Vaihtoehtomedian on aika lopettaa ”fasismista” valittaminen

”Viherfasisti”, ”feminatsi”, ”islamofasisti” ja kumppanit ovat tyypillisiä leimakirveitä, jotka kourassa vaihtoehtomediat usein hyökkäävät sinänsä oikeutettuja kohteita vastaan. Mutta ketä sanojen ”fasismi”, ”rasismi” tai ”natsi” väärinkäyttö lopulta palvelee?

Alunperin sana ”fasisti” oli neutraali nimitys Italiassa syntyneelle poliittiselle liikkeelle, jonka sukulaisia esimerkiksi Suomen IKL ja Saksan kansallissosialistit olivat. Kansallissosialismiin verrattuna fasismi on aina ollut poliittisesti vaikeammin määriteltävä aate, mikä saattoi olla yksi syy sille, että ”fasismista” tuli pian poliittinen haukkumasana.

”Fasismi”-syytöstä alkoi käyttää poliittisena leimakirveenä Neuvostoliitto. Itäisen hirmuvallan mukaan kaikki kommunismin viholliset olivat pahaisia ”fasisteja”. Sanan ”rasisti” kehitti puolestaan juutalaiskommunisti Leon Trotski ja sanan ”natsi” juutalainen marxisti Konrad Heiden.

Toisin kuin ”fasisti”, sanat ”natsi” ja ”rasisti” olivat siis alun alkaenkin ulkopuolisten kehittämiä solvauksia.

Toisessa maailmansodassa jättiläispankkien alistamat länsimaat solmivat poliittisen liiton kommunistien kanssa. Massamurhaaja Josif Stalinista leivottiin sotapropagandassa sympaattinen ”Joe-setä”, joka rakensi Venäjästä ja muista valloittamistaan maista työläisen paratiisia. Väärinymmärretty sana ”fasisti” levisi valheellisen sotapropagandan mukana myös länteen, jossa sitä on käytetty ahkerasti aina näihin päiviin asti.

Nykyään vaihtoehtomediat vaahtoavat länsimaissa alituiseen ”fasismista”. ”Fasisteja” ovat maahanmuuttajia hyysäävät kulttuurimarxistit, sadomasokistiasuissa marssivat homoaktivistit ja ennen kaikkea lännen politiikkaa kulissien takaa manipuloivat kansainväliset pankit.

Kieroutunutta ”fasismi”-retoriikkaa tuputetaan niin oikealta kuin vasemmalta. Oikealla ovat Alex Jonesin ja muiden (yleensä amerikkalaisten) salaliittoteoreetikoiden seuraajat, joiden mielestä ”fasistit” todellisuudessa voittivat toisen maailmansodan ja hallitsevat nyt salaisesti maailmaa.

Pähkähullu teoria ei tietenkään selitä sitä, miksi maailmaa oletetusti hallitsevat ”natsit” tai ”fasistit” ovat toisen maailmansodan jälkeen täyttäneet Euroopan ja Yhdysvallat afrikkalaisilla ja arabitaustaisilla maahanmuuttajilla. Eikö ”fasistien” pitänyt olla maahanmuuttovastaisia roturealisteja?

On myös niitä, jotka tuputtavat kieroutunutta ”fasismi”-retoriikkaa vasemmalta. Näitä ovat monet entiset kommunistit, jotka ovat 2000-luvulla alkaneet lähentyä vaihtoehtomedioja EU-, Amerikka- ja suuryhtiövastaisten teemojen vuoksi.

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu esimerkiksi Kai Kontturi, joka väitti Verkkomediassa, että sotilasliitto Nato oli itse asiassa ”natsien” projekti. Teoria on erittäin kummallinen, koska Naton virallisen historiikin mukaan sotilasliiton tehtävä on estää militantin nationalismin nousu Euroopassa.

Eivätkö kansallissosialismi ja fasismi olleet nimenomaan militanttia nationalismia?

Tyypillistä amerikkalaisen vaihtoehtomedian "fasisminvastaista" materiaalia.
Tyypillistä amerikkalaisen vaihtoehtomedian ”fasisminvastaista” materiaalia.

Fasismi on korporatismia

Vastaavia esimerkkejä löytää pilvin pimein suomalaisista vaihtoehtomedioista: EU on ”fasistinen liittovaltio”, MV-lehden ajojahti on ”fasismia”, Sitra-rahastokin ajaa ”fasismia”, musta homo Jani Toivola on perustanut ”fasistisen Gaystapon”, kommunistinen Stasi oli ”fasistinen” tiedustelupalvelu ja niin edelleen. Kaikki ärsyttävä on ”fasismia”.

Magneettimediakin saa pyyhkeitä libertaarilta MV-bloggaajalta, jonka mukaan myötämielinen suhtautumisemme valtion ja yksityisten yritysten väliseen yhteistyöhön on ”fasistista”.

Kerrankin bloggaaja osuu itse asiassa oikeaan: korporatistinen talous on tärkeä osa sitä aitoa ja alkuperäistä fasismia. Emme siis pidä loukkaavana, jos joku kutsuu artikkeleitamme ”fasistisiksi” tai kansallissosialistisiksi. Artikkelissamme ”Avoin kirje uudelle pääministerille” kirjoitimme:

”Korporatismi merkitsee työnantajien, palkansaajien ja valtion tiivistä yhteistyötä. Tulonjaosta ja työehdoista on sovittava yhteisen pöydän ääressä ilman etujärjestöjen painostusta; kapeiden viiteryhmien vaatimusten sijaan päätösten on perustuttava kansantalouden yleiselle edulle. […]

Suunnitelmataloutta voidaan kuitenkin soveltaa esimerkiksi talouden rakenteen murroskohdissa. Mikäli merkittävä työllistäjä ajautuu konkurssiin, voi valtio luoda investoinneilla uusia työpaikkoja. Monet talouskasvua luoneet innovaatiot ovat olleet alunperin valtiollisia hankkeita – hyvänä esimerkkinä Internet.”

Internetin kaltaiset keksinnöt ovat vaatineet niin suurten riskien ottoa ja niin valtavia taloudellisia investointeja, ettei niitä olisi voitu tehdä ja valtavirtaistaa ilman valtion ”fasistista” eli korporatistista apua.

Mikäli kavahtaisimme valtion ja yksityisen sektorin ”fasistista” liittoa, eläisimmekin teknologisesti paljon kurjemmissa ja alkeellisemmissa olosuhteissa. Eläköön siis fasismi!

Fasismi ja sen serkku kansallissosialismi kannattavat myös luokkien välistä sopusointua, joka saavutetaan oikeudenmukaisella työehto- ja finanssipolitiikalla. Suomen vapaussodan jälkeen juuri IKL julisti fasismin hengessä, että yrittäjien ja työntekijöiden välisen taistelun on loputtava.

IKL-aktivisti Paavo Susitaival painotti aina, että todellisia vihollisia eivät olleet muut luokat vaan kansainvälinen suurpääoma, jota hänen mielestään edustivat esimerkiksi vapaamuurarit ja juutalaiset*.

IKL.
IKL.

Fasistit ja kansallissosialistit taistelevat kansainvälistä rahanvaltaa vastaan

Britanniassa Imperial Fascist Leaguen johtaja Arnold Leese puolestaan tiivisti hyvin, mistä fasistisessa ja kansallissosialistisessa talousajattelussa on lopulta kyse:

Rahoituskapitalistin edut ovat ankarassa ristiriidassa teollisuuskapitalistin etujen kanssa. Teollisuusyrittäjä tekee voittoa rakentamalla tehtaita, työllistämällä ihmisiä, luomalla hyvinvointia ja investoimalla voitot toiminnan laajentamiseen. Pankkikapitalisti sen sijaan panee kapuloita yrittäjän rattaisiin kiskomalla korkoa ja manipuloimalla hintoja.

Juutalainen Karl Marx toi ’hajota ja hallitse’ –periaateen työmarkkinoille; hän usutti ei-juutalaiset työnantajat ja palkansaajat taistelemaan toisiaan vastaan. Samalla kun kansantalouden kaksi pääpilaria – yrittäjät ja työvoima – ovat toistensa kimpussa, korkoa kiskova pankkiiri saa jatkaa rikoksiaan rauhassa. Ei ihme, että monet Wall Streetin juutalaiset pankkiirit rahoittivat Venäjän kommunistivallankumousta.

Pankkiiri uskottelee kansalle, että tuotannon rajat on saavutettu ja että niukkuus on todellista. Työntekijöiden on pankkiirien mukaan alistuttava epäisänmaallisten ammattiliittojen valtaan ja yrittäjien täytyy tuntea ikuista kiitollisuudenvelkaa rahanlainaajia kohtaan. Kumpikaan työmarkkinakiistan osapuoli ei ymmärrä, kuka todellinen vihollinen on.

Lisää aitojen fasistien ja kansallissosialistien kuvauksia aatteesta voi lukea esimerkiksi artikkeleista ”Mitä fasismi on”, ”Mitä kansallissosialismi on”, ”Kansallissosialistinen maailmankuva” ja ”Mitä Hitler-nuorille todellisuudessa opetettiin 1, 2”. Haastamme kaikki ”fasismia” vastustavat vaihtoehtomediojen seuraajat löytämään edes yhden epäterveen argumentin neljästä artikkelista!

Miljoonat suomalaiset ovat saaneet tarpeekseen hallituksen maahanmuuttopolitiikasta, joka on johtanut vain raiskaustilastojen räjähdykseen, sananvapautta (”vihapuhetta”) kaventavaan lainsäädäntöön ja julkisen velan holtittomaan paisumiseen. Ainut ratkaisu Suomen ahdinkoon on fasistinen ja kansallissosialistinen politiikka.

Kuten eilisessä artikkelissamme ”Perussuomalaisten seuraavakin puheenjohtaja edustaa Goldman Sachsia – rajoja ei suljeta” kirjoitimme, ei edes perussuomalaisten maahanmuuttokriittisin siipi tulisi valtaan päästessään sulkemaan Suomen rajoja.

Puolueen kaikki merkittävät nimet ovat sitoutuneet niin puheiden kuin käytännön tasolla tiukasti Goldman Sachsin kaltaisten monikansallisten pankkien sanelemaan politiikkaan.

Koska pankit ovat investoineet miljoonia Euroopan pakolaiskriisin ylläpitämiseksi, ei yksikään perussuomalainen tule tekemään tarpeeksi radikaaleja muutoksia Suomen maahanmuuttolinjaan. Tarvitaan fasismia ja kansallissosialismia!

timo soini goldman sachs

Hitler näytti, kuinka orjuutettu valtio voi itsenäistyä

Monet suomalaisäänestäjät ovat olleet ymmällään siitä lähtien, kun perussuomalaiset pettivät heidät. Miksi muutosta ei tullutkaan? Mitä Suomen on tehtävä, jotta rajat saadaan kiinni?

Onko meillä historiallisia esikuvia, joista ottaa mallia?

On – kaikkien ”antifasistien” ykkösvihollinen, Adolf Hitler!

Myös Saksa oli sidottu ulkomaiseen velkavankeuteen, kun Hitler nousi valtaan. Laimeammat ”nationalistiset” puolueet olivat vuosien ajan yrittäneet saada Saksan jaloilleen, mutta aseistaan riisuttu kansa kärsi massatyöttömyydestä ja kurjuudesta, jota ensimmäisen maailmansodan voittajavaltiot ylläpitivät keinotekoisesti velka-aseen avulla.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen solmitussa Versailles’n ”rauhansopimuksessa” Saksa pakotettiin ottamaan harteilleen niin suuri julkinen velkataakka, ettei maan uskottu enää koskaan nousevan jaloilleen – ja muodostamaan näin turvallisuusuhkaa sodan voittajavaltioille.

Saksan heikentämiseksi liittoutuneet myös miehittivät Ruhrin teollisuusalueen ja pakottivat Saksan yksityistämään keskuspankkinsa.

Saksalta riistettiin siis taloudellinen itsemääräämisoikeus samalla, kun se pakotettiin maksamaan tähtitieteelliset velat ulkomaille. Johtavat taloustieteilijät ymmärsivät heti, että ainut mahdollinen lopputulos olisi Saksan kansakunnan täydellinen tuho.

Saksa lamaannutettiin samalla tavalla kuin EKP:n ja ulkomaisten velkojien alistama Suomi on nyt lamaannutettu. Vanhojen puolueiden poliitikot pystyivät helposti perustelemaan maanpetturuuttaan väittämällä, että ”heillä ei ollut vaihtoehtoa” – hehän vain ”noudattivat velkojien käskyjä”!

Alkuperäiset Saksan sotakorvausvaatimukset muutettiin ulkomaiseksi velaksi Dawesin suunnitelman (1924) ja Youngin suunnitelman (1929) myötä. Saksan sotakorvaukset muutettiin joukkovelkakirjoiksi, joita JPMorganin kaltaiset rikollispankit myivät ulkomaalaisille. Tekniset uudistukset eivät muuttaneet sitä tosiasiaa, että Saksasta oli tehty kansainvälinen velkaorja, joka ei saanut itse päättää kohtalostaan.

2000-luvulla Timo Soinin kaltaiset poliitikot väittävät meille, ettei rajoja voi sulkea ”koska ulkomaat ja Suomen luotottajat eivät suostuisi siihen”. 1930-luvulla Hitlerille taas väitettiin, ettei Saksa voisi enää saavuttaa itsenäisyyttä ja rakentaa vahvaa armeijaa – ”ulkomaat ja velkojat eivät suostu siihen!”.

Hitler todisti, että eliitin lakeijat olivat väärässä.

Saksan taloudellinen riisto johti hyperinflaatioon.
Saksan taloudellinen riisto johti hyperinflaatioon.

Irti kansainvälisestä velkaorjuudesta

Maahanmuuttokriitikoiden ja vaihtoehtoväen olisi viimein myönnettävä, ettei Suomea saada kuntoon salonkikelpoisin keinoin. Vapaus on otettava väkisin. On otettava mallia 1900-luvun ”natseilta” ja ”fasisteilta”.

Hitler oli seurannut Saksan politiikkaa lähietäisyydeltä ensimmäisen maailmansodan päättymisestä lähtien. Hän tiesi, etteivät muut puolueet uskaltaisi koskaan ottaa riskejä, joita Saksan itsenäisyys vaati. Niinpä kansallissosialistit keskittivät itselleen poliittisen vallan ja lakkauttivat kaikki muut puolueet.

Hitler oli saanut kansan mandaatin ja hän käytti sitä tehokkaasti hyväkseen: 1933 Saksan uusi johtaja ilmoitti pankkiireille, että Saksa on jälleen itsenäinen, eikä se tule maksamaan penniäkään ulkomaanveloistaan. Tästä lähtien kaikki taloudelliset resurssit käytettiin Saksan uudelleenrakentamiseen, kansan työllistämiseen ja maanpuolustukseen.

Monellako perussuomalaispoliitikolla olisi kanttia tehdä sama IMF:lle ja EKP:lle? Oliko Hitler ”paha fasisti”, koska hän asetti kansan edun pankkiirien edelle? Eikö Suomi kaipaisi juuri nyt Hitlerin politiikkaa?

Hitler’s Table Talk –kirjan mukaan Führer muisteli 15.10.1941 Saksan itsenäistymistä seuraavin sanoin:

”Jopa monet liittolaisemme pitivät Youngin suunnitelmaa todellisena helpotuksena Saksalle. Muistan, kuinka saavuin Berliiniin kokoukseen. [Franz von] Papen oli juuri saapunut Lausannesta.

Hän selitti innoissaan, kuinka hän oli saavuttanut suuren voiton pienentämällä sotakorvaussummaa 5,8 miljardiin markkaan. Vastasin, että mikäli hallitus saa niin suuren summan kasaan, kaikki raha tulisi käyttää puolustusvoimien uudelleenvarusteluun.

Kun puolueemme sai vallan [vuonna 1933], ilmoitin välittömästi, että kaikki sotakorvausvaatimukset on nyt mitätöity. Saksa olisi aivan hyvin voinut tehdä näin jo vuonna 1925. […]

Neuvonantajani olivat peloissaan kuin pikkulapset. He väittivät, että päätökseni tulisi pilaamaan Saksan maineen. Minun mielestäni taas Saksan maine ei paranisi, jos alistuisimme kiristäjien vaatimuksiin.”

Saksa joutui lopulta tietysti maksamaan kovan hinnan itsenäisyydestään – kansainväliset pankkiirit julistivat orjuuttamiensa valtioiden kautta sodan Hitleriä vastaan.

saksavoitto

Euroopan pakolaiskriisi on osa nationalisminvastaista taistelua

Sidney Rogerson totesi kirjassaan Propaganda in the Next War, että Winston Churchillin mukaan ”Saksan anteeksiantamaton rikos ennen toista maailmansotaa oli maan pyrkimys vapautua kansainvälisestä kauppajärjestelmästä sekä pyrkimys luoda uusi vaihdantamekanismi, joka olisi tuhonnut globaalin finanssisektorin kyvyn tehdä voittoa”.

Churchillin läheinen liittolainen Brandon Bracken puolestaan kirjoitti Financial News –lehteen 9.9.1941, mitä itsenäisyytensä puolesta taistelevalle Saksalle tulisi tehdä:

”1. Saksan on luovutettava pois kaikki työkalujen valmistamiseen soveltuvat koneet. Saksa ei saa enää koskaan valmistaa sellaisia koneita, vaan ne on ostettava Englannista tai Yhdysvalloista. Kaikki saksalaiset työkalutehtaat on revittävä maantasalle.

2. Saksasta on tehtävä täysin riippuvainen ulkomaisista raaka-aineista. Kaikki kivihiilen, bensiinin, synteettisen kumin ja puuvillan valmistukseen soveltuvat saksalaistehtaat on murskattava.

3. Saksan ja kaakkoisen Euroopan välistä kaupankäyntiä on rajoitettava huomattavasti.”

Lisäksi Yhdysvaltojen poliittisen eliitin jäsenet, kuten Earnest Hooton, Louis Nizer, Theodore Kaufman ja Henry Morgenthau tekivät sadistisia suunnitelmia, joiden mukaan kansallissosialismi ja Saksan itsenäisyys tulisi tuhota täydellisesti murhaamalla ja näännyttämällä saksalaisia sekä korvaamalla nämä maahanmuuttajilla.

Toisin kuin lukemattomat salaliittosivut ja vaihtoehtomediat siis väittävät, fasistit ja kansallissosialistit ovat olleet lähihistoriassa ainut eurooppalainen voima, joka on uhannut kansainvälistä pankkieliittiä. Hitler ei ollut Rothschild vaan Euroopan ainut johtaja, joka uskalsi vangita Rothschildin ja kansallistaa pankkiirisuvun omaisuutta.

Sodan jälkeen Euroopan rajat avattiin Hootonin, Nizerin ja Kaufmanin suunnitelmien mukaisesti loputtomille siirtolaismassoille, joiden tehtävä oli tukahduttaa eurooppalainen kansallismielisyys lopullisesti.

Angela Merkelistä on tullut saksalaisen painajaisen symboli.

Sota korruptiota vastaan jatkuu

”Fasisteja” ja kansallissosialisteja on pyritty demonisoimaan esimerkiksi valehtelemalla niin sanotusta holokaustista, josta ei edelleenkään ole olemassa yhtään aitoa todistetta, kuten Zyklon-B:llä surmatun juutalaisen ruumista.

On totta, että fasistit ja kansallissosialistit eivät pitäneet juutalaisista. Vielä 2000-luvullakin maailman vaikutusvaltaisimmat juutalaisjärjestöt vaativat avoimien rajojen maahanmuuttopolitiikkaa länsimaihin (1, 2, 3, 4) sekä EU-liittovaltion vahvistamista (1, 2) ”nationalisminvastaisen taistelun” nimissä.

Hiljattain julkisuuteen vuosi tieto, että juutalainen Citigroup-pankkiiri Michael Froman oli saanut vuosikymmenien korruption tuloksena käytännössä nimittää Obaman hallituksen jäsenet. Olivatko kansallissosialistit ja fasistit pahoja, kun he taistelivat kansainväliseen finanssijärjestelmään perustuvaa korruptiota vastaan?

Kansallissosialismi ja fasismi eivät merkinneet poliisivaltiota, kyynistä vallanhimoa tai kansan alistamista. Tätä kuvaa hyvin Table Talk –teokseen kirjattu Hitlerin kommentti 23.1.1942:

”On mahdollista, että jonain päivänä kansallissosialistinen liike taantuu. Siitä saattaa tulla tekosyy, jonka nimissä etuoikeutettu eliitti hyväksikäyttää kansaa ja kahmii rahaa.

Mikäli näin tulee käymään, täytyy jonkin täysin uuden liikkeen nousta kansan keskuudessa, jotta korruptio saadaan jälleen tuhottua.”

Hitlerin mukaan kansallissosialismi on siis aina kansan taistelua korruptoitunutta eliittiä vastaan.

Mikäli hänen puolueensa olisi taantunut etuoikeutetun eliitin käsikassaraksi, olisi Hitler ollut valmis itse tuhoamaan puolueen eli elämäntyönsä. Eikö Suomi tarvitse juuri nyt vastaavaa pyyteetöntä ja isänmaallista asennetta?

*Magneettimedia ei ota kantaa siihen, oliko Susitaival oikeassa. Magneettimedia ei väitä, että juutalaisista voisi tehdä rodullisia yleistyksiä tai että juutalaiset toimisivat tietyllä tavalla etnisen taustansa vuoksi.

 

Arvi Pihkala

 

Lue myös: Kolme sionistia ulos – tilalle SS-hallitus!

87 kommenttia

 1. Tälläkin sivustolla on lausuttu ääneen se tosiasia, että mikäli Suomi irrottautuisi kansainvälisen pankkiorjuuden kuolonkuristuksesta, löydettäisiin täältäkin pian joukkotuhoaseita ja terroristien koulutusleirejä, jotka pitäisi ”terrorisodan nimissä” hävittää.

  Plusääni(53)Miinusääni(1)
   1. ”Jumalattomalla paskalaumalla (Suomen kansalla) on ruma loppu.”

    Kuin suoraan arvoisan väittelyvastustajani V-I Laurion koneesta.

    Sionistien johtamalla kansalla, oli se kansa mikä hyvänsä, on ruma loppu.

    Exodus 20:1-3 (1. Käsky) semioottinen analyysi paljastaa muutaman erittäin tärkeän asian, jotka juutalaiset ovat salanneet hyödyllisiksi idiooteikseen tekemiltään kristityiltä:

    1) Juutalaisten Herra-jumala ei kiellä toisten jumalten olemassaoloa tai edes palvontaa, ainoastaan ettei yhtäkään noista toisista jumalista saa asettaa arvostussijoituksessa hänen itsensä edelle, eli että häntä itseään on pidettävä arvossa ensimmäisenä eli ylijumalana.

    (Tosiasiassa juutalaisuus on islamin tavoin polyteistinen uskonto, vaikkakin ne esittävät itsensä monoteistisina.)

    2) Israelilaisen Mooseksen israelilaisille välittämä 1. käsky (saati mikään muukaan käsky) ei millään tavoin tai missään määrin sido meitä goyimeita, koska Käskyt on esitetty Raamatun kirjassa Exoduksessa: Näin siksi että Raamattu kokonaisuudessaan on juutalaisten vain ja ainoastaan juutalaisille kirjoittama teos, jota Talmudin tavoin ei edes ole tarkoitettu goyimien luettavaksi.

    3) ”Olen HERRA jne…” Levantin alkuperäisellä myös hykso-israelilaisten omaksumalla seemiläiskielellä ”Herra” on ”Baal”.
    Ja tätä vieläpä kapitaakeilla korostettua faktaa kristityt eivät halua nähdä. Todellakin: Sokeampi on se, joka ei halua nähdä.

    Kyseessä on Molok (= Kuningas) Baal, jolle elamilaiset, kanaanilaiset ja foinikialaiset uhrasivat Hammon-nimisellä ukkosen tavoin kumisevalla kongimaisella paistinpannulla käristämällä mustiin villahuopiin sidotut esikoispoikansa ja muitakin lapsiaan sekä ennen kaikkea elukkaorjakansojensa lapsia. Vain tällaisen Abelin toimittaman uhrauksen lemu miellyttää Herraa, kuten Kain sai todeta…

    Juutalais-israelilais-hykso-elamilais-dravidialaisten Herra on Baal Molok-YHVH-Jahve-Jove-Zeus-Seth-Sion-Shiva.
    Kristittyjen Jumala ei ole juutalaisten Herra-jumala.
    Kristittyjen Jumala on Jeesus.
    Jeesus huusi ristillä: ”El’i! El’i! Lama sa bagh tha ni!”
    El on sekä nomini (Jumala) että substantiivi (jumala):
    näin ristillä Jeesus nimesi Isäkseen El:in.
    Näin Jeesus EI ole juutalaisten Herra-jumalan Molok Baalin Poika.

    El oli muiden foinikialaisten jumalten isä ja auringonjumala.
    Juutalaisten ylijumala ukkosjumala Molok Baal oli El:in poika.
    Foinikialaisten parannustaitojen jumala Eshmun oli El:in poika.
    Eshmun ja Baal olivat toisiaan vihaavat veljet, eivät poika ja isä.
    Jeesus on Eshmun.
    Tabor-vuorella Jeesus muuttui kirkkaaksi ja nousi taivaisiin eli julistettiin myös auringonjumalaksi.

    Juutalaisten ukkoskultti vihaa ja pyrkii tuhoamaan assyyrien (= germaanien), egyptiläisten, foinikialaisten ja kanaanilaisten auringonkultit, koska parannustaitojen-auringon jumalat pyrkivät pistämään ukkosjumalten psykopaattisen hybriksen karanteeniin.

    Kaikki vielä olemassa olevat okkultiset järjestöt (vapammuurarit, teosofit jne.) ovat juutalaisten perustamia, ja ne palvovat avoimesti Kuningas Herraa Molok Baalia.
    Sionisoidut kristityt eivät tiedä että hekin palvovat.

    Juutalaiset ja sionistikristityt syyttävät natseja ja varsinkin SS:a okkultisteiksi. He ovat oikeassa—sillä tarkennuksella että Vril, Thule ja SS (merkityksessä Schwarze Sonne eli Musta Aurinko) olivat aurinko-okkultistisia, eivätkä ukkosokkultistisia.

    Kirjoitan näistä asioista siksi, että mielestäni ihmiskunnan olisi jo aika karistaa harteiltaan kaikki uskonnot, koska ne eivät auta ihmistä millään tavoin vaan ainoastaan aiheuttavat ihmiskunnan älyllisen ja eettisen taantumisen elleivät jopa koko planeettamme tuhon.

    Plusääni(12)Miinusääni(8)
    1. Menetkös siitä mv! Menetkös pois julistamasta harhojasi!
     Kukaan ei mene tuhoon noudattamalla Raamatun periaatteita ja varsinkin
     Jeesuksen opetuksia ja ohjeita!

     Tuho tulee sitä kautta kun Raamatun Uuden Testamentin selkeille ohjeille
     viitataan kintaalla! Maailma olisi huomattavasti inhimillisempi paikka jos
     vain tämä yksinkertainen ohje kohdella lähimmäistä niin kuin itseä haluaisi kohdeltavan pantaisiin käytäntöön!

     Ja lisäksi ainut keino välttää ikuinen tulihelvetti on ottaa Jeesus vastaan
     omaksi Vapahtajaksi ja tämän jälkeen seurata häntä koko loppuelämä;
     mitään muuta mahdollisuutta selvitä hyvin ja kunnialla ei yksinkertaisesti
     ole.

     Plusääni(4)Miinusääni(13)
     1. ”Ja lisäksi ainut keino välttää ikuinen tulihelvetti on ottaa Jeesus vastaan
      omaksi Vapahtajaksi ja tämän jälkeen seurata häntä koko loppuelämä;”

      Usko Jeesukseen riittää.

      Romans 4

      3 For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness.

      4 Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt.

      5 But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness.

      6 Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works,

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Hyvä artikkeli, tämän vuoksi juuri luen magneettimediaa, ja sivistän itseäni, koska peruskoulussa tämä kaikki oli ns. ”kiellettyä” materiaalia, tai sai vähintään opettajien vihat niskaansa jos edes mainitsi tällaisista asioista.

   Plusääni(43)Miinusääni(0)
 2. Juuri näin, täsmälleen näin.

  Fasismi, fasisti, kansallissosialismi ja kansallisosialisti ovat ainoat voimat tätä (((saatanallista pahuutta))) vastaan.

  Jokainen ihminen, jolla on aivot ja silmät päässä, näkee, että kun tämä (((sontaeliitti))) toteuttaa meidän kustannuksellamme omia valtahaaveitaan niin maksaja on aina, joka kerta, valkoinen kunnon ihminen.

  Tämä (((limainen eliitti))) ei enää edes yritä luvatakaan muuta kuin huonompia aikoja:

  – ei tule työpaikkoja ja loputkin häviävät kohta
  – teidän on ”pakko ottaa” miljoonia luku- ja kirjoitustaidottomia idiootteja loisimaan loputkin hupenevasta varallisuudestanne
  – rajoja ei ole, ette voi mitään
  – kaupunkimme ja maamme muuttuvat karmea sosiaalisen kokeilun koekentäksi: naisia ja lapsia raiskataan, ihmisiä murhataan
  – maihinne syntyy no-go-alueita
  – sananvapautta ei ole, on oltava hiljaa, koska ”vihapuhe”

  He lupaavat meille tämän, he eivät edes yritä luvata parempaa. Tämän he lupaavat.

  Ja kuitenkin me voisimme, kirjaimellisesti, mennä tähtiin, kunhan vain saisimme potkia hevonhelvettiin nämä (((loiset))) ja heidän sonnalta haisevat perskärpäsensä eli kulttuurimarxistit joka helvetin kansaa tuhoavasta virasta ja toimesta.

  Mikään ei estä valkoisia kansoja nousemasta jokaisella elämän sektorilla maailman johtoon, kunhan (((loinen))) ajetaan koloonsa, siihen vähäpätöiseen sontaläjään jossakin Välimeren rannalla. Derivoikoon siellä omia shekeleitään niin kauan kuin Talmud lentää. Tänne ei ole asiaa kuin viisumilla, ja todella, todella lyhyeksi aikaa kerrallaan. Voivat sitten kotimaassaan sotia, ilman pienintäkään apua arabien kanssa, loputtomiin. Katsotaan, kuinka shlomo tekee rynnäkön hiekkadyynin yli ILMAN valkoisen kansan sotilasta ja teknologiaa. ILMAN vuotuista viittä miljardia kuivin imetyltä USA:n kansalta. ILMAN yhtäkään perkeleen ydinsukellusvenettä kuiviin imetyltä Saksan kansalta. Shlomo sotii ihan itse ja shlomo ottaa turpiin ihan itse. Ei meidän naisiamme ja miehiämme sotimassa yhtäkään shlomon sotaa.

  Me emme tarvitse shlomoja ja shlomot eläköön ilman meitä. Katsotaan sitten, kuinka käy rokkenrolli naapurien kanssa.

  Me olemme, ilman paskiaisia, maailman huipulla heti ja joka asiassa.

  Ja täällä Euroopassa potkimme joka helvetin kulttuurimarxistin lähimpään afrikkalaiseen perseenreikään oppimaan sitä ihanaa Kalashnikov-kulttuuria, jossa viisain on se, jolla on panoksia. Voivat vaikka perustaa kaikille bideille ja anderssoneille ”Kalashnikov-valtuutetun” viran…

  Perkele.

  Plusääni(51)Miinusääni(1)
   1. Ei pidä paikkansa, minä kirjoitin oman vastaukseni aivan normaalisti kun tulin lukemaan MM:n sivuja ja huomasin tämän tuoreen artikkelin. Mitään sidonnaisuuksia MM:n toimitukseen tai taustajärjestöön minulla ei ole. Mielestäni MM on yksi tasokkaimmista medioista mitä suomenkielisessä kentässä tällä hetkellä on.

    Plusääni(37)Miinusääni(1)
   2. Voi! Minulla sattui VIRHE! Katsoin ensin, että Pelexin kommentti on vastaus Elmukelmun kommenttiin, mutta sehän on kommentti itse artikkeliin, kun reunaa katsoo tarkasti. Voisiko tällaisen saada anteeksi? Kauhea virhehän tuo on. Ikä alkaa heikentää näköä, mutta ei se minun syyni ole. (vai mitä?).

    Mitä trolli-syytteeseen tulee (14-88 at 12.34), niin siinä voin osoittaa teidät kaikki virheen tehneiksi ja emätrolleiksi: olette perkeleen trolleja! Kuinkahan saatte sen anteeksi? Olisiko se edes mahdollista?

    Plusääni(1)Miinusääni(14)
 3. On parempi kuolla pyrkiessä pois paska-järjestelmästä kuin elää siinä. Koskaan ei saa antaa periksi. On oltava asiansa eli isänmaallisuutensa ajamisen kanssa kuin Hirvikärpänen eliitin turkissa, joka lakkaamatta kihelmöi ja laittaa sen raapimaan nahkaansa.
  Kun yksi kansallismielinen saadaan ”kynsien väliin” ja hengiltä… Ei muuta kuin uusi harminkappale tilalle.
  Maailma on ja maailman politiikka sekä erityisesti Euroopan (EU) ja Suomen, että vanhat kummitukset on syytä heittää nurkkaan. Tämä siksi, että kulttuurimarxistit ja ylikansalliset pankkiirit (juutalaiset) ovat sellaista laatua, että Kansallissosialismi ja Fasismi on loppupeleissä kuin kuoripoikia ensinmainittujen rinnalla.
  Nyt ratkenneissa Yhdysvaltain preisidentin vaaleissa ja sen lopullisen tuloksen selvitessä näemme, millainen on Akka Clintonin, näiden suurten avarasieluisten ”demokraattisen järjestelmän” hellijöiden reaktiot kun he hävisivät kaiken sen juutalaisen mediakentän sekä eliitin harjoittamasta mustamaalauksesta jota harjoitettiin Trumphia kohtaan. Puhumattakaan Suomen suvakkimediasta ja juutalaisista Helsingin Sanomista, MTV3 -kanavan äärimmäisestä vääristelystä ja suoranaisesta valehtelusta siitä, että Clinton muka oli AINA edellä REILUSTI. Sitten tuli tämä ”järkytys”. Miksi? Koska suurelle osalle nurkka-jumala -kansaa oli valehdeltu päin pläsiä sekä samalla puolueelliset ”vaalityötä” tehneet toimittelijat puolentoista vuotta kestäneen vaalikampanjan aikana alkoivat uskomaan itsekin siihen potaskaan mitä politrukkasivat tyhmälle Suomen kansalle, joka uskoo sen mitä kuulee, mutta ei ymmärrä epäillä sitä kun ei mitään kuulu.
  Jokainen vanhempi ja jopa usea lapsetonkin eno, setä ja täti tietää lapsista sen, että kun naskali on aivan hiljaa jossain silmäin ulottumattomissa toisessa huoneessa. Kun hiljaisuus on läpitunkevaa. Silloin on syytä mennä katsomaan mitä siellä loppujenlopuksi oikein tapahtuu. Ja melkein aina epäluulo on aiheellinen.
  Suomen matujenkin tekemistä rikoksista ollaan suvakki -hiljaa. Kun mitään ei sanota äkki -tyhmät älyllisesti laiskat ja kiireiset ihmiset kuvittelevat, että nämä ”hymypoika” -matut virkkaavat vain sitä, mitä Vehkookin virkkaa kaiket illat ja pelaavat kirppua, Afrikan Tähteä etc.
  SUOMI SUOMALAISILLE!!!
  ei mulla muuta.
  ja mulla on kanttia sitäpaitsi. Opettelin sentään unohduksissa olleen %-laskunkin. Niin että kanttia piisaa ja tuumaakaan EN VÄISTY. En rahalla, enkä kuolemalla.

  Plusääni(20)Miinusääni(0)
  1. Tulee olemaan hilpeätä seurata kuinka nämä ”journalistit” ( lue: lobotomiapotilaat) vauhdissa nyt kääntävät takkinsa ja aivan kohta alkavat kaikin tavoin ymmärtämään ja tukemaan Trumpia. Heillä ei ole vaihtoehtoja, sillä, valitettavasti, Trump on shlomojen juoksupoika hänkin.

   Silti, tänään on kuin onkin OIKEIN HYVÄ PÄIVÄ, sillä Trump voitti valkoisten äänillä ja hän on kuin onkin nostanut valkoisen identiteetin julkisuuteen. Tätä henkeä ei edes (((limaisen eliitin))) juoksupojat enää saa takaisin pulloon.

   Uskon, että vuosi 2016 jää historiaan juuri tästä syystä. Miljoonat ihmiset ympäri maailman ovat heräämässä valkoiseen identiteettiin. Trump on voitto, vaikka mitä ilmeisimmin hän tekee USA:n valkoiselle kansalle soinit ja pettää heidät heti ja totaalisesti.

   Mutta valkoinen identiteetti on täällä ja pysyy.

   Ja miljoonat ihmiset ympäri maailman odottavat Johtajaa, joka raivaa valkoisille kansoille ”Loistavan Polun” pois tästä kammottavasta kansanmurhaa valmistelevasta helvetistä, jossa surkeimmat ihmisrauniot pitävät hovia. Eurooppa palaa ja slummiutuu, mutta onnettomimmat päästään sekaisin olevat kulttuurimarxistit luennoivat viisaimmille siitä, kuinka he ovat ”pahoja” ja ”rasisteja”.

   Voin vain sanoa, että en olisi koskaan voinut kuvitella vihaavani niin syvästi, kun nyt vihaan. Se viha ei sammu ja jokainen päivä tässä kammottavassa ”muka-muka”-maailmassa, jossa idiotismia ihaillaan ja tervettä järkeä halveksitaan, vain lisää sitä vihaa. Se palaa kirkkaalla liekillä ja sen palo näkyy kauas.

   Nämä ihmisrauniot eivät ymmärrä, mitä he tekevät, mutta he eivät tule saamaan armoa, ei tippaakaan. Jokainen kansaa tuhoava teko punnitaan vielä kultaisella vaa’alla ja jokainen kansalta puristettu shekeli juuttuu riistäjän kurkkuun niin, että henki EI kulje.

   Eläköön voitto!

   Plusääni(28)Miinusääni(1)
   1. Hienot kirjoitukset taas PeLex!

    Todellakin oikein hieno päivä!

    Onhan Trump juutalaisten juoksupoika, jo siksikin että tyttärensä kääntyi juutalaiseksi. Joten Soinien tapahtuminen on lähes varmaa.

    Mutta toivottavasti Trump pitää edes sen sanansa että heittää Clintonin vankilaan: Se olisi edes pieni oikeudenmukaisuuden raikas tuulahdus tuonne sionistisuuden sontaläjään nimeltä USA. Siitä tulisi toinen oikein hieno päivä!

    Lisäksi Brexit ja Trumpin presidenttiys antavat innostavan esimerkin
    siitä, että maailmanvankilan kahleet eivät ehkä olekaan niin murtamattomat ja sionistieliitin valta niin ehdoton kuin heidän sylikoiramediansa antaa ymmärtää.

    Kaikki äänestämään seuraavissa vaaleissa Itsenäisyyspuolueen ehdokkaita!

    Itse en uskalla antaa ääntäni Paavo Väyryselle. Vaikka hän on muutamissa lausunnoissaan ja Kansalaispuolueensa ohjelmassa vaatinut eroa Eurosta, kelluvaa Markkaa, ja vastustaa metropolistumista (jotka kaikki sinällään kannatettavia), kuitenkaan Väyrynen ei ole irrottamassa Suomea EU:sta.
    Lisäksi Väyrynen on takinkäännön Suomen mestari ja opportunistien kuningas.

    Mutta kenties reformisteille.

    Eläköön voitto!

    Plusääni(11)Miinusääni(2)
 4. http://en.protothema.gr/top-secret-merkels-murky-geneology-and-the-stasi-files/

  Kyllä ihmisten pitäisi tietää että Angela Merkel on Adolf Hitlerin tytär.
  Katsokaa yllä olevasta linkistä kuva Hitlerin äidistä ja Angela Merkelistä.

  Myös se että Adolf Hitler ei kuollut bunkkerissa, vaan lavasti kuolemansa.

  Kun Angela Merkel ajaa täysillä saksalaisen rodun kansanmurhaa, niin mitä se kertoo Adolf Hitleristä.

  Kansallissosialismissa on varmasti monia hyviä asioita joita kannatan, mutta en ymmärrä Adolf Hitlerin ja muun natsijohdon palvontaa. He pettivät kansansa ja maansa lähtiessään pakoon Etelä-Amerikkaan, Antarktikselle ja myöhemmin Pohjois-Amerikkaan.

  Kaikki ismit ovat tavalla tai toisella eliitin luomia kontrollijärjestelmiä.

  On väitetty myös että Adolf Hitler on Yrjö V:n avioton poika joka siitettiin Rotchshildin kartanossa.
  Joten se tekisi Adolf Hitleristä Britannian kuningattaren Elisabeth II:n sedän.
  https://newsinsideout.com/2014/12/book-wwii-false-flag-hitler-2-uk-kings-half-brothers-elizabeth-ii-not-lawful-queen-uk-crown-vacant/

  Ymmärrän että tämä tieto hermostuttaa monia, mutta totuuden pitää tulla ilmi.

  Plusääni(4)Miinusääni(83)
  1. Henkilökultti ei ole hyvä asia, samaa mieltä asiasta. Vainajien palvonta tai vainajien muiston palvonta ei ole terveellistä. Kuolleet eivät ole aktiivisia, kannattaa keskittyä enemmän mitä elävät puuhailee tällä hetkellä.

   Plusääni(1)Miinusääni(4)
 5. Asiasta kukkaruukkuun.. anteeksi kulunut sanonta, mutta kysyisin, kuinka juuri sinusta Magneettimedian lukijasta tuli vaihtoehtoismedian lukija ja mikä sai sinut epäilemään ja kyseenalaistamaan meille opetettua tietoa?

  Itsellä se tapahtui terveysasioiden myötä. Aloin kyseenalaistamaan länsimaisen lääketieteen oppeja ja google ”löysi” usein magneettimedian artikkeleja. Ihmettelin, miksi he kirjoittavat juutalaisista ja kerran luin myös aihetta koskevan artikkelin. En muista, mikä artikkeli tämä oli, mutta sen myötä aloin kiinnostua myös yhteiskunnallisista asioista ja näkemään ns. verhojen taakse. Laajamittaisen pakolaisvirran alettua käsitin, että tämä ei johdu mistään äkillisestä kriisistä vaan on jo pidemmän aikaa suunniteltua. Olisi mielenkiintoista kuulla toistenkin kommentteja, mikä teki sinusta valtamedian epäilijän ja totuuden etsijän?

  Plusääni(16)Miinusääni(0)
  1. En tiedä tarkkaan. Prosessi vei oman aikansa. Yleinen uteliaisuus, petetyksi tulemisen tunne, politiikka, jonkinlainen perstuntuma ja identiteetti ovat varmaan avainsanoja. Tie ei ole ollut suora, vaan enemmänkin polkujen verkosto, jossa olen pallotellut.

   Ennen punaista pilleriäkin suhtauduin virallisiin kertomuksiin kriittisesti, mutta eri tavalla kuin nyt. Valtamediaa minut sai luultavasti epäilemään se, että ymmärsin ettei uutisoinnin puolueellisuus ja vajaavaisuus ollut sattumaa. Kokemukset kasaantuivat ajan kanssa ja luottamus karsiintui sitä mukaa yhä enemmän. Tämä koskee median lisäksi myös politiikkaa sekä taidetta ja viihdettä.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. Olen miettinyt, onko ihmisen luonteessa jotakin, mikä auttaa näkemään kulissien lävitse. Itse aistin helposti, jos joku valehtelee ja mielestäni osaan yhdistellä asioita toisiinsa ja ymmärrän kokonaisuuksia. Vaikka hyvin vähän ymmärrän mistään mitään, sen myönnän. Onko toisia helpompi sumuttaa ja miksi suurin osa ihmisistä elää yhä uskoen valheisiin? Ja millä ihmeellä nuo kahjot saa heräämään? Monestihan meikäläisen kaltaiset leimataan vainoharhaisiksi hulluiksi, se on helppo puolustuskeino. Olen niin väsynyt siihen, että maailmaa on täysin pahuuden vallassa, ja ihan oksettaa nämä tekopirteät positiivisuuslällätykset, mitä telkkarista suolletaan kansan viihdykkeeksi. Ihan oli pakko alkaa selvittää perin pohjin asioita ja sen tuloksena tulin uskoonkin.

    Plusääni(12)Miinusääni(0)
 6. Essentially, Fascism is a higher level of Nationalism.

  https://youtu.be/-iC6BhSO3Mw

  ”Monet talouskasvua luoneet innovaatiot ovat olleet alunperin valtiollisia hankkeita – hyvänä esimerkkinä Internet.”

  Toinen esimerkki voisi olla Japanin autoteollisuus.

  Tosin tässä täytyy olla varovainen – ei pidä hämääntyä kulisseista. Pitää olla tietoinen kenellä on viimekädessä valta valtion käyttämään rahaan. Kansallisvaltio ympärillämme on pelkkä kulissi, ja sen kansa silti pankkiirien orja. Esimerkkinä Suomi – Finland. Melkein kaikki valtiot 1945 jälkeen ovat olleet vain pankkiirien orjia. Kansallisosialismin ydin on oma raha.

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/10/23/onko-suomi-koskaan-ollut-itsenainen/

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 7. Hieno värikuva Führeristä <3

  Ihmisillä on kyllä käsitteet aivan sekaisin, me natsitkin ollaan milloin äärioikeistolaisia, tai sosialisteja eli vasemmistolaisia, sitten muslimeja, ja kristittyjä tai ateisteja, neekeriksi ei ole vielä kukaan yrittänyt vääntää, mutta eiköhän joku pölhö senkin ihmeen vielä "todista" oikeaksi.

  Aikasemmin nyppi nämä täysin järjettömät vertailut, mutta nykyään se on suurta viihdykettä nähdä ihmisten kilahtelevan kun ne kuulee sanan natsi, ja sen jälkeen alkaa tulemaan sitä aivan mielipuolista soopaa :)) saa hyvät naurut.
  Kun itse tietää että aito todellinen, syvällinen natsius on parasta mitä ihmiselle voi tapahtua.

  Plusääni(25)Miinusääni(0)
 8. Nimenomaan, mutta pitäisi ymmärtää, että näitä termejä käytetään tietoisesti vahingollisesti.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Saksa tarvitsee nyt kansallissosialismia enemmän kuin koskaan ennen. Nämä AFD:t ovat yhtä tyhjän kanssa ja jossain vaiheessa kaikkien pettymysten jälkeen Saksan mamukriittiset kansalaiset alkavat selvittämään kotimaansa tuhoutumista syvemmin ja tajuavat, ettei sen taustalla ole pelkkä Merkel. Kansallissosialismista on luotu maailman pahin ideologia, koska ylikansallinen rikolliseliitti pelkää kaikista eniten sen nousua uudelleen. ps. En itse ole kansallissosialisti

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 10. ”Toisessa maailmansodassa jättiläispankkien alistamat länsimaat solmivat poliittisen liiton kommunistien kanssa. Massamurhaaja Josif Stalinista leivottiin sotapropagandassa sympaattinen ”Joe-setä”, joka rakensi Venäjästä ja muista valloittamistaan maista työläisen paratiisia”

  Niin kukahan se oli joka solmi liiton ensiksi kommareiden kanssa?
  Nimittäin v. 1939. Molotov–Ribbentrop-sopimuksen? Ettei vain nyt olisi Natsi-Saksa!

  Englanti ja Usa eivät vielä tuolloin olleet minkään kaltaisia liittolaisia Neukkulan kanssa.

  Natsi-Saksa teki liiton juutalais-kommunistisen Neuvostoliiton kanssa ja aloitti Stalinin kanssa 2. maailmansodan hyökkäämällä Puolaan!

  Sotien aikainen Saksa ei myöskään ollut mikään ”pankkien ulottumattomissa oleva kummajainen”
  Saksa kuului koko sodan ajan BIS:sään ja BIS:n hallituksessa istui sodan aikana useita korkea-arvoisia natseja.

  BIS auttoi Saksaa sodan aikana ”hukkaamaan” muualta Euroopasta varastettua keskuspankkien kultaa.
  Yhteensä natsit nussivat n. 19 miljard. $ edestä kultaa heidän valloittamistaan valtiosta.

  Syy miksi Saksa tarvitsi suuret määrät kultaa, oli se että ne viisi puolueetonta valtiota joilta Saksa osti sotahyödykkeitä(malmeja, valmiita osia aseisiin ym. hyödykkeitä) eivät huolineet Reichsmarksia maksuksi vaan ainoastaan kultaa.

  Vielä sodan päätyttyä Saksan Reichsbankissa oli lähes 300 t. kultaa, siis enemmän kuin juuri ennen sodan syttymistä!

  Saksa otti myös isoja lainoja 30-luvulla(Hitlerin valtaannousun jälkeen) sekä Jenkkilästä että Englannista ja Natsien valtaannousu sekä sotakoneen rakentaminen olivat ulkomaisella rahalla/sijoituksilla tuettu.

  Näiden lainojen neuvottelijana toimi Hjalmar Schacht.

  IG Farben(Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG) joka oli maailman suurin kemianteollisuuden yritys aloitti natsipuolueen tukemisen v. 1931.
  Yritys tuki natsien valtaannousua yhteensä 70 milj. Reichsmarkalla.

  IG Farben oli juutalaisten omistama suuryhtiö!

  Vuosien 1932-1939 välisenä aikana General Motors investoi lähes 30 milj. IG Farben:iin ja 1940-luvun alkupuolella sillä oli 53 Amerikkalaisyritystä yhteistyökumppanina! Lienee turha mainita oliko mukana juutalaisten firmoja!?

  On myös epäilyjä siitä että Hitler itse oli vapaamuurari. Vuonna 1932 Saksalainen vapaamuurari(myös Thule jäsen) Rudolf von Sebottendorf julkaisi kirjan jossa hän esitti että Hitler oli saavuttanut ”grand master of the Germanorder” arvon vuonna 1932.

  No mene ja tiedä, mutta joka tapauksessa mielestäni tässä artikkelissa annettu kuvaus 2.maailmansodan
  aikaisesta Saksasta ei vastaa täysin todellisuutta.

  Mielenkiintoinen muuten tuo Hitlerin kommentti:

  ”On mahdollista, että jonain päivänä kansallissosialistinen liike taantuu. Siitä saattaa tulla tekosyy, jonka nimissä etuoikeutettu eliitti hyväksikäyttää kansaa ja kahmii rahaa.

  Mikäli näin tulee käymään, täytyy jonkin täysin uuden liikkeen nousta kansan keskuudessa, jotta korruptio saadaan jälleen tuhottua”

  Juuri näin!

  ”jonkin täysin uuden liikkeen nousta kansan keskuudessa”

  Ei siis kansallissosialistisen liikkeen vaan jonkin täysin uuden!

  Plusääni(5)Miinusääni(25)
  1. Suomessahan tuo täysin uusi liike on jo syntynytkin. Raamattukin tuntee sen: ”väkevä eksytys” (2. Tess. 2:11).

   Siitä vain huutamaan, viisastelemaan, kiihkoilemaan, kansankiihottamaan, järjestäytymään, hurmostelemaan, ryhdistäytymään, triumfeeraamaan, vääntämään, elatoitumaan, yhtenäistymään, kirjoittamaan ja täyttymykseen.

   Plusääni(9)Miinusääni(6)
  2. ’”On mahdollista, että jonain päivänä kansallissosialistinen liike taantuu. Siitä saattaa tulla tekosyy, jonka nimissä etuoikeutettu eliitti hyväksikäyttää kansaa ja kahmii rahaa.”

   Voi ajatella niin että Hitler tarkoitti tuon taantumisen mahdollistavan uudenlaisen fasismin: sen NWO-fasismin joka nyt hyväksikäyttää kansaa ja kahmii rahaa vain itselleen. Siis aivan jotain muuta kuin kansallissosialismin.
   Mutta mitä muuta se uusikaan voi olla kuin kansallissosialismi kaikissa maissa toteutettuna ja siten että kaikki maat pysyvät suvereeneina ilman sotia ja muita ryöstämättä.
   Hitlerin unelmasta löytyi tällainen artikkeli joka tukee ylläolevaa:
   http://pelontorjunta.suntuubi.com/fi/Blogi/?id=63

   Plusääni(2)Miinusääni(4)
   1. Tuo linkki on ihan yhtä törkää soopaa kuin tämän j-trolli D:n kakkaus. Siellä kirjoittaja väittää uskovansa Herman Rauschningin valheet ja kaiken muunkin kakan, jota kansallissosialisteista levitellään. Kakikki metkut Goebbelsin päiväkirjoista Speerin muistelmiin esitetään ja haukutaan tietenkin kansallissosialisteja kunnon komukkatyyliin. Vassarisivustohan kun on.

    Plusääni(9)Miinusääni(1)
    1. Puhu sen jälkeen historiasta kun erotat oikean käden vasemmasta!

     Jokainen esille tuomani asia on hyvin dokumentoitu, toisin kuin nämä sinun ”lähteesi”.

     Jos olet sitä mieltä että edellä kuvaamani yksityiskohdat eivät pidä paikkaansa, niin siitä vaan todistamaan että näin ei olisi!

     Muuten tuosta juutalaisten omistamien pankkien ja suuryritysten yhteistyöstä natsien kanssa en tuonut kuin murto-osan esille.

     Plusääni(4)Miinusääni(10)
     1. Tuo ihmeessä esille enemmän. Olen kiinnostunut niistä dokumenteistasi ja lähteistäsi. Heitä vaikka linkkejä. Voin kyllä kertoa, että omat tietoni eivät ole miltän ”sivuilta ilman todisteita” tms. Kuten hyvin tiedät.

      Plusääni(9)Miinusääni(2)
 11. Oikein toteutettuna klassinen fascismi on hieno aate, ja hyvä vaihtoehto nykyiselle globalistiselle liberaalimenolle! Suomessakin…!

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 12. Adolf Hitler antoi toivoa paremmasta huomisesta sadoille miljoonille ihmisille valtansa päivillä. Juutalaiset ja niiden hännystelijät eivät tietenkään tästä tykänneet. Saksa ja sen Johtaja oli tuhottava.

  Mutta vielä 71 vuotta senkin jälkeen, kun tämä suurenmoinen Johtaja uhrautui kansansa ja vapaan Euroopan puolesta, Hänen muistonsa elää. Sitä muistoa ei pystytä viemään lakeja säätämällä ja Johtajan halveeraamisella. Sieg Heil.

  Plusääni(19)Miinusääni(0)
  1. Johtaja on jo tuonut meille voiton: ”Minä (Jeesus Kristus) olen voittanut maailman” (Joh. 16:33). Johtajan joukoissa pysytään parannuksenteossa (katumus + usko Kristuksen lunastustekoon). Vain hänestä tulee oikea maallinen esivalta, joka panee kuriin kaikenlaiset pahantekijät: ”Ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta” (Room. 13:1).

   Siinä olisi koko totuus. Mutta se on Suomen kansalle liian vaikea ymmärtää, ja siksi tapahtuu, mitä tapahtuu (luopumuksesta seuraa rappio, puolustuskyvyttömyys ja tuho).

   Plusääni(12)Miinusääni(2)
     1. Hitler aavisti juonittelevan Stalinin petoksen minkä Saksan tiedustelu myöhemmin varmisti:

      Neuvostoliitolla oli tarkoituksena hyökätä heinäkuussa 1941 länteen ( operaatio Groza ) ja valloittaa koko Eurooppa.Hyökkäystä varten NL:lla oli valmiina kolmessa portaassa yhteensä 258 divisioonaa, 23000 panssarivaunua ja 13300 lentokonetta. Saksa kuitenkin kerkesi viime hetkellä aloittamaan ennaltaehkäisevän iskun itään (operaatio Barbarossa) ja pilasi ryssien suuret suunnitelmat.

      http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/Venaja_aikoi_hyokata_lanteen_heinakuussa%201941.htm

      http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/Suurhyokkayssuunnitelma_Groza.htm

      Plusääni(13)Miinusääni(1)
   1. Hitler ei aloittanut sotaa – hänet pakotettiin puolustussotaan. Puolustusta ovat myös tietyt ennaltaehkäisevät toimet. Koska tiedettiin jo ennalta vihollisen suunnitelmista, eli kommunismin ja lännen liittoutumisesta, saatiin tiedustelutiedot Stalinin varustautumisesta eurooppan vastaiselle rajalle ja euroopan valloitusaikeista, niin tätä suunnitelmaa vaikeutettiin hyökkäämällä ensin.

    Eli kyllä se oli puolustussotaa. Mutta, petollisten kenraalien vuoksi homma kusi. Ja lisäksi Saksa esitti useita rauhantarjouksia englannille (ohessa osa), mutta Winston Churchill torjui kaiken, hän halusi vain sotaa.

    “Who Really Caused WW2 ?”

    http://www.armahellas.com/?p=1937

    ja

    https://youtu.be/fDF4PnHBqoE?t=265

    Hitler’s Peace Offers 1933-1939:

    http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/nothanks/wwr00.html

    Winston Churchill mm. fanitti kovasti H.G Wellsin kehittelemää tieteisfantasiaa atomipommista.

    Plusääni(11)Miinusääni(0)
    1. NL hyökkäsi Suomeen Lännen luvalla. NL oli täysin Lännen varassa koko olemassaolon aikansa. USA:n demokraattipuolue loi Neuvostoliiton. Se oli rahaeliitin/pankkieliitin satelliitti koko ajan.

     Saksan ja N-liiton lisäpöytäkirja ei luvannut Suomen bolshevisoimista tai valloitusta. Suomen vastainen sota oli Saksan sodanjulistuksessa yksi peruste 1941. Suomi kaveerasi Lännen kanssa eikä suostunut myönnytyksiin, joten Saksa ei voinut estää N-liittoa ottamsta haluamaansa asein. Mutta se pakotti N-liittoa lopettamaan Talvisodan ja pelasti Suomen. Saksan ja Neuvostoliiton sopimus oli tietenkin viimeinen oljenkorsi estää suursota ja Saksa pakotettiin siihen.

     Mannerheim oli koko Jatkosodan ajan Stalinin kaveri ja koko ajan yhteydessä Talvisodankin ajan. Uudessa Tapio Kuosman Mannerheim-kirjassa todetaan, että Stalin ja Mannerheim johtivat yhdessä sotatoimia Jatkosodan aikana. 1944 katastrofi ei ollut epäpätevyyttä, bvaan yhteinen sotajuoni ja sopupeli

     Plusääni(7)Miinusääni(2)
     1. Ilman länsiliittoutuneiden toimittamaa materiaaliapua ja sotakalustoa NL:n puna-armeija ei olisi päässyt etenemään Berliiniin asti. Nimittäin kymmenien tuhansien Usa:ssa ja Britanniassa valmistettujen panssarivaunujen ( kuten M-4 Sherman & M3 Lee Grant) ja hävittäjälentokoneiden ( kuten P-39 Airacobra, P-40 Warhawk, Spitfire ) lisäksi, länsiliittouneet toimittivat Neuvostoliittoon puna-armeijan käyttöön n. 400000 erilaista ajoneuvoa johon sisältyi (jeeppejä, studebaker kuorma-autoja, puolitelaisia sekä kokotelaisia miehistönkujetusajoneuvoja) jotka paransivat puna-armeijan hitaiden jalkaväkidivisioonien liikkuvuutta. Tämä NL:n joukkojen mekanisointi mahdollisti jalkaväen nopean liikkumisen panssariarmeijoiden mukana Eurooppaa ryöstelemään ja miehittämään.

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
    2. Nuo Vilho Tahvanaisen satutarinat joihin tuo Erkki Hautamäki perustaa kirjansa ovat jo aikoja sitten todistetrtu pelkäksi fiktioksi mm. sotahistorioitsija Helge Seppälän toimesta.

     Hän tutki jo kauan sitten nuo esitetyt väitteet ja totesi niiden olevan satua!
     Mitään todisteita väitteien tueksi EI OLE!

     Saksa ei myöskään pelastanut Suomea Talvisodassa vaan Ranska ja Britannia joiden oli määrä lähettää joukkoja Suomen avuksi!

     Stalin pelästyi tätä koska Neukkula olisi voinut joutua sotaan länttä vastaan.

     Plusääni(2)Miinusääni(15)
    3. Suosittelen lukemaan Kyösti Rainilan osuuden kirjasta aiheena Viipurin menettäminen. Suomalaiset laskivat puna-armeijan Viipuriin. Eivät antaneet puolustajille ammuksia eivätkä tehneet mitään esteitä. Kuuterselän linnoitteet olivat kesken. Tahvanainen ei puhu vuodesta 1944 mitään, mutta voi arvata, mistä on kysymys. Asiaan perehtyneet tietävät, että suurhyökkkäys ei tosiasiassa ollut yllätys, mutta niin teeskenneltiin. Esim. Käkösen Miehityksen varalta on melko paljastava kirja.

     Jos Mannerheim ei ollut juonitellut, niin silloin vuoden 1944 ryhmitystä ei voi oikein käsittää. Ei oikein mene jakeluun, että olisi ollut niin epäpätevä, että joukot olisivat olleet etulinjassa. Toisinhan meneteltiin Aunuksen kannaksella.

     Tahvanaisen ja Hautamäen teoksia ei ole osoitettu pelkäksi fiktioksi. Itse Paasikivi viittaa jopa kaapattuihin asiakirjoihin. Tarina kaapatuista asiakirjoista saattaisi tietenkin olla Saksan harhautusta. Toisaalta jos agentti puhui näin vielä 1944, niin se saattaa merkitä jotain muuta. Ellei hän ollut yhä Saksan asialla ja toisaalta on voinut saada väärää tietoa. Asia on mielestäni auki. Minusta Saksa suhtautui koko ajan Suomeen samalla tavalla ja mahdollinen kaappaus ei asiaa muuksi muuttanut. Churchillin ja Stalinin sopimus likakuulta voi olla myös harhautusta, mutta mitä ilmeisimmin Lännellä ha Stalinilla on ollut sopimus tai sopimuksia ja siis totta kai asia on niin. Todiste vain saattaa olla harhautus tai hätäkeino.

     Mutta siis vuonna 2002 Mannerheimin salainen kansio saatiin Suomeen ja Ylikangas oli tutustunut siihen. Hänen lehdille antama haasttatelunsa vahvisti Tahvanaisen tarinat salkun sisällöstä. Vaikka eliitti on selvästi vaatinut Ylikangasta muuttamaan kantaansa samaan tapaan kuin konklaavin osalta, ei tehtyä saa tekemättömäksi.

     Helge Seppälä on suomettuneen ajan kgb-tyypiltä vaikuttava huuhaakirjoittaja itse. Nuo uhoamiset tutkimisista ym. ovat säännöllisesti osoittautuneet palturiksi.

     Stalin on varmasti tarvinnut suoran luvan Länneltä Talvisodalle. Tarina Länsivaltojen apujoukoista ja pelästymisestä on todella naurettava. Massoille laadittu selitys, johon ei kukaan juuri usko. Paasikivenkin mukaan Suomen pelasti Hitler

     Plusääni(9)Miinusääni(2)
     1. Tahvanaisen teokset eivät mielestäni olleet vakuuttavia, ne eivät ole perinteisiä historiankirjoja, vaan romaanimuodossa ilman lähdeviitteitä. Näin ollen noita ei voi tarkistaa ja siten todentaa, vaan perustuu salaisiin asiakirjoihin, joista ei ole mitään tietoa. Todistuksen taakka olisi kyllä tässä yhteydessä Tahvanaisen väitteiden esittäjällä. Toivoisin, että kansallismielinen historiankirjoitus ei lähtisi liikaa argumentoimaan näin heikosti todistusvoimaisilla kirjoilla.

      Plusääni(2)Miinusääni(7)
     2. ”Helge Seppälä on suomettuneen ajan kgb-tyypiltä vaikuttava huuhaakirjoittaja itse. Nuo uhoamiset tutkimisista ym. ovat säännöllisesti osoittautuneet palturiksi”

      Väitteesi on täyttä asiatonta paskaa jolle ei löydy mitään perusteita saati todisteita.

      Plusääni(3)Miinusääni(5)
     3. Sinimusta ei ole elänyt kai edes v. 2002, kun Ylikangas osoitti Tahvanaisen puhuneen totta. Tahvanaisen teokset saavat vahvistusta historiakirjoista. Hän ei ole pystynyt itse keksimään kaikkea tuota juttuaan, mutta myös kaikki eliitin trollit ja eliitti Kekkosesta lähtien ovat aivan hurjana häntä nuijimassa. Niin se talousneuvos todisti Tahvanaisen juoksut Ilomantsista oikeiksi. On myös hyvin uskottavaa, että Mannerheimilla on ollut kontakti itään. Lukuisat todisteet viittaavat hänen olleen Mannerheimin viimeisellä SUomen käynnillä tämän luona. Mannerheim ilmeisesti antoi tehtävän ainakin kertoa asioista. Ilman asiakirjoja tietenkin, koska niiden käyttöä eivät voittajat olisi hyväksyneet.

      Plusääni(3)Miinusääni(2)
     4. Sitä uskottavampaahan on, jos irtoaa tukea vaihtoehtohistorialle. Ensin näytti siltä, että hän sai luottomiehenä ja hovitutkijana paneutua yksinoikeudella tai yhtenä harvoista. Tietenkin hän valehteli myös tuolloin ja väitti, että Hitlerin nooteilla ei olisi ollut vaikutusta Talvisodan päättymiseen tai Mannerheimiin. Myös hän uskoi, että saksalaisten aineisto olisi ollut harhautusta ja väärennöstä.

      Sittemmin koko kansio on siivottu virallisesta historiasta.

      Plusääni(4)Miinusääni(1)
   2. Vähän kontekstia tuohon syyttelyyn liitosta NL:n kanssa. 1939 Stalin piti tarjouskilpailua länsimaiden ja Saksan välillä. Länsi(Britit ja Ranska) hyväksyivät tässä jo Baltian ja Suomen miehityksen. Tilanne Puolan kanssa taas pakotti saksalaiset diiliin, etenkin kun oli tarpeen estää tuo liitto. Puola oli saanut valheellista rohkaisua länsivalloilta tuesta, joka ei koskaan realisoitunut. Stalin puolestaan halusi Saksan kuluttavan itsensä Ranskaa ja Britanniaa vastaan ensimmäisen maailmansodan tyyliin, mutta toisin kävi.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Raakkeli.

     Myö sotahistorioitsija Sampo Ahto(sotatieteiden kunniatohtori) on tietääkseni todennut Erkki Hautamäen pääasiallisesti käyttämän lähteen Wilho Tahvanaisen ”salaiset” asiakirjat jonkin sortin väärennöksiksi.

     Tahvanaisen kertomuksista on löydetty paljon asiavirheitä sekä osa kertomuksista on niin mielikuvituksellisia että terve maalaisjärki jo paljastaa hänen kertomuksensa satutarinaksi.

     Kansion S-32 olemassa olosta ei ole mitään vakuuttavia todisteita, ainoastaan Tahvanaisen mielikuvituksellinen todistus!

     Sotahistorioitsija Helge Seppälä tarkisti Tahvanaisen asepalvelusuran ja sotilasasiakirjat. Mitään pienintä vihjettäkään mistään tiedustelu- vakoilutehtävistä,
     tai koulutuksesta ei löytynyt.

     Kaikesta mistä Tahvanainen esitti tietoa voitiin tarkistaa ja tiedot osoittautuivat perättömäksi heti kirjan ilmestyttyä.

     Tahvanainen ei ollut koskaan minkään tiedustelu- tai muun organisaation palveluksessa. Mannerheimiä hän tuskin edes näki.

     Tahvanainen palveli koko jatkosodan Heiskasen 11.D:n esikunnassa tilitysaliupseerina. Kaikki asiamiesjutut ovat puhdasta satua. Vain todella asiaan perehtymättömät voivat uskoa niihin!

     Hänen kielitaitonsa oli Suomi ja heikko Ruotsi, Venäjää hän ei osannut!

     On lapsellista kuvitella että alaikäinen ja kouluttamaton risusavotta poika saisi mitään salaista tehtävää 1920- ja 30-luvun vaihteessa keneltäkään!

     Valitettavasti Erkki Hautamäki on astunut ”miinaan” pitäessään tosina Tahvanaisen mielikuvituksellisia sotatarinoita!

     Plusääni(3)Miinusääni(7)
     1. Ahto valehtelee monissa asiissa. Eipä hän muuten olisi tuohon asemaansa päässytkään.

      Tahvanaisen salainen toiminta ei näy rekistereissä. Kekkonen siivosi jopa niitä. Samoin seuraajat ja Paasikivikin kai.

      Todisteet ovat selvät. Ei ollut kyse edes mannerheimin omasta verkosta, vaan valtion asiamiehestä.

      Niin usanisteissa ja muissa liberaaleissa kuin vasemmistossakin kaikki huutavat Tahvanaista vastaan. Myös Ahtot

      Plusääni(5)Miinusääni(3)
 13. Michael Jacksonin kappale ”All I wanna say is that they dont really care about us” sopii myös Suomen kansan mietteisiin. Hän puhui myös musiikkiteollisuuden korruptiosta. Hänestä mustamaalattiin lasten hyväksikäyttäjä, miksi, mitä hän teki? Ja hänet murhattiin. Suosittelen kuuntelemaan myös Earth song-kappaleen. Ei läpeensä paha mies.

  Plusääni(4)Miinusääni(3)
   1. Talvisodan päättyminen oli Saksan etu. Niinpä se ihan julkaistuissakin diplomaattiasiakirjoissa toivoo pikaista rauhaa. Esim. Jakobssonin kirjassa on tällainen lausunto sodan ajoilta Schulenburgilta Venäjälle,

    Aluksihan jopa italialaisia aseita alkoi kulkea Saksan läpi, mutta lähetykset oli katkaistava asian tultua julkiseksi esim. (((ruotsalaisen))) sanomalehden kautta.

    Totta kai Hitlerin oli oltava väleissä liittolaisensa kanssa ja lopun painostus hoideltiin myös kahdenvälisissä viestittelyissä. Nämä viestitykset on salattu julkisuudelta ja kehitelty kaikenlaisia feikejä (Puna-armeina Stalinin tentissä ym. ym.)

    Länsimaiden etu oli Suomen tuhoutuminen. Samoin Skandinavian nappaaminen pois Saksan sotataloustuotannolta, mikä olisi merkinnyt Saksan loppua. Sen vuoksi Saksan oli reagoitava maihinnousu-uhkaan valtaamalla Norja.

    Saksan ja N-liiton välit olivat katkeamispisteessä Talvisodan lopussa. Tämä on ihan valtavirtateoksista saatua tietoa. Myös se, että Talvisodan loppupäivinä Saksan lehdistö oli paniikissa, kun Suomi ei vain tehnyt rauhaa. Rauhan tulo oli helpotus eli helpotus jo ennen huhtikuun operaatioita.

    Jokainen, jolla on ajattelukykyä ja joka vähänkään perehtyy asioihin, ymmärtää Länsimaiden avun täydeksi bluffiksi ja valheeksi siihen vetoamisen sodan lopettamisen syynä. Jokainen ajatteleva ihminen oli jo ennen paljastuksia tajunnut, että Saksa sen Talvisodan lopetti.

    Plusääni(7)Miinusääni(2)
    1. Lännen etu ei missään tapauksessa ollut Suomen tuhoutuminen, tuo on täyttä roskaa!

     Sekä Ranskassa että Britanniassa oli kommunisteja vihaava hallinto jonka mielestä yksikin Eurooppalainen valtio joka joutuisi kommareiden valtaan, olisi liikaa!

     Sitä paitsi Britannia oli toiseen maailmansotaan asti Suomen tärkein kauppakumppani.

     Saksa ei tehnyt mitään estääkseen talvisodan vaikka olisi voinut.

     Ainut kuka väittää että Saksa lopetti talvisodan on juuri tuo tarinoiden kertoja Erkki Hautamäki. Hän ei ole ammatti sotahistorioitsija eikä mikään muukaan historian ammattilainen.

     Plusääni(2)Miinusääni(5)
     1. Ammattihistorioitsijat ovatkin mädättäjiä ja valehtelijoita.

      Jos saan muistuttaa, niin nimenomaan Länsi liittoutui kommunistien kanssa ja bolshevisoi Euroopan maat. Lisäksi Lännessä on perinteisesti vasemmisto ollut muotia. FDR täytti koko hallintonsa kommunisteilla.

      Kovastipa puolustelet mätiä Lännen rapparidemokratioita ja liberalismia ym. Haluat kiillottaa niiden kuvaa, vaikka tosiasioita vastaan. Toisaalla kuitenkin meuhkaat niiden tekemisistä. Kuitenkin poliittinen agendasi haluaa mainostaa näitä ihmiskunnan haudankaivajia ja Stalinin liittolaisia. Mutta niinhän puolustelet Suomenkin johtoa, joka liittoutui Stalinin kanssa.

      Länsi halusi Suomen jatkavan sotaa ja tuhoutuvan. Se olisi lyhentänyt sotaa ja päästänyt N-liiton valvomaan Itämerta. Rautkallion uudessa kirjassa FDR:n kommunistiset neuvonantajat unelmoivat tällaisesta

      Plusääni(3)Miinusääni(3)
     2. Kun Englanti neuvotteli 1939 kesällä Stalinin kanssa liitosta, sähkeessä neuvottelijoille kerrottiin, että ”hänen majesteettinsa hallitus sallii Suomen ja Baltian maiden täyden valloituksen”.

      Saksa ei tietenkään voinut estää sotaa, koska Suomi ei suostunut lisäpöytäkirjan sisältöä vastaaviin ehtoihin. Saksan resepti oli taipua vaatimuksiin. Ehkä neuvo oli huono ja Saksakin aiottiin yllättää.

      Mutta entäpä Länsimaat? Hehän halusivat sotaa, jonka verukkeella he voisivat iskeä Skandinaviaan, muka avustusretkikuntana…

      Koko sota tuntuu Lännen ja Stalinin suunnittelemalta. Britanniassa ja Ranskassa poliitikot oli huijattu sotaan, koska voitto näytti varmalta. NL oli salainen liittolainen ja yhdessä vaikutti helpolta katkaista Saksan malmikuljetukset. Saksan laivastohan oli mitätön.

      Plusääni(3)Miinusääni(2)
     3. Länsi liittoutui vasta Saksan valloitettua puoli Eurooppaa!

      Kuitenkin heti sodan päätyttyä kenraali Patton olisi halunnut aloittaa uuden sodan Neuvostoliittoa vastaan mutta hänelle ei annettu lupaa.

      Patton vihasi kommareita ja oli sanonut että sodimme väärää vihollista vastaan(Saksa)

      Suomen johto ei liittoutunut Stalinin kanssa! Lopeta propagandan levittäminen ja historian vääristely!

      Länsi ei koskaan halunnut Suomen tuhoutuvan. Jos näin olisi ollut ei mitään apuakaan olisi koskaan herunut.

      Plusääni(0)Miinusääni(1)
     4. Ei siltä Talvisodassa herunutkaan. Vuonna 1944 kyllä. Jos Länsi ei olisi ollut kimpassa Stalinin kanssa, se ei olisi uskaltanut julistaa sotaa. Patton oli paitsiossa ja lopulta murhattiin. Esim. Ragnar Nordströmin mielestä Jatkosodan johtamisesta näki selkeästi, että oltiin koko ajan vihollisen puolella.

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
     5. ”Ei siltä Talvisodassa herunutkaan”

      Eipäs taas valehdella. Kyllä sitä apua tuli ja paljon.

      Ranska oli merkittävä jalkaväen kipeästi tarvitseman aseistuksen toimittaja.
      Ranska toimitti suuren määrän ampumatarvikkeita(tykinammukset, luodit granaatit ym.) yhteensä lähes 200 milj. euron edestä.

      Pelkästään käsikranaatteja Ranskasta saatiin 200 000 kpl.

      Kuitenkin naapurimme Ruotsi oli se jonka avulla oli suurin ja osittain ratkaiseva merkitys.

      Tässä kysymykseen tulee eritoten Ruotsin toimittamat modernit panssarintorjuntatykit ja ilmatorjuntatykit joita ilman Suomen puolustus olisi romahtanut jo sodan alkupuolella.

      Ranskan ja Ruotsin lisäksi sotamateriaalia saatiin myös monista muista maista, esim. Briteiltä, Italiasta, Unkarista ja muualta Euroopasta.

      ” Jos Länsi ei olisi ollut kimpassa Stalinin kanssa, se ei olisi uskaltanut julistaa sotaa”

      Anteeksi Raakkeli mutta sinulla on nyt historia hieman hakusessa!?

      Länsi julisti sodan Saksalle jo silloin kun Saksa oli Neukkulan kanssa kimpassa!

      Plusääni(2)Miinusääni(4)
     6. En tarkoittamut Ruotsia Lännellä. Ranskan ja Englannin apu oli mitätöntä eikä kääntänyt mitään. Lisäksi suurin osa oli tarkoitettu jäämään Norjaan omalle siirtoarmeijalle. Suomeen ei ollut edes luvassa joukkoja, vaan joukkoja ohjeistettiin tervehtimään venäläisiä Ruotisn rajalla. Silti SUomelle lupailtiin jopa 50 000 miehen tukea. AIna välillä myönnettiin, että ehkä vain 6000 sittenkin tulisi. Mutta siis nekään eivät olisi tulleet.

      Länsi oli selkeästi kimpassa N-liiton kanssa. Saksan liitto oli bluuffia Stalinilta. Tämän luulisi jokaisen aivot omaavan tajuavan.

      Plusääni(5)Miinusääni(1)
     7. ” Ranskan ja Englannin apu oli mitätöntä eikä kääntänyt mitään. Lisäksi suurin osa oli tarkoitettu jäämään Norjaan omalle siirtoarmeijalle. Suomeen ei ollut edes luvassa joukkoja, vaan joukkoja ohjeistettiin tervehtimään venäläisiä Ruotisn rajalla. Silti SUomelle lupailtiin jopa 50 000 miehen tukea. AIna välillä myönnettiin, että ehkä vain 6000 sittenkin tulisi. Mutta siis nekään eivät olisi tulleet”

      Nyt sinä keksit satuja päästäsi!

      Syy miksi niitä joukkoja ei tullut oli Suomen kieltäytyminen ulkomaisista joukoista alvariinsa.

      Mannerheim lähetti lopulta salaa pyynnön Ranskaan Väinö Tannerilta ja muilta mitään kysymättä.

      Ranskalla oli Alpeilla koulutettu prikaati valmiina Suomen auttamiseksi.

      Tuo prikaati oli jo tekemässä lähtöä yhdessä pommikone laivueen kanssa, kun he viime hetkellä saivat tiedon että rauha on neuvoteltu.

      Et ilmeisesti lukenut tätä joten laitan uusiksi:

      http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/talvisota%20daladier%20ranska-22569

      Länsi liittoutui vasta Saksan menestyneen sotaretken jälkeen Neukkulan kanssa. Miten tosissaan länsi liittoutui onkin sitten jo oma kysymyksensä.

      Plusääni(1)Miinusääni(6)
     8. Kyllä minä nuo surkeat valheet olen lukenut moneen kertaan. Tulihan Ranskasta muutama pommikonekin viimeisinä päivinä. Pommikoneilla lennettiin useita lentoja. Viimeisten päivien esitykset olivat samaa vanhaa juttua. Ranska lupaa vaikka mitä, jopa 50 000 miestä ehkäpä. Näin 8.3. Paasosen välityksellä. Sitten seuraavana päivänä Mannerheimille ilmoitetaan virallisesti Englannin edustajan kautta, että vain 6000 tulee Suomeen asti ja siis senkin tulo kestää, kun olivat yhä merten takana.

      Tuota surkeaa valehtelua meille kaupitellaan ja erinäiset mädättäjät rakentelevat sille sepustuksiaan. Tietenkin suuri valta suosii ja komentaa tähän. Nämä perehtyvät tuohon Länsimaiden harhautukseen ja pulinaan siellä. Se oli silkkaa lavastusta ja bluffia, kuten Suomen hallituksessa jopa suoraan ääneenkin sanottiin sen olleen.

      Suomi ei suursodan sotaliitoista määrää eikä Suomen takia niitä muutella. On todella typerää väittää Stalinin pysäyttäneen hyökkäyksen Länsimaiden intervention uhan vuoksi. Se on typerä valhe, jota suomalaisille alettiin välittömästi syöttää.

      Plusääni(6)Miinusääni(1)
     9. Eivät ne Raakkeli ole mitään valheita!

      Suomi ei koskaan lähettänyt virallista avunpyyntöä ja tästä syystä Englanti ja Ranska eivät voineet suuremmin Suomea auttaa.

      Käsittääkseni Mannerheim olisi halunnut tuon avunpyynnön lähettää jo hyvissä ajoin loppuvuoteen -39 mennessä, mutta siihen Suomen lyhytnäköinen ja omaa etsikkoaikaansa ymmärtämätön hallitus ei suostunut!

      Myöhemmin Suomelle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin liittoutua Natsi-Saksan kanssa mikä tietysti vaikutti voimakkaasti siihen että jatkosota syttyi.

      Tämä typerä päätös maksoi hirvittävän hinnan ja sen vaikutukset tuntuivat voimakkaana Suomen yhteiskunnassa vielä pitkään sotavuosien jälkeen.

      Plusääni(0)Miinusääni(5)
    2. Panenpa Erkki Hautamäen kirjasta seuraavat otteet näkyville.

     Talvisodasta ja avusta, osa 1.

     Erkki Hautamäki: ”Suomi myrskyn silmässä”, osa I, s. 147 (alaotsake sivulla 146: ”Reaktioita Moskovassa, Washingtonissa ja Berliinissä): Lontoo/Churchill: Suomen yllättävää ryhtymistä vastarintaan (talvisodassa) ja sen kestoa sekä hakeutumista avunpyyntöineen myös länsivaltojen ja Kansainliiton puoleen on käytettävä hyväksi häikäilemättä (Suomi pyysi ainoan kerran apua Englannilta ja Ranskalta lähetystöjensä kautta 22. joulukuuta 1939). Käyttämällä hyväksi Kansainliittoa ja yleistä mielipidettä sekä Englannissa että Ranskassa olisi mahdollista Suomelle suunnattavan ”apuretkikunnan” varjolla siirtää englantilais-ranskalaiset hyökkäysjoukot verettömästi Norjaan ja Ruotsiin. Näiden maiden vetoaminen suvereniteettiinsa ja puolueettomuuteensa oli mitätöitävä ja tarpeen tullen käytettävä väkivaltaa (lähde: Churchill, W: ”Toinen maailmansota”, osa I, Skoglunds bokförlag, Tukholma, 1950, ss. 523 – 525).

     S. 149 (saman alaotsakkeen alla) Berlin/Hitler: Saksan lojaalisuus M/R-sopimuksen (= Molotov-Ribbentrop-sopimuksen) täyttämistä kohtaan esti julkisen myötätunnon osoittamisen häikäilemättömän hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Suomelle. Tilanne oli kuitenkin erittäin vaikea Suomen Saksan yleisessä mielipiteessä nauttiman arvostuksen vuoksi. Tilanne oli kiusallinen. Saksa ei voinut suoraan auttaa Suomea, ei edes toimittaa materiaalista apua ilman että se olisi tullut neuvostojohdon tietoon. Valtakunnanmarsalkka Göringin aloitteesta saatiin kuitenkin Ruotsin sotilasjohdon kanssa sovittua, että Saksa myy tiettyjä sotatarvikkeita (tykistöä ja ammuksia) Ruotsin armeijalle, joka toimittaa vastaavat tarvikemäärät omia sotamateriaalejaan Suomeen. Näin tapahtuikin.

     . 164: Yhteinen englantilais-ranskalainen sotaneuvosto on juuri (5.2.1940) tehnyt päätöksen Skandinavian sotaretkestä ja Suomen ”auttamisesta”. Saksan tiedustelupalvelu tiesi päätöksestä jo samana päivänä. Vain neljä päivää myöhemmin on Hitlerillä edessään Churchill/Stalin-sopimuksen (15.10.1939) kaapatut asiakirjat, joista paljastuu Saksan tuhoamiseksi suunniteltu pohjoinen rintama (N).

     S. 165 – 166 (Otsikko ”Mannerheim pelkää rintamien luhistumista – rauha on saatava aikaan”): Tilanne Suomen rintamilla on maaliskuun alkuun 1940 mennessä kehittynyt erittäin hälyttäväksi. Hallitus hakee jatkuvasti kosketusta Kremliin rauhan aikaansaamiseksi ja sen ehtojen selvittämiseksi. Ranska ja Englanti lisäävät painostustaan Ruotsin ja Norjan suuntaan. Samalla ne yrittävät epätoivoisesti saada Suomen johtoa houkutelluksi pyytämään apua taistelun jatkamiseksi katkeraan loppuun, koska vain taistelun jatkuminen takaisi heille tekosyyn saada siirtoarmeijan joukot Skandinaviaan parhaassa tapauksessa ilman Ruotsin vastarintaa. Norjan suhteen asiat näyttivät kaikessa hiljaisuudessa jo sovitun. Näin voitaisiin toteuttaa Moskovan 15.10.1939 sopimuksen mukaisesti uuden salaisen rintaman muodostaminen ja samalla lähtökohta yllätyshyökkäykselle Saksaan – pohjoinen rintama (N).

     Mannerheim päättää nyt viime hetkessä tiedustella niiden hänestä hieman oudoilta vaikuttaneiden tietojen merkitystä, jotka hänen asiamies-kenraalinsa oli tuonut Saksan päämajasta 14.2.1940. Hän lähettää 2. maaliskuuta 1940 kenraalinsa uudelleen Saksan johdon päämajaan tehtävänä esittää yksi ainoa kysymys:

     ”Mitä Hitler oli tarkoittanut 10.2.1940 lähettämässään kirjeessä ilmoituksella, että Neuvostoliitto tulisi välittömästi pyrkimään rauhaan Suomen kanssa? Kuitenkin puna-armeija on sen jälkeen kaksinkertaistanut hyökkäysvoimansa suomalaisia joukkoja vastaan!”

     Kuriiri-kenraali palasi 4. maaliskuuta illalla, ja hänellä oli mukanaan sinetöity kirje von Ribbentropilta. Kirjeen sisältö oli seuraava: a) Kopio Hitlerin 10. helmikuuta Neuvostoliiton edustajan kautta Berliinissä Stalinille osoittamasta nootista, jossa Neuvostoliittoa kehotettiin pyrkimään rauhaan Suomen kanssa; b) Ilmoitus uudesta, 3. maaliskuuta Stalinille jätetystä uhkavaatimusluontoisesta nootista, jossa vaadittiin nyt tiukasti lopettamaan sotatoimet Suomea vastaan maaliskuun 4. päivän 1940 kuluessa; c) Tiedustelu, oliko Mannerheim ennättänyt järjestää erikoisasiamiehensä Ruotsiin hoitamaan Saksan ja Mannerheimin välisiä yhteyksiä. Kuka tämä henkilö olisi ja miten yhteys häneen järjestettäisiin?

     Saksan johdon Mannerheimille toimittamat tiedot eivät tuoneet lopullista selvyyttä erittäin monisärmäiseksi muodostuneeseen tilanteeseen. Samaan aikaan olivat Suomen hallituksen toimenpiteet rauhan aikaansaamiseksi käyneet välttämättömiksi Molotovin 23.2.1940 ilmoittamista kovista ehdoista huolimatta.

     Churchill ja Daladier ovat nyt joutumassa suunnitelmineen vaikeaan asemaan, mikäli Suomi solmisi rauhan. Se oli saatava taistelemaan katkeraan loppuun saakka, että luvatut ”apujoukot” voitaisiin uskottavasti lähettää Skandinaviaan taistelun kestäessä. Rauhanteon jälkeen tätä maailmalle tarjottavaa hämäystä (lue: petosta) ei voitaisi enää uskottavasti käyttää ilman että kolmivallan (NL, Englanti, Ranska) liittouman lopulliset tarkoitusperät saattaisivat paljastua.

     Jo 1. – 2. maaliskuuta Suomen hallitukselle ilmoitetaankin nopeasta sotilaallisesta avusta, mm. 50 000 miestä käsittävästä apujoukosta – pääasia, että Suomi katkaisisi heti rauhanneuvottelut Moskovan kanssa (!).

     Suomen hallitus, joka oli jo periaatteessa hyväksynyt Kremlin ehdot, päättää nyt epätoivoissaan vielä odottaa ja tunnustella Ruotsin asennetta länsivaltojen ”apuretkikunnan” läpimarssiin. Ruotsin vastaus on tiukan kielteinen!

     Ulkoministeri Tanner yrittää vielä viime hetkillä saada lievennyksiä Kremlin koviin rauhanehtoihin, mutta välittäjänä toiminut Ruotsin ulkoministeri Günther joutuu 5. maaliskuuta ilmoittamaan Suomen hallitukselle, ettei Molotov suostu keskustelemaan lievennyksistä. Suomen hallitus alistuu! Seuraavana päivänä saadaan Molotovin kutsu saapua neuvottelemaan rauhasta Moskovaan.

     Suomen valtuuskunta matkustaa 7.3.1940 Moskovaan. Ensimmäinen neuvottelu tapahtuu jo seuraavana päivänä. Tällöin Molotov esittää erittäin jyrkkäsanaisessa muodossa Neuvostoliiton lopulliset vaatimukset. Tyypilliseen venäläiseen tapaan – tästä Mannerheim oli usein varoittanut – vaatimuksia oli lisätty (Salla, Kalastajasaarennon puolikas Petsamossa ja Kemijärven-Sallan rautatie).

     Suomen hallitus keskustelee lisävaatimuksista 9.3.1940 kahteen eri otteeseen. Ranska ja Englanti yrittävät kiihkeästi vielä viime hetkellä saada Suomen pyytämään niiltä apua asettaen takarajaksi 12.3.1940 ja luopumaan rauhanteosta, joka vakavasti sekoittaisi heidän Skandinavia-operaationsa hämäysluonnetta. Toisaalta oli odotettavissa, että Neuvostoliitto eräänlaisen ”kulissirauhan” solmimisen yhteydessä kuitenkin varaisi itselleen parhaat mahdolliset lähtöasemat uudelle hyökkäykselleen niin, ettei alkuperäisestä pohjoisrintaman (N) suurhyökkäyksen aikataulusta (15.6.1940) tarvitsisi luopua.

     S. 170 – 175: Kansion S-32 asiakirjat osoittavat kuitenkin selkeästi, että Stalinin puna-armeijan voiton ollessa talvisodassa jo käden ulottuvilla, Moskovan pakottaa rauhantekoon Hitlerin jättämä jyrkkä uhkavaatimus Stalinille 3. – 4.3.1940. Grossmannin mukaan Göring ilmoittaa lisäksi Neuvostoliiton lähettiläälle Skartsheville Saksan ilmavoimien aloittavan välittömästi taistelutoiminnan puna-armeijaa vastaan Suomen alueella, ellei Neuvostoliitto lopeta hyökkäystään.

     Tämä pelastaa Suomen – toistaiseksi – kuten vielä huhtikuussa 1940 Saksan johdon torjumat Neuvostoliiton kolme uutta Suomen miehitysvaatimusta.

     (Uusi luku, otsikko ”Ribbentropin kirje Mannerheimille 7. maaliskuuta 1940”): Suomen hallitus kamppailee vielä 9.3.1940 suuren epätietoisuuden vallassa Ranskan ja Englannin voimakkaan painostuksen ja entistä houkuttelevampien avun toimittamisen lupausten sekä toisaalta Moskovan kovien rauhanehtojen vuoksi.

     Suomen rauhanvaltuuskunta on samaan aikaan Moskovassa odottaen uusia ohjeita hallitukseltaan kovennettujen rauhanehtojen hyväksymisestä. Sekä Zdanov että ennen kaikkea Molotov käyttäytyivät uhkaavasti.

     Plusääni(5)Miinusääni(0)
    3. Talvisodasta ja avusta, osa 2.

     Iltapäivällä samana päivänä tavoittaa Ruotsissa toimintansa aloittanut asiamies (B) marsalkan Helsingissä. Hän on saman päivän (9.3.1940) aamuyöllä vastaanottanut saksalaisen kuriirin (todennäköisesti nytkin everstiluutnantti J. Veltjens) tuoman sinetöidyn kirjeen toimitettavaksi kiireellisesti Mannerheimille. Yritettyään turhaan saada sovitun kontaktipuhelimen kautta yhteyden Suomeen (puhelin oli kenraali Malmbergin kotipuhelin) voidakseen ilmoittaa tulostaan joutuu asiamies lentämään yksityiskoneella Ruotsista Suomeen.

     Luovuttaessaan kirjettä marsalkalle asiamies huomauttaa saksalaisen kuriirin korostaneen sen sisällön tärkeyttä ja nopeita toimia sen perusteella. Asiakirjat olivat Hitleriltä ja Ribbentropilta henkilökohtaisesti ja erittäin salaisia. Marsalkan saama kirje sisälsi seuraavat asiakirjat: a) Tässä kirjassa aikaisemmin mainitut Churchillin ja Stalinin allekirjoittaman sotatoimisopimuksen toimeenpano-osan Skandinaviaa koskevat osat, sivut 4 ja 5 sekä niihin liittyvän fotokarttakuvan ja siihen liittyvän lyhyen toiminnallisen selostuksen; b) Ribbentropin allekirjoittaman kirjeen, joka käännettynä kuului seuraavasti:

     ”SUOMEN MARSALKKA C. G. E. MANNERHEIMILLE

     ”Saksan hallitus on vastaanottanut Teidän, herra Marsalkka, maaliskuun 2. päivänä 1940 Saksan johtajalle Adolf Hitlerille lähettämänne tiedustelun: ”Mitä tarkoitti Hitlerin 9. helmikuuta 1940 päiväämä Marsalkka Mannerheimille lähettämä kirje Suomen ja Neuvostoliiton välisen sodan lopettamisesta, koska kirjeen lähettämisen jälkeen neuvostoliittolaiset ovat kohdistaneet enemmän kuin kaksinkertaisen paineen suomalaisia joukkoja vastaan?” Tämän johdosta ja kun muuttunut kansainvälinen tilanne on saattanut Saksan ja Suomen välisen politiikan toiseen valoon, ovat Saksan hallitus ja Saksan johtaja Adolf Hitler valtuuttaneet minut kertomaan Teille, herra Marsalkka Mannerheim, seuraavaa:

     ”Ensiksi: Oheisena seuraa valokuvakopio osasta asiakirjoja, jotka saksalaiset saivat käsiinsä 9. helmikuuta 1940 lentokonekaappauksen ansiosta. Asiakirjassa on täydellinen selvitys sen sopimuksen täytäntöönpanosta, jonka Neuvostoliiton Stalin ja Englannin Churchill Englannin ja länsiliittoutuneiden puolesta ovat tehneet Moskovassa 15. lokakuuta 1939. Sopimus on asiakirja, jonka perusteella länsivallat yhdessä Neuvostoliiton kanssa aikovat kukistaa Saksan heti kevään 1940 annettua sotatoimille mahdollisuuden.

     ”Vaikka Suomi ei ole Saksan liittolainen, asia kuitenkin koskee myös Suomea ja koko Skandinavian niemimaata sikäli, että englantilais-neuvostoliittolainen päähyökkäyssuunta Saksaa kohti on Baltian maiden ja Skandinavian niemimaan suunnalta sen lisäksi, että saksalaiset sotavoimat sidotaan hyökkäyksellä Ranskan suunnalta lännessä sekä idässä Neuvostoliiton ja Balkanin suunnilta. Operaatioon liittyvä karttavalokuva tämän kirjeen liitteenä.

     ”Suomelle varataan tilaisuus tutustua kaikkiin lentokonekaappauksen yhteydessä saatuihin asiakirjoihin ja karttoihin Saksassa milloin vain haluatte, herra Marsalkka. Toivomme, että tutustuisitte niihin heti.

     ”Toiseksi: Kun Neuvostoliitto, jonka kanssa Saksalla on voimassa oleva kymmenvuotinen hyökkäämättömyyssopimus, on kolmantena sopimuspuolena ranskalais-englantilaisessa Saksan vastaisessa salaliitossa, niin Saksa katsoo nyt myös Neuvostoliiton vihollisekseen eikä voi enää pitää voimassa niitä neuvostoliittolais-saksalaisia sopimuksia, jotka ovat tähän saakka pitäneet Saksan Neuvostoliiton politiikkaa myötäilevissä siteissä.

     ”Kun Neuvostoliitto Saksan tietämättä on muuttanut kansainvälisen politiikkansa ja saksalais-neuvostoliittolaisen yhteistyön mitätöimisellä tehnyt itsensä syypääksi mahdollisiin tuleviin seuraamuksiin, katsoo Saksa nyt itsensä vapaaksi Neuvostoliiton kanssa tekemistään sopimuksista ja lähtee kulkemaan Saksalle turvallisempaa omaa tietään.

     ”Kolmanneksi: Edellä käsiteltyjen seikkojen perusteella Saksa katsoo suomalaisten vaikeudet omaksi asiakseen, ja turvatakseen Saksan pohjoispuolisen alueen ryhtyy varmistamaan sitä, että Skandinavian niemimaa ja Suomen alue pysyvät vapaina neuvostoliittolais-englantilaisista joukoista. Tämän tarkoituksen toteuttamista varten Saksan hallitus on

     ”a) varhain aamulla 10. helmikuuta 1940 antanut Neuvostoliiton Saksan asiainhoitajan kautta Stalinille Hitlerin 9. helmikuuta 1940 allekirjoittaman kirjallisen määräyksen, että sotatoimet Suomea vastaan on lopetettava ja pyrittävä rauhaan.

     ”Tämä asia on jo aikaisemmin ilmoitettu Teille, herra Marsalkka Mannerheim. Koska Saksan hallitus on huomannut, etteivät neuvostoliittolaiset ole ottaneet täydestä Saksan johtajan Adolf Hitlerin määräystä ja kun lisäksi Te, herra Marsalkka Mannerheim, kysyitte samaa asiaa johtaja Hitleriltä, niin

     ”b) maaliskuun 3. päivän iltana 1940 johtaja Hitler antoi Neuvostoliiton Saksan asianhoitajalle seuraavan kirjallisen määräyksen: ”Ellei Neuvostoliitto heti, viimeistään huomispäivänä 4.3.1940, lopeta sotatoimia Suomea vastaan, niin Saksa tulee antamaan suomalaisille aseellista apua ja ajamaan Neuvostoliiton sotavoimat pois Suomen alueelta”. Tämän uhkavaatimuksen antoi Neuvostoliiton asiainhoitajalle Marsalkka Herman Göring, joka lisäksi ilmoitti samalla suullisesti, että mikäli Neuvostoliitto ei suostu vaatimukseen, ryhtyvät Saksan ilmavoimat heti toimintaan suomalaisten puolella ilman että Suomi sitä pyytäisi. Saksalle on Suomessa ilmaantunut valvottavaksi etuja, joista se tulee huolehtimaan.

     ”Neljänneksi: Kun muuttunut kansainvälinen tilanne osoittaa, ettei yksin Saksa vaan myös Pohjolan kansat ja niiden mukana Neuvostoliittoa vastaan urhoollisesti taistellut Suomi ovat joutumassa kansainväliseksi sotatantereeksi, niin maittemme yhteisen edun takaamiseksi Saksan hallitus on päättänyt puolustaa Skandinavian niemimaata ja Suomea sekä tulee valvomaan, ettei maatanne ainakaan toistaiseksi miehitetä enempää neuvostoliittolaisilla kuin länsivaltojenkaan sotajoukoilla. Saksan valtakunnan johtaja Adolf Hitler pyytää lisäksi ilmoittamaan Suomelle, että mikäli tarvitsette nopeaa sotilaallista materiaali- ja ilmatukiapua torjuessanne neuvostoliittolaisten ylivoimaista hyökkäystä, niin pyydettäessä Saksa tulee antamaan sitä heti ilman mitään vastavuoroisuuden periaatetta.

     ”Berliinissä maaliskuun 7. päivänä 1940

     ”Joachim von Ribbentrop

     ”Saksan valtakunnan Ulkoministeri

     ”Liitteenä: 1) Valokuvakopio J. Stalinin ja W. Churchillin 15.10.1939 allekirjoittaman toisen maailmansodan aloitussopimusasiakirjan täytäntöönpanotavoista ja suunnitelmista sivuilta 4 ja 5; 2) Karttavalokuva Skandinavian niemimaata ja Saksaa vastaan suunnitelluista Ranskan, Englannin ja Neuvostoliiton sotatoimista; 3) Karttaa ja sotatoimia koskeva lyhyt toimeenpanoselitys.”

     Huomautus (Hautamäen): Tarkasteltaessa Ribbentropin kirjettä huomataan, että hän olettaa Mannerheimin tietävän lentokonekaappauksesta. On oletettavissa, että Hitlerin kuriiri, everstiluutnantti Veltjens, on saattanut tämän tapahtuman marsalkan tietoon jo helmikuun 10. päivänä 1940 tai tieto on tullut Mannerheimin lähettämän kenraalin palattua Berliinistä joko 14. helmikuuta tai 4. maaliskuuta.

     Marsalkka Mannerheim kertoo myöhemmin asiamiehelleen VT:lle (Vilho Tahvanaiselle; 20. tammikuuta 1950) tästä tapahtumasta:

     ”… luettuani kirjeen yhä uudelleen ja uudelleen tuntui minusta kuin pommi olisi pudonnut, niin uskomattomalta kirjeessä paljastettu asia tuntui. Samalla totesin, että nyt saksalaisilta tullut tieto oli itse asiassa sama, jonka olin saanut edellisen vuoden marraskuun puolivälissä ystäviltäni Neuvostoliitosta VT:n Narvasta tuomassa kuriiripostissa. Tuolloin saamaani hieman ”hämärää” ilmoitusta en ollut osannut silloin asettaa selkeästi kansainvälisen politiikan kuvioon soveltuvaksi.”

     Mannerheim lähettää asiamiehensä B:n takaisin Ruotsiin ja kehottaa tätä hakeutumaan yhteyteen pääministeri P. A. Hanssonin kanssa ja kertomaan tälle suulliset terveiset marsalkalta. Niiden mukaan marsalkka arvostaa Ruotsin johdon kaukonäköisyyttä, vaikka ei tarkoin tiedetäkään näiden omaamien tietojen taustaa eikä miltä pohjalta Ruotsi ja Norja ovat ratkaisunsa tehneet kieltäytyessään sallimasta ranskalais-englantilaisten joukkojen käyttää valtioittensa aluetta Suomen ”auttamisen” tekosyyllä.

     Marski toivoi, että molemmat maat pysyisivät edelleen omaksumallaan kannalla, vaikka Suomen hallitus ehkä länsivaltojen lupausten houkuttamana ja hänen vastustuksestaan huolimatta pyytäisikin länsivalloille läpimarssilupaa.

     (Väliotsikko ”Mannerheim kieltää Suomen johtoa hyväksymästä länsivaltojen apua”): Epätietoisuuden kanssa painiskelevalle hallitukselleen Mannerheim antaa nyt ehdottoman kiellon olla hyväksymättä länsivaltojen avustustoimia ja neuvon pyrkiä heti saamaan aikaan rauha Moskovassa. Ribbentropin kirjeestä hän ei mainitse sanaakaan! (lähde: Mannerheim, C. G. E.: ”Muistelmat”, osa II, Otava, Helsinki 1951, s. 260).

     Suomen hallitus on vihdoin (11. – 12. maaliskuuta 1940) – huolimatta länsivaltojen viime hetken epätoivoisesta julistuksesta radiossa auttaa Suomea, jos apua pyydettäisiin – valmis antamaan valtuuskunnalleen Moskovassa oikeuden allekirjoittaa raskas rauha 12. – 13. maaliskuuta 1940. Marsalkka Mannerheim, nyt tietoisena suurvaltapolitiikan uudesta ja hämmentävästä muutoksesta, varoittaa sähkeitse valtuuskuntaa uskomasta länsivaltioiden lupauksiin avusta Suomelle ja kehottaa allekirjoittamaan rauhansopimuksen heti. (mm. Johan Nykopp: ”Paasikiven mukana Moskovassa”, 1990, s. 80; Aaro Pakaslahti: ”Talvisodan poliittinen näytelmä”, s. 244, 267, 273, 276, 278, 303).

     Suomen talvisota oli päättynyt!

     (Väliotsikko ”Ruotsin pääministerin P. A. Hanssonin kirje Mannerheimille): Marsalkka Mannerheimin Ruotsissa toimiva asiamies B tuo maaliskuun 14. – 15. päivien välisenä yönä huonoissa lento-olosuhteissa taisteltuaan kirjeen Ruotsin pääministeriltä P. A. Hanssonilta osoitettuna Mannerheimille (VT jäljentää kirjeen 22.1.1950):

     ”Tukholma 14.3.1940. Kiitän Teitä, Marsalkka Mannerheim, kaukonäköisyydestänne ja ymmärtämyksestänne vakavaa kansainvälistä tilannetta arvioidessanne. Minua on näissä oloissa neuvonut, varoittanut ja tilannetiedotuksilla opastanut hyvä ystäväni, Englannin pääministeri Sir Neville Chamberlain, joka mielipiteissään ja rauhanpyrkimyksissään on joutumassa vakavasti tappiolle ja mahdollisesti pian eroamaan Winston Churchillin johtaman saksalaisvastaisen opposition tieltä. Tulen pitämään kiinni puolueettomuudestamme, ja niin on luvannut tehdä myöskin hyvä ystäväni, Norjan pääministeri. Tervehtien P. A. Hansson.”

     S. 176 – 177: (Mannerheimin näkemyksistä/VT):

     ”Ehkä vaikeimman ongelman ajatuksissani ja tulevissa toimissanikin muodosti englantilaisten osuus. Minulla on aina ollut Englantiin ja englantilaisiin erinomaiset kontaktit. En milloinkaan ollut saanut sieltä osakseni karsautta tai moitetta. Näin en koskaan ollut voinut ajatella, että englantilaiset – ei edes Winston Churchill – voisivat sallia sen, että sotatoimet ulotettaisiin syyttömän Suomen alueelle. Pahat aavistukset tosin horjuttivat uskoani jo talvisodan puhjettua, kun Ruotsin pääministeri Hansson ilmoitti minulle samoin kuin presidentti Kalliollekin, ettemme saisi minkäänlaista tukea länsivalloilta, vaikka sitä luvattiin ja jopa ryhdyttiin käytännön järjestelyihinkin avun lähettämiseksi. Hansson on ollut tietoinen suuvaltapolitiikan kieroudesta. Omalla viisaalla tavallaan hän antoi siitä tietonsa minulle ja Suomelle pariinkin kertaan.”

     Ellei Ruotsi olisi kieltänyt länsivaltojen apujoukkojen ja aseavustusten kauttakuljetusta Suomeen alueensa kautta, tämä mahdollisesti saatu apu olisi saattanut koko Skandinavian sodan jalkoihin. Lisäksi se olisi saattanut saksalaisten vihat päällemme, jolloin Hitler tuskin kevättalvella 1940 olisi pelastanut meitä Neuvostoliiton käsistä. Kenenkään suomalaisen ei koskaan pidä uskoa siihen, että Ruotsi kieltäisi meiltä mitään sellaista, minkä se omasta tahdostaan Pohjolan vapautta vaarantamatta ja kansainvälisen politiikan riskit välttäen voisi meille antaa. Ruotsi jakaisi leipäpalansakin Suomen kanssa!

     Plusääni(4)Miinusääni(0)
     1. Mannerheim ei kieltäytynyt avusta vaan Suomen hallitusmiehet!

      Yllä oleva on kyllä viihdyttävää vakoilusatua mutta mitään tekemistä sillä ei ole todellisen tapahtuneen sotahistorian kanssa.

      Mutta älkäämme antako totuuden pilata hyvää tarinaa!

      Emmehän…….??

      :DDD!!

      Plusääni(0)Miinusääni(7)
 14. Eiköhän se pyramidin huippu ole kylläkin täynnä Juutalaisia vihaavia satanisteja, jotka vihaavat kaikkia uskontoja ja rakastavat isääsä saatanaa.

  http://www.rense.com/general70/ilum.htm

  http://www.henrymakow.com/the_root_problem_illuminati_or.html

  Näyttää siltä että Juutalaisia on tarkoituksella haluttu pitää syntipukkina, koska se sopivasti vie huomion pois niistä pyramidin top satanisteista. Eli MM lähinnä keskittyy tällaiseen midle man aivoituksiiin, todettakoon että myös ihan oikeistakin syistä, mutta silti en pidä siitä että olette vain Juutalaisten touhuista lähinnä puhumassa, koska niin he juuri haluavatkin ,illumininati satanistit . Kun hyöty Juutalaisista on saavutettu ovat he innolla tappamassa Juutalaisia avain yhtä innolla kuin goyimieja, ja se olisi Juutalaistenkin syytä alkaa ymmärtämään.

  Ainiin ja käyttivät Hitleriäkin hyväksi, petkuttivat ja lopputulos oli Saksan tuho. Jos se oli mahdollista sen ajan Saksassa niin vastaavia stuntteja voi odottaa myös meidän aikanamme, että pitäkää mielessä historia vastarinnan väki siellä.

  Plusääni(2)Miinusääni(19)
   1. Satanisteja olemme me pyramidin suuri enemmistö, jotka virtsaamme muroihimme koska vapaus tehdä niin on ihanaa.

    Te jotka näette syyllisiä muualla kuin peilissä olette aivan yhtä hölmöjä ja heikkoja kuin ne jotka haastavat tupakkafirmoja oikeuteen keuhkosyöväpänsä vuoksi.

    Ilman omavaraisuutta ei ole itsenäisyyttä. Vapaassakin järjestelmässäkin voi pelata jokainen kykyjensä mukaan.

    Juutalaisilla ei ole samanlaista vapautta vaan juutalaisessa perheessä on kova kuri. Juutalaiset todellakin ovat perhe. Goyim ei tunne edes naapuriaan.

    Plusääni(1)Miinusääni(3)
    1. Kyllä kai niinkin voi todellakin sanoa ,että satanisteja olemme me pyramidin suuri enemmistö, koska onhan ihmisillä kadoksissa niin asiat kuin oma itse ja elellään miten huvittaa ja mikä tuntuu mukavalta.

     Viinaa ,seksiä,abortteja,ahneutta, Jumalan sanan hylkäämistä, oman maan asioiden täysimittaista romuttamista ja petosta omaa maataan kohtaan.

     Peiliin katsomisen paikka , ja niin on myös muuallakin Mailmassa sillä meno on ollut jo hyvin pitkään villiä ja typerää, synkkää ja mustaa.

     Jossain tuolla he nauravat meille, miten annamme tehdä kaiken mitä he toivovat ja manipuloivat .

     Jos ihmisyys ei ole mitään muuta kuin jatkuvaa peliä jossa nahistellaan toisia vastaan ilman loppua niin eipä ole järjen häivää koko touhussa.

     Plusääni(1)Miinusääni(5)
 15. Blank kortti käteisellä

  TODETAAN, ETTÄ VOIT KÄYTÄ ATM-LAITTEEN OHJELMOITETTU ATM-KORTTI?

  Olemme erityisesti ohjelmoineet pankkiautomaattikortteja, joita voidaan käyttää hakkeroimaan millään pankkiautomaatilla ympäri maailmaa. Yrityksemme ATM-kortteja voidaan käyttää vetäytymään ATM: ssä tai pyyhkäisemällä, myymälöissä ja myyntipisteissä. Myymme tämän kortin kaikille asiakkaillemme ja kiinnostuneille ostajille ympäri maailmaa, kortilla on päivittäinen peruutusraja, joka on 5 500 dollaria ATM: ssä ja enintään 50 000 dollaria myymälärajan rajoissa. jos tarvitset jotain muuta verkkohakemistopalvelua, olemme täällä sinulle milloin tahansa milloin tahansa.

  EMAIL US AT:

  Tässä ovat hinnastot ATM CARDS:

  TASO: HINTA

  $ 5,000 ——- 500 dollaria

  $ 7,000 ——- 700 dollaria

  $ 8,500 —— 850 dollaria

  10 000 – 1000 dollaria

  $ 100,000 —- 10000 dollaria

  Tämä sisältää ilmaisen toimituksen ja maksut! Tilaa nyt: sähköpostitse:
  TAI
  whatsApp us :: +1 (409) 547-4163

  HUOMAUTUS: Älä usko, että et voi tehdä sitä, monet ihmiset kaikkialta maailmasta ovat hyötyneet meistä, myös ohjelmamme kortteja, jotka vetävät EURO

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat