavaksi olettamansa henkilön keuhkonesteestä näytteen, ja he vain olettivat, että näytteessä on koronaviruksia. He eivät siis todellisesti erottaneet virusta keuhkonesteestä, eivätkä he edes etsineet sitä. He vain olettivat. He laittoivat tuon keuhkonestenäytteen koeputkeen ja katsoivat sitten jokaista tuossa näytteessä olevaa pientä RNA-rihmaa, ja kävi ilmi, että niitä oli yli 56 miljoonaa erilaista rihmaa. He panivat tietokoneen kokoamaan ne yhteen, ikään kuin se olisi tiennyt, mitä se haki, ja loivat genomin, josta he sanoivat, että se oli tämä virus.

Sitten he tekivät niin, että he vain toistivat tuota prosessia ikään kuin jonkin kirjoitetun ja julkaistun ohjeiston mukaisesti ympäri maailmaa monta, monta, monta kertaa.

[videon kohdassa 12:00 slide Britannian hallituksen lehdistötiedotteesta ”UK completes over one million SARS-CoV-2 whole genome sequences” 11.10.2021].

Britannian hallitus siis tiedotti, että yksin Britanniassa he ovat sekvensoineet miljoona ihmistä, ja tietenkin joka kerta se on hieman erilainen, koska tässä tekee työtä tietokone, joka kokoaa sekvenssin miljoonista ja miljoonista pienen pienistä RNA-pätkistä (RNA on geneettistä materiaalia).

Kuvitelkaamme, että sinulla on sata kirjaa, jotka kaikki silputaan pieniksi palasiksi, joissa kussakin on 150:stä tai vähemmästä kirjaimesta koostuva kirjainrivi. Voisitko poimia erilleen sellaiset pienet paperinpalat, jotka kuuluvat johonkin tiettyyn kirjaan, ja sitten kokoamaan kasaan tuon koko kirjan? Se on mahdotonta.

SAYER JI: Lisäisin tähän, että jos katsoisit vahingoittunutta solua, siitä tulisi ulos nukleiinihappoja ja solulimaa, ja jos tekisit PCR-testin yrittääksesi saada selville, mitä tuo nukleiinihappo on, se tulee näyttämään kovasti virukselta tai viruslastilta, vaikka solut vain ovat vahingoittuneita. Onko näin?

ANDREW KAUFMAN: Asia on niin, etteivät he kykene edes tekemään erotusta, ja se, mitä he meille kertovat, on se, että itse asiassa meidän omassa genomissamme on satoja ”viruksia.”

SAYER JI: Aivan. 11% meidän ihmisgenomistamme on alkuperältään retroviraalista. Siis tarkkaan ottaen, onko se SARS:ia vai onko se muuta? Mistä he puhuvat?

ANDREW KAUFMAN: Perimmiltään he kutsuvat meidän omaa geneettistä materiaaliamme viruksiksi ja viruksia meidän omaksi geneettiseksi materiaaliksemme, mutta tässä on huomattava se, että koskaan he eivät ota mitään näistä sekvensseistä viruspartikkelista. Sen sijaan heillä on niin sanoakseni koeputki, jossa heillä vain on ”viruspartikkeleita”, ja he ekstrahoivat geneettisen materiaalin ja vain sekvensoivat sen.

Viruksista sekvenssejä ei ole otettu koskaan. Ja sillä tavalla sekvensoidaan mikä tahansa organismi. Sillä tavalla ihmisen genomi sekvensoitiin. Virusten kohdalla he kuitenkaan eivät voi tehdä sitä, koska heillä ei ole todellista virusta, koska sellaista ei ole olemassa.

Sen vuoksi heidän täytyy tehdä simulaatio [= näennäis- eli valetoiminta; jäljittely], jossa tietokone pohjimmiltaan rakentaa feikin genomisekvenssin ihmisen omasta RNA:sta ja hänen kehossaan olevien kaikkien bakteerien ja sienten ja muiden mikro-organismien RNA:sta.

Käy siis niin, että joka kerta kun he toistavat tämän kokeen, he saavat hieman erilaisen tuloksen, ja he kutsuvat sitä variantiksi.

[videon kohdassa 14:49 slide ”Genomic epidemiology of hCoV-19” (hCoV-19 tarkoittaa koronavirusta SARS-CoV-2)].

Tässä tulemme takaisin GISAIDin tietokantaan. Tämä on hCoV-19:n genomisekvenssien kokonaislukumäärä: 5 535 403. Siis 5,5 miljoonaa kertaa he ovat suorittaneet sekvensoinnin. Toisin sanoen: tästä näemme, että noista 5,5 miljoonasta he ovat nimittäneet kaksi kreikkalaisilla kirjaimilla. Meillä on ollut delta, nyt meillä on omikron. Tuo on tietenkin vain hyvin pieni määrä noista 5,5 miljoonasta.

SAYER JI: Ja meidän pitäisi uskoa, että he ovat tunnistaneet jostakin tietystä henkilöstä Etelä-Afrikassa tämän partikkelin, tämän variantin, ja nyt he ovat jäljittämässä sitä ja sulkemassa maitamme etukäteen, koska se ollut hyvä globaaleille kansalaisille. Tuon he tahtovat meidän uskovan, että he todella ovat saaneet tuon selville ja että he jäljittävät sitä reaaliajassa.

ANDREW KAUFMAN: Kyllä, tuo on aivan oikein, kuin jossakin sofistikoituneessa elokuvassa.

SAYER JI: Kuin kauhufilmissä.

ANDREW KAUFMAN: Kuin traagisessa komediassa.

[videon kohdassa 15:53 slide, CDC:n ”SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions”, updated Aug 3 2021].

Tämä on CDC:n verkkosivulta [CDC = USA:n tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus]. Koska tiesin, että he löytävät nämä niin sanotut variantit siten, että he tekevät tuon kokeen, ja koska niitä on ollut enemmän kuin nuo 5,5 miljoonaa, halusin saada selville, kuinka he tekevät sen. CDC:llä on siis tämä artikkeli siitä, kuinka he luokittelevat nämä variantit (ja tämä tulee olemaan tärkeää omikronin kohdalla) ja kuinka he saavat tämän informaation.

Tuossa artikkelissa he viittaavat erääseen tutkimukseen, jonka perusteella he tekivät kliiniset ratkaisut erään variantin kohdalla.

[videon kohdassa 16:42 slide ”New Results. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 ja B.1.1.7”].

Nuo koodisanat tarkoittavat eri variantteja, ja olen aivan varma, että tämä variantti on delta.

Tutkimuksessa todetaan: ”… we created VSV-based SARS-78 CoV-2 pseudoviruses that contain each of the individual mutations.” (VSV on eräs ns. eläinvirus).

He toimivat tässä siis niin, että he ottivat sen, minkä he arvelivat olevan tämä eläinvirus, joka todellisuudessa on vain näitä partikkeleita. Jotenkin he poistivat sen materiaalin, joka oli niiden sisällä, ja panivat tilalle piikkiproteiinigeenin, jonka he syntetisoivat laboratoriossa keinotekoisesti, mutta se piti yhtä variantin sekvenssin kanssa, eikö niin, ja he kutsuvat sitä valevirukseksi. Ainoa syy, miksi he menisivät noin pitkälle luodakseen jotakin tuon tapaista, on se, etteivät he todellakaan voi saada sitä luonnosta.

SAYER JI: Deltavariantille, josta jokainen on ollut kiihdyksissään kuuden kuukauden ajan, heillä ei ole edes kaupallista testiä sen tunnistamiseksi, ja jos he tekisivät sille PCR-testin, sekään ei kykenisi tunnistamaan sitä. Ihmiset eivät siis täysin ymmärrä, että tiedotusvälineet todellisesti ovat virus ja että pääasiallisesti ne levittävät puhtaita valheita suurelle yleisölle.

ANDREW KAUFMAN: Sayer, edes niitä niin sanottuja eristämiskokeita, joita he ovat julkaisseet SARS-CoV-2:n kohdalla, ei ole yritetty tehdä minkään variantin kohdalla. Toisin sanoen: kukaan ei ole itse asiassa eristänyt mitään varianttia, eikä, kuten sanot, ole mitään diagnostista testiä, eikä ole diagnostista testiä todella millekään.

On kyllä niitä testausmenetelmiä, joille on annettu valtuutus kokeelliseen tai hätätilakäyttöön, mutta mitään niistä ei ole laillistettu diagnostisena testinä.

SAYER JI: Jos ajatellaan sitä lähes ääretöntä määrää partikkeleita, joita meidän mikrobiomeissamme ja muualla kehossamme on, esimerkiksi apoptoottiset partikkelit, nekroottiset partikkelit, mikrovesikkelit, eksosomit, ei ole mahdollista sanoa, että yksi näistä tietyistä partikkeleista, jos niitä voi edes tunnistaa reaaliajassa, on jotakin muuta kuin sivustakatsoja tai ehkä luonnollinen osa meidän immuunijärjestelmäämme [todellisuudessa meillä ei ole immuunijärjestelmää; se on itse asiassa kehon korjaus- ja ylläpitojärjestelmä].

Sellainen ajatus, että jotenkin olisi olemassa jokin tietty partikkeli, jonka he sanovat ”aiheuttavan” oireita ihmisille, ikään kuin oireet itse olisivat sama kuin kuolema, on täysin absurdi. Oireet ovat kehon keino parantaa itsensä. Kuume esimerkiksi tekee solujenvälisestä nesteestä juoksevampaa, ja sillä tavalla se auttaa meitä pääsemään paremmin eroon kehoissamme olevista myrkyistä.

Kaikki on päälaellaan. Millään tavalla ei arvosteta sitä, kuinka keho itse asiassa parantuu, mikä on sitä, että joskus tullaan sairaaksi.

ANDREW KAUFMAN: Nuo asiat ovat myös osa tätä keskustelua. Kuten tiedät, kaikessa on kyse vain siitä pelosta, että on olemassa jokin vaarallinen otus jossakin, joka tahtoo tunkeutua sisään, ja että se on niin vaarallinen ja niin runsaslukuinen, että he voivat itse asiassa löytää sen kaikkialta maailmasta.

Kun he siis ovat luoneet näitä valeviruksia laboratoriossa, he laittavat ne sitten soluviljelmässä kosketuksiin erilaisten vasta-aineiden kanssa, ja sen perusteella he voivat sitten sanoa, että se on enemmän tai vähemmän tarttuva tai enemmän tai vähemmän kliinisesti vakava tai myös, että se saattaisi olla vastustuskykyinen rokotteelle, koska he sanovat, että rokote tuottaa tietyn vasta-aineen, ja he näkevät, kuinka se sitoutuu tuohon vasta-aineeseen. Jos se sitoutuu heikosti tuohon vasta-aineeseen, jonka rokotteen oletetaan luovan, silloin he sanovat, että se tulee olemaan vakavampi, eikö niin, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä itse asiassa tapahtuu jossakin ihmisessä tai jossakin muussa organismissa, koska he eivät ole koskaan löytäneet näitä olioita todellisesta maailmasta.

SAYER JI: Myös vasta-aineperusteinen näkemys rokotteiden synnyttämästä immuniteetista perustuu todella kokonaan näennäistieteeseen, koska ei ole olemassa todellista näyttöä sellaisesta, että jokin vasta-aine neutraloisi antigeenin sellaisella tavalla kuin klassinen immunologia ja rokotetiede siitä puhuvat. Kertomuksessa on siis hyvin paljon ongelmia.

ANDREW KAUFMAN: Kyllä, olet oikeassa. Todella kaikki tässä biologisessa tieteessä on tavallaan simulaatiota, koska molekyylibiologian ja molekyyligenetiikan aikakaudesta lähtien, jolloin on saatu paljon uutta tietoa, on toimittu niin, että kaikki kokeet tehdään nyt petrimaljassa eikä elävässä organismissa. Tässä aina vain oletetaan, että se, mitä tapahtuu petrimaljassa, selittää, mitä tapahtuu todellisessa organismissa.

Tämä on kuitenkin väärä olettamus. Kaikki täytyy osoittaa oikeaksi. Vasta-aineita voidaan kyllä tutkia, ja se voidaan osoittaa oikeaksi, mutta sellaista tutkimusta ei ole tehty, on vain oletettu.

SAYER JI: Se on korviketoimintaa. Muistan, kuinka he ajoivat läpi Gardasil-rokotetta. Koskaan ei oltu osoitettu, että se pelastaisi yhtäkään henkeä kohdunkaulan syövältä. He itse asiassa nopeuttivat sen tuloa markkinoille korvikevasta-ainetyyppisten tutkimusten avulla.

ANDREW KAUFMAN: Aivan. Ja erityisesti rokotteiden kohdalla näin toimitaan herkemmin kuin muuntyyppisten terapeuttisten tai diagnostisten tuotteiden kohdalla.

SAYER JI: Toisin sanoen todellisen maailman vaikuttavuus ei ole sama asia kuin se, mitä he kutsuvat ”tehokkuudeksi”, joka perustuu vasta-ainetiittereihin. Olen usein sanonut, että se on kuin mehiläispesän potkimista: rokotteisiin laitetaan mukaan myrkyllisiä adjuvantteja [lisäaineita], jotta saataisiin Th2-immuunivaste hyperaktiiviseksi, sylkemään vasta-aineita.

ANDREW KAUFMAN: On monenlaisia temppuja, joita käytetään kokeissa ja jotta voitaisiin tavallaan hakkeroida meitä biologisesti niin sanotuilla rokotteilla. Juuri se, mistä puhut, on niin sanottujen adjuvanttien rooli. Ne ovat vain aineita, jotka ovat myrkyllisiä ja aiheuttavat ärsytystä, kun ne tulevat kehon sisään, ja koska ne ovat vaarallisia vieraita materiaaleja, keho luonnollisesti panee vauhtiin kaikki ne toiminnot, jotka se yleensä tekee sisään tulevien vieraiden materiaalien käsittelemiseksi, ja yksi sellainen toiminto on tuottaa paljon vasta-aineita.

SAYER JI: He kutsuvat sitä immunogeenisyydeksi, vaikka se itse asiassa on immunotoksisuutta.

ANDREW KAUFMAN: Tuo on täsmälleen oikein.

[videon kohdassa 23:16 slide aikakauskirjasta ”The journal of irreproducible results”].

Variantit ovat siis yksinkertaisesti kyvyttömyys tuottaa jälleen tai vahvistaa alkuperäisiä tuloksia, jotka nekin ovat vääriä alkujaan.

Nyt menemme tähän omikron-asiaan.

[videon kohdassa 23:30 slide Maailman terveysjärjestön uutisartikkelista ”Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern”].

Tämä on Maailman terveysjärjestön ilmoitus. Pankaa merkille ajankohdat. Nyt on 28. päivä (marraskuuta 2021). Tämä julkaistiin 26. päivä, ja siinä sanotaan, että ensimmäiset raportit tästä variantista tulivat 24. päivä. Tämä siis julkaistiin kaksi päivää ensimmäisten tätä varianttia koskevien raporttien jälkeen.

Tämä tarkoittaa siis pohjimmiltaan sitä, että Botswanassa suoritettiin järjestyksessään 5 535 426:s sekvensointi, ja he nimesivät sen omikroniksi.

SAYER JI: Vau! He ovat siis ottaneet tämän Maailman terveysjärjestön lausunnon, jossa ei ole lähdeviitteitä, ja välittömästi tehneet siitä aseen ja levittäneet sitä globaalisti malliin ”tämä on se virus”, synnyttäen pelkoa. Tämä, mitä tapahtuu, on liioittelematta aivan järjetöntä.

ANDREW KAUFMAN: Aivan. Tämä Maailman terveysjärjestön ilmoitus sanoo, että he luokittelevat omikronin merkitykseltään tärkeäksi variantiksi [VOC, variant of concern], ja panin sitten tälle slidelle määritelmän siitä, mikä on merkitykseltään tärkeä variantti [ks. yllä mainittu slide videon kohdassa 23:30]. Se tarkoittaa lisääntynyttä tarttuvuutta tai ”haitallista muutosta Covid-19:n epidemiologiassa” [= koronataudin esiintyvyydessä, yleisyydessä]. Tuo haitallinen muutos on se kriteeri, jonka perusteella he luokittelevat omikronin, ja he voivat kertoa, että se on erittäin suuri haitallinen muutos, eikö vain?

Mitä tarkoittaa tuo haitallinen muutos Covid-19:n epidemiologiassa? Epidemiologia on, kuten tiedät, vain lukujen seurantaa, mutta onko heillä itse asiassa lukuja tuon tueksi? Tuossa artikkelissa he sanovat: ”Alustava näyttö viittaa siihen, että tähän varianttiin liittyy suurentunut riski sairastua uudelleen tähän infektioon verrattuna muihin merkitykseltään tärkeisiin variantteihin.” Huomaathan, kuinka tuo suojaa kahdesti heidän lausuntonsa, eikö niin, koska he sanovat, että näyttö on alustavaa, ja sitten he sanovat, että tämä on se, mihin se viittaa, ei, mitä se selvästi osoittaa. Heidän näyttönsä vain viittaa siihen, että tähän varianttiin liittyy suurentunut riski sairastua uudelleen tähän infektioon, eli toisin sanoen: jos sinulla on jo ollut niin sanottu ”Covid”, jota ei ole olemassa, voit saada sen uudelleen omikronista. Kuinka he sitten tutkivat tuota kahden päivän ajan tuon näytön saadakseen?

SAYER JI: Tai jos olet saanut jo kolme rokotetta, media on nyt kirjaimellisesti sanomassa: ”Anteeksi, meillä on nyt uusi variantti.” Pfizer, vai oliko se Novartis, on jo sanonut, että heillä on uusi rokote valmiina hyvin pian. Niin he sanovat.

ANDREW KAUFMAN: Nyt he sanovat, että se saattaa väistää rokotteen, mutta heillä ei ole mitään näyttöä siitä. Siksi he eivät edes raportoi siitä. Se, mitä he sanovat, on, että tässä piikkiproteiinissa on 30 mutaatiota, ja sitten he sanovat, että tuo on suuri määrä mutaatioita. Minä sanon, että tuo tarkoittaa sitä, että he itse asiassa eivät kyenneet toistamaan kokeita onnistuneesti. Genomien sekvensoinneissa he saivat jotakin aivan muuta, joka oli erilaista.

Jos ajatellaan fysikaalisia kokeita, esimerkiksi mikroskooppisia tutkimuksia, omikronin kohdalla, niin mitään sellaisia kokeita he evät ole koskaan edes yrittäneet tehdä minkään variantin kohdalla; kaikki kokeet ovat vain tietokonesimulaatiokokeita. Kaikki nämä asiat tulevat siis tietokonetyöskentelystä, ilman virusta.

Ilmoituksessaan he sanovat vielä: ”Tämän variantin tapausten lukumäärä näyttää olevan kasvussa lähes kaikissa Etelä-Afrikan maakunnissa.” Mutta tietenkin he jatkavat, ettei sille ole olemassa testejä, mutta: ”nykyiset SARS-CoV-2 PCR-diagnoositestit edelleen havaitsevat tämän variantin.”

[huom. PCR-monistusmenetelmän keksijä Kary Mullis nimenomaan sanoi, ettei PCR-testi ole diagnostinen testi eikä sitä saa sellaisena käyttää; se ei ilmoita, onko joku sairas tai onko jollakulla virus].

Ilmoitus jatkaa: ”Useat laboratoriot ovat antaneet viitteitä siitä, että yhden laajassa käytössä olevan PCR-testin kohdalla yhtä kolmesta kohdegeenistä [haettavasta geenistä] ei löydetä ja että tätä testiä voidaan sen vuoksi käyttää merkkinä tälle variantille.”

Se, mitä he tässä sanovat, on, että normaalisti PCR-protokollassa on kolme primeriä [= käynnistysmolekyylia eli aluketta, jotka testiin lisättyinä osoittavat, minkälaisen lyhyen sekvenssin kohdalta, jos sellainen löytyy, PCR-monistus entsyymin avulla alkaa] ja jos kaikkien näiden kolmen kohdalla saadaan positiivinen tulos, silloin testi on positiivinen. He sanovat nyt, että omikron on positiivinen, jos vain kaksi noista kolmesta on positiivisia [ei siis edellytetä, että kaikki kolme olisivat positiivisia]. Toisin sanoen: Jos jollakulla aikaisemmin oli negatiivinen PCR-testi, sitä voidaan nyt kutsua positiiviseksi omikronin kohdalla.

SAYER JI: Vau!

ANDREW KAUFMAN: Heidän ei siis periaatteessa tarvinnut luoda uutta testiä, he vain löysivät tavan muuttaa negatiiviset tulokset positiivisiksi tuloksiksi ja sitten sanoa, että se on tämä uusi variantti. Näin he lisäävät tapauksia, koska niistä tuloksista, jotka aiemmin olisivat olleet negatiivisia, he tekevät positiivisia. Heidän uuden määrittelynsä mukaan he automaattisesti lisäävät koronatapausten määrää.

SAYER JI: Vau!

ANDREW KAUFMAN: Tuo on siis se haitallinen muutos epidemiologiassa. Se luo näitä uusia tapauksia muuttamalla negatiivisen tuloksen positiiviseksi. Tämä sitten oikeuttaa sen, että he luokittelevat sen merkitykseltään tärkeäksi variantiksi. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että maat alkavat muuttaa politiikkaansa (koronatoimia lisätään).

SAYER JI: Ja tuo saa sen näyttämään todelliselta, eikö niin?

ANDREW KAUFMAN: Kyllä. Nämä ovat ammattikikkoja.

[videon kohdassa 29:15 Nature-lehden artikkeli ”Heavily mutated Omicron variant puts scientists on alert”].

Tämä on yksi tieteellisesti julkaistu artikkeli, mutta se on pääkirjoitus eikä siinä ole lähdeviitteitä. Kuten mainitsit, myöskään Maailman terveysjärjestön lausunnossa ei ole lähdeviitteitä.

Tämän pääkirjoituksen otsikosta ”Raskaasti mutatoitunut omikronvariantti panee tiedemiehet hälytystilaan” näkyy, että meidän pitäisi olla huolissamme ja poissa tolaltamme.

SAYER JI: Mutta tuo artikkelin kuva luo kyllä uupuneen ja sekavan olon.

ANDREW KAUFMAN: Varmasti. Tuo on kyllä pelottava kuva. Ollaankohan siinä kärräämässä jotakuta tuossa kärryn muovikuplassa ulos? Se on hyvin pelottava. Onkohan tuo kuva todellisuudesta vai jostakin tiedefiktio-elokuvasta?

Etelä-Afrikasta kotoisin oleva virologi Penny More sanoo tuossa pääkirjoituksessa näin: ”Tässä vaiheessa on liian aikaista sanoa mitään.” Toisin sanoen: ”Emme tiedä mitään.” Toinen ekspertti, Richard Lessells, joka on eteläafrikkalainen infektiolääkäri, sanoo: ”On paljon, mitä emme ymmärrä tästä variantista.”

Pohjimmiltaan tuossa pääkirjoituksessa kaikki on pelkkää arvailua. Mitä voisi tapahtua? Mitkä ovat huolenaiheet? Siinä ei ole mitään todellista dataa mistään huolestuttavista seurauksista. Eikä tässäkään ole lähdeviitteitä lainkaan.

Tahdoin tarkistaa asian huolellisesti, ja tein haun PubMediin. Tämä on paikka, jonne USA:n NIH:n National Library of Medicine on koonnut kaikki lääketieteelliset ja tieteelliset tutkimukset.

[videon kohdassa 30:46 haku ”B.1.1.529”: Ei tuloksia].

Tämä B.1.1.529 on omikronvariantin virallinen nimi, ja kaikki tieteelliset tutkimukset julkaistaan tuolla nimellä. Haku ei antanut yhtään tulosta.

Tein haun myös hakusanalla ”omicron”, ja se antoi tuloksia, jotka eivät liittyneet asiaan [sanaa ”omicron” käytetään monissa yhteyksissä]. Yhtäkään tulosta ei tullut koronavirukselle.

Omikronista ei siis ole julkaistu yhtäkään tieteellistä tutkimusta.

SAYER JI: Kuitenkin koko maailma toimii kuin potkaistu mehiläispesä ja maat ovat määräämässä sulkutiloja ja markkinat ovat luhistumassa. Tämä on aivan ainutlaatuista.

Ihmiset, jakakaa tätä videota, minne vain voitte!

ANDREW KAUFMAN: Reiluuden vuoksi: vie aina jonkin verran aikaa saada tutkimus julkaistuksi, vaikka Drosten [ns. koronaviruksen PCR-protokollan luoja], jos katsomme häneen, kykeni saamaan tutkimuksensa, jossa hän kehitti testin virukselle, julkaistuksi ennen kuin tuota virusta oli edes tunnistettu (!). On siis olemassa ennakkotapaus asioiden saamisesta julkaistuiksi nopeasti.

Ei siis kerta kaikkiaan ole olemassa minkäänlaista tieteellistä informaatiota näiden toimenpiteiden tueksi tähän mennessä.

[videon kohdassa 32:12 kaaviokuva GISAID, Tracking of Variants, VOC Omicron GR/484A (B.1.1.529)].

Tämä on omikronvariantin ns. lajinkehitys (phylogeny) eri paikoissa GISAIDista, mutta tämä kaikki on vain tietokonesimulaatiota.

[videon kohdassa 32:26 3D-kuvio, jossa värit ovat mutaatioita].

Ja tässä vain demonstroidaan sitä, ja tämä löytyy GISAIDin verkkosivuilta. Tämä on niin sanottu piikkiproteiini omikronvariantista, ja kaikki nämä eri värit ovat ne oletetut hieman yli 30 mutaatiota. Ja tämä on täysin tietokonesimulaatiota. Tätä proteiinia ei ole puhdistettu viruspartikkeleista eikä mitään genomia ole otettu mistään uusista omikron-nimisistä viruspartikkeleista, jotka olisi puhdistettu. Tässä yksinkertaisesti vain otetaan tietokonesimulaation tuloksia ja pannaan niitä toiseen tietokoneeseen, joka antaa esityksen jostakin proteiinista.

Tämä on kovasti hieno ja taidokas kuva, mutta se ei merkitse yhtään mitään, mitä tulee todellisuuden kunnioittamiseen ja heijastamiseen. Tämä on siis simulaatio. Se näyttää vaikuttavalta, vaikka olisit tiedemies tai tohtori. Näet tämän kapistuksen pyörivän, ja sitä sitten ihmetellään, mielessä ajatus, että he todella ovat tehneet paljon, mutta he eivät ole tehneet yhtään mitään.

[videon kohdassa 33:32 slide ”Omicron Variant”:

a. Ei tiedossa olevaa yritystä eristää!!! Ei ole olemassa todellisuudessa!

b. Löydetty vain tekemällä in silico (tietokoneessa tapahtuva) genomisekvensointi.

c. Kliinisiä ominaisuuksia tutkittu vain tietokonemallinnuksen avulla.

d. Millekään variantille ei ole olemassa kliinistä testiä, joka olisi valtuutettu tai hyväksytty tai tarjolla kaupallisesti!!!

e. Ei ole tieteellisiä julkaisuja!].

Teemme yhteenvedon omikronvarianttia koskevista asioista.

Ei ole yhtäkään todellista yritystä tehdä edes virusviljelmäeristysprosessia. Ei ole mikroskooppikuvia. Ei ole todisteita, että se olisi lainkaan olemassa todellisuudessa. Se löydettiin vain tekemällä in silico -sekvensointi, joka on täysin tietokonesimulaatio.

Kliinisten ominaisuuksien selvittämiseksi ei tässä tapauksessa ole tehty edes valevirusta noiden laboratoriotutkimusten tekemiseksi, se on ollut vain tietokonemallinnusta, ja se on perustunut siihen, että on muutettu negatiivinen PCR-testi, jossa oli ollut kaksi kolmesta alukkeesta positiivisia, nyt positiiviseksi, jolloin on saatu luotua tapauksia tyhjästä ja siten saatu peruste sille, että se voitiin luokitella merkitykseltään tärkeäksi variantiksi. Kuitenkaan ei ole mitään kliinisiä testejä, jotka olisi valtuutettu, hyväksytty tai asetettu kaupallisesti saataville; itse asiassa sellaista testiä ei ole kehitetty sen enempää omikronille kuin millekään muullekaan variantille.

Kun he siis sanovat, että on puhjennut delta- tai omikrontauti, heillä ei ole mitään tieteellistä perustaa sanoa niin.

Ainoa asia, jonka he voivat tehdä, on tehdä täydellinen genomisekvensointi joka ikiselle henkilölle ja katsoa, onko se genomi sama. He eivät kuitenkaan tee sitä. Sen sijaan he huijaavat esimerkiksi ottamalla negatiivisen PCR-testin tehdäkseen siitä maagisesti positiivisen.

Ja, kuten sanottu, tästä ei ole ainoatakaan tieteellistä julkaisua.

Vesa-Ilkka Laurio

Viittaukset

https://odysee.com/@lancewdetrick:b/IA—New-COVID-%E2%80%98Scariant%E2%80%99—Fact-or-Fiction—Sayer-Li-and-Dr.-Kaufman:a

https://koronarealistit.net/stm-myontaa-virallisesti-etta-silla-ei-ole-todisteita-koronaviruksen-olemassaolosta/

https://www.andrewkaufmanmd.com/sovi/

20 kommenttia

 1. KAUFMAN EI VAKUUTA
  Stefan Lankan oppilas tri Kaufman ei saa minua uskomaan, että viruksia ei ole olemassa. Sen sijaan totuus on, että koko koronavouhotus on suuri kansainvälinen petos, joka on suunniteltu jo vuosia ennen puhkeamista. Miksi PCR-testipattereita levitettiin miljoonia ympäri maailmaa vuosina 2017-2018. Tietenkin siksi, että niiden avulla voidaan luoda keinotekoinen pandemia tavallisista flunssaviruksista. PCR-testihän antaa yli 90 prosenttia vääriä positiivisia tuloksia. Koronahuijaus on epäilemättä yksi ihmiskunnan historian pahimmista huijauksista. Sen todellinen päämäärä on vähentää ihmiskunnan määrää tappamalla ihmisiä injektiopiikillä, joka sisältää erittäin vaarallisia myrkkyjä kuten grafeenihydroksidia. Mitä muuta injektioihin lisätään, sitä ei tiedä kukaan paisi rikolliset lääkefirmat. Koronatauti on kuitenkin tosiasia, ja sillä on myös vakava muoto, kuten monilla flunssaviruksillakin. Koronatautiin on myös tehokkaita lääkkeitä kuten ivermektiini ja hydroksiklorokiini. Luotan kuitenkin enemmän nobelvirologi Duc Montagnieriin kuin Lankaan tai Kaufmanniin. Virologia ei ole toistaiseksi kyennyt eristämään koronavirusta eikä minulla ole alan vaatimia tietoja tehdä johtopäätöksiä. En kuitenkaan usko, että tuhannet virologit olisivat täysin väärässä. Koronahuijauksella on myös poliittinen päämäärä: romahduttaa valtioiden taloudet (Great Reset) ja syöttää rokotteiden avulla ihmiseen aineita, joilla voidaan muokata ihmisen genomia tai yhdistää ihminen tietokoneisiin. Tästä olevaa tietoa on vain sotilaslaboratorioilla, joita on monissa maissa. On kehitelty tappavia viruskantoja biologiseen sodankäyntiin. En ole virologi, mutta käytän tavallista maalaisjärkeä, jonka mukaan pieniä taudinaiheuttajia on todistettavasti olemassa ja ne synnyttävät epidemioita. Stefan Lankahan kieltää myös bakteerien aiheuttavan sairauksia. Koronahuijauksen takana ovat Siionin Viisaat, jotka haluavat saada koko ihmispopulaation muutettua orjalaumaksi. Maskit, sulkutilat ja rokotukset palvelevat vain Uutta Maailmanjärjestystä, joka olisi juutalaisten hallitsema globaalijärjestelmä, jossa kaikki ihmisoikeudet ovat kumotut ja ihmiset juutalaisten orjia. Tähän ollaan menossa. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(6)
 2. Tässä kunnon tietopakettisivusto tästä virus asiasta.
  https://www.fluoridefreepeel.ca/what-the-hell-is-going-on/

  Miten se viruksen todentaminen tapahtuu? Miten virus eristetään:

  1. Ota räkää sairaalta henkilöltä,
  2. Laita tämä räkä petrimaljaan, jossa on apinan munuaissoluja.
  3. Lisää antibiootteja, jotka ovat erittäin myrkyllisiä munuaissoluille.
  4. Ruiskuta joukkoon lehmänverta, eläinperäistä alkionestettä ja kasa muita kemikaaleja.
  5. Näännyttää munuaissolut nälkään.
  6. Kun munuaissolut kuolevat, se on todiste siitä, että virus on ”eristetty”.

  Sama videona:
  https://youtu.be/Yg5qnmqjWsM

  Kuka kehtaa kutsua tuollaista tieteeksi ?

  Ei tämä virologia ole mikään muu kuin tieteen kaapuun pukeutunut sekopääkultti.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 3. Suomen Pravda/Yle-uskovainen kansan enemmistö, hyödylliset idiootit ottavat globalisti-rikollispoliitikkojen ja korruptoitujen terveysviranomaisten emävaleet todesta kuin Jumalan sanan.
  Sanna ja Klaus: https://www.riemurasia.net/kuva/Sanna-ja-Klaus-/227363

  Koko ihmiskunnan mikrosirutus on Maailman talousfoorumi -johtaja Klaus Schwabin tavoite.
  Schwabin omien sanojen mukaan hänen tavoitteenaan on kaapata demokraattiset hallitukset ja instituutiot kaikkialla maailmassa ja korvata ne yritysvallalla. Schwabin mukaan tämä johtaa yhden maailmanhallituksen luomiseen, jossa ihmisillä ”ei ole mitään, he eivät omista mitään ja ovat onnellisia”.
  https://www.vaken.se/att-mikrochippa-hela-manskligheten-ar-drommen-for-world-economic-forum-chefen-klaus-schwab/

  Globalisti-rikollispoliitikot ja korruptoidut terveysviranomaiset vaativat pakollista koronapassia kaikille (lue: muille kuin heille itselleen) so. nanomittaluokan ”partateriä” vereen:

  https://rapsodia.fi/saksalainen-tiedemies-murhattiin-2/
  *

  Grafeenikvanttipisteet voivat läpäistä soluesteen ja pilkkoa DNA:ta:
  https://www.orwell.city/2021/12/GQD.html
  Jos riittävä englanninkielen taito puuttuu, voi käyttää apuna ilmaista kielenkääntöohjelmaa https://www.deepl.com/translator

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 4. Alkuvuodatuksen kirjoittajalle ja BK:lle (ehkä ovat sama Magneettimedian toimituksen henkilö).

  Artikkelini alkuun Magneettimedian toimitus on minulta mitään kysymättä liittänyt omaa kommentoivaa tekstiään sekä syytöksen, että kirjoitan valhetta (”Magneettimedia ei kuitenkaan välttämättä allekirjoita…”). Tämä siis HETI ALKUUN, ENSIMMÄISENÄ KAIKKIEN SILMIIN! Ja HETI artikkelini perään BK kirjoittaa kommentin, jossa syljetään, että ”Kaufman ei vakuuta”, että viruksia on TODISTETTAVASTI olemassa (esittämättä yhtäkään todistetta) ja että virusasia on ”uskon” tai ”luottamuksen” tai ”tavallisen maalaisjärjen” asia (ei siis tiedon asia). Kaikki tuo on siis täysin arvotonta ja asiatonta tekstiä.

  Artikkelini ei ole mielipidettä tai uskonasiaa. Artikkelini esittää faktaa. Faktojen ja todisteiden avulla Andrew Kaufman TODISTAA, ettei omikronvirusta ole olemassa (ja osoittaa samalla sen, ettei mitään viruksia ole olemassa, koska sellaisia otuksia ei ole koskaan osoitettu olevan olemassa). Magneettimedian toimitus näköjään on sitä mieltä, että tri Kaufman esittää ”mielipiteitä”, ei faktaa, ja siinä toimitus erehtyy. On julkeaa tuolta pohjalta lähteä vesittämään tekstiäni.

  Olisi paljon reilumpaa, että toimitus ilmoittaisi suoraan, ettei Magneettimediassa suvaita faktoja ja totuutta ja etteivät totuudenpuhujat ole tervetulleita.

  BK:n jatkuvaa valheellista ja umpikieroa kommentointia en tietenkään voi estää, koska sivusto ei ole minun, mutta pyytäisin toimitusta enemmän pysymään totuudessa ja poistamaan valheellista kommentointia ja umpikieroa vääntämistä.

  Pyydän Magneettimedian toimitusta poistamaan artikkelini alusta tuon vesittävän alkuvuodatuksensa. Jos päätoimittaja Juutinen on lomalla, sairaana tms., tulen myöhemmin lähettämään tämän kommenttini hänelle, jos muuten asiaan ei tule korjausta.

  Artikkelin kirjoittaja Vesa-Ilkka Laurio

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
 5. MYÖS Suomalaistutkimus koronaviruksen eristämisestä on kumottu tieteellisillä faktoilla
  https://tokentube.net/v/2919661918/Suomalaistutkimus-koronaviruksen-erist%C3%A4misest%C3%A4-kumottu-tieteellisill%C3%A4-faktoilla
  varalinkki
  https://www.bitchute.com/video/j57aVe6nVElA/

  Eli siis tuokin Suomalaistutkimus, jossa tuo soluviljelmä siis, on menetelmänä epätieteellinen, mutta siitä THL:n asiantuntijat vähät välittää. Vaikka tieteellisen menetelmän edellyttämä kontrollikoe puuttuu, se ei niitä kiinnosta. Se on toissijaista – agenda on tärkein. Kunhan jotain tehdään – näennäistutkimusta vain. Se riittää?

  Tämä aiheuttaa aivan uuden tarkastelun sen väitteen suhteen, että kuka tässä ei kunnioita tiedettä ja luota tieteeseen ja kuka on tiedevastainen ja niin edelleen.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 6. Sairaalat ja hautausmaat täyttyvät nyt ROKOTTEIDEN vammauttamista ja tappamista ihmisistä kaikkialla maailmassa, eivät mistään ”koronaa sairastavista”, ”deltavarianttia sairastavista”, ”omikronvarianttia sairastavista” jne. jne. jne. loppumattomiin. Lainausmerkeillä viittaan siihen, että ei ole olemassa koronavirusta eikä niin ollen myöskään sen variantteja,

  https://fakeotube.com/video/4331/hospitals-in-australia-under-enormous-pressure-and-it-ain-t-due-to-covid-listen-to-the-nurses

  https://odysee.com/@HumanitysVault:a/Australian-Nurses—the-vaccinated-are-dying:6

  Rokotukset ovat – ja ovat aina olleet – aivan suoraa myrkyttämistä myrkyillä, joita kutsutaan ”rokotteiksi.” Meneillään on valtava ihmiskunnanmurha, ja sen presidenttimme, ministerimme, kansanedustajamme (myös kristilliset), THL, Valvira, Fimea, terveysviranomaisemme, sairaaloiden ylin johto professoreineen ja diagnostiikkajohtajineen, rokotetutkimuskeskuksemme, kansallinen rokoteasiantuntijaryhmämme, oikeusviranomaisemme ja suurimmat valtavirtaiset tiedotusvälineemme tietävät aivan hyvin. He ovat mielestäni massamurhaajia kaikki, aivan kaikki. He tappavat meidät kaikki. Siksi rokotuspakkoa ajetaan kaikella vimmalla, kaikella valheella ja pian kaikella voimalla. Terrorista tulee valtavaa, hirvittävää ja veristä, eikä lapsiakaan säästetä.

  He kaikki valehtelevat, että sairaalat ja hautausmaat täyttyvät nyt ”koronaan” tai sen ”variantteihin” sairastuneista tai niihin kuolleista. He valehtelevat, ja he murhaavat. Päivästä päivään. Viikosta viikkoon. Kuukaudesta kuukauteen. Vuodesta vuoteen. Osa heistä on pedofiileja (lapsiin sekaantujia) tai jonkin vakavan rikoksen tekijöitä, joita kiristetään ilmiantamisen uhalla. Osa heistä on vapaamuurareita, joita kiristetään vakavilla seuraamuksilla, jos linjassa tai jäsenyydessä ei pysytä. Osa heistä on lahjottuja. Osa heistä on omasta halustaan rikollisia. Kaikki he kuitenkin ovat säälimättömän kultin, äärimmäisen kavalan ja brutaalin mafian, jäseniä. Kyseessä on kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus (YK, Maailman terveysjärjestö, Maailman talousfoorumi, salaseurat ja alemmilla tasoilla maailman kaikki johtajat, hallitukset, eduskunnat ja parlamentit, terveydenhuoltojärjestelmät, yliopistot, asiantuntijat ja tiedotusvälineet), jonka hallintoalueita kaikki maat ja valtiot ovat. Meidänkin maamme kansainvälinen rikollisuus omistaa sataprosenttisesti. Johtajamme ja viranomaisemme ovat kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden edustajia maassamme – ja senhän tämä ”korona” on paljastanut täydellisesti.

  He ovat äärimmäisen vaarallista joukkoa – ytimiään myöten paha, kavala, verenhimoinen, piittaamaton ja ilmeisen psykopaattinen peto. He murhaavat kansaa täysin tietoisesti virushuijauksellaan (ei ole olemassa viruksia), koronatautihuijauksellaan (ei ole koronaviruksen aiheuttamaa tautia, koska ei ole koronavirustakaan) ja koronarokotteillaan (vaikka ei ole koronaviruksen aiheuttamaa tautiakaan, jota vastaan pitäisi rokottaa).

  Heidän rokotepullonsa ovat viekkaalla tavalla erilaisia. Eräissä rokotepulloissa on vain suolaliuosta, eräissä pienehkö määrä myrkkyä (esim. grafeenia tai muita nanopartikkeleita), eräissä hieman enemmän myrkkyä ja eräissä suoraan tappava määrä myrkkyä. He eivät voi kerralla alkaa murhata kaikkia, koska heidät saataisiin kiinni ja myrkyttäminen loppuisi. Siksi he etenevät vähittäin, askel askelelta. Siksi he julistavat aina uusia ”taudin puhkeamisia”, ”uusia variantteja” ja uusia välttämättömiä rokotuksia uusilla rokotteilla. Aluksi tappavia pulloja on vähän, seuraavalla kerralla hieman enemmän, seuraavalla vielä enemmän jne. jne. loputtomiin. Näin kaikki hallituksiin, terveysviranomaisiin ja rokotuksiin uskovat – siis valtaosa ihmiskunnasta – saadaan murhattua äärimmäisen helposti.

  Noiden hirviöiden murhaprojekti hakee kavaluudessaan vertaa. He ovat saaneet ihmiset ja kansat tappamaan itse itsensä. Sitähän rokotteiden ottaminen, maskien pitäminen, käsidesit, sulkutiloihin sopeutuminen jne. ovat. He ovat tehneet ihmisistä itsestään aseitaan, jotka tuhoavat itsensä kaikin mahdollisin tavoin, kaikella kuuliaisuudella. Murhaajat katselevat sivusta ja taputtavat ja riemuitsevat.

  Vaikkei kansa vielä ymmärrä sitä, olemme keskellä säälimätöntä ja raakaa sotaa, olemme jo pitkään olleet. On täysi sota, totaalinen sota.

  Nämä tapahtumat todistavat, että luopumus on liki täydellistä kaikkialla maailmassa. Jumalan suoja jumalattomalta ihmiskunnalta puuttuu, kun tie Isän Jumalan yhteyteen, Vapahtajamme Jeesus Kristus, on hylätty sydämissä. Perkele yksin hallitsee kaikkea, myös sydämiä.

  On siis viimeinen aika. Pian Vapahtajamme paluu tapahtuu, ja silloin tapahtuu viimeinen tuomio, kaikkien ihmisten julkinen tuomio, jossa jokaisesta ihmisestä paljastetaan julkisesti aivan kaikki, mitä hän on elämänsä aikana ajatellut, sanonut ja tehnyt. Sydämen kristittyjä tämä tuomio ei koske (ts. se on vapauttava), koska he ovat jo Kristuksessa itse tuominneet ja ristiinnaulinneet (tappaneet) itsensä, so. vanhan syntisen luontonsa, ja pukeutuneet Kristukseen. Omilleen Jumala luo uuden maan ja uudet taivaat. Jumalattomat, so. ne, jotka sydämissään ovat hylänneet Vapahtajamme meille hankkiman pelastuksen, heitetään ikuiseen helvettiin, eroon Isästä Jumalasta, itse omien ajatustensa, sanojensa ja tekojensa uhreiksi, koska niistä ei ole otettu sydämissä sovitusta vastaan. Edellä kuvattu peto heitetään kokonaisuudessaan perkeleen kanssa helvettiin. Siellä saavat rokottaa myrkyillä itseään ja toisiaan väkisin loppumattomiin, ikuisesti. Se itku ja vaikerrus ei lopu koskaan. Syy ei ole Jumalan (joka uhrasi henkensä heidän edestään; synnin palkkahan on kuolema), vaan heidän itsensä.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 7. Poimintoja tästä videosta (ja vähän muualta):

  https://odysee.com/@northerntracey:a/–3-Dec-2021-Constitutional-Court-Matter-Update-and-the-Consequences-of-Propagating-the-False-Covid-19-Narrative-DASH-video-DASH-video-2278c8828433267de94868d02855b19d-DASH-video-(1):0

  (Exposing the Virus Fraud Is Paramount –discussion).

  Viruksista ei ole todisteita. Rokotteet ovat aiheettomia ja hengenvaarallisia. Massamurhaajat ovat levittäytyneet kaikkialle.

  Olemme keskellä mielettömyyttä, jossa auktoriteetit ja tavallinen kansa väittävät, että on olemassa SARS-CoV-2 (koronavirus), joka aiheuttaa Covid-19-nimistä tautia, vaikka kukaan ei ole esittänyt todisteita näille väitteille. Tämä, että jotakin tällaista väitetään ilman todisteita, on erittäin vakava asia. Onhan kyseessä valehteleminen.

  Näemme näet, että koko ihmiskunta on tukalassa tilanteessa. Vapaudet ja jopa elämänoikeudet viedään. Orjuus on niin suurta, että ihmisten elimistöihin ruiskutetaan jotakin myrkyllistä ja vaarallista. Tällaista suurorjuutta ei ole koskaan ennen ollut. Valtava määrä ihmisiä on vammautunut ja kuollut myrkkyinjektioista, joita kutsutaan ”rokotuksiksi.” Kyse on elämästä ja kuolemasta. Pian ihmisten on tehtävä valinta potentiaalisesti myrkyllisiin injektioihin kuolemisen ja taloudellisen syrjäyttämisen ja nälän aiheuttaman kuolemisen välillä.

  Tuollainen valehteleminen vie siis massamurhiin, orjuuteen ja diktatuuriin. Murhatakseen uhrinsa murhaajan on viekoiteltava uhrinsa valheilla ja petoksilla, ja viedäkseen ihmisiltä vapaudet diktaattorin on valehdeltava heille todellisista aikeistaan.

  Kun ihmiset levittävät tarinaa, jossa on kyseessä elämä ja kuolema ja josta ei ole mitään todisteita, he valehtelevat ja pettävät aiheuttaakseen vahinkoa ja kuolemaa. Tuollainen tarina saa ihmiset ottamaan sisäänsä myrkyllisiä ja tappavia injektioita. Niillä on vammautettu ja tapettu jo miljoonia ihmisiä. Kyseessä on massiivinen rikos.

  Covid-19-petos on massiivinen rikos ihmiskuntaa vastaan. Kaikki tahot, jotka julistavat tätä valheellista tarinaa aiheuttaen ihmisille vahinkoa, tuhoa ja kuolemaa, syyllistyvät rikokseen ihmiskuntaa vastaan. Tällaisia tahoja ovat mm. presidentti, hallitus, eduskunta, THL, terveysviranomaiset, Valvira, Fimea, oikeusviranomaiset, tiedotusvälineet, sairaalat, terveyskeskukset, Rokotetutkimuskeskus, Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä, jopa suuri osa tavallista kansaa.

  Ne, jotka ovat apumiehinä tässä rikoksessa (piikittäjät, piikitysten suosittelijat, viruksilla pelottelijat jne.), ovat osa rikosta. Näin suurta rikosta ei ole koskaan ollut ihmiskunnan historiassa. Koko ihmiskunta asetetaan nyt kuolemalle ja vammautumiselle alttiiksi. Lisäksi elämän ja vapauden oikeudet viedään pois, ja nyt ihmiskunta on matkalla kohti totalitaarista orjuutta.

  Minkään viruksen todellisesta eristämisestä ei ole koskaan esitetty todisteita. Viruksista puhuminen on katastrofaalisen vastuutonta ja rikollista. Virukset ovat suuri valhe. On ehdottomasti lakattava käyttämästä sellaisia ilmauksia kuin ”SARS-CoV-2” ja ”Covid-19”, koska todisteita niistä ei ole.

  SARS-CoV-2 (ns. koronavirus) on rikollisten ja murhaajien – pedon – valhe murhan suorittamiseksi ja uhrin pettämiseksi, niin että uhri kävelee nurkan taakse ansaan murhattavaksi. SARS-CoV-2 on perusvalhe. Joka sitä ihmisille julistaa, hän toistaa massamurhaajien tarinaa, valhetta ja petosta. Hän myös edistää tuosta valheesta oikeutuksensa saavia koronatoimia eli orjuutta.

  Peto ei ole esittänyt mitään todisteita SARS-CoV-2:sta, joten kenelläkään ei ole oikeutta toistaa noita tarinoita ja koronatoimien vaatimuksia. SARS-CoV-2 on pedon koko massamurhasuunnitelman ydin, samoin ydin sen argumenteissa perusoikeuksien viemiseksi ja tyrannian pystyttämiseksi.

  Ainoa syy toistaa ja uskotella ihmisille, että SARS-CoV-2 on olemassa, on joko todiste tai pedon (eli tyrannin eli massamurhaajan) sanoman toistaminen ilman todisteita. Todisteita SARS-CoV-2:sta ei ole kenelläkään.

  Joka ilman todisteita sanoo, että SARS-CoV-2 on olemassa, hän on mukana massamurhassa ja tyrannian pystyttämisessä, koska hän julistaa näiden molempien varsinaista oikeuttavaa asiaa, virusta.

  Pedon joukot (auktoriteetit, terveysviranomaiset, asiantuntijat, lääkärit, tiedotusvälineiden edustajat, tutkijat, virusten julistajat jne.) ovat saatanallisia. He ovat tietoisesti ja tahallaan pahoja, ja he pettävät tahallaan. Tämä on tietenkin vakava asia, koska he tietoisesti pettävät koko kansaa. On käynyt aivan selväksi, että he ovat mieleltään epänormaaleja. Heillä ei ole empatiaa, rakkautta eikä omaatuntoa, ja he ovat kauttaaltaan moraalittomia. He ovat psykopaatteja, ja he toteuttavat kansanmurhaa.

  Nyt peto on myrkkyruiskeineen käymässä lasten kimppuun, mikä on erittäin hälyttävää. Vanhemmat eivät enää reagoi, kun heidän lapsiaan aletaan ruiskeilla myrkyttää. Tämä viittaa siihen, että koko kansa on käynyt läpi mielenmuokkauksen (MK Ultra television välityksellä?). Ihmiset tekevät nyt rokoteitsemurhaa, ja pian täällä on vain zombeja.

  Valhe, joka saa uhrin seuraamaan murhaajaa nurkan taakse murhattavaksi, on samaa kuin luoti, joka ammutaan pään läpi. Kaikki tarinat, jotka tukevat massamurhaa, ovat samaa kuin massamurha.

  Käynnissä on niiden taloudellinen kiristäminen, jotka haluavat pysyä terveinä eivätkä ota rokotuksia. Ihmisiä pakotetaan pois työpaikoistaan. Nostamalla ruoan, polttoaineiden ja muun hintoja rokottamattomia kiristetään hyväksymään tyrannia. Heidät pakotetaan polvilleen, jotta heille on helpompi antaa kuolinisku.

  Tyrannipeto käyttää SARS-CoV-2:ta verukkeena massamurhilleen ja vallan anastamiselleen. Millekään, mitä he sanovat, he eivät ole esittäneet todisteita.

  Kaikkia niitä, jotka ilman todisteita toistavat tyrannipedon sanomaa, voidaan sanoa valehtelijoiksi.

  Nyt on tuotu esiin omikronvariantti. Se on valhe ja petos uhrin viemiseksi nurkan taakse teurastettavaksi. Se on myös väärä oikeutus tyrannialle.

  On ihmisiä, jotka todisteita esittämättä sanovat, että viruksia on olemassa. He siis pelottelevat ihmisiä ja ajavat heitä piikityksiin ja kuolemaan. He eivät auta estämään massamurhaa ja oikeuksien pois viemistä vaan edistävät niitä. He ovat osallisia massamurhaan, murhaajia.

  Maan johdon, terveysviranomaisten ja tiedotusvälineiden tulee lakata käyttämästä termejä SARS-CoV-2 ja Covid-19, koska ei ole olemassa todisteita, että ne olisivat todellisia. Jos ei ole todisteita, he eivät saa puhua niistä, ja jos puhuvat, he tekevät itsensä syyllisiksi kansanmurhaan.

  Kaikkien tulee lakata sanomasta, että viruksia on, jos ei ole esittää todisteita niiden olemassaolosta. Kaikkien tulee siis lakata olemasta niitä luoteja, joilla kansa ammutaan kuoliaaksi.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. Hepatiitti A tarttuu ihan varmasti eikä se ole akuutti myrkytys. Ja juuri kuten virallinen virologia asian esittää, eli inkubaatio periodeineen laskettuna todennäköisestä altistumisesta. Olen sen sairastanut eikä kukaan muu perheestä silloin sitä saanut samalta matkalta jossa oltiin. Eikä ole koskaan ennen tai jälkeenkään saanut. Kymmenien vuosien aikana. Olin ainoa joka kävi eräässä törkyisessä vessassa. Vaikka muuten altistuttiin samoille mykkyille ja samoja ruokia syötiin. Eli monet voivat elää koko ikänsä ilman sitä vaikka altistuvat samoille normitoksiineille, mutta joku sairastaa Hepatiitin vain kerran. Eli empiiriset havainnot puhuvat sen puolesta, että jotain tarttuu.

  Kaufman on juutalainen jo nimestä päätellen. Ja Steafan Lanka on maailmankuvaltaan humanistinen kommunisti joka kuvittelee ettei ole mitään minkä puolesta taistella eikä ole vihollisuuksia. Hän siis on luonut viruskiistoväitteensä tuon väärän poliittisen maailmankuvansa pohjalta jota soveltaa nyt mikrobiologiaan.

  Joten tämä viruskiistoteoria voi olla harhautus jolla hajautetaan vastarintaa kuten joku FlatEarth teoriakin. Se että jotain ei ole osattu vielä eristää ei todista, että sitä ei olisi olemassa lainkaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Ei ole aikaa (energiaa) lukea Veskun juttuja, mutta tiedämme jo aiemmista, että Vesku sitoutuu totuuteen/jumalan tahtoon.

  Jumalan siunaus

  Veskun kaveri Paavali.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Niille lukijoille, jotka vasta nyt viime aikoina ovat tulleet tälle sivustolle ja mahdollisesti kyselevät mielissään tämän artikkelini ja siinä olevien kommenttieni perusteita, annan alla aikajärjestyksessä listan täällä olevista artikkeleistani, joista perusteeni löytyvät. Perusteita on varsinkin noiden artikkelien kommenteissa, jotka ovat enimmäkseen suomennoksia, joten ohjaan lukijoita perehtymään sekä artikkeleihin että niiden alla oleviin kommentteihini. Kirjoitan omalla nimelläni, joten kommenttini löytyvät nimeni perusteella.

  Koska internet saattaa romahtaa, pyydän tallentamaan nämä artikkelit kommentteineen kaiken varalta itselle talteen. Levittäkää myös tätä listaa mahdollisimman monen tietoon. Artikkeleitani ja kommenttejani saa vapaasti levittää ja julkaista (nimeni voi mainita tai jättää mainitsematta, kuinka vain).

  1. Näkökulma: Ovatko hallintomme ja THL alun alkaenkin petos? (julk. 29.12.2020; artikkelin kohta B),

  Näkökulma: Ovatko hallintomme ja THL alun alkaenkin petos?

  2. Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista (julk. 20.1.2021),

  Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista

  3. Koronavirusta ei ole olemassa (julk. 8.4.2021),

  Koronavirusta ei ole olemassa

  4. Amanda Vollmer koronasta: Kuule selvät sanani – se on huijaus (julk. 17.5.2021),

  Amanda Vollmer koronasta: Kuule selvät sanani – se on huijaus

  5. Stefan Lanka: Korona-harhakuva (julk. 1.6.2021),

  Stefan Lanka: Korona-harhakuva

  6. Näkökulma: Stefan Lanka on kumonnut virusopin lopullisesti (julk. 9.6.2021),

  Näkökulma: Stefan Lanka on kumonnut virusopin lopullisesti

  7. Väite: Viruksia ei ole olemassa! Koronahuijaus yms. huomiot (julk. 12.7.2021),

  Väite: viruksia ei ole olemassa! Koronahuijaus yms. huomiot

  8. Lääketiede on massiivinen petos (julk. 30.7.2021),

  Lääketiede on massiivinen petos

  9. David Icke luo yleiskatsauksen virukseen, jota ei ole olemassa (julk. 12.8.2021),

  David Icke luo yleiskatsauksen virukseen, jota ei ole olemassa

  10. Stefan Lankan puhe: Virologiasta on tullut loppu (julk. 23.8.2021),

  Stefan Lankan puhe: Virologiasta on tullut loppu

  11. Haastattelu: Miksi viruspandemia on farssi (julk. 6.9.2021),

  Haastattelu: Miksi viruspandemia on farssi

  12. Koronan, rokotusten ja testien synkkä tausta ja todellisuus (julk. 10.9.2021),

  Koronan, rokotusten ja testien synkkä tausta ja todellisuus

  13. David Icken herätyshuuto (julk. 29.9.2021),

  David Icken herätyshuuto

  14. Kuninkaankäsky (julk. 18.10.2021),

  Kuninkaankäsky

  15. Aforismeja korona-Suomesta (julk. 8.11.2021),

  Aforismeja korona-Suomesta

  16. Katsaus maailman nykytilanteeseen – Reiner Füllmich haastattelee Ernst Wolfia (julk. 22.11.2021), tässä lähinnä taustatietoa,

  Katsaus maailman nykytilanteeseen – Reiner Füllmich haastattelee Ernst Wolfia

  17. Hallituksen käsikirja – Lopullinen ratkaisu (julk. 30.11.2021),

  Hallituksen käsikirja – Lopullinen ratkaisu

  18. Omikronvariantti – totta vai tarua? (julk. 9.12.2021),

  Omikronvariantti – totta vai tarua?

  Vesa-Ilkka Laurio
  lääketiet. lis. (eläkk.)

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat